Desogestrel "Sandoz"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Desogestrel "Sandoz" 75 mikrogram filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 75 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Desogestrel "Sandoz" 75 mikrogram filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 47097
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Desogestrel Sandoz 75 mikrogram filmovertrukne tabletter

desogestrel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Desogestrel Sandoz

Sådan skal du tage Desogestrel Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Desogestrel Sandoz bruges til at forhindre graviditet.

Der findes 2 hovedtyper af hormonelle præventionspiller. Kombinationstypen, "p-piller", som

indeholder 2 typer kvindelige kønshormoner, et østrogen og et gestagen. Minipiller, som kun

indeholder et gestagen og ikke et østrogen.

Desogestrel Sandoz er en minipille. Desogestrel Sandoz indeholder en lille mængde af det kvindelige

kønshormon desogestrel (et gestagen).

De fleste minipiller virker hovedsageligt ved at forhindre sædcellerne i at trænge ind i livmoderen.

Minipillerne forhindrer ikke altid modning af ægget, hvilket er den primære virkning for p-piller af

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

kombinationstypen. Desogestrel Sandoz adskiller sig fra andre minipiller ved at indeholde en dosis

hormon, der er høj nok til at forhindre modning af ægget. Derfor yder Desogestrel Sandoz en høj

svangerskabsbyggende virkning.

Desogestrel Sandoz kan i modsætning til p-piller af kombinationstypen bruges af kvinder, der ikke kan

tåle østrogener, og af kvinder, der ammer.

En ulempe er, at der kan forekomme uregelmæssige blødninger fra skeden ved brug af Desogestrel

Sandoz. Det kan også ske, at din blødning helt udebliver.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Desogestrel Sandoz

Generelle bemærkninger

I lighed med andre hormonelle svangerskabsforebyggende midler beskytter Desogestrel Sandoz ikke

mod HIV-infektion (AIDS) eller andre seksuelt overførte sygdomme.

Tag ikke Desogestrel Sandoz:

hvis du er allergisk over for desogestrel eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

hvis du har en trombose. Trombose er dannelsen af en blodprop i et blodkar, f.eks. i benene

(dyb venetrombose) eller i lungerne (lungeemboli).

hvis du har eller har haft gulsot (gulfarvning af huden) eller en alvorlig leversygdom, og din

lever stadig ikke virker normalt.

hvis du har, eller der er mistanke om, at du har en kræftsygdom, der vokser som følge af

påvirkning fra kønshormoner, f.eks. visse typer af brystkræft.

hvis du har uforklarlig blødning fra skeden.

Fortæl din læge om disse tilstande inden brug af Desogestrel Sandoz, såfremt en eller flere af disse

tilstande er gældende for dig. Din læge kan anbefale dig at bruge svangerskabsforebyggende metoder

uden hormoner.

Kontakt straks din læge, hvis en eller flere af disse tilstande opstår for første gang, mens du bruger

Desogestrel Sandoz.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Desogestrel Sandoz:

hvis du har eller har haft brystkræft.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

hvis du har leverkræft, da en mulig virkning af Desogestrel Sandoz på leverkræft ikke kan

udelukkes.

hvis du har eller har haft en blodprop.

hvis du har sukkersyge.

hvis du lider af epilepsi (se afsnittet "Brug af anden medicin sammen med Desogestrel

Sandoz").

hvis du lider af tuberkulose (se afsnittet "Brug af anden medicin sammen med Desogestrel

Sandoz").

hvis du har forhøjet blodtryk.

hvis du har eller har haft chloasma (gullig-brune pigmentpletter på huden, især i ansigtet). Hvis

det er tilfældet, skal du undgå at opholde dig for meget i solen eller udsætte dig for UV-stråling.

Hvis du har nogen af ovenstående tilstande og tager Desogestrel Sandoz, kan det være nødvendigt, at

lægen overvåger dig nøje under behandlingen. Lægen vil forklare, hvad du skal gøre.

Brystkræft

Det er vigtigt, at du jævnligt undersøger dine bryster. Du skal kontakte lægen hurtigst muligt,

hvis du kan mærke en form for knude i brystet.

Brystkræft ses lidt oftere hos kvinder, som tager p-piller, end hos kvinder i samme

aldersgruppe, der ikke tager p-piller. Hvis en kvinde holder op med at tage p-piller, nedsættes

risikoen gradvist, således at risikoen 10 år efter ophør er den samme som hos kvinder, der aldrig

har taget p-piller.

Brystkræft er sjælden hos kvinder under 40 år, men risikoen stiger med alderen. Derfor er det ekstra

antal tilfælde af brystkræft, der diagnosticeres, højere, jo ældre kvinderne er, når de tager p-piller,

mens det er mindre afgørende, hvor længe de har taget p-piller.

Ud af hver 10.000 kvinder, der tager p-piller i op til 5 år, men holder op med at tage dem, når de

er 20 år, vil der være mindre end 1 ekstra tilfælde af brystkræft i løbet af 10 år efter ophøret ud

over de 4 tilfælde, der normalt diagnosticeres i denne aldersgruppe.

Ud af 10.000 kvinder, der tager p-piller i op til 5 år, men holder op med at tage dem, når de er

30 år, vil der være 5 ekstra tilfælde ud over de 44 tilfælde, der normalt diagnosticeres.

Ud af 10.000 kvinder, der tager p-piller i op til 5 år, men holder op med at tage dem, når de er

40 år, vil der være 20 ekstra tilfælde ud over de 160 tilfælde, der normalt diagnosticeres.

Risikoen for brystkræft hos kvinder, der tager minipiller som Desogestrel Sandoz, der kun indeholder

gestagen, menes at være nogenlunde den samme som hos de kvinder, der tager p-piller, men det er

ikke endeligt klarlagt.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Når kvinder, der tager p-piller, får diagnosticeret brystkræft, lader det til, at der er mindre

sandsynlighed for, at kræften har spredt sig, end hos kvinder, der ikke tager p-piller.

Det vides ikke, om det er p-pillerne, der forårsager den øgede risiko for brystkræft. Det kan også

skyldes, at disse kvinder bliver undersøgt oftere, så brystkræft bliver opdaget tidligere.

Blodpropper

Tag omgående til lægen, hvis du bemærker mulige tegn på en blodprop (se også "Regelmæssig

kontrol”).

Trombose er dannelsen af en blodprop, som kan blokere et blodkar. En trombose opstår nogle gange i

de dybe vener i benene (dyb venetrombose). Hvis blodproppen river sig løs fra den vene, hvor den er

dannet, kan den vandre til og blokere arterierne i lungerne og forårsage en såkaldt "lungeemboli". En

lungeemboli kan medføre brystsmerter, åndenød, kollaps og sågar død.

Dyb venetrombose forekommer sjældent og kan opstå, uanset om du tager

svangerskabsforebyggende piller eller ej. Den kan også opstå, hvis du bliver gravid.

Risikoen for at få dyb venetrombose er højere hos kvinder, som bruger p-piller, end hos dem, som

ikke bruger p-piller. Risikoen ved minipiller som Desogestrel Sandoz, der kun indeholder gestagen,

menes at være lavere end ved brug af p-piller, som også indeholder østrogen (p-piller af

kombinationstypen).

Børn og unge

Der foreligger ingen kliniske data vedrørende sikkerhed og virkning hos unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Desogestrel Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

De kan fortælle dig, om du skal tage ekstra svangerskabsforebyggende forholdsregler.

Visse lægemidler kan nedsætte virkningen af Desogestrel Sandoz. Disse lægemidler omfatter

lægemidler til behandling af:

Epilepsi (f.eks. primidon, phenytoin, carbamazepin, oxacarbazepin, felbamat og phenobarbital).

Tuberkulose (f.eks. rifampicin).

HIV-infektioner (f.eks. ritonavir) eller andre infektionssygdomme (f.eks. griseofulvin).

Maveproblemer (medicinsk kul).

Nedtrykthed (naturlægemidler, som indeholder prikbladet perikum) (Hypericum perforatum).

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Din læge kan fortælle dig, hvis du skal bruge yderligere svangerskabsforebyggende metoder, og hvor

længe disse metoder skal bruges.

Desogestrel Sandoz kan også påvirke virkningen af visse lægemidler enten ved at forøge virkningen

(f.eks. lægemidler indeholdende ciclosporin) eller nedsætte virkningen.

Graviditet og amning

Graviditet

Du må ikke tage Desogestrel Sandoz, hvis du er gravid eller tror, at du er gravid.

Amning

Du kan tage Desogestrel Sandoz, selvom du ammer.

Desogestrel Sandoz har ingen indflydelse på produktionen eller kvaliteten af brystmælk. Små

mængder af det aktive stof i Desogestrel Sandoz går dog over i brystmælken.

Der er ikke set nogen påvirkning af børns vækst og udvikling i forsøg, hvor børnene blev ammet i 7

måneder af mødre, der tog Desogestrel Sandoz. Børnene blev i forsøget fulgt op til de var 2,5 år

gamle.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Desogestrel Sandoz påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Desogestrel Sandoz indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

Regelmæssig kontrol

Når du tager Desogestrel Sandoz, vil lægen bede dig om at komme til regelmæssig kontrol.

Almindeligvis vil hyppigheden og arten af disse kontroller afhænge af din personlige situation.

Kontakt lægen hurtigst muligt, hvis:

du bemærker mulige tegn på en blodprop, f.eks. stærke smerter i eller hævelse af et af dine ben,

uforklarlige smerter i brystkassen, åndeløshed, usædvanlig hoste, særligt hvis du hoster blod op

(kan være tegn på en blodprop).

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

du får pludselige, kraftige mavesmerter eller gulsot (du kan få gulfarvning af huden og det hvide

i øjnene eller mørkfarvet urin, hvilket kan være tegn på leverproblemer).

du mærker en knude i brystet (kan være tegn på brystkræft).

du får pludselige eller stærke smerter i den nederste del af maven eller maveregionen (kan være

tegn på ekstrauterin graviditet, dvs. graviditet uden for livmoderen).

du skal holde dig i ro (f.eks. være sengeliggende) i nogen tid eller opereres (kontakt lægen

mindst 4 uger i forvejen).

du får usædvanlig og kraftig blødning fra skeden.

du har mistanke om, at du er gravid.

3.

Sådan skal du tage Desogestrel Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Hvornår og hvordan skal tabletterne tages?

Et blisterkort Desogestrel Sandoz indeholder 28 tabletter - nok til 4 uger.

Tag en tablet på cirka samme tidspunkt hver dag. Tabletten skal synkes hel med vand.

Forsiden af blisterkortet er påtrykt pile mellem tabletterne. Ugens dage er trykt på bagsiden af

blisterstrippen. Hver dag svarer til en tablet.

Hver gang du begynder på en ny blisterstrip Desogestrel Sandoz, skal du tage en tablet fra den

øverste række. Du må ikke bare tage en tilfældig tablet. Hvis du for eksempel starter på en

onsdag, skal du tage den tablet fra den øverste række, der er mærket (på bagsiden) med ON.

Du skal fortsætte med at tage en tablet dagligt, indtil pakken er tom. Følg altid pilens retning.

Ved at se på bagsiden kan du let kontrollere, om du har taget din daglige tablet.

Du kan få blødninger fra skeden under brugen af Desogestrel Sandoz (se afsnit 4 Bivirkninger),

men du skal fortsætte med at tage tabletterne som normalt.

Når blisterstrippen er tom, skal du starte på en ny blisterstrip næste dag – uden pause og uden at

vente på blødning.

Sådan begynder du på din første Desogestrel Sandoz-pakke

Hvis du ikke har brugt nogen svangerskabsforebyggende midler med hormoner i den

sidste måned:

Afvent din menstruation. På første blødningsdag skal du tage den første Desogestrel Sandoz-

tablet. Du behøver ikke at beskytte dig yderligere mod graviditet. Du kan også starte på dag 2-5,

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

men så skal du samtidig bruge en anden slags svangerskabsforebyggelse af barrieretypen (f.eks.

kondom eller pessar) de første 7 dage, hvor du tager Desogestrel Sandoz.

Ved skift fra p-piller af kombinationstypen, p-ring eller p-plaster:

Hvis du ikke har en tablet-, ring- eller plasterfri pause:

Du skal begynde at bruge Desogestrel Sandoz dagen efter, du har taget den sidste tablet fra

din p-pille-pakke, eller dagen efter fjernelse af p-ring eller p-plaster (dvs. ingen tablet-, ring-

eller plasterfri pause).

Hvis din nuværende p-pille-pakke også indeholder inaktive tabletter (placebo), kan du

begynde med Desogestrel Sandoz dagen efter den sidste aktive tablet. Hvis du er usikker på

forskellen mellem aktive og inaktive tabletter, kan du spørge din læge eller

apotekspersonalet.

Hvis du følger disse instruktioner, behøver du ikke at beskytte dig yderligere mod

graviditet.

Hvis du har en tablet-, ring- eller plasterfri pause:

Du kan også begynde dagen efter den tablet-, ring- eller plasterfri pause, eller når du har

taget alle de inaktive placebotabletter i din nuværende pakning.

Hvis du følger disse instruktioner, skal du samtidig bruge en anden slags

svangerskabsforebyggende barrieremetode (f.eks. kondom eller pessar) de første 7

dage, hvor du tager Desogestrel Sandoz.

Hvis du skifter fra en anden pille, som kun indeholder gestagen (minipille):

Du kan skifte fra en anden minipille på en hvilken som helst dag. Du behøver ikke at beskytte dig

yderligere mod graviditet.

Hvis du skifter fra injektion, implantat eller hormonspiral:

Du skal begynde at tage Desogestrel Sandoz den dag, du skulle have den næste injektion, eller den

dag, implantatet eller spiralen bliver fjernet. Du behøver ikke at beskytte dig yderligere mod

graviditet.

Efter fødsel:

Du kan begynde at tage Desogestrel Sandoz mellem 21 og 28 dage efter, at du har født.

Hvis du begynder senere, skal du samtidig bruge en anden slags svangerskabsforebyggende

barrieremetode (f.eks. kondom eller pessar) de første 7 dage, hvor du tager Desogestrel Sandoz. Hvis

du allerede har haft samleje, skal graviditet udelukkes, inden du kan begynde at tage Desogestrel

Sandoz. Oplysninger til ammende kvinder findes under afsnit 2 'Det skal du vide, før du begynder at

tage Desogestrel Sandoz' under overskriften 'Graviditet og amning'. Lægen kan også rådgive dig.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Efter abort:

Din læge vil rådgive dig.

Hvis du har glemt at tage Desogestrel Sandoz

Hvis du er mindre end 12 timer forsinket:

Tag den glemte tablet, så snart du husker det, og tag så næste tablet på det sædvanlige tidspunkt.

Desogestrel Sandoz vil stadig beskytte dig mod graviditet.

Hvis du er mere end 12 timer forsinket:

Hvis der er gået mere end 12 timer siden, at du skulle have taget din sidste tablet, kan

sikkerheden ved Desogestrel Sandoz være nedsat. Jo flere tabletter du har glemt i træk, desto

større er usikkerheden. Tag den siste glemte tablet, så snart du husker det, og og tag så næste

tablet på det sædvanlige tidspunkt. Brug anden svangerskabsforebyggelse i de næste 7 dage,

hvor du tager Desogestrel Sandoz. Hvis du glemmer en eller flere tabletter i den første uge af

tabletindtagelsen og har haft samleje i ugen, før du glemte tabletterne, er der mulighed for, at du

er blevet gravid. Kontakt din læge.

Hvis du har maveproblemer (fx opkastning, kraftig diarré)

Hvis du kaster op eller tager medicinsk kul inden for 3-4 timer efter, at du har taget din Desogestrel

Sandoz-tablet, eller hvis du har kraftig diarré, er det ikke sikkert, at kroppen har nået at optage det

aktive indholdsstof fuldstændigt. Følg anvisningerne vedrørende glemte tabletter ovenfor.

Hvis du har taget for meget Desogestrel Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Desogestrel Sandoz, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Der er ikke set tilfælde af alvorlige, skadelige virkninger efter indtagelse af for mange Desogestrel

Sandoz-tabletter på én gang. Der kan forekomme symptomer som kvalme, opkastning, og hos unge

piger kan der forekomme en let blødning fra skeden. Ønsker du yderligere oplysninger, spørg da din

læge til råds.

Hvis du holder op med at tage Desogestrel Sandoz

Du kan stoppe med at tage Desogestrel Sandoz på en hvilken som helst dag. Fra den dag, du stopper,

er du ikke længere beskyttet mod graviditet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Fortæl

det til lægen, hvis du får bivirkninger, især hvis de optræder i svær grad eller er vedvarende.

Alvorlige bivirkninger i forbindelse med brug af Desogestrel Sandoz er beskrevet i afsnit 2, 'Det skal

du vide, før du begynder at tage Desogestrel Sandoz'. Læs venligst dette afsnit for yderligere

oplysninger om 'Brystkræft' og 'Blodpropper', og kontakt straks din læge, hvis det er relevant.

Blødninger fra skeden kan optræde med uregelmæssige intervaller under brugen af Desogestrel

Sandoz. Det kan dreje sig om pletblødning, som måske ikke engang kræver brug af et bind, eller

kraftigere blødninger, som kan minde om en menstruation, og som kan kræve brug af bind eller

tampon. Det kan også være, at du slet ikke bløder. De uregelmæssige blødninger er ikke tegn på, at

Desogestrel Sandoz ikke virker. Generelt behøver du ikke gøre noget ved det; fortsæt blot med at tage

Desogestrel Sandoz. Hvis blødningen imidlertid er meget kraftig eller varer meget længe, skal du

kontakte din læge.

Hvor ofte ses der andre bivirkninger?

Almindelige bivirkninger: Kan forekommer hos op til 1 ud af 10 kvinder:

humørsvingninger

nedtrykthed

nedsat seksuel lyst (libido)

hovedpine

kvalme

akne

brystsmerter

uregelmæssig eller ingen menstruation

vægtøgning.

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 kvinder:

infektion i skeden

vanskeligheder ved brug af kontaktlinser

opkastning

hårtab

menstruationssmerter

cyster på æggestokkene

træthed.

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 kvinder:

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Hudreaktioner såsom:

udslæt

nældefeber

smertefulde blå-røde knuder (erythema nodosum)

Ud over disse bivirkninger kan der forekomme udflåd fra brysterne.

Du skal straks kontakte din læge, hvis du oplever symptomer på angioødem, såsom hævet ansigt,

tunge eller svælg, synkebesvær eller nældefeber og vejrtrækningsproblemer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

sst@sst.dk

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterkortet. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker synlige tegn på nedbrydning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Desogestrel Sandoz indeholder:

Aktivt stof: desogestrel.

Øvrige indholdsstoffer:

lactosemonohydrat, majsstivelse, povidon K30, stearinsyre, alfa-tocopherol, kolloid vandfri

silica, hypromellose, macrogol, titandioxid (E 171) og polysorbat 80.

Udseende og pakningsstørrelser

Desogestrel Sandoz er en hvid, rund filmovertrukket tablet.

Tabletterne fås i pakninger med 1, 3, 6 og 13 blisterkort, som hver især er lagt i en

aluminiumslamineret pose, og som hver indeholder 28 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S.

Fremstiller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

DK, FI, SE: Desogestrel Sandoz

BE: Saphirena 0,075 mg filmomhulde tabletten

CZ: Daisenette 75 mcg

Denne indlægsseddel blev senest revideret 24. april 2015

24-9-2018

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6230 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5764 of Wed, 29 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5097 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4320

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5098 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4866

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5099 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4865

Europe -DG Health and Food Safety

13-7-2018

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Active substance: etanercept) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4712 of Fri, 13 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4480 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4485 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-5-2018

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Active substance: infliximab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3215 of Wed, 23 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4647

Europe -DG Health and Food Safety