Desmopressin "Paranova"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Desmopressin "Paranova" 60 mikrogram frysetørret tablet
 • Dosering:
 • 60 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • frysetørret tablet
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Desmopressin "Paranova" 60 mikrogram frysetørret tablet
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46094
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Desmopressin Paranova

60 og 120 mikrogram frysetørrede tabletter

desmopressin

08/2014

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De

begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. De kan få brug for at

læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er mere, De vil vide.

• Lægen har ordineret Desmopressin Paranova

til Dem personligt. Lad derfor være med at

give medicinen til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som De har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

en bivirkning bliver værre, eller De får bi­

virkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen findes på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal De vide, før De begynder at tage

Desmopressin Paranova

3. Sådan skal De tage Desmopressin Paranova

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Desmopressin Paranova er et lægemiddel, der

virker ved at nedsætte dannelsen af urin.

De kan bruge Desmopressin Paranova

frysetørrede tabletter mod:

• meget stor dannelse af urin (diabetes

insipidus).

• ufrivillig natlig vandladning hos børn (enuresis

nocturna).

hyppig natlig vandladning hos voksne (nocturi).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT

TAGE DESMOPRESSIN PARANOVA

Tag ikke Desmopressin Paranova, hvis De:

• er allergisk over for desmopressin eller et af

de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

• har unormal stor tørst, som skyldes vane eller

psykiske problemer.

• er i behandling med vanddrivende medicin, fx

på grund af dårligt hjerte eller andre

sygdomme.

• har moderat eller alvorligt nedsat

nyrefunktion.

• har for lavt natrium i blodet.

• lider af tilstanden SIADH, som er en tilstand

med meget høj produktion af antidiuretisk

hormon (ADH).

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis De tager Desmopressin Paranova mod

ufrivillig eller hyppig natlig vandladning, skal De

begrænse Deres væske indtag fra 1 time før

indtag af den frysetørrede tablet til næste

morgen (mindst 8 timer efter De har taget

Desmopressin Paranova).

De skal stoppe behandlingen og opsøge lægen,

hvis De får:

• væskeophobninger i kroppen.

• hovedpine, kvalme/opkastning, vægtøgning

og i alvorlige tilfælde, kramper. Dette kan

være tegn på for lavt natrium i blodet.

• infektioner, feber eller betændelse i

mavetarm­kanalen.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før De

tager Desmopressin Paranova, hvis:

• De er ældre eller har lavt indhold af natrium i

blodet.

• De er i behandling med medicin mod

depression (fx tricykliske antidepressiva,

SSRI­præparater), psykoser (chlorpromazin),

epilepsi (carbamazepin) eller smertestillende

medicin af NSAID­typen.

• Deres blære ikke fungerer normalt.

• De har kendt risiko for forhøjet tryk i hjernen.

• De har væske­ og/eller saltubalance.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøve­

kontrol, at De er i behandling med Desmopressin

Paranova. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med

Desmopressin Paranova

Fortæl det altid til lægen eller

apotekspersonalet, hvis De bruger anden

medicin eller har g jort det for nylig.

Tal med Deres læge, hvis De tager:

• medicin mod depression (tricykliske antide­

pressiva, SSRI­præparater).

• medicin mod psykoser (chlorpromazin).

• medicin mod epilepsi (carbamazepin).

• smertestillende medicin af NSAID­typen.

• medicin mod diarré (loperamid).

medicin mod sukkersyge (især chlorpropamid).

Brug af Desmopressin Paranova sammen med

mad og drikke

De må ikke tage Desmopressin Paranova i

forbindelse med et måltid.

Samtidig indtagelse af mad kan nedsætte

virkningen af Desmopressin Paranova.

De skal drikke så lidt væske som muligt i

perioden 1 time før og 8 timer efter, at De har

taget Desmopressin Paranova.

Behandling uden begrænsning af væskeindtaget

kan føre til væskeophobning i kroppen eller for

lavt niveau af natrium i blodet. Symptomer er

hovedpine, kvalme/opkastning, vægtøgning og, i

alvorlige tilælde, kramper.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om,

at De er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal De spørge Deres læge eller apoteks­

personalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis De er gravid, må De kun tage Desmopressin

Paranova efter aftale med lægen.

Amning

De kan tage Desmopressin Paranova, selvom De

ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Desmopressin Paranova påvirker ikke arbejds­

sikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Doping

Desmopressin Paranova står på dopinglisten og

kan medføre udelukkelse ved sportsstævner.

Spørg lægen.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE DESMOPRESSIN

PARANOVA

Brug altid Desmopressin Paranova nøjagtigt

efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Desmopressin Paranova findes i flere styrker.

Vær derfor opmærksom på, at De ikke

nødvendigvis kan bruge Deres frysetørrede

tabletter til alle de anførte doseringer.

Desmopressin Paranova er en frysetørret tablet,

som De skal lægge på tungen, hvorved den

opløses.

De må ikke drikke vand samtidig med, at De

tager den frysetørrede tablet.

Undgå at tage den frysetørrede tablet med mad,

da det kan nedsætte virkningen af

desmopressin.

Hvis De får symptomer på væsketilbageholdelse

og/eller for lavt natrium i blodet, bør De stoppe

med at tage Desmopressin Paranova og

kontakte lægen. Symptomer på væske­

tilbageholdelse og lavt natrium i blodet er

væskeophobning i kroppen, hovedpine, kvalme/

opkastning, vægtøgning, og i alvorlige tilfælde

krampe.

Når De starter behandlingen igen er det vigtigt,

at De overholder begrænset væskeindtag fra 1

time før De tager Desmopressin Paranova til 8

timer efter.

Hvis De ikke har fået den ønskede virkning efter

4 ugers behandling, bør De kontakte lægen.

Den sædvanlige dosis er:

Meget stor urindannelse (diabetes insipidus)

Voksne og børn: Dosis er individuel og fast­

sættes af lægen. Normal startdosis er 1

frysetørret tablet på 60 mikrogram 3 gange

dagligt.

Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 1

frysetørret tablet på enten 60 mikrogram eller

120 mikrogram 3 gange dagligt.

Ufrivillig natlig vandladning (enuresis

nocturna)

Børn fra 5 år: Normal startdosis er 1 frysetørret

tablet på 120 mikrogram ved sengetid. Hvis

denne dosis ikke er effektiv, kan lægen vælge at

sætte dosis op til 240 mikrogram.

De bør holde øje med Deres barns væskeindtag.

Ved længere tids behandling skal der holdes en

pause på 1 uge hver 3. måned, for at vurdere om

der er sket spontan helbredelse.

Hyppig natlig vandladning hos voksne (nocturi)

Voksne: Normal startdosis er 1 frysetørret tablet

på 60 mikrogram ved sengetid. Hvis denne dosis

ikke er effektiv, kan lægen vælge at sætte dosis

op til 120 mikrogram og efterfølgende 240

mikrogram.

Ældre: Ældre skal normalt ikke have

Desmopressin Paranova. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion: De må ikke tage

Desmopressin Paranova, hvis De har moderat til

alvorlig nedsat nyrefunktion. Tal med lægen.

Nedsat leverfunktion: Det kan være nødvendigt

at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

050330P002

Desmopressin Paranova frysetørrede tabletter svarer til

lægemidlet Minirin® frysetørrede tabletter.

08/2014

BRUGSANVISNING

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 1

Fjern endestykket helt. Start fra det hjørne med

symbolet af en hånd.

Fig. 2

Bræk blisterenheden fri langs den lodrette

stiplede linje.

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 3

Træk folien af. Start i hjørnet med den printede

pil. Fjern herefter den frysetørrede tablet fra pak­

ningen. NB! Tag ikke på tabletten med fugtige

fingre, da den frysetørrede tablet let går i stykker.

Fig. 4

For at få fat i næste frysetørret tablet: Bræk

blisterenheden fra langs den vandrette stiplede

linje.

Hvis De har taget for mange Desmopressin

Paranova frysetørrede tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De

har taget mere af Desmopressin Paranova, end der

står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De

af den grund føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er væskeophob­

ninger i kroppen, lavt natriumindhold i blodet,

kvalme/opkastning og i alvorlige tilfælde kramper og

bevidstløshed.

Hvis De har glemt at tage Desmopressin Paranova

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige

dosis.

Hvis De holder op med at tage Desmopressin

Paranova

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, De er i tvivl om. Ændring eller stop med

behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Voksne:

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

• Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

• Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere

end 1 ud af 10 patienter):

• Hovedpine.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og

10 ud af 100 patienter):

• Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring

pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i

blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorligt

med muskelkramper og koma. Tal med lægen.

• Svimmelhed.

• For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk

skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er

alvorligt.

• Kvalme, mavesmerter, diarré, forstoppelse,

opkastninger.

• Symptomer fra blære og urinveje.

• Vand i kroppen. Det kan hos nogle udvikle sig til en

alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.

• Træthed.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem

1 og 10 ud af 1000 patienter):

• Søvnløshed.

• Døsighed.

• Prikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed i huden.

• Synsforstyrrelser.

• Hjertebanken.

• Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende

til siddende eller fra siddende til stående stilling

pga. lavt blodtryk.

• Åndenød, åndedrætsbesvær. Kan være eller blive

alvorligt. Kontakt lægen.

• Sure opstød, halsbrand, luftafgang fra tarmen,

oppustethed.

• Svedtendens, kløe, udslæt, nældefeber.

• Muskelspasmer, muskelsmerter.

• Utilpashed, influenzalignende symptomer,

brystsmerter.

• Vægtøgning.

• Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt

kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget

sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og

forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop).

Tal med lægen.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10

ud af 10.000 patienter):

• Forvirring.

• Allergisk eksem.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed,

besvimelse pga. væskemangel og udtørring. Udtalt

dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt

lægen.

• Tørst pga. for højt natrium i blodet. Forhøjet

natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive

alvorlig med kramper, bevidstløshed og koma. Tal

med lægen.

• Kraftesløshed og svaghed.

Børn og unge:

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

• Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og

10 ud af 100 patienter):

• Hovedpine.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem

1 og 10 ud af 1000 patienter):

• Humørsvingninger.

• Truende, evt. voldelig adfærd. Kan hos nogle

udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.

• Hævede fødder, ankler og hænder.

• Kvalme, mavesmerter, diarré, opkastninger.

• Symptomer fra blære og urinveje.

• Træthed.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10

ud af 10.000 patienter):

• Angstsymptomer, mareridt, humørsvingninger.

• Irritation.

• Døsighed.

• For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk

skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er

alvorligt.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring

pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i

blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorligt

med muskelkramper og koma. Tal med lægen.

• Unormal adfærd, følelsesmæssige forstyrrelser.

• Depression. Kan hos nogle udvikle sig til en

alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.

• Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt.

læge eller skadestue.

• Søvnløshed.

• Koncentrationsforstyrrelser, uro og rastløshed.

• Næseblod.

• Allergisk eksem, svedtendens, udslæt,

nældefeber.

Desmopressin Paranova kan herudover give

bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til.

Det drejer sig om ændringer i visse laboratorie prøver,

f.eks. leverprøver, som igen bliver normale, når

behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres

læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen

på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med

almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Desmopressin Paranova utilgængeligt for

børn.

• De kan opbevare Desmopressin Paranova ved

almindelig temperatur.

• Opbevar Desmopressin Paranova i den originale

emballage, da lægemidlet er fugtfølsomt.

• Brug ikke Desmopressin Paranova efter den

udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan De bortskaffer

medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Desmopressin Paranova indeholder:

• Aktivt stof: Desmopressin 60 mikrogram eller 120

mikrogram.

• Øvrige indholdsstoffer: Gelatine, mannitol

(E 421) og vandfri citronsyre.

Udseende og pakningsstørrelser:

Desmopressin Paranova 60 mikrogram er en hvid,

rund frysetørret tablet med en dråbe præget på den

ene side.

Desmopressin Paranova 120 mikrogram er en hvid,

rund frysetørret tablet med to dråber præget på den

ene side.

Desmopressin Paranova findes i paknings­

størrelserne 30 stk. og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ompakket af:

Paranova Pack A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

juni 2014

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.