Desferal

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Desferal 500 mg pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Desferal 500 mg pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 14355
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Desferal

er et registreret varemærke, som tilhører

Novartis AG.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De

begynder at bruge medicinen.

• Gem indlægssedlen. De kan få brug for at

læse den igen.

• Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis

der er mere, De vil vide.

• Lægen har ordineret Desferal

til Dem

personligt. Lad derfor være med at give det

til andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har de samme symptomer, som De

har.

• Tal med lægen eller sundhedspersonalet,

hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen fi ndes på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal De vide om Desferal

3. Sådan bliver De behandlet med Desferal

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Desferal

er et middel mod jernforgiftning. Det

virker ved at fremme udskillelsen af jern fra

kroppen.

De kan få Desferal

til behandling af akut

jernforgiftning (for meget jern i kroppen)

og til behandling af kronisk jernforgiftning

(hæmokromatose, ophobning af store mængder

jern i kroppens organer).

Lægen kan have givet Dem Desferal

for noget

andet. Spørg lægen.

2. DET SKAL DE VIDE OM DESFERAL

®

De må ikke få Desferal

®

• hvis De er overfølsom (allergisk) over for

deferoxaminmesilat.

Lægen eller sundhedspersonalet vil være

ekstra forsigtig med at behandle Dem med

Desferal

®

Vær opmærksom på følgende

• Hvis Deres læge ordinerer tilskud af C-vitamin,

skal De sikre Dem, at De har brugt Desferal

regelmæssigt i mindst 1 måned.

• De må kun tage tilskud af C-vitamin efter aftale

med lægen. Det tilrådes at De får kontrolleret

hjertefunktionen, hvis de tager C-vitamin

sammen med Desferal

• De må ikke tage mere end 200 mg C-vitamin

om dagen, når De er i behandling med

Desferal

. Ellers kan det påvirke Deres hjerte.

De bør ikke tage C-vitamin sammen med

Desferal

, hvis de har eller har haft hjertesvigt.

Tal med lægen.

• Deres urin vil måske blive rødbrun, fordi der er

jern i den. Dette er helt ufarligt.

• Oplys altid ved undersøgelser f.eks.

scanninger, at De er i behandling med

Desferal

. Det kan have betydning for

resultatet af undersøgelserne.

Kontakt straks læge eller sundheds-

personale, hvis De får:

• Synsforstyrrelser eller høreforstyrrelser. De

bør få kontrolleret Deres syn og hørelse før

behandling med Desferal

startes, samt

jævnligt under behandlingen.

• Feber, ondt i halsen, åndenød, diarré,

opkastning, mave-/underlivssmerter eller

generelt ubehag under behandlingen med

Desferal

• Infektioner, Desferal

kan gøre Dem mere

modtagelig over for infektioner.

• Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og

aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt.

Hvis Deres barn får Desferal

bør barnets

vægt og højde kontrolleres hver 3. måned, da

Desferal

, kan hæmme barnets vækst.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller sundheds-

personalet, hvis De bruger anden medicin

eller har brugt det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept, medicin

købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer

og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis De tager:

• Medicin mod psykoser, skizofreni, migræne,

kvalme (prochlorperazin).

• C-vitamin.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De

bruger nogen form for medicin.

Graviditet

De vil normalt ikke blive behandlet med

Desferal

, hvis De er gravid. Lægen vil vurdere

det for hver enkelt.

Amning

De skal stoppe med at amme, hvis behandling

med Desferal

er nødvendig. Tal med lægen.

Trafi k- og arbejdssikkerhed

Desferal

kan give bivirkninger (f.eks.

svimmelhed, nedsat syn eller hørelse),

der i større eller mindre grad kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert

i trafi kken.

3. SÅDAN BLIVER DE BEHANDLET MED

DESFERAL

®

Lægen kan fortælle Dem, hvilken dosis De får og

hvor tit, De skal have Desferal

. Er De i tvivl, så

spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er

kun lægen, der kan ændre dosis.

Den sædvanlige dosis:

Voksne og børn

Deres læge bestemmer dosis og hvordan

og hvornår, De skal have Desferal

. Dosis vil

løbende blive tilpasset, på grundlag af blod- og

urinprøver.

Den gennemsnitlige daglige dosis er normalt

mellem 20 og 60 mg pr. kg kropsvægt.

Hos børn bør den gennemsnitlige daglige dosis

ikke overstige 40 mg pr kg kropsvægt.

En læge eller sygeplejerske vil normalt give Dem

indsprøjtningen.

De kan få Desferal

som en langsom

indsprøjtning under huden eller i en blodåre ved

brug af en infusionspumpe. De kan få Desferal

samtidig med blodtransfusioner. I sjældne

tilfælde kan De få Desferal

som indsprøjtning i

en muskel.

Lægen kan anbefale at De tager C-vitamin mens

De får Desferal

. Spørg lægen.

Nedsat nyrefunktion

De skal måske have en anden dosis. Spørg

lægen.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Desferal

®

500 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

deferoxaminmesilat

1656885910

12/2011

Ældre

De skal måske have en anden dosis. Spørg

lægen.

Hvis De har fået for meget Desferal

®

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis De

tror, De har fået for meget Desferal

De kan få svimmelhed, evt. besvimelse pga.

lavt blodtryk, hurtig puls, mavetarm-problemer,

forbigående tab af synet, forbigående tab af

evne til at tale eller opfatte tale, rastløs uro,

hovedpine, langsom puls, kvalme, opkastninger,

almen sløjhed og aftagende urindannelse pga.

akut nyresvigt.

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis De

tror, at De mangler at få en dosis.

Hvis behandlingen bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der

er noget, De er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Desferal

kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Alvorlig svampeinfektion (mucormycosis).Tal

med lægen.

• Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde

pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn

og vanskelighed med at skelne farver pga.

betændelse i synsnerven. Kontakt lægen eller

sundhedspersonalet.

• Aftagende syn pga. svækkelse af nethinden.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet.

• Uklart syn, synsnedsættelse (grå stær). Tal

med lægen.

• lavt blodtryk, nedsat bevidsthedsniveau pga.

shock. Kontakt straks sundhedspersonale eller

ring 112.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

• Akut åndenød. Kontakt sundhedspersonale,

eller ring 112.

• Fortætning i lungen, som kan skyldes svulst

eller infektion. Kontakt lægen.

• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker

pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

• Krampeanfald. Kontakt straks læge,

sundhedspersonale eller skadestue. Ring evt.

112.

• Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og

aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt

eller anden sygdom i nyrene. Kontakt læge

eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (fore-kommer

hos fl ere end 1 ud af 10 patienter):

• Smerter i led og muskler.

• Smerte, hævelse, rødmen af huden, kløe og

skorpedannelse ved stedet for indsprøjtning.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

• Væksthæmning og knoglelidelser (især ved høj

dosis og hos børn under 3 år).

Udseende og pakningstørrelser

Desferal

er et hvidt pulver i et hætteglas.

Desferal

fi ndes i én pakningsstørrelse

indeholdende 10 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ompakket og frigivet af

Paranova Pack A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og

sundhedspersonale:

Advarsel: Hurtig intravenøs infusion kan

foranledige hypotension og shock.

Ved parenteral administration, bør stoffet

anvendes som 10 % opløsning i sterilt vand

til injektion, undtagen ved intramuskulær

injektion, hvor højere koncentrationer kan være

nødvendige. 5 ml vand til injektionsvæsker

sprøjtes ind i hætteglasset indeholdende 500

mg Desferal

pulver og omrystes godt. Kun

klare og farveløse (svagt gullige) opløsninger

bør anvendes. 10 % Desferal

opløsning

kan yderligere fortyndes med rutinemæssigt

anvendte infusionsopløsninger (NaCl 0,9 %,

glukose 5 %, Ringer’s opløsning, Ringer-lactat

opløsning, peritoneal dialyseopløsninger som

Dianeal 137 glukose 2,27 %, Dianeal PD4

glukose 2,27 % og CAPD/DPCA 2 glukose 1,5

Brug af Desferal

ved hjælp af bærbar

infusionspumpe til patienter med kronisk

jernoverskud, er følgende:

1. Sug vand til injektionsvæsker op i en sprøjte.

2. Gummihætten på hætteglasset desinfi ceres

med alkohol, før indholdet i sprøjten sprøjtes

gennem gummihætten.

3. Ryst hætteglasset godt, indtil stoffet er opløst.

4. Opløsningen trækkes op i sprøjten.

5. Forlængerslangen sættes fast til sprøjten og

slangen forbindes til sommerfuglenålen. Det

tomme rum i slangen fyldes med opløsningen.

6. Sprøjten anbringes i infusionspumpen.

7. Ved infusion sættes sommerfuglenålen fast

under huden på maven, armen, øvre del af

benet eller låret. Det er vigtigt at rense huden

grundigt med alkohol. Nålespidsen skal

kunne bevæges frit under huden. Er dette

ikke tilfældet, kan spidsen være for tæt på

hudlaget. Gentag da proceduren et andet

sted efter først at have renset huden med

alkohol.

8. Nålen fæstnes og tapes fast.

9. Pumpen bæres normalt på kroppen ved brug

af bælte eller skulderhylster.

Opbevaring

• Opbevares utilgængeligt for børn.

• Brug ikke Desferal

efter den udløbsdato, der

står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

• De kan opbevare Desferal

ved almindelig

temperatur.

• Efter tilberedning bør opløsningen bruges

med det samme. Hvis tilberedning sker under

godkendte sterile forhold, kan opløsningen

opbevares i op til 24 timer.

• Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør

destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

oktober 2011

12/2011

• Hovedpine, kvalme.

• Nældefeber.

• Feber.

Ikke almindelige bivirkninger (fore-kommer

hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Tab af evne til at høre høje toner, susen for

ørerne (tinnitus).

• Opkastning og mavesmerter.

• Små blærer, hævelse og brændende

fornemmelse ved stedet for indsprøjtning.

• Astma.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Natteblindhed, tab af dele af synsfeltet

(kan være alvorligt). Tal med lægen. Uklar

hornhinde, synstab, uklart syn, farveblindhed,

synsfeltsdefekter, mindsket evne til at se

skarpt.

• Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt

blodtryk.

• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får

meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver

utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge,

sundhedspersonale eller skadestue. Ring evt.

112.

• Lægkramper.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være

alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af

ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.

Kontakt straks læge eller sundhedspersonale.

Ring evt. 112.

• Overfølsomhedsreaktioner, hududslæt.

• Almen sløjhed, tendens til betændelse

(infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

Kan blive alvorligt. Hvis De får feber, skal De

straks kontakte læge.

• Kvalme, opkastninger, anfaldsvise mave-

smerter/kolik og diarré, feber pga. betændelse

i mave og tarm (gastroenteritis Yersinia).

• Prikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i

hænder og fødder og svimmelhed.

• Smerter og føleforstyrrelser i hænder og fødder

pga. nervebetændelse.

• Prikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed i huden.

• Diarré

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

• Muskelspasmer.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en

bivirkning er generende eller bliver værre, eller De

får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør

indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden

om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres

pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. De fi nder skema

og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

• Opbevares utilgængeligt for børn.

• Brug ikke Desferal

efter den udløbsdato, der

står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

• De kan opbevare Desferal

ved almindelig

temperatur.

• Den færdige opløsning er holdbar i 24 timer.

• Afl ever altid medicinrester på apoteket. Af

hensyn til miljøet må De ikke smide medi-

cinrester i afl øbet, toilettet eller skralde-

spanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Desferal

®

500 mg, pulver til injektions- og

infusionsvæske, opløsning indeholder:

• Aktivt stof: Deferoxaminmesilat.