Dermovate

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Dermovate 0,5 mg/g creme
 • Dosering:
 • 0,5 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Dermovate 0,5 mg/g creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49284
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dermovate

®

.

3. Sådan skal du bruge Dermovate

®

.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Dermovate

indeholder et stærktvirkende steroid (binyrebarkhor-

mon).

• Dermovate

virker ved at dæmpe hævelse og irriration ved betæn-

delse, der ikke skyldes virus eller svamp.

• Du kan bruge Dermovate

til behandling af forskellige former for

udslæt, eksemer og psoriasis. Det har en kløestillende virkning på

huden.

• Du kan bruge Dermovate

creme ved væskende hudsygdomme.

Lægen kan have givet dig Dermovate

for noget andet. Følg altid

lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Dermovate

®

Brug ikke Dermovate

®

• hvis du er allergisk over for clobetasolpropionat, andre stereoider

eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dermovate

(angivet i punkt

6.).

• hvis du har betændelse i huden, som skyldes svampe eller bakterier,

med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.

• hvis du har betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig

ved rødme, især på næsen, på kinderne og i panden (rosacea).

• ved akne (bumser).

• ved betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perio-

ral dermatit).

• ved virusinfektioner som f.eks. herpes og skoldkopper.

• til børn under et år med hudlidelser, f.eks. eksem eller bleeksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Dermovate

®

• Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke

mere end fire uger, uden at lægen igen har set på din hudsygdom.

• Du bør ikke bruge binyrebarkhormon længere end aftalt med

lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt,

armhuler, lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.

• Du bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn og spæd-

børn, længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for

bivirkninger.

• Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på

kønsdelene og på indersiden af arme og ben.

• Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier,

bør du tale med din læge. Der kan være kommet betændelse eller

allergi.

• Du bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster,

hvis der er betændelse i huden.

• Du bør ikke bruge Dermovate

på øjenlåg eller i øjenomgivelserne.

• Undgå at få Dermovate

i øjnene.

• Hvis du har brugt Dermovate

i lang tid, må du ikke stoppe

behandlingen pludseligt, da det kan forværre din hudsygdom. Tal

med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.

• Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger

Dermovate

i længere tid. Fortæl derfor lægen, at du bruger Der-

movate

, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betæn-

delse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.

• Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i

behandling med Dermovate

Brug af anden medicin sammen med Dermovate

®

Ingen kendte problemer.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som

ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper-

sonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

• Hvis du er gravid, må du kun bruge Dermovate

efter aftale med

lægen.

Amning:

• Du kan bruge Dermovate

, i korte perioder selvom du ammer.

Spørg lægen.

• Du må ikke bruge Dermovate

på brystet hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dermovate

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at fær-

des sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i

Dermovate

®

Dermovate

creme indeholder cetostearylalkohol, som kan give

lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem), propylenglycol, som kan

give irritation af huden samt chlorcresol, som kan medføre allergiske

reaktioner.

3. Sådan skal du bruge Dermovate

®

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Påsmøres i et tyndt lag på de angrebne hudområder 1-2 gange dag-

ligt.

Undgå at få Dermovate

i øjnene.

Vask hænderne efter påsmøringen, med mindre du skal behandle

hænderne.

Brug altid Dermovate

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller på apoteket.

Hvis du har brugt for meget Dermovate

®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere

Dermovate

, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet,

og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer:

Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for

højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken.

Hvis du har glemt at bruge Dermovate

®

Hvis du har glemt at bruge Dermovate

, så brug det så snart du kom-

mer i tanker om det. Hvis du snart skal bruge den næste dosis, så

spring den glemte dosis over. Påsmør aldrig dobbeltdosis.

Hvis du holder op med at bruge Dermovate

®

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl

om eller føler dig usikker på.

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlin-

gen med Dermovate

4. Bivirkninger

Dermovate

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke

alle får bivirkninger.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

DERMOVATE

®

0,5 mg/g creme

Clobetasolpropionat

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssed-

len. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Dermovate

til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt

4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

1000097349-001-01

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

• Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga.

for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i

nakken.

• Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over

hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

• Ny betændelse kan opstå på det behandlede område.

• Tynd hud, der let går i stykker/skør hud.

• Tydelige små blodkar i huden.

• Strækmærker.

• Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, med rødme, især på hage,

næse, kinder og pande.

• Blødninger i huden.

• Mindre blødning i hud og slimhinder.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

• Overfølsomhedsreaktioner som rødmen af huden, udslæt, kløe,

lokal brændende fornemmelse i huden og allergisk kontakteksem.

• Tynd hud.

• Lyse eller brune pletter på huden (pigmentforandringer).

• Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst / tynde bløde hår i

ansigt, på krop samt arme og ben.

• Forværring af hudlidelser.

• Psoriasis med pusfyldte blærer.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Sløring og forværring af hudinfektioner.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Web-

sted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Dermovate

utilgængeligt for børn.

• Opbevar ikke Dermovate

ved temperaturer over 25 °C.

• Brug ikke Dermovate

efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den anførte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysnin-

ger

Dermovate

®

, 0,5 mg/g creme indeholder:

Aktivt stof:

Clobetasolpropionat 0,5 mg/g.

Øvrige indholdsstoffer:

Propylenglycol, glycerolmonostearat, arlacel 165, cetostearylalkohol,

bivoks, chlorcresol, citronsyremonohydrat, natriumcitrat og renset

vand.

Pakningsstørrelser:

Dermovate

fås i:

Dermovate

0,5 mg/g i pakninger med 1 tube á 100 g creme.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366

25301 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Dermovate

også som Dermovat

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2015

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700