Depolan

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Depolan 60 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 60 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Depolan 60 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 30135
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Depolan

Information om Depolan, depottabletter,

10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg og 200 mg

Læs hele denne information godt igennem før du

begynder at tage medicinen.

Gem denne information. Du får måske brug for at læse

den igen.

Ønsker du mere information så kontakt læge eller

apotek.

Lægen har ordineret Depolan til dig personligt.

Lad derfor være med at give den til andre.

I denne information er der oplysninger om:

Virkning og anvendelse.

Vigtig information som skal læses før du bruger Depolan.

Sådan skal du tage Depolan.

Bivirkninger.

Opbevaring.

Yderligere informationer.

Depolan indeholder:

Det aktive indholdsstof i Depolan er morphin som

morphinhydrochloridtrihydrat.

Hver depottablet indeholder henholdsvis 10 mg, 30 mg,

60 mg, 100 mg og 200 mg svarende til henholdsvis

7,6 mg, 22,79 mg, 45,6 mg, 75,95 mg og 151,9 mg

morphin.

De øvrige indholdsstoffer er: Lactosemonohydrat,

polyacrylat dispergeret 30%, metacrylsyre-etylacrylat-

copolymer (1:1), ammoniak-metacrylat-copolymer

type B, hypromellose 4000, magnesiumstearat,

macrogol 6000, talcum, hypromellose 5, siliconeolie

SE2 MC.

Farvestoffer:

10 mg: Titandioxid (E171).

30 mg: Indigocarmin (E132), quinolingult (E104),

titandioxid (E171).

60 mg og 100 mg: Quinolingult (E104), sunset yellow

FCF (E110), titandioxid (E171).

200 mg: Ponceau 4R (E 124), sunset yellow FCF (E110).

Markedsføring i Danmark:

Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H, Schlossplatz 1,

8502 Lannach, Østrig

Repræsentant

Nordic Drugs Danmark, Gl. Kongevej 135 B, mezz., tv.,

1850 Frederiksberg C

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Smertestillende lægemiddel.

Virkning:

Morfinstoffer virker i hjernens smertecenter ved at påvirke

nogle særlige punkter på nervecellernes overflade de

såkaldte receptorer (modtagepunkter). Disse receptorer

sender besked om smerter videre og gør smertefølelsen

bevidst. Morfinstoffer hæmmer disse reaktioner i hjernen.

Anvendelse:

Depolan anvendes til langvarig lindring af stærke smerter

som f. eks. cancersmerter, hvor det ikke er tilstrækkeligt

med svagere smertestillende midler.

Denne lægemiddelform (depottabletter, d.v.s. tabletter

med langsomt udløsende morphin) egner sig ikke til

behandling af akutte smerter.

Depottabletternes udseende:

Depolan 10 mg: Hvide, runde, hvælvede tabletter.

Depolan 30 mg: Blågrønne, runde, hvælvede tabletter.

Depolan 60 mg: Gule, runde, hvælvede tabletter.

Depolan 100 mg: Gulorange, runde, hvælvede tabletter.

Depolan 200 mg: Røde, runde, hvælvede tabletter.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid

lægens anvisning.

2. VIGTIG INFORMATION SOM SKAL LÆSES FØR DU

BRUGER DEPOLAN

Tag ikke Depolan hvis:

-

du er overfølsom (allergisk) over for morphinhydro-

chloridtrihydrat (aktivt stof) eller et eller flere af de

øvrige indholdsstoffer i Depolan

du lider af ubehandlet utilstrækkelig åndedrætsfunktion,

manglende slimafsondring eller forsnævring af

luftvejene

du lider af kramper

du har eller har haft beskadigelse af kraniet

du har akutte mave- eller tarmsymptomer

du lider af tarmslyng (tarmfunktionen er ophørt)

du lider af forstoppelse

du har akut nedsat leverfunktion

du er eller har været i behandling med MAO-hæmmere

(lægemiddel mod depressioner) inden for de sidste

14 dage

du er beruset af alkohol eller sovemidler

du skal opereres eller har gennemgået en operation

inden for de sidste 24 timer

du er gravid eller føder

Særlige forholdsregler

Anvendelse af Depolan kan føre til afhængighed ved

regelmæssig og uhensigtsmæssig brug.

Depolan bør anvendes med forsigtighed

hos patienter som er afhængig af smertestillende

lægemidler

ved forhøjet tryk i hjernen

ved lavt blodtryk med nedsat blodvolumen

bevidsthedssvækkelse

ved galdevejssygdomme, koliksmerter i galde- eller

urinvejene

ved betændelse af bugspytkirtlen

ved tarmsygdomme med betændelse eller nedsat

tarmpassage

ved forstørret blærehalskirtel

ved nedsat funktion af binyrebarken.

Før en operation skal lægen og narkoselægen informeres

om behandling med Depolan.

Nedsættelse af dosis kan være nødvendig

-

hvis du er ældre (over 65 år)

hvis du har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen

hvis du lider af en nyre- eller leversygdom.

Efter længerevarende behandling med Depolan må

behandlingen ikke afbrydes pludseligt, da det vil medføre

abstinenssymptomer. Disse kan være angst, irritabilitet,

muskelkramper, udvidelse af pupillerne, rødmen, sved-

udbrud, tåreflåd, nysen, kvalme, opkastning, mavesmerter,

diaré og ledsmerter. Abstinenssymptomer kan undgås ved

gradvis nedsættelse af dosis. Følg lægens anvisninger.

Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i

Depolan

Depolan indeholder lactose.

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Depolan 60 mg/100 mg/200 mg depottabletter indeholder

azo-farvestoffer (E110, E124), der kan give allergiske

reaktioner, bl.a. astma.

Brug af Depolan sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Depolan sammen med mad og drikkevarer.

Depottabletterne bør sluges hele med væske. Opløsning

eller deling af Depolan depottabletter vil ødelægge den

langsomt udløsende virkning af morphin. En hurtigere

virkning kan medføre betydelige bivirkninger.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager

nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må ikke tage Depolan under graviditet.

45.2006/288/DK

GI21300DK

Depolan Filmtabletten DK 13.11.2006 14:31 Uhr Seite 1

Anvendelse af Depolan under fødslen kan medføre nedsat

åndedrætsfunktion hos den nyfødte.

Amning:

Depolan bliver udskilt i modermælken. Hvis mødre

behandles med Depolan kan, det medføre abstinens-

symptomer hos den nyfødte.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det

betyder, at Depolan kan give bivirkninger, som kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for

medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt

stærke vitaminer og mineraler.

Kontakt lægen. Det er eventuelt nødvendigt at justere

dosis.

Morphinhydrochloridtrihydrat (det aktive stof i Depolan)

forstærker virkningen af beroligende midler, narkosemidler,

sovemedicin, alkohol, muskelafslappende og blodtryksned

sættende lægemidler.

Samtidig behandling med Depolan og lægemidler, som

neutraliserer mavesyre (antacida), som f.eks. cimetidin, kan

medføre en fremskyndet virkning af Depolan. Derfor bør

disse to lægemidler kun anvendes med mindst 2 timer

mellem hver dosering.

MAO-hæmmere (gruppe af lægemidler, der anvendes mod

depressioner) kan medføre livstruende bivirkninger fra

centralnervesystemet eller nedtrykthed med for lavt eller

for højt blodtryk.

Rifampicin (antibiotikum) fremskynder nedbrydning af

Depolan, som kan medføre behov for højere dosis.

Dosisjusteringer skal altid aftales med din læge.

Lægemidler med clomipramin eller amitriptylin (mod

depressioner) kan forstærke Depolans virkning.

Andre lægemidler mod depressioner (tricykliske anti-

depressiva) kan hos ældre øge risikoen for konfusion.

Andre smertestillende lægemidler som buprenorphin,

nalbuphin og pentazocin, nedsætter den smertestillende

virkning af Depolan.

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Depolan, og

Depolan kan påvirke virkningen af andre lægemidler.

Dette er normalt uden praktisk betydning. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger herom så spørg lægen eller

apoteket.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE DEPOLAN

Depottabletterne bør sluges hele med væske. Opløsning

eller deling af Depolan depottabletter vil ødelægge den

langsomt udløsende virkning af morphin. En hurtigere

virkning kan medføre betydelige bivirkninger.

Depolan bør indtages med 12 timers interval.

Dosering

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den

enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd

med lægen.

Voksne og børn:

Ved en legemsvægt over 70 kg: Din læge bestemmer den

individuelle daglige dosis, som er afhængig af din

smerteintensitet, (sædvanlig startdosis er 10-30 mg

Depolan hver 12. time).

Ved en legemsvægt under 70 kg: Din læge bestemmer den

individuelle daglige dosis.

En forøgelse af smerternes sværhedsgrad kræver en

forhøjelse af den daglige dosis. Følg lægens anvisninger.

Ældre:

Dosisjustering er nødvendig. Følg lægens anvisning.

Børn (under 12 år):

Erfaring til behandling af børn under 12 år savnes.

Nedsat nyre- eller leverfunktion:

Det er nødvendigt at justere dosis. Du skal følge lægens

anvisninger.

Dosis af Depolan skal justeres hyppigt. Du bør derfor

konsultere din læge regelmæssigt eller hvis virkning af

lægemidlet er for kraftig eller udebliver.

Har du taget for mange Depolan?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

taget mere af Depolan end der står i denne information,

eller mere end lægen har forskrevet.

Symptomer på en overdosering er sammentrækning af

pupillerne, nedsat åndedrætsfunktion og nedsat blodtryk.

I alvorlige tilfælde kan kredsløbskollaps og koma

forekomme. Desuden er der observeret hurtig puls,

svimmelhed, nedsat legemstemperatur, afslapning af

muskler. Hos børn er der observeret almene kramper.

Har du glemt at tage Depolan?

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte

enkeltdoser. Fortsæt behandlingen som anvist af din læge.

4. BIVIRKNINGER

Depolan kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10

ud af 10.000 patienter): Allergiske reaktioner og

astmaanfald, kollaps og hjertesvigt.

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end

1 ud af 10.000 patienter): Væskeophobning i lungerne

uden forudgående hjertelidelse.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 100 patienter): Sammentrækning af pupiller,

kvalme, opkastning, forstoppelse, døsighed.

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 1.000 patienter): Mundtørhed, svedudbrud,

ligevægtsforstyrrelser, hovedpine, desorientering, ansigts-

rødme, humørsvingninger, hjertebanken, hallucinationer,

nedsat åndedrætsfunktion, bronkialkramper, kolik,

problemer med vandladning, kramper i galdevej og

urinleder.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde

andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om

disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end

dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne

kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om

bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver

ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve

behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på

Lægemiddelstyrelsens netsted:

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/.

5.

OPBEVARING

Depolan skal opbevares utilgængeligt for børn.

Anvend ikke Depolan efter den udløbsdato, der er anført

på pakningen.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Revideret: November 2006

45.2006/288/DK

GI21300DK

Depolan Filmtabletten DK 13.11.2006 14:31 Uhr Seite 2

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

29-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): atorvastatin (calcium trihydrate),Perindopril (arginine),indapamide, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0333/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): atorvastatin (calcium trihydrate),Perindopril (arginine),indapamide, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0333/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): atorvastatin (calcium trihydrate),Perindopril (arginine),indapamide, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0333/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency