Depo-Provera

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Depo-Provera 50 mg/ml injektionsvæske, suspension
 • Dosering:
 • 50 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Depo-Provera 50 mg/ml injektionsvæske, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 52101
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Depo-Provera® 50 mg/ml,

injektionsvæske, suspension

Medroxyprogesteronacetat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide om Depo-Provera

3. Sådan bliver du behandlet med Depo-Provera

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Depo-Provera er en væske, som skal sprøjtes ind

i en muskel. Du vil udelukkende få Depo-Provera

af sundhedspersonale. Depo-Provera indeholder

et syntetisk hormon, som ligner det naturligt

forekommende hormon, progesteron. Depo-

Provera forhindrer, at der sker æg

løsning.

Du kan bruge Depo-Provera som prævention,

hvis lægen vurderer at andre metoder er

uegnede eller uønskede for dig.

2. Det skal du vide om

Depo-Provera

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Du må ikke få Depo-Provera hvis du

• hvis du er allergisk over for

medroxyprogesteronacetat eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Depo-Provera

(angivet i afsnit 6).

• har kræft eller mistanke om kræft i bryster

eller underliv.

• er gravid eller har mistanke om, at du er

gravid.

• har blødninger fra skeden uden kendt årsag.

• har alvorlig leversygdom.

• har eller har haft en blodprop i f.eks.

lungerne, benene, hjernen eller hjertet.

• har knogleskørhed (osteoporose).

• har en stofskiftesygdom (porfyri).

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være

ekstra forsigtig med at behandle dig med

Depo-Provera

Før behandling med Depo-Provera vil lægen

foretage en gynækologisk undersøgelse for at

udelukke, at du har sygdom i underlivet eller er

gravid. Lægen vil desuden spørge, om der har

været tilfælde af brystkræft i din familie, da

kvinder som får Depo-Provera, har større risiko

for at få brystkræft. Lægen vil kontrollere dig

regelmæssigt under behandlingen.

Tal med lægen inden du får Depo-Provera, hvis

• har en knoglesygdom eller knogleskørhed.

• har et alkoholmisbrug eller er storryger.

• er undervægtig eller lider af en spise-

forstyrrelse (f.eks. nervøs spisevægring eller

bulimi).

• er i behandling med binyrebarkhormoner eller

med medicin mod epilepsi.

Fortæl lægen, hvis du:

• har meget dårlig lever, dårlige nyrer eller

dårligt hjerte.

• har astma, migræne eller epilepsi.

• har diabetes, da du kan få brug for mere

insulin eller mere tabletmedicin mod diabetes

under behandling med Depo-Provera.

• har været i behandling for depression.

Vær opmærksom på følgende:

• Ved længere tids behandling med

Depo-Provera er der risiko for, at knoglerne

afkalkes. Du bør derfor indtage kalktilskud

samt D-vitamin. Spørg lægen.

• Der er en let øget risiko for brystkræft, når

man tager kønshormoner.

• Depo-Provera kan give vand i kroppen.

• Der kan gå flere måneder efter du har fået

Depo-Provera, før du kan blive gravid.

Dette er forskelligt fra kvinde til kvinde og

er uafhængig af, hvor længe du har fået

Depo-Provera.

• Du kan tage på i vægt, mens du får

Depo-Provera.

• Depo-Provera beskytter ikke imod HIV eller

andre seksuelt overførte sygdomme.

• Du må ikke bruge naturmedicin, der

indeholder prikbladet perikum.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, da

behandlingen muligvis skal stoppes, hvis du

• får uregelmæssig blødning, eller hvis

menstruationen udebliver.

01-2017

P041297-3

• får migræneagtig hovedpine for første

gang, eller hvis du hyppigt får meget kraftig

hovedpine.

• pludselig får synsforstyrrelser.

• får gulsot.

• får tegn på årebetændelse, med hævet,

smertende ben.

• får blodprop i lungerne med pludselig

åndenød, smerter i brystkassen.

• får blodprop i øjet med pludselig blindhed.

• får meget højt blodtryk (viser sig blandt

andet ved meget høj puls).

• bliver gravid.

• får talebesvær, pludselig stærk svimmelhed,

halvsidig lammelse eller føleforstyrrelser.

Teenagere må kun få Depo-Provera efter lægens

anvisning.

De bør kun få Depo-Provera i mere end 2 år i

samråd med lægen.

Oplys altid ved vævsprøver, blod- og

urinprøvekontrol, at du er i behandling med

Depo-Provera.

Brug af anden medicin sammen med

Depo-Provera

Fortæl det altid til lægen eller sundheds-

personalet, hvis du tager anden medicin eller

har brugt det for nylig.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis

du tager:

• medicin mod brystkræft (aminogluthetimid).

• medicin mod epilepsi (phenobarbital,

phenytoin og carbamazepin).

• antibiotika (rifampicin, rifabutin, nevirapin,

efavirenz).

• diabetesmedicin (sulfonylurinstoffer).

• naturmedicin der indeholder prikbladet

perikum. Virkningen af prikbladet perikum

kan vare i mindst 1-2 uger efter, du har taget

dem.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller sundheds-

personalet til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke få Depo-Provera, hvis du er

gravid eller har mistanke om, at du er gravid.

Hvis du bliver gravid under behandling med

Depo-Provera, skal du kontakte din læge, da

behandlingen skal ophøre.

Amning

Hvis du ammer, kan du først få Depo-Provera

6 uger efter du har født.

Depo-Provera går over i modermælken, men det

er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Depo-Provera kan måske give

bivirkninger, der i større eller mindre grad,

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Depo-Provera indeholder methyl- og

propylparahydroxybenzoat.

Depo-Provera indeholder methyl- og

propylparahydroxybenzoat, som kan forårsage

allergiske reaktioner. Disse reaktioner kan

optræde efter behandlingen.

3. Sådan bliver du behandlet med

Depo-Provera

Depo-Provera injektionsvæske vil udelukkende

blive givet af sygehuspersonale. Det er kun

lægen, der kan ændre dosis.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

150 mg indsprøjtes dybt i en muskel hver

3. måned (12.-13. uge).

Du vil få den første indsprøjtning inden for de

første 5 dage efter menstruationens begyndelse.

Hvis der går mere end 13 uger mellem dine

indsprøjtninger, bør graviditet udelukkes, inden

du får den næste indsprøjtning.

I barselsperioden

Hvis du ikke ammer, kan du få din første

injektion Depo-Provera inden for de første 5

dage efter, du har født.

Hvis du ammer, kan Depo-Provera anvendes fra

6 uger efter, du har født.

Brug til børn og unge

Teenager (12-18 år)

Du må kun få Depo-Provera som svangerskabs-

forebyggelse, hvis lægen vurderer at andre

metoder er uegnede eller uønskede for dig.

Børn

Depo-Provera må ikke gives til piger, som endnu

ikke har fået menstruation.

Svært nedsat leverfunktion

Du må ikke få Depo-Provera.

Let eller moderat nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis.

Følg lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis.

Følg lægens anvisning.

Hvis du har mistanke om, at du har fået for

meget Depo-Provera

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis

du har mistanke om, at du har fået mere af

Depo-Provera, end der står i denne information,

eller mere end lægen har foreskrevet (og du

føler dig utilpas).

Hvis du har fået for meget Depo-Provera kan

du få symptomer, som dem angivet under

”Bivirkninger”.

Hvis en dosis af Depo-Provera er glemt

Da du vil få dette lægemiddel under tæt

medicinsk overvågning, er det ikke sandsynligt,

at en dosis vil blive glemt. Spørg lægen eller

sundhedspersonalet, hvis du mener, at en dosis

er blevet glemt.

Hvis behandligen med Depo-Provera bliver

stoppet

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause

eller stoppe behandlingen med Depo-Provera.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der

er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme

hos op til 1 ud af 100 patienter):

• Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

• Sygdom i leveren. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op

til 1 ud af 1.000 patienter):

• Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud

og slimhinder, blå mærker samt tendens til

betændelse (infektioner) især halsbetændelse

og feber pga. forandringer i blodet (for få

røde og hvide blodlegemer og blodplader).

Kontakt læge eller skadestue.

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer),

pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion).

Kan være livsfarligt. Ring 112.

• Lammelser i ansigtet eller kroppen. Kontakt

lægen eller skadestuen. Ring evt. 112.

• Åndenød, smerter i brystet med udstråling til

arme eller hals, voldsomme smerter i maven,

lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær,

smertende og evt. hævede arme eller ben

pga. blodprop Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring 112.

• Pludselige smerter i brystet, smerter ved

vejrtrækning, hoste og åndenød pga.

blodprop i lungen. Ring 112.

• Smerter og hævelse i ben eller arme pga.

årebetændelse med dannelse af blodprop.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring

112.

• Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.

• Hudforandringer (sklerodermi).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan

forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

• Vægtstigning, vægttab.

• Hovedpine, nervøsitet, mavegener,

mavesmerter.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

op til 1 ud af 10 patienter):

• Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til

en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

• Nedsat lyst til sex.

• Svimmelhed.

• Åreknuder.

• Kvalme, oppustethed.

• Hårtab, uren hud/akne (bumser), udslæt.

• Rygsmerter.

• Brystspændinger, øget hvidt udflåd fra

skeden, menstruationssmerter.

• Kraftesløshed og svaghed.

• Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og

ben pga. væskeophobning i kroppen. Tal med

lægen.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme

hos op til 1 ud af 100 patienter):

• Overfølsomhed.

• Søvnløshed.

• Søvnighed.

• Prikkende, snurrende fornemmelse eller

følelsesløshed i huden.

• Hedeture

• Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller

blive alvorligt. Tal med lægen.

• Kraftig kropsbehåring hos kvinder,

nældefeber, kløe

• Øget pigmentering og skjolder på huden

(chloasma).

• Uregelmæssig blødning fra skeden (øget,

nedsat eller pletblødning).

• Mælkesekretion, smerter i bækkenet, nedsat

mælkeproduktion.

• Smerter hos kvinden ved samleje.

• Brystsmerter.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op

til 1 ud af 1.000 patienter)

• Bleghed og træthed pga. blodmangel. Det

kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig

bivirkning. Tal med lægen.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være

alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse

af ansigt, læber og tunge, kan det være

livsfarligt. Ring 112.

• Blødning fra endetarmen.

• Smerter i leddene. Øget risiko for knoglebrud

pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en

alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du

får pludselige smerter i ryggen.

• Muskelspasmer.

• Betændelse i skeden (vaginitis), udebleven

menstruation, blærer i skeden.

• Fortykkelse af livmoderslimhinden

(endometriehyperplasi). Symtomerne kan

blandt andet være blødningsforstyrelser og

mavesmerter.

• Smerter i brysterne, ændringer i bryst-

størrelse, knuder i brystet, blødning fra

brystvorten.

• Ufrugtbarhed.

• Feber.

• Træthed.

• Tørst.

• Smerte, rødme og hævelse ved stedet for

indsprøjtning.

• Skrøbelig hud, fordybning eller hud-

indtrækning på stikstedet.

• Knude eller buler på stikstedet.

• Tendens til sukkersyge.

• Udebleven ægløsning i en forlænget periode

efter behandling.

• Manglende orgasme ved samleje.

• Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning

og hurtig opvågning, tal med læge. I alle

andre tilfælde ring 112.

• Talebesvær.

• Fedtpuder ved indstiksstedet.

Depo-Provera kan herudover give bivirkninger,

som du ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks.

forhøjede levertal, nedsat kalkindhold i

knoglerne og forandringer i blodets

sammensætning, som igen bliver normale, når

behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med

din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Depo-Provera utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Brug ikke Depo-Provera efter den udløbsdato,

der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

6. Pakningsstørrelser og

yderligere oplysninger

Depo-Provera indeholder:

– Aktivt stof: medroxyprogesteronacetat.

– Øvrige indholdsstoffer: macrogol 4000,

polysorbat 80, natriumchlorid, methyl-

parahydroxybenzoat (E218),

propylparahydroxybenzoat (E216), vand til

injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Depo-Provera er hvid suspension i hætteglas.

Pakningsstørrelser

Depo-Provera fås i 50 mg/ml injektionsvæske,

suspension i hætteglas med 3 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Depo-Provera® er et registreret varemærke, der

tilhører Pfizer Enterprises SARL.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

januar 2017.

15-3-2018

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that it will be conducting a safety review of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat uterine fibroids in women. Health Canada's review is a result of Canadian and European reports of serious adverse events affecting the liver.

Health Canada

20-4-2018

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Rising Health, LLC]

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

DDAVP (Desmopressin Acetate) Spray [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

DDAVP (Desmopressin Acetate) Spray [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvPAK]

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CLEAR ANTI-ITCH (Pramoxine Hcl, Zinc Acetate) Lotion [Walgreen CO]

CLEAR ANTI-ITCH (Pramoxine Hcl, Zinc Acetate) Lotion [Walgreen CO]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CORTISONE ACETICUM (Cortisone Acetate) Pellet [Boiron]

CORTISONE ACETICUM (Cortisone Acetate) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CALCIUM ACETATE Tablet [Unit Dose Services]

CALCIUM ACETATE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

FLECAINIDE ACETATE Tablet [AvPAK]

FLECAINIDE ACETATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvPAK]

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvPAK]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

ELLA (Ulipristal Acetate) Tablet [Afaxys Pharma LLC]

ELLA (Ulipristal Acetate) Tablet [Afaxys Pharma LLC]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

HYDROCORTISONE ACETATE PRAMOXINE HCL Cream [Perrigo New York Inc]

HYDROCORTISONE ACETATE PRAMOXINE HCL Cream [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [TWi Pharmaceuticals, Inc.]

MEGESTROL ACETATE Suspension [TWi Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

Cetrotide (Merck Serono Europe Limited)

Cetrotide (Merck Serono Europe Limited)

Cetrotide (Active substance: Cetrorelix (as acetate)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1751 of Thu, 22 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-3-2018

NEOMED PHARMACEUTICAL (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Neomed Pharmaceutical]

NEOMED PHARMACEUTICAL (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Neomed Pharmaceutical]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

MEGESTROL ACETATE Suspension [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

DESMOPRESSIN ACETATE Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SYNOVEX PLUS (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

SYNOVEX PLUS (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SYNOVEX CHOICE (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

SYNOVEX CHOICE (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

HYDROCORTISONE ACETATE Suppository [SI Pharmaceuticals, LLC]

HYDROCORTISONE ACETATE Suppository [SI Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

ANUCORT-HC (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

ANUCORT-HC (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

MEGESTROL ACETATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

MEGESTROL ACETATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ABIRATERONE ACETATE Tablet, Film Coated [Janssen Biotech, Inc.]

ABIRATERONE ACETATE Tablet, Film Coated [Janssen Biotech, Inc.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Injection, Suspension [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Injection, Suspension [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [McKesson Corporation]

MEGESTROL ACETATE Suspension [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

MEGESTROL ACETATE Tablet [McKesson Corporation]

MEGESTROL ACETATE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

ELIGARD (Leuprolide Acetate) Kit [TOLMAR PHARMACEUTICALS INC.]

ELIGARD (Leuprolide Acetate) Kit [TOLMAR PHARMACEUTICALS INC.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EU/3/18/1985 (Raremoon Consulting Ltd)

EU/3/18/1985 (Raremoon Consulting Ltd)

EU/3/18/1985 (Active substance: Rusalatide acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1252 of Mon, 26 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/221/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-2-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Seractide Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Seractide Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Wilzin (Orphan Europe S.A.R.L.)

Wilzin (Orphan Europe S.A.R.L.)

Wilzin (Active substance: Zinc acetate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 1132 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Cadila Healthcare Limited]

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Buserelin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Buserelin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Amneal Pharmaceuticals Of New York LLC]

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Amneal Pharmaceuticals Of New York LLC]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

MACRILEN (Macimorelin Acetate) Granule, For Solution [Strongbridge U.S. Inc]

MACRILEN (Macimorelin Acetate) Granule, For Solution [Strongbridge U.S. Inc]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [AvPAK]

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

CALCIUM ACETATE Capsule [AvPAK]

CALCIUM ACETATE Capsule [AvPAK]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

ABIRATERONE ACETATE Tablet [Janssen Biotech, Inc.]

ABIRATERONE ACETATE Tablet [Janssen Biotech, Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Desmopressin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Desmopressin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvKARE, Inc.]

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvKARE, Inc.]

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed