Depo-medrol

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Depo-medrol 40 mg/ml injektionsvæske, suspension
 • Dosering:
 • 40 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Depo-medrol 40 mg/ml injektionsvæske, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 03239
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Depo-Medrol

®

40 mg/ml injektionsvæske, suspension

methylprednisolonacetat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt, og det vil blive givet til Dem af en læge

eller sygeplejerske.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1.

Virkning og anvendelse

Det skal De vide om Depo-Medrol

Sådan bliver De behandlet med Depo-Medrol

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Depo-Medrol er et syntetisk binyrebarkhormon.

Det mindsker tegn på betændelse og irritation af vævene som rødme, kløe, hævelse, ømhed, smerter

og varmefølelse.

Det nedsætter kroppens immunforsvar.

Det forhindrer eller svækker allergi.

De kan blive behandlet med Depo-Medrol

ved f.eks. sæsonallergi, visse hudsygdomme og betændelse i

ét eller flere led.

Depo-Medrol

har en depotvirkning, dvs. en langvarig virkning. Ved indsprøjtning direkte i et betændt

led giver Depo-Medrol

en lindring, der varer 3-4 uger.

Det er en læge eller sygeplejerske med godt kendskab til brugen af Depo-Medrol, der giver Dem

indsprøjtningen.

Lægen kan give Dem indsprøjtning med Depo-Medrol for noget andet. Spørg lægen.

2.

Det skal De vide om Depo-Medrol

De må ikke få Depo-Medrol, hvis De:

er overfølsom over for methylprednisolon eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

har en udbredt svampeinfektion, bortset fra lokale svampeinfektioner f.eks. i huden eller i

mundhulen.

Depo-Medrol må ikke bruges som infusion ind i rygmarvskanalen eller under kranieknoglerne

(epidural og intratekal anvendelse), eller gives som en indsprøjtning direkte i blodåren (intravenøs

anvendelse).

Hvis De får Depo-Medrol i doser, som dæmper immunforsvaret, må De ikke få visse typer vacciner.

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sygeplejersken vil være særlig forsigtig med at behandle Dem med Depo-Medrol,

hvis De

har:

diabetes, da De muligvis skal have justeret insulindosis

for lavt stofskifte

skrumpelever (levercirrhose)

virusinfektion i øjet (herpes simplex)

mavesår, alvorlig tarmsygdom, som tyktarmssygdom med tendens til blødning eller betændelse i

tyktarmen

fået en blodkar- eller tarmoperation (anastomose) for nylig

tuberkulose, også hvis De har haft tuberkulose

nedsat nyrefunktion

hjerteproblemer

for højt blodtryk eller har hjertesvigt

haft en blodprop eller er disponeret for det

knogleskørhed

abnorm muskeltræthed (myasthenia gravis)

visse psykiske lidelser f.eks. nedtrykthed, udtalte humørsvingninger eller tendens til psykose, da

behandling med Depo-Medrol kan forværre dette

traumatisk hjerneskade

grøn stær

måneansigt med ophobning af kropsfedt på maven og i nakken (Cushings syndrom)

nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen

kramper

ændringer i blodets fedtsammensætning

haft allergi over for et lægemiddel

svulst i binyremarven (fæokromocytom)

Husk altid at fortælle lægen eller sygeplejersken, hvis noget af ovenstående gælder for Dem.

De skal straks kontakte lægen, hvis De:

får blårøde svulster i huden, da det kan være tegn på hudkræft (Kaposis sarkom)

får feber og føler Dem utilpas, da det kan være tegn på infektion

efter en indsprøjtning får smerter og hævelse på indsprøjtningsstedet, da det kan være tegn på

betændelse

får yderligere nedsat bevægelighed i leddene, da det kan være tegn på betændelse

får voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen.

De skal være opmærksom på følgende:

Kontakt lægen hvis De får smerter i øjet eller problemer med synet (specielt også børn).

Ved længerevarende brug kan der opstå grå stær (især hos børn) og grøn stær (forhøjet tryk i øjet)

med risiko for skader på synet samt risiko for infektion med svamp eller virus i øjnene.

Lægen vil derfor kontrollere Deres syn, hvis De behandles i længere tid.

Fortæl det altid til lægen, at De er i behandling med Depo-Medrol, hvis De skal vaccineres.

Længerevarende behandling med Depo-Medrol kan nedsætte sædkvaliteten hos mænd.

Depo-Medrol kan skjule tegn på betændelse, og betændelse kan blive værre.

Lægen kan anbefale en saltfattig og kaliumrig diæt.

Depo-Medrol kan skjule tegn på mavesår, betændelse i bughinden eller andre sygdomme i mave-

tarmkanalen.

Samtidig brug af binyrebarkhormoner og NSAID (smertestillende medicin) øger Deres risiko for at

få mavesår.

Depo-Medrol kan give en nedsat reaktion på hudpriktest (allergitest), så fortæl det altid til lægen,

hvis De er i behandling med Depo-Medrol.

Kontakt lægen, hvis De får en allergisk reaktion med udslæt og hævelser.

Kontakt lægen, hvis De inden for få dage eller uger efter behandlingsstart eller lige efter De stopper

behandlingen med Depo-Medrol får personlighedsændringer som humørsvingninger, bliver meget

deprimeret, får selvmordstanker, hallucinationer eller søvnløshed.

Høje doser af binyrebarkhormoner kan give betændelse i bugspytkirtlen.

Ved længerevarende behandling med Depo-Medrol kan der opstå fedtophobning omkring rygsøjlen.

Børn og Unge

De skal undgå at blive smittet med skoldkopper eller mæslinger. Dette er især vigtigt, hvis De får

store doser. Hvis De alligevel kommer i kontakt med smittede, skal De kontakte lægen. Dette er

særlig vigtigt ved behandling af børn.

Længerevarende brug af Depo-Medrol kan nedsætte udviklingen og væksten hos nyfødte og børn.

Tal med lægen om kontrol.

Små børn, der får længerevarende behandling, kan få et forhøjet tryk i kraniet.

Fortæl det altid til lægen, at De er i behandling med Depo-Medrol, hvis De skal opereres, har været

udsat for en ulykke, får alvorlige infektioner eller er udsat for stress. Dette gælder i op til 1 år efter, at

De er stoppet med behandlingen.

Behandling med Depo-Medrol kan have en negativ virkning på den måde, calcium omsættes på i Deres

knogler. Derfor skal De afklare risikoen for knogleskørhed (knogletab og –brud) med Deres læge,

specielt hvis De har familiemedlemmer, der tidligere har haft knoglebrud, hvis De ikke dyrker motion

regelmæssigt, hvis De er kvinde i overgangsalderen eller har overstået overgangsalderen, eller hvis De

er ældre.

Hvis De skal i behandling med Depo-Medrol i længere tid, bør De bære et kort, som fortæller, hvornår

behandlingen begyndte, hvilken dosis De får, hvilket præparat De er i behandling med, samt navnet på

den læge eller afdeling, som har ordineret behandlingen.

Dette kort skal sikre, at De får det rigtige i den rigtige dosis, hvis De bliver indlagt, og ikke selv er i

stand til at oplyse, at De er i denne behandling.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Depo-Medrol.

Brug af anden medicin sammen med Depo-Medrol

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kostilskud.

Depo-Medrol kan påvirke virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin kan påvirke virkningen

af Depo-Medrol.

Fortæl det til lægen hvis De er i behandling med:

medicin, der skal nedsætte immunforsvaret efter transplantation (ciclosporin, tacrolimus)

medicin mod epilepsi og kramper (phenobarbital, phenytoin og carbamazepin)

medicin mod tuberkulose (rifampicin, isoniazid)

medicin mod svampeinfektion (itraconazol og ketoconazol)

medicin mod diabetes

smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, NSAID)

ikke-kalium besparende medicin (vanddrivende medicin, amphotericin B, xantener og beta-2-

agonister)

blodfortyndende medicin

muskelafslappende medicin (neuromuskulær blokker,som pancuronium, vecuronium)

medicin til at forebygge opkastning og kvalme efter operation (aprepitant, fosaprepitant)

medicin mod hiv (indinavir, ritonavir)

visse typer medicin til kræft (cyclophosphamid, aminoglutetimid)

medicin mod for højt blodtryk, hjertekrampe (angina pectoris) (diltiazem)

prævention (ethinylestradiol, norethindron)

medicin mod infektioner (clarithromycin, erythromycin, troleandomycin)

medicin mod abnorm muskeltræthed, som kaldes myasthenia gravis (kolinesterasehæmmere).

Brug af Depo-Medrol sammen med mad og drikke

De må ikke drikke grapefrugtjuice, hvis De får Depo-Medrol.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De får dette lægemiddel.

Graviditet:

De vil normalt ikke blive behandlet med Depo-Medrol, hvis De er gravid.

Lægen vil vurdere det for hver enkelt.

Amning:

Hvis behandlingen er nødvendig, skal De normalt holde op med at amme, da Depo-Medrol udskilles i

modermælken. Tal med lægen.

Fertilitet:

Depo-Medrol kan nedsætte fertiliteten.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist om Depo-Medrol påvirker arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. De

skal være opmærksom på hvordan medicinen påvirker Dem. Hvis De oplever svimmelhed,

synsforstyrrelser, træthed eller besvimer efter behandling med Depo-Medrol, må De ikke køre bil eller

betjene maskiner.

Depo-Medrol indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis. Det betyder, at det næsten

er natriumfrit.

3. Sådan bliver De behandlet med Depo-Medrol

Lægen kan fortælle Dem, hvilken dosis De får og hvor tit, De skal have den. Er De i tvivl, så spørg

lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

Brugsanvisning

Depo-Medrol

skal omrystes før brug.

Depo-Medrol

bliver indsprøjtet i en muskel eller direkte i det syge led.

Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og er afhængig af sygdommens art, og af om De får

indsprøjtningen i musklen eller direkte i leddet.

Ved indsprøjtning i leddet er dosis bestemt af, hvilket led det er.

Indsprøjtning med Depo-Medrol

vil sædvanligvis blive givet af en læge eller en sygeplejerske.

Skal De have en mindre dosis, skal ændringen af dosis ske langsomt.

Hvis De tror, at De har fået for meget Depo-Medrol

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis De tror, De har fået for meget af Depo-Medrol.

Akut overdosering af Depo-Medrol medfører ingen umiddelbare symptomer.

Hvis en dosis af Depo-Medrol er blevet glemt

Da De vil få dette lægemiddel under tæt medicinsk overvågning, er det ikke sandsynligt, at en dosis vil

blive glemt. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis De mener, at en dosis er blevet glemt.

Hvis behandlingen med Depo-Medrol bliver stoppet

De må kun stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Skal De have en mindre dosis, skal ændringen

af dosis ske langsomt. Hvis behandlingen pludseligt ophører eller dosis bliver sat kraftigt ned, kan De

få en række særdeles ubehagelige symptomer som feber, led- og muskelsmerter og dårlig almen

tilstand.

Herudover kan der også fremkomme: dårlig appetit, kvalme, opkastning, træthed, hovedpine,

hudafskalning, vægtab og/eller lavt blodtryk.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger afhænger af dosis og behandlingens varighed.

Mange bivirkninger forsvinder, når behandlingen ophører, og bliver sædvanligvis mindre udtalte, hvis

dosis bliver sat ned.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 100 patienter):

Opblussen af alvorlige betændelsestilstande (infektioner), f.eks. herpes, svampeinfektioner,

tuberkulose. Kontakt læge.

Sløring af alvorlig betændelse. Kontakt læge.

Frembrud og forværring af sukkersyge (hyppig vandladning, tørst, træthed). Kontakt læge.

Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat

muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken (Cushing-lignende symptomer). Kontakt lægen.

Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken med svækket reaktion på

svære skader, infektioner og operationer. Kontakt lægen.

Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i mavesæk eller tolvfingertarm.

Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodig eller sort,

ildelugtende afføring, hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig

almentilstand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Nedsat vækst. Tal med lægen.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Pludselige hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/anafylaktoid reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Betændelse (infektion) som kan opstå, hvis De har et svækket immunforsvar.

Meget medtaget almentilstand, voldsomme smerter i maven pga. betændelse i bughinden. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Muskelsvaghed og muskelsmerter (myopati). Kontakt læge.

Grå stær (uklart syn). Kontakt læge.

Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt

straks læge eller skadestue.

Sindssygdom (psykoser). Kontakt læge.

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, kvalme, opkastninger, smerter bag øjnene, synsforstyrrelser).

Udbuling af de bløde partier i kraniet hos spædbørn (spændte fontaneller). Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hyppigheden er ikke kendt for følgende bivirkninger:

Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde

bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Træthed, sløvhed, stigende til koma. Tendens til muskelkramper og forstyrrelser i hjerterytmen

(pulsen), kramper i svælget pga. for lidt syre i blodet. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Selvmordstanker. Kontakt straks læge.

Skizofreni. Kontakt lægen.

Nedsat dannelse af et eller flere af hypofysens hormoner (hypopituitarisme).

Feber, led- og muskelsmerter og dårlig almentilstand (ved ophør af behandlingen).

Smerter i lænden med prikkende, snurrende fornemmelser samt kraftløshed i benene på grund af

ophobning af fedtvæv på lokaliserede dele af kroppen (epidural lipomatose). Kontakt læge.

Mørk plet midt i synsfeltet samt sløret og nedsat syn (nethindeløsning) pga. sygdom i nethinden og

årehinden. Kontakt læge.

Blindhed ved behandling direkte i læsioner i hoved og ansigt.

Hos hjertesyge kan der opstå åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet,

hurtig puls, hævede ben pga. hjertesvigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i lungen.

Ring 112.

Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven,

lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Voldsomme smerter i maven og meget medtaget almen tilstand pga. hul i tarm. Kontakt straks læge

eller skadestue.

Ring evt. 112.

Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks læge eller

skadestuen. Ring 112.

Methylprednisolon kan skade din lever. Leverbetændelse (hepatitis) og forhøjede levertal er

rapporteret. Kløe, gul hud eller øjne, mørk urin eller influenzalignende symptomer kan være tegn på

leverbetændelse. Kontakt læge eller skadestue.

Betændelseslignende tilstand i en knogle med smerter og brud på knoglerne (knoglenekrose).

Kontakt læge.

Sprængte sener (især achillessenen). Kontakt læge.

Sammenfald i rygsøjlen. Kontakt læge.

Ledlidelse (neuropatisk artropati) med smerter og hævede led. Kontakt læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 100 patienter):

Betændelse (infektioner).

Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt

lægen, hvis De får pludselige smerter i ryggen.

Øget behov for insulin og tabletbehandling af diabetes.

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i

meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for

hjertestop). Tal med lægen.

Tørst pga. nedsat udskillelse af salt.

Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen.

Hudforandringer med ændret fedtfordeling på maven og i nakken.

Strækmærker i huden.

Punktformede blødninger i huden.

Blødninger i huden.

Uren hud / akne (bumser).

Vand i kroppen. Kontakt lægen.

Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga. væskeophobning i kroppen. Tal med lægen.

Muskelsvaghed.

Menstruationsforstyrrelser.

Nedsat sårheling.

Øget behåring hos kvinder, som skægvækst.

Hævede fødder, ankler og hænder.

Irritabilitet (hos børn).

Nedsat glukosetolerance.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Betændelse på injektionsstedet (efter ikke steril injektion).

Psykiske forstyrrelser, f.eks. nedtrykthed, opstemthed, søvnløshed, humørsvingninger,

personlighedsændringer.

Humørsvingninger, unormal opførsel og søvnløshed (hos børn).

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er

alvorligt.

Knoglebrud og sammenfald af knogler.

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

Smerter, rødme og hævelser efter indsprøjtning i ledet, steril absces.

Hukommelsestab. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår.

Svimmelhed, hovedpine.

Sure opstød/halsbrand.

Hyppigheden er ikke kendt for følgende bivirkninger:

Overfølsomhed over for lægemidler.

Ændringer i blodets fedtsammensætning.

Øget appetit (kan give vægtøgning).

Dannelse af fedtknuder.

Psykiske forstyrrelser, f.eks. tendens til kraftige følelsesmæssige reaktioner, afhængighed, mani,

vrangforestillinger, hallucinationer, forvirring, mental forstyrrelse, angst, unormal opførsel og

irritabilitet. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Udstående øjne.

Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Hikke.

Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse i spiserøret.

Mavesmerter, oppustethed, diarré, kvalme.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt,

læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Pigmentforandringer, f.eks. lyse pletter på huden (mindre pigment) eller brune pletter på huden

(øget pigment).

Udslæt, rødmen af huden, kløe, nældefeber, kraftig svedtendens.

Muskelsvind, vævsdød, smerter i leddene, muskelsmerter.

Reaktion på indsprøjtningsstedet.

Forbigående hævelse og rødme på indsprøjtningssted efter indsprøjtning i et led.

Træthed, utilpashed, irritabilitet (voksne).

Nedsat reaktion på hudpriktest (allergitest)

Forhøjede antal hvide blodlegemer. Kan blive alvorligt. Hvis De får feber, skal De kontakte læge

eller skadestue.

Depo-Medrol kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig

om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forhøjede levertal, resultater fra urin-og blodprøver

herunder kolesterol.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke Depo-Medrol efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Depo-Medrol 40 mg/ml injektionsvæske, suspension indeholder:

Aktivt stof: methylprednisolonacetat 40 mg/ml.

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, macrogol 3350, myristyl-Gamma-picoliniumhydrochlorid, vand til

injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser:

Depo-Medrol er en hvid suspension i hætteglas eller éngangssprøjte.

Depo-Medrol findes i følgende pakningsstørrelser:

1 hætteglas med 1 ml, 2 ml eller 5 ml injektionsvæske

25 hætteglas med 1 ml eller 2 ml injektionsvæske

1 engangssprøjte med 2 ml injektionsvæske.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Fremstiller:

Pfizer Manufacturing Belgium N.V. Rijksweg 12. 2870 Puurs. Belgien.

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2016

2-10-2018

Garderie Dépôt recalls Dream on Me Portable Cribs

Garderie Dépôt recalls Dream on Me Portable Cribs

The distance between the top surface of the lowest fixed side and the top surface of the mattress support is lower than what is required by law, posing a fall hazard.

Health Canada

27-7-2018

EU/3/09/645 (Camurus AB)

EU/3/09/645 (Camurus AB)

EU/3/09/645 (Active substance: Octreotide chloride (lipid depot solution)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5047 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/09/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

DepoCyte (Pacira Limited)

DepoCyte (Pacira Limited)

DepoCyte (Active substance: Cytarabine) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4490 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/09/645 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/09/645 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/09/645 (Active substance: Octreotide chloride (lipid depot solution)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3397 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/09/T/02

Europe -DG Health and Food Safety