Dalacin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Dalacin 10 mg/ml kutanopløsning
 • Dosering:
 • 10 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • kutanopløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Dalacin 10 mg/ml kutanopløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 53928
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dalacin® 10 mg/ml kutanopløsning

Clindamycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

læge middel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med

at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Dalacin

3. Sådan skal du bruge Dalacin

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dalacin

kutanopløsning er et antibiotika, der

virker mod betændelse. Du kan bruge Dalacin

til behandling af svære tilfælde af bumser (acne

vulgaris).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Dalacin

®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Dalacin

hvis du

• er allergisk over for clindamycin, lincomycin

eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Dalacin

(angivet i afsnit 6).

• har haft tyktarmsbetændelse (colitis).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du

• får voldsom eller langvarig diarré, mens du

bruger Dalacin

eller op til 2 måneder efter du

har brugt Dalacin

. Dette kan være tegn på

alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs

colitis). Dette er dog oftest set i forbindelse

ved oral indtagelse, som injektion i venen eller

som suppositorier til indføring i endetarmen.

Diarré og tarmbetændelse er sjælent set ved

anvendelse på huden.

Vær opmærksom på følgende

Ved behandling med Dalacin

skal du undgå, at

kutanopløsningen kommer i kontakt med øjne

og mund og du må ikke bruge Dalacin

omkring

øjnene. Hvis kutanopløsningen kommer i øjnene,

skal du skylle øjnene grundigt men rindende vand.

Du bør kun bruge Dalacin

, hvis du har et meget

kraftigt udbrud af bumser (acne) og du skal bruge

Dalacin

i så kort tid som muligt. Da der er risiko

for, at bakterierne bliver modstandsdygtige mod

Dalacin

Brug af anden medicin sammen med Dalacin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

01-2015

P131648-2

Tal med din læge, hvis du tager

• muskelafslappende medicin.

• blodfortyndende medicin (warfarin

acenocoumarol, fluinidon). Din læge vil

regelmæssig tage blodprøver for at undersøge

dit blods evne til at størkne.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds,

før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge

Dalacin

. Tal med lægen.

Amning

Erfaringerne med Dalacin

kutanopløsning er

begrænsede. Du bør derfor ikke bruge Dalacin

hvis

du ammer. Hvis behandlingen er nødvendig, skal

amning ophøre. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dalacin

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Dalacin

indeholder propylenglycol og

isopropylalkohol

Propylenglycol kan give irritation af huden.

Isopropylalkohol kan give svie og irritation af øjne,

slimhinder og beskadiget hud (rifter og sår).

3. Sådan skal du bruge Dalacin

®

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Påsmør opløsningen i et tyndt lag på den angrebne

hud 2 gange dagligt.

Brug til børn og unge

Børn og unge under 18 år må normalt ikke bruge

Dalacin

. Tal med lægen.

Brug til ældre

Bør ikke anvendes til ældre. Tal med lægen.

Brugsanvisning:

Inden plastflasken tages i brug første gang, skal

applikatoren påsættes plastflasken:

• Fjern låget fra plastflasken og smid det ud.

• Sæt applikatoren på flasken og tryk den godt

fast.

• Plastflasken lukkes ved at skrue det løse buede

låg fast.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Derefter:

• Rengør og aftør den angrebne hud.

• Vend flasken op og ned indtil applikatoren bliver

fugtig.

• Dup applikatoren mod huden og smør kutan-

opløsningen på uden at gnide.

• Smør et tyndt lag af kutanopløsningen på den

angrebne hud. Brug kun lidt kutanopløsning ad

gangen.

• Undgå at få Dalacin

i øjne og mund.

• Hvis kutanopløsningen kommer i øjnene, skal du

skylle øjnene grundigt med rindende vand.

• Hvis applikatoren bliver tør, skal du vende flas-

ken op og ned indtil applikatoren bliver fugtig.

Hvis du har brugt for meget Dalacin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har brugt mere Dalacin

, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet,

og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at bruge Dalacin

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en

dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Dalacin®

Det er vigtigt at tage hele kuren med Dalacin

, da

sygdommen ellers kan blusse op igen. Spørg lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis

der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Diarré, slim og blødning fra endetarmen pga.

tyktarms

betændelse. Kontakt lægen.

Bivirkninger, hvor hyggigheden ikke er kendt:

• Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen

(pseudomembranøs colitis). Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger:

(forekommer hos mellem 1 og 10 patienter):

• Tør hud, hudirritation, nældefeber, kløe, fedtet

hud, rødmen af huden.

Ikke almindelige bivirkninger: (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Mavebesvær.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

• Sviende øjne (hvis du ved et uheld får Dalacin

kutanopløsning i øjet).

• Betændelse i hårsækkene.

• Mavesmerter, diarré.

• Kontakteksem.

Indberetning af bivirkninger til

Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget

i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Dalacin

utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Dalacin

ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Dalacin

efter den udløbsdato, der står

på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og

yderligere

oplysninger

Dalacin

indeholder:

Aktivt stof: Clindamycin som clindamycinphosphat.

Øvrige indholdsstoffer: Propylenglycol, isopropyl-

alkohol, natriumhydroxid, saltsyre, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Dalacin

er en farveløs opløsning. Den findes i

2 x 30 ml plastflasker med løse applikatorer og låg

i kartonen. Applikator skal påsættes hver plast-

flaske inden brug. For at lukke plastflasken skal det

det nye låg anvendes.

Pakningsstørrelse

Dalacin

fås i en pakningsstørrelse á 60 (2 x 30) ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Dalacin

er et registreret varemærke, der tilhører

Pharmacia & Upjohn Company LLC.

Denne indlægsseddel blev senest revideret

januar 2015

19-4-2018

EVOCLIN (Clindamycin Phosphate) Aerosol, Foam [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

EVOCLIN (Clindamycin Phosphate) Aerosol, Foam [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CLINDROPS (Clindamycin) Liquid [Henry Schein Animal Health]

CLINDROPS (Clindamycin) Liquid [Henry Schein Animal Health]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

TAMIFLU (Oseltamivir Phosphate) Capsule [REMEDYREPACK INC.]

TAMIFLU (Oseltamivir Phosphate) Capsule [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE Tablet [Proficient Rx LP]

ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Lannett Company, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

AMMONIUM PHOSPHORICUM (Ammonium Phosphate Dibasic) Pellet [Boiron]

AMMONIUM PHOSPHORICUM (Ammonium Phosphate Dibasic) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Solution [Tris Pharma Inc]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Solution [Tris Pharma Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

CLINDAMYCIN PALMITATE HYDROCHLORIDE (PEDIATRIC) Solution [NorthStar Rx LLC]

CLINDAMYCIN PALMITATE HYDROCHLORIDE (PEDIATRIC) Solution [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

CARISOPRODOL, ASPIRIN AND CODEINE PHOSPHATE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

CARISOPRODOL, ASPIRIN AND CODEINE PHOSPHATE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

CARVEDILOL PHOSPHATE Capsule, Extended Release [Golden State Medical Supply Inc.]

CARVEDILOL PHOSPHATE Capsule, Extended Release [Golden State Medical Supply Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [DIRECT RX]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Perrigo New York Inc]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [McKesson Corporation]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

OSELTAMIVIR PHOSPHATE Capsule [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

OSELTAMIVIR PHOSPHATE Capsule [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

OSELTAMAVIR PHOSPHATE Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

OSELTAMAVIR PHOSPHATE Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

ANTIROBE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Zoetis Inc.]

ANTIROBE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

ANTIROBE AQUADROPS (Clindamycin Hydrochloride) Liquid [Zoetis Inc.]

ANTIROBE AQUADROPS (Clindamycin Hydrochloride) Liquid [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

OSELTAMIVIR PHOSPHATE For Suspension [Amneal Pharmaceuticals LLC]

OSELTAMIVIR PHOSPHATE For Suspension [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

OSELTAMIVIR PHOSPHATE Capsule [A-S Medication Solutions]

OSELTAMIVIR PHOSPHATE Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

DUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [GlaxoSmithKline Inc]

DUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [GlaxoSmithKline Inc]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EU/3/18/1983 (Medicure Pharma Europe Limited)

EU/3/18/1983 (Medicure Pharma Europe Limited)

EU/3/18/1983 (Active substance: Pyridoxal 5'-phosphate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1250 of Mon, 26 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/201/17

Europe -DG Health and Food Safety

26-2-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Proficient Rx LP]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Proficient Rx LP]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

TYLAN 100 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

TYLAN 100 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

TYLAN 40 SULFA-G (Tylosin Phosphate And Sulfamethazine) Granule [Elanco]

TYLAN 40 SULFA-G (Tylosin Phosphate And Sulfamethazine) Granule [Elanco]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

OSELTAMIVIR PHOSPHATE Powder, For Suspension [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

OSELTAMIVIR PHOSPHATE Powder, For Suspension [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed