Dalacin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Dalacin 300 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 300 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Dalacin 300 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 14545
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dalacin

®

150 mg og 300 mg hårde kapsler

clindamycin

Læs indlægssedlen grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Dalacin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Dalacin

Sådan skal du tage Dalacin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dalacin kapsler indeholder et antibiotikum.

Du kan bruge Dalacin til behandling af betændelse (infektion), der skyldes bakterier.

Lægen kan have givet dig Dalacin for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dalacin

Tag ikke Dalacin:

hvis du er allergisk over for clindamycin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dalacin (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, før du tager Dalacin, hvis du:

har eller tidligere har haft en tarmsygdom (f.eks. Crohns sygdom eller colitis ulcerosa)

har eller tidligere har haft lever- eller nyreproblemer

får kløe og svie i hud eller slimhinder. Det kan være tegn en svampeinfektion, som Dalacin ikke

virker mod

får voldsom eller langvarig, blodig diarré, mens du tager eller op til 2 måneder efter du har

stoppet behandlingen. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs

colitis). Du må ikke bruge medicin mod diarré uden lægens anvisning

får overfølsomhedsreaktioner eller alvorligt hududslæt. Kontakt straks lægen.

Ved behandling i længere tid vil lægen tage blodprøver for at kontrollere, om din lever og nyrer

fungerer normalt.

Brug af anden medicin sammen med Dalacin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Fortæl lægen hvis du samtidig tager:

muskelafslappende medicin.

anden medicin mod betændelse (erythromycin) warfarin eller lignende medicin – anvendes som

blodfortyndende behandling. Du vil være mere tilbøjelig til at bløde. Din læge vil regelmæssig

tage blodprøver for at undersøge dit blods evne til at størkne.

medicin mod tuberkulose (rifampicin). Samtidig behandling med Dalacin og rifampicin kan

medføre at effekten af Dalacin bliver mindre.

Brug af Dalacin sammen med mad og drikke

Du skal tage Dalacin sammen med mindst 1 glas vand.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Dalacin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du normalt ikke tage Dalacin. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Dalacin, da Dalacin går over i modermælken. Hvis behandling er

nødvendig, skal amning ophøre. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dalacin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Dalacin indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Dalacin

Tag altid Dalacin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Dalacin skal tages sammen med mindst 1 glas vand.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

Dalacin kapsler 150 mg:

2-3 kapsler 2-4 gange dagligt.

Dalacin kapsler 300 mg:

1-2 kapsler 2-3 gange dagligt eller 1 kapsel 4 gange dagligt.

Børn over 1 måned:

Dosis afhænger af barnets vægt. Tal med lægen.

Du kan ikke bruge Dalacin kapsler til børn, der vejer under 15 kg. Dalacin kapsler bør kun anvendes til

børn, der kan synke kapsler.

15-25 kg: 1 kapsel på 150 mg 3-4 gange dagligt.

30-40 kg: 1 kapsel på 150 mg eller 300 mg 3-4 gange dagligt.

Børn under 1 måned:

Du bør ikke bruge Dalacin til børn under 1 måned.

Ældre: Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisning.

Hvis du har taget for mange Dalacin

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere Dalacin, end der står her,

eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning og diarré.

Hvis du har glemt at tage Dalacin

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den

næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage dobbelt dosis som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis du holder op med at tage Dalacin

Det er vigtigt at tage hele kuren med Dalacin, da sygdommen ellers kan blusse op igen. Spørg lægen eller

apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Langvarig eller blodig diarré med mavesmerter eller feber. Kan være tegn på tarmbetændelse

(pseudomembranøs colitis, Clostridium difficile colitis). Kontakt lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/ shock). Kan være livsfarligt. Ring 112

Gulsot (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene). Kontakt lægen

Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring

munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue

Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt straks læge

eller skadestue

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du

kontakte læge eller skadestue

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Kontakt læge eller skadestue

Dalacin kan give alvorlige eller livstruende allergiske reaktioner, som kan påvirke din hud eller

andre dele af kroppen, f.eks. lever eller blodceller. Du skal muligvis på hospitalet eller stoppe

behandlingen med Dalacin. Kontakt straks lægen, hvis du får en af følgende symptomer:

Hududslæt, nældefeber, feber, hævede kirtler som ikke forsvinder, hævelse af læber

og tunge, gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene, usædvanlige blå mærker

eller blødning, stærk træthed eller svaghed, uventet muskelsmerter eller hyppige

infektioner.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Diarré

Hududslæt, plettet hududslæt med små blærer.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Mavesmerter, opkastning, kvalme

Nældefeber

Muskelsvaghed

Smagsforstyrrelser.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben

Kløe.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

Sure opstød / halsbrand.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af

ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112

Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse og sår i spiserøret. Tal med

lægen

Overfølsomhed, feber, udslæt i ansigt og på arme og ben, hududslæt, betændelse i huden med

blærer

Kløe og udflåd fra skeden (vaginal infektion).

Dalacin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver og leverfunktion, som igen bliver normale, når

behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Tag ikke Dalacin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dalacin indeholder:

Aktivt stof: clindamycinhydrochlorid svarende til clindamycin 150 mg eller 300 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

150 mg: lactosemonohydrat, vegetabilsk magnesiumstearat, majsstivelse, talcum, titandioxid (E171),

gelatine kapsel. Sort trykkeblæk: Sort jernoxid (E172).

300 mg: lactosemonohydrat, vegetabilsk magnesiumstearat, majsstivelse, talcum, titandioxid (E171),

indigotin I (E132), erythrosin (E127), gelatinekapsel. Sort trykkeblæk: Sort jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelse

Dalacin 150 mg er en hvid hård gelatinekapsel mærket ”Clin 150” og ”Pfizer".

Dalacin 300 mg er en lilla hård gelatinekapsel og mærket ”Clin 300” og ”Pfizer".

Dalacin hårde kapsler 150 mg og 300 mg findes i blisterpakning.

150 mg findes i en pakning med 24, 40 eller 100 kapsler.

300 mg findes i en pakning med 20 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Fremstiller

Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 Routes des Industries, 37520 Pocé-sur-Cisse, Frankrig.

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2017

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

18-4-2018

CLINDROPS (Clindamycin) Liquid [Henry Schein Animal Health]

CLINDROPS (Clindamycin) Liquid [Henry Schein Animal Health]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Lannett Company, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

CLINDAMYCIN PALMITATE HYDROCHLORIDE (PEDIATRIC) Solution [NorthStar Rx LLC]

CLINDAMYCIN PALMITATE HYDROCHLORIDE (PEDIATRIC) Solution [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [DIRECT RX]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Perrigo New York Inc]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [McKesson Corporation]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

ANTIROBE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Zoetis Inc.]

ANTIROBE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

ANTIROBE AQUADROPS (Clindamycin Hydrochloride) Liquid [Zoetis Inc.]

ANTIROBE AQUADROPS (Clindamycin Hydrochloride) Liquid [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

DUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [GlaxoSmithKline Inc]

DUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [GlaxoSmithKline Inc]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Proficient Rx LP]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Proficient Rx LP]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Cleocin vs. Bactrim

Cleocin vs. Bactrim

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Bactrim (sulfamethoxazole and trimethoprim) are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Cipro

Cleocin vs. Cipro

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Cipro (ciprofloxacin) are antibiotics used to treat infections caused by bacteria.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Flagyl

Cleocin vs. Flagyl

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria. Cleocin and Flagyl belong to different antibiotic drug classes. Cleocin is a lincomycin antibiotic and Flagyl is a nitroimidazole antibiotic.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Keflex

Cleocin vs. Keflex

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Keflex (cephalexin) are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and vancomycin hydrochloride are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

20-2-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [A-S Medication Solutions]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [AvPAK]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [AvPAK]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE (Clindamycin Phosphate) Solution [Teligent Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE (Clindamycin Phosphate) Solution [Teligent Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

NEUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [Medimetriks Pharmaceuticals]

NEUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [Medimetriks Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [AvKARE, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

CLINDAMYCIN (Clindamycin Phosphate) Injection, Solution [Cardinal Health]

CLINDAMYCIN (Clindamycin Phosphate) Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

26-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Cadila Healthcare Limited]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

ZYDACLIN (Clindamycin) Solution/ Drops [MWI ]

ZYDACLIN (Clindamycin) Solution/ Drops [MWI ]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Cream [A-S Medication Solutions]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE AND TRETINOIN Gel [Actavis Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE AND TRETINOIN Gel [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Denton Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

CLINDAMYCIN Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

CLINDAMYCIN Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

24-11-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Nov 24, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE AND BENZOYL PEROXIDE Gel [Oceanside Pharmaceuticals]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE AND BENZOYL PEROXIDE Gel [Oceanside Pharmaceuticals]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Injection, Solution [Alvogen, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Injection, Solution [Alvogen, Inc.]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Lotion [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Lotion [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Gel [A-S Medication Solutions]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Gel [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

CLINDAMED (Clindamycin) Liquid [Bimeda, Inc., Division Of Cross Vetpharm Group]

CLINDAMED (Clindamycin) Liquid [Bimeda, Inc., Division Of Cross Vetpharm Group]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

5-10-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 5, 2017 EST

US - DailyMed

2-10-2017

CLINDAGEL (Clindamycin) Gel [Onset Dermatologics LLC]

CLINDAGEL (Clindamycin) Gel [Onset Dermatologics LLC]

Updated Date: Oct 2, 2017 EST

US - DailyMed

20-9-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 20, 2017 EST

US - DailyMed

1-9-2017

DUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [Stiefel Laboratories Inc]

DUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [Stiefel Laboratories Inc]

Updated Date: Sep 1, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Cream [Greenstone LLC]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Cream [Greenstone LLC]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

16-8-2017

CLINDAMYCIN AND BENZOYL PEROXIDE Kit [Sandoz Inc.]

CLINDAMYCIN AND BENZOYL PEROXIDE Kit [Sandoz Inc.]

Updated Date: Aug 16, 2017 EST

US - DailyMed

14-8-2017

CLINDAMYCIN PALMITATE HYDROCHLORIDE Solution [Greenstone LLC]

CLINDAMYCIN PALMITATE HYDROCHLORIDE Solution [Greenstone LLC]

Updated Date: Aug 14, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

CLINDAMYCIN IN 5 PERCENT DEXTROSE Injection, Solution [Sandoz Inc]

CLINDAMYCIN IN 5 PERCENT DEXTROSE Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

1-8-2017

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Aug 1, 2017 EST

US - DailyMed