Daivobet

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Daivobet 50+500 mikrogram/g salve
 • Dosering:
 • 50+500 mikrogram/g
 • Lægemiddelform:
 • salve
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Daivobet 50+500 mikrogram/g salve
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 60112
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Indlægsseddel

Daivobet

er et registreret varemærke, der

tilhører LEO Pharma A/S.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

du begynder at bruge dette lægemiddel,

da den indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

• Spørg lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet, hvis der er mere, du

vil vide.

• Lægen har ordineret dette lægemiddel til

dig personligt. Lad derfor være med at

give medicinen til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

• Kontakt lægen, apotekspersonalet

eller sundhedspersonalet, hvis du får

bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge

Daivobet

Sådan skal du bruge Daivobet

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Daivobet

salve kan bruges af voksne til

behandling af plaque psoriasis (psoriasis

vulgaris) på huden.

Når du har psoriasis, sker celledelingen i din

hud for hurtigt. Dette viser sig ved rødme,

skæl og fortykkelse af huden.

Daivobet

salve indeholder calcipotriol

og betamethason. Calcipotriol hjælper

til at normalisere hudcellernes vækst, og

betamethason mindsker vævsirritation

(inflammation).

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Daivobet

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet

i denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Daivobet

• hvis du er allergisk (overfølsom) over for

calcipotriol, betamethason eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Daivobet

• hvis du har forstyrrelser i kalciumbalancen

(spørg din læge)

• hvis du har visse typer psoriasis, fx

erytrodermisk, eksfoliativ og pustuløs

(spørg din læge).

Daivobet

indeholder et stærktvirkende

steroid. Du må derfor IKKE bruge salven

på hud angrebet af:

• Hudinfektion forårsaget af virus (fx

forkølelsessår eller skoldkopper)

• Hudinfektion forårsaget af svampe (fx

fodsvamp eller ringorm)

• Hudinfektion forårsaget af bakterier

• Hudinfektion forårsaget af parasitter (fx

fnat/scabies)

• tuberkulose (TB)

• perioral dermatitis (rødt udslæt omkring

munden)

• tynd hud, skørhed i hudens kar,

strækmærker

• ichthyosis (tør hud med fiskeskællignende

afskalning)

• acne (bumser)

• rosacea (alvorlig blussen eller rødme i

ansigtet)

• sår eller beskadiget hud

Vær ekstra forsigtig med at bruge

Daivobet

Tal med lægen/apoteket før du bruger dette

lægemiddel

• hvis du bruger anden medicin, der

indeholder steroider, da du kan få

bivirkninger

• hvis du har brugt dette lægemiddel

i lang tid og har tænkt dig at stoppe

behandlingen (da pludselig afbrydelse af

behandling med steroider kan medføre

risiko for tilbagefald eller forværring af din

psoriasis)

• hvis du har diabetes mellitus (sukkersyge),

da dit blodsukker/blodglukoseniveau kan

blive påvirket af steroid

• hvis der går betændelse i din hud, da du

kan blive nødt til at afbryde behandlingen

• hvis du har psoriasis af typen guttat

psoriasis Særlige forsigtighedsregler

• Undgå at behandle mere end 30 % af

din krop eller at bruge mere end 15 g om

dagen

• Undgå brug under bandage eller omslag,

da det øger optagelsen af steroid

• Undgå brug på store områder med

beskadiget hud, slimhinder eller i

hudfolder (lysken, armhuler, under

brysterne), da det øger optagelsen af

steroid

• Undgå brug i ansigtet eller på

kønsorganerne, da disse hudområder er

meget følsomme for steroider

• Undgå overdreven solbadning,

overdreven brug af solarier og andre

former for lysbehandling.

Børn

Daivobet

anbefales ikke til børn under 18 år.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket,

hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin,

som ikke er købt på recept.

Graviditet og amning

Brug ikke Daivobet

, hvis du er gravid (eller

der er mulighed for, at du bliver gravid),

eller hvis du ammer, medmindre du først

har aftalt det med din læge. Undgå at

smøre Daivobet

på brystet, hvis du har

aftalt med din læge, at du kan amme under

behandlingen.

Spørg lægen eller på apoteket til råds, før du

tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Denne medicin påvirker ikke din evne til

at køre motorkøretøjer eller arbejde med

maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige

indholdsstoffer i Daivobet

salve

Daivobet

salve indeholder

butylhydroxytoluen (BHT) (E321). Det kan

give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem)

og irritation af øjne og slimhinder.

3. Sådan skal du bruge Daivobet

Brug altid Daivobet

nøjagtig efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apoteket.

Daivobet

salve skal anvendes på huden.

Brugsanvisning

• Brug kun salven på din psoriasis. Brug

ikke salven på hud, der ikke har psoriasis.

• Fjern hætten og kontroller, at forseglingen

af tuben ikke er brudt, før du bruger

salven.

• Brug spidsen i toppen af hætten til at

bryde forseglingen.

• Pres salven ud på en ren finger.

• Gnid den forsigtigt ind i huden på det

angrebne psoriasisområde, indtil det

meste af salven er forsvundet ind i huden.

• Brug ikke tætsiddende bandager eller

lignende.

• Vask hænderne grundigt efter brug af

Daivobet

(medmindre du bruger salven

til behandling af dine hænder). Det vil

forhindre uhensigtsmæssig overførsel af

salven til andre dele af din krop (specielt

ansigt, hårbund, mund og øjne).

• Bliv ikke bekymret, hvis du ved et uheld

kommer til at påføre lidt salve på normal

hud nær din psoriasis, men tør det af, hvis

det kommer udenfor. Daivobet® salve

virker bedst, hvis du ikke går i bad lige

efter, du har påsmurt den.

• Undgå kontakt med tekstiler, der let tager

imod fedtpletter (fx silke), når du har

smurt salven på.

Behandlingsvarighed

• Brug salven én gang daglig. Det kan være

en fordel at bruge salven om aftenen.

• Den sædvanlige behandlingsvarighed er

4 uger, men din læge kan bestemme en

anden varighed.

• Din læge kan bestemme, at behandlingen

skal gentages.

• Brug ikke mere end 15 g om dagen.

Hvis du bruger anden medicin, der

indeholder calcipotriol, må den totale

mængde af præparaterne, der indeholder

calcipotriol, ikke overstige 15 g om dagen,

og hele det behandlede område må ikke

overstige 30 % af kroppens samlede

overflade.

Hvad kan jeg forvente, når jeg bruger

Daivobet

De fleste patienter opnår tydelige resultater

efter 2 uger, selv om deres psoriasis ikke er

helt afglattet på den tid.

Hvis du har brugt for meget Daivobet

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,

hvis du har taget mere af Daivobet

, end

der står i denne information, eller mere

end lægen har foreskrevet (og du føler dig

utilpas).

Kontakt din læge, hvis du har brugt mere

end 15 g på en dag.

Overdreven brug af Daivobet

kan give

problemer med kalciumkoncentrationen i dit

blod, men den vil sædvanligvis blive normal

igen, når du stopper behandlingen.

Din læge kan være nødt til at tage nogle

blodprøver for at sikre sig, at den overdrevne

brug af salven ikke har medført problemer

med kalciumindholdet i dit blod.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Daivobet

50 mikrogram/0,5 mg/g salve

calcipotriol/betamethasone

L91161A-2.0

Overdreven lang tids brug kan også medføre,

at dine binyrer holder op med at fungere

normalt (binyrerne sidder i nærheden af dine

nyrer og producerer hormoner).

Hvis du har glemt at bruge Daivobet

Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Daivobet

Du skal stoppe behandlingen med Daivobet

på den måde, som din læge har fortalt

dig. Det kan være nødvendigt at stoppe

behandlingen gradvist, specielt hvis

behandlingen har varet i lang tid.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Kontakt din læge øjeblikkeligt eller så

hurtigt som muligt, hvis du får nogen af

følgende bivirkninger. Du skal måske stoppe

behandlingen.

Følgende alvorlige bivirkninger er blevet

indberettet for Daivobet

Ikke almindelige (kan ses hos op til 1 ud af

100 personer)

• Forværring af psoriasis. Kontakt din læge

så hurtigt som muligt, hvis din psoriasis

bliver værre.

Sjældne (kan ses hos op til end 1 ud af

1.000 personer)

• Pustuløs psoriasis kan forekomme (et rødt

område med gullige, pusholdige blærer,

som sædvanligvis optræder på hænder

og fødder). Hvis du ser dette, skal du

stoppe behandlingen med Daivobet

kontakte din læge så hurtigt som muligt.

Det er kendt, at det ene af indholdsstofferne i

Daivobet

, betamethason (et stærktvirkende

steroid), kan give alvorlige bivirkninger. Du

skal kontakte din læge så hurtigt som muligt,

hvis du får nogen af følgende alvorlige

bivirkninger.

Sandsynligheden for, at du får disse

bivirkninger, er større efter lang tids brug,

brug i hudfolder (fx lyske, armhuler og

under brysterne), hvis du bruger salven

under tætsiddende bandager eller på store

hudområder.

• Dine binyrer kan holde op med at

fungere normalt. Tegn herpå er træthed,

depression og angst.

• Grå stær (tegn herpå er uklart og tåget

syn, besvær med at se om natten og

følsomhed over for lys) eller øget tryk inde

i øjet (tegn herpå er smerter i øjet, røde

øjne og nedsat eller sløret syn).

• Infektioner (fordi dit immunsystem,

som bekæmper infektioner, kan blive

undertrykt eller svækket)

• Pustuløs psoriasis (et rødt område med

gule knopper normalvis på hænder eller

fødder). Hvis du oplever dette skal du

stoppe behandlingen med Daivobet

kontakte din læge så hurtigt som muligt

• Hvis du har diabetes, kan der forekomme

svingninger i dit blodsukkerniveau

Alvorlige bivirkninger, der kendes for

calcipotriol

• Allergiske reaktioner med hævelse af

ansigt eller andre dele af kroppen, fx

hænder og fødder. Hævelse af mund/

hals og besvær med at trække vejret

kan forekomme. Hvis du får en allergisk

reaktion, skal du stoppe behandlingen

med Daivobet

og øjeblikkeligt kontakte

din læge eller tage på nærmeste

skadestue.

• Behandling med denne salve kan give

øget kalciumkoncentration i dit blod og

din urin (sædvanligvis hvis du har brugt

for meget salve). Tegn på øget kalcium

i blodet er overdreven sekretion af urin,

forstoppelse, muskelsvaghed, forvirring

og koma. Dette kan være alvorligt,

og du skal straks kontakte din læge.

Kalciumkoncentrationen vil dog atter blive

normal, når du stopper behandlingen.

Mindre alvorlige bivirkninger

Følgende mindre alvorlige bivirkninger er

blevet indberettet for Daivobet

Almindelige (kan ses hos op til 1 ud af 10

personer)

• Kløe

• Hudafskalning

Ikke almindelige (kan ses hos op til 1 ud af

100 personer)

• Smerter og irritation i huden

• Hududslæt med irritation/betændelse i

huden (dermatitis)

• Rødme i huden på grund af udvidelse af

de små blodkar (erytem)

• Betændelse eller hævelse omkring

hårsækkene (folliculitis)

• Ændringer i hudfarven i de områder, som

du har behandlet med salven

• Udslæt

• Brændende fornemmelse i huden

• Hudinfektion

• Tynd hud

• Rød eller lilla farveforandring i huden

(purpura eller ekkymosis)

Sjælden (kan ses hos op til 1 ud af 1000

personer)

• Bakteriel eller svampeinfektion i

hårsækkene (furunkel)

• Allergisk reaktion

• Hyperkalcæmi

• Strækmærker

• Lysfølsomhed i huden resulterende i

udslæt

• Acne (bumser)

• Tør hud

• Rebound effekt: En forværring af

symptomer/psoriasis efter endt

behandling

Mindre alvorlige bivirkninger der kan

forekomme på grund af især lang tids brug

af betamethason inkluderer de følgende.

Kontakt din læge så hurtigt som muligt, hvis

du bemærker nogle af disse:

• Tynd hud

• Udvidelse af de små kar i huden eller

strækmærker

• Ændringer i hårvæksten

• Rødt udslæt omkring munden (perioral

dermatitis)

• Hududslæt med betændelse eller hævelse

(allergisk kontakteksem)

• Gyldne gele-fyldte knopper (colloid milia)

• Afblegning af huden (depigmentering)

• Infektion eller hævelse af hårrødderne

(folliculitis)

Følgende mindre alvorlige bivirkninger kan

forårsages af calcipotriol

• Tør hud

• Udslæt som følge af, at huden er blevet

lysfølsom

• Eksem

• Kløe

• Hudirriation

• Brændende og sviende fornemmelse

• Rødme i huden grundet udvidelse af de

små blodkar (erythema)

• Udslæt

• Udslæt med hudinfektion (dermatitis)

• Forværring af psoriasis

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med

din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen

på www.meldenbivirkning.dk, ved at

kontakte Lægemiddelstyrelsen via dkma@

dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1,

2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevares utilgængeligt for børn.

• Brug ikke Daivobet

efter den udløbsdato,

der står på pakningen. Udløbsdatoen

(Exp) er den sidste dag i den nævnte

måned.

• Må ikke opbevares ved temperaturer over

25 °C.

• Tuben skal kasseres 1 år efter åbning.

Skriv den dato, hvor du først åbner tuben,

i det dertil angivne felt på æsken.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Daivobet

indeholder

Aktive stoffer: Calcipotriol og betamethason.

Et gram salve indeholder 50 mikrogram

calcipotriol (som monohydrat) og 0,5 mg

betamethason (som dipropionat).

Øvrige indholdsstoffer:

• paraffinolie

• all-rac-

-tocopherol

• polyoxypropylen-stearylether

• hvid blød paraffin

• butylhydroxytoluen (BHT) (E321)

Udseende og pakningsstørrelser

Daivobet

salve er en off-white til gul salve

i tuber af aluminium/epoxyphenol med

polyethylen skruelåg.

Pakningsstørrelser: 30 g, 60 g og 120 g

Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres

nødvendigvis.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Abacus Medicine A/S

Vesterbrogade 149

1620 København V

Tel: +45 70 22 02 12

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com

Frigivet af

Abacus Medicine B.V.

Herculesstraat 25

1812 PD Alkmaar

Holland

Tel +31 6 50 57 41 87

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com

Denne indlægsseddel blev senest

revideret 01/2018