Cyclogyl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cyclogyl 1% øjendråber, opløsning
 • Dosering:
 • 1%
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Cyclogyl 1% øjendråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 06571
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

KAPVORM

140 x 335 / 140 x 22 mm

AANTAL KLEUREN : 1

26/02/2009

recto-verso

Cyclogyl 1% -10ml-

45313-2

BELGIUM

V3

Quark 7

PMS ZWART

à 100%

45313-2

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

CYCLOGYL

1%, øjendråber, opløsning

Cyclopentolat

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

skal

vide,

før

begynder

bruge

CYCLOGYL

Sådan skal du bruge CYCLOGYL

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

VIRKNING OG ANVENDELSE

CYCLOGYL

er et middel til at udvide pupillen.

Det virker ved at afslappe musklerne i øjet. Når pupil-

len er udvidet er det lettere for lægen at undersøge øjet.

Ca. 20 minutter efter drypning i øjet vil pupillen være

helt udvidet. Virkningen kan vare 24 timer eller længe-

Du kan få CYCLOGYL

ved øjenundersøgelser.

Lægen kan have givet dig CYCLOGYL

for noget andet.

Følg altid lægens anvisning.

SKAL

VIDE

FØR

BEGYNDER

BRUGE CYCLOGYL

Brug ikke CYCLOGYL

hvis du

er overfølsom (allergisk) over for cyclopentolat eller

et af de øvrige indholdsstoffer i CYCLOGYL

har grøn stær (forhøjet tryk i øjet), eller du har mis-

tanke om det f.eks. ved tågesyn eller regnbuesyn.

Vær ekstra forsigtig med at bruge CYCLOGYL

Tal med lægen inden du bruger CYCLOGYL

hvis du har en betændelseslignende tilstand (inflam-

mation) i øjet (rødme og smerte). Det kan øge risi-

koen for bivirkninger.

til børn.

Vær opmærksom på følgende

Din læge vil undersøge dit øje før og efter brug, for

at undgå glaukomanfald (pludseligt øget tryk i øjet).

Så længe dine pupiller er udvidede, skal du beskyt-

te dine øjne mod skarpt lys.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bru-

ger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medi-

cin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer

og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis du bruger øjendråber mod grøn

stær (glaukom), der indeholder pilocarpin.

Graviditet og amning

Graviditet

Hvis

gravid,

skal

normalt

ikke

bruge

CYCLOGYL

. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge CYCLOGYL

efter

aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene

maskiner, så længe dine pupiller er udvidede, eller dit

syn er uklart.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholds-

stoffer i CYCLOGYL

CYCLOGYL

indeholder benzalkoniumchlorid, et kon-

serveringsmiddel, som kan give øjenirritation og misfar-

ve bløde kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde kon-

taktlinser.

Tag kontaktlinserne ud, inden du drypper øjnene og vent

mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.

SÅDAN SKAL DU BRUGE CYCLOGYL

Brug altid CYCLOGYL

nøjagtigt efter lægens anvis-

ning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 dråbe 30 minutter før undersøgelsen.

Da CYCLOGYL

bruges ved øjenundersøgelser, er det

normalt din læge, der giver medicinen til dig.

Hvis du selv skal tage medicinen, så skal du følge ne-

denstående trin for at sikre, at du bruger CYCLOGYL

korrekt.

Sådan bruger du CYCLOGYL

korrekt

Vask hænder og sæt dig foran et spejl.

Skru låget af flasken.

Pas på at flasken ikke rører noget, da indholdet så

kan blive forurenet.

Hold flasken med bunden i vejret mellem den ene

hånds tommel- og langfinger.

Læn hovedet tilbage, og træk det nedre øjenlåg ud

på det relevante øje ved hjælp af den anden hånds

pegefinger.

Hold spidsen af flasken tæt hen til øjet, men uden

at den rører det. Tryk let på flaskens bund med pe-

gefingeren, så dråbenfalder ned i sprækken mellem

øjet og det nederste øjenlåg.

Slip nu det nederste øjenlåg og luk øjet i 1- 2 minut-

ter.

Hvis det andet øje også skal behandles, gentages

trin 5- 7.

Til sidst skrues låget på flasken.

Hvis du har brugt for meget CYCLOGYL

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

brugt mere CYCLOGYL

, end der står her, eller mere

end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis der dryppes for stor en dosis i øjet, er det muligt

at skylle den ud med lunkent postevand.

Symptomer

overdosering

være

udvidelse

blodkarene, tør hud og mund, hurtig puls, forstoppelse,

problemer med vandladningen og adfærdsforstyrrelser.

BIVIRKNINGER

CYCLOGYL

kan som al anden medicin give bivirknin-

ger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 behandlede):

Sindslidelse. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 100 behandlede):

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget

hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Hallucinationer. Kan være alvorligt. Tal med lægen.

Øjensmerter,

lysfølsomhed,

sløret

syn,

manglende

evne til at se skarpt og se klart.

Forstoppelse.

Rødme i ansigtet, feber.

Ophidselse, forvirring.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Allergiske reaktioner.

Mundtørhed.

Smerter og svien ved vandladningen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10

ud af 10.000 behandlede):

Taleforstyrrelser (uforstående tale).

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt

Tørre slimhinder.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er gene-

rende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til

Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive

bedre.

eller

dine

pårørende

selv

indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder

skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.meldenbivirkning.dk.

OPBEVARING

Opbevar CYCLOGYL

utilgængeligt for børn.

Efter første åbning skal CYCLOGYL

anvendes inden

4 uger.

Brug ikke CYCLOGYL

efter den udløbsdato, der

står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til mil-

jøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

CYCLOGYL

10 mg/ml, øjendråber indeholder:

Aktivt stof: cyclopentolat hydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid (konser-

veringsmiddel), borsyre, kaliumchlorid, dinatriumede-

tat, natriumcarbonat og/eller saltsyre (til justering af

surhedsgraden) og sterilt vand.

CYCLOGYL

s udseende og pakningsstørrelse

Plasticflaske indeholdende 10 ml (DROPTAINER

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og frem-

stiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

SA Alcon-Couvreur NV

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgien

Fremstiller

SA Alcon-Couvreur NV

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgien

Repræsentant for Danmark

Alcon Danmark A/S

Rødovre Parkvej 25

2610 Rødovre

Tlf. 36 36 34 34

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september

2008

© 2008, 2009 Alcon, Inc.

Læs denne indlægseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret CYCLOGYL

til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

KAPVORM

140 x 335 / 140 x 22 mm

recto-verso

AANTAL KLEUREN : 1

26/02/2009

Cyclogyl 1%

45313-2

BELGIUM

V3

Quark 7

45313-2

02-2009

Í fylgiseðlinum:

Hvað er CYCLOGYL

og við hverju er það notað

Áður en byrjað er að nota CYCLOGYL

Hvernig á að nota CYCLOGYL

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig á að geyma CYCLOGYL

Aðrar upplýsingar

HVAÐ ER CYCLOGYL

OG VIÐ HVERJU ER ÞAÐ

NOTAÐ

Lyfið útvíkkar ljósop og lamar brárvöðva (ljósopsvöðva)

tímabundið.

Lyfið er notað við rannsóknir á augum.

ÁÐUR EN BYRJAÐ ER AÐ NOTA CYCLOGYL

Ekki má nota CYCLOGYL

Lyfið á hvorki að gefa þeim sem eru með gláku né þeim

sem hafa ofnæmi fyrir einhverju af innihaldsefnum þess.

Ekki á að nota CYCLOGYL

hjá fyrirburum.

Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun CYCLOGYL

þú

með

háan

augnþrýsting,

stækkaðan

blöðruhálskirtil eða elliglöp.

Þú gætir fundið fyrir auknu sólarljósnæmi og skalt

því vernda augun gegn sterku ljósi meðan á útvíkkun-

inni stendur.

Ef þú ert með hraðtakt, hjartabilun, stíflur í meltingar-

vegi, þarmalömun, skaðlegan risaristil (toxic mega-

colon), vöðvaslensfár, skjaldvakaóhóf, bráðan lungna-

bjúg, meðgöngueitrun eða stíflu í þvagleiðara.

Gæta skal varúðar hjá börnum með heilaskaða, ungum

börnum eða börnum með Downs-heilkenni.

Notkun annarra lyfja:

Samtímis notkun annarra lyfja getur haft áhrif á verkun

CYCLOGYL

. Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef önnur

lyf eru notuð eða hafa verið notuð nýverið, einnig þau

sem fengin eru án lyfseðils.

Meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum

konum. CYCLOGYL

á ekki að nota á meðgöngu nema

brýna nauðsyn beri til.

Brjóstagjöf

Hugsanlegt er að lyfið hafi áhrif á barn á brjósti. Notaðu

því ekki CYCLOGYL

á meðan þú hefur barn á brjósti,

nema samkvæmt skýrum fyrirmælum læknis.

Akstur og notkun véla

Ekki á að aka bifreið eða stunda áhættusöm störf á

meðan ljósop er útvíkkað.

Mikilvægar

upplýsingar

tiltekin

innihaldsefni

CYCLOGYL

Lyfið inniheldur benzalkónklóríð sem getur litað mjúkar

augnlinsur og valdið ertingu í augum. Notaðu því ekki

augndropana ef mjúk linsa er í auganu. Taka á linsurnar

úr áður en CYCLOGYL

er dreypt í augun, en setja má

þær aftur í 15 mínútum síðar.

HVERNIG Á AÐ NOTA CYCLOGYL

Athugið

læknirinn

getur

ávísað

lyfinu

annarrar

notkunar og/eða í öðrum skammtastærðum en tilgreindar

eru á fylgiseðli. Fylgið alltaf fyrirmælum læknisins og

leiðbeiningum sem fram koma á áritunarmiða apóteks-

ins. Læknirinn ákveður þann skammt sem hentar þér

sérstaklega.

Notkunarleiðbeiningar

CYCLOGYL

augndropa á að nota sem hér segir:

Þvoðu þér um hendurnar áður en þú notar lyfið.

Sestu fyrir framan spegil þannig að þú sjáir það sem

þú gerir.

Hristu glasið vel áður en þú notar lyfið.

Skrúfaðu lokið af glasinu.

Gættu þess að sprotinn (dropaskammtarinn) á glas-

inu komist ekki í snertingu við neitt, því það gæti

mengað innihaldið í glasinu.

Hvolfdu glasinu og haltu því í annarri hendinni, á

milli þumalfingurs og löngutangar.

Dragðu

neðra

augnlok

sjúka

augans

niður

með

vísifingri hinnar handarinnar.

Beindu dropasprota glassins að auganu og sem

næst því, án þess að snerta það. Þrýstu laust á

botninn á glasinu með vísifingri þannig að tilætlaður

fjöldi

dropa

falli

niður

bilið

milli

augans

augnloksins.

Slepptu

neðra

augnlokinu

lokaðu

auganu

1 - 2 mínútur til að lyfið komist betur inn í augað.

Eigi einnig að meðhöndla hitt augað skal endurtaka

liði 5 til 9. Skrúfaðu síðan lokið þétt á glasið.

Ef stærri skammtur en mælt er fyrir um er notaður

Ef of stór skammtur er settur í augað er hægt að skola

hann úr með volgu kranavatni.

Stórir skammtar af CYCLOGYL

geta leitt til óstaðbund-

inna áhrifa, til dæmis æðavíkkunar, húðþurrks og munn-

þurrks, hraðtakts, hita, harðlífis, þvagtregðu, pirrings og

hegðunartruflana.

Hafa skal samband við lækni ef þú finnur fyrir þessum

einkennum.

Ef gleymist að nota CYCLOGYL

Ef þú hefur gleymt að nota lyfið einu sinni skaltu nota

það strax og þú manst eftir því og halda notkuninni

síðan áfram með eðlilegum hætti. Ef komið er mjög

nálægt því að nota eigi lyfið aftur skalt þú sleppa alveg

þeim skammti sem þú gleymdir. Þú mátt aldrei tvöfalda

skammt til að vinna upp skammt sem gleymdist.

HUGSANLEGAR AUKAVERKANIR

Eins

við

öll

getur

CYCLOGYL

valdið

aukaverkunum, þó ekki hjá öllum.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef vart verður við

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli

eða ef aukaverkanir sem taldar eru upp reynast alvar-

legar.

Þú gætir fundið fyrir eftirfarandi aukaverkunum í augum:

Mjög algengar (fleiri en 1 af 10): Augnkláði.

Algengar (fœrri en 1 af 10 en fleiri en 1 af 100):

Sjónstillingartruflun, aukið ljósnæmi, hvarma- og táru-

bólga, tárubólga, augnroði, þokusýn, tímabundinn sviði

þegar lyfinu eru dreypt í augað, aukin nærsýni.

Sjaldgœfar (fœrri en 1 af 100 en fleiri en 1 af 1.000):

Aukin augnspenna.

Þar að auki gætir þú fundið fyrir eftirfarandi aukaverkunum:

Algengar: Harðlífi, andlitsroði, hiti, óróleiki hjá börnum.

Sjaldgœfar:

Verkir

eða

erfiðleikar

við

þvaglát,

hár

blóðþrýstingur, ofnæmisviðbrögð.

Mjög

sjaldgœfar

(fœrri

1.000):

Ofskynjanir,

vistarfirring,

flogaköst,

óeðlileg

samhæfing,

sam-

hengisleysi,

sundl,

syfja,

hægur

hjartsláttur,

hraður

hjartsláttur, húðútbrot, æðavíkkun.

Koma örsjaldan fyrir (fœrri en 1 af 10.000): Geðsjúkdómar,

óvenjuleg hegðun, þvagteppa.

Tíðni ekki þekkt: Ofnæmisútbrot.

Algengustu aukaverkanir eru: tímabundinn sviði þegar

lyfinu eru dreypt í augað, aukin nærsýni, aukið ljósnæmi,

roði í andliti, hiti og harðlífi.

Sjaldgœfar eða mjög sjaldgœfar aukaverkanir:

Munnþurrkur, hraður hjartsláttur, þvagtregða, óróleiki hjá

börnum.

HVERNIG Á AÐ GEYMA CYCLOGYL

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið við stofuhita. Glas sem búið er að opna hefur

4 vikna geymsluþol.

AÐRAR UPPLÝSINGAR

Hvað inniheldur CYCLOGYL

1 ml inniheldur:

Virkt efni: Cýklópentólat hýdróklóríð 10 mg.

Hjálparefni: Benzalkónklóríð

(rotvarnarefni),

bórsýra,

kalíumklóríð, dinatríumedetat, natríumkarbónat eg/eða

saltsýra (til að stilla sýrustigið) og sæft vatn.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

SA Alcon-Couvreur NV

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgía.

Markaðsleyfisnúmer

MTnr 761980 (IS)

Umboð á Íslandi

K. Pétursson ehf.

Kristnibraut 29

113 Reykjavík

Þessi fylgiseðill var síðast samþykktur í ágúst 2007.

© 2008, 2009 Alcon, Inc.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfið.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim

skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef vart verður aukaverkana sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli

eða ef aukaverkanir sem taldar eru upp reynast alvarlegar.

PMS ZWART

à 100%

CYCLOGYL

augndropar, 1%, lausn

Cýklópentólat hýdróklóríð