Crestor

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Crestor 5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Crestor 5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 48466
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Crestor 5 mg, 10 mg, 20 mg og 40 mg filmovertrukne tabletter

Rosuvastatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Crestor

3. Sådan skal du tage Crestor

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Crestor tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes

statiner.

Du har fået ordineret Crestor

af lægen, fordi:

• du har for meget kolesterol i blodet, og derfor kan

risikere at få en blodprop eller et slagtilfælde.

Crestor anvendes hos voksne, unge og børn på 6 år

og derover til behandling af forhøjet kolesterol.

• du er blevet rådet til at tage statiner, da

kostomlægning og mere motion ikke altid er nok

til at sænke kolesteroltallet. Du skal fortsætte med

din kolesterolfattige kost og med at motionere,

mens du tager Crestor.

Eller

• Du har andre faktorer, der øger din risiko for at

få en blodprop i hjertet, et slagtilfælde eller

helbredsproblemer relateret hertil.

Blodprop i hjertet, slagtilfælde og helbredsproblemer

relateret hertil kan skyldes en sygdom, der hedder

aterosklerose (åreforkalkning).

Aterosklerose skyldes aflejring af fedt i årerne.

Hvorfor er det vigtigt at blive ved med at tage

Crestor?

Crestor

bruges til at korrigere indholdet af fedtstof-

fer i blodet, de såkaldte lipider, hvor det mest

almindelige er kolesterol.

Der findes forskellige typer kolesterol i blodet –

det ”lede” kolesterol (LDL-C) og det ”herlige”

kolesterol (HDL-C).

• Crestor kan reducere det ”lede” kolesterol og øge

det ”herlige” kolesterol.

• Det virker ved at forhindre kroppens produktion af

det ”lede” kolesterol og ved at forbedre kroppens

evne til at fjerne dette fra blodet.

De fleste mennesker mærker ikke, at de har forhøjet

kolesterol, da dette ikke giver nogle symptomer.

Uden behandling af forhøjet kolesterol i blodbanen

kan fedtstoffer imidlertid aflejres i blodkarrene, som

derved forsnævres.

I nogle tilfælde kan disse forsnævrede blodkar blive

helt blokerede, så blodet ikke kan komme igennem

til hjertet eller hjernen, hvilket kan føre til blodprop

i hjertet eller til et slagtilfælde. Ved at sænke

kolesteroltallet kan dette mindske risikoen for at få

en blodprop, et slagtilfælde eller helbredsproblemer

relateret hertil.

Det er meget vigtigt at fortsætte med at tage

Crestor, også selvom dit kolesteroltal er normalt, da

det forebygger, at dit kolesteroltal begynder at

stige igen og forårsage aflejring af fedtstoffer.

Du skal naturligvis stoppe behandlingen, hvis din

læge siger, at du skal stoppe, eller hvis du bliver

gravid.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Crestor

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Crestor

• hvis du er allergisk over for rosuvastatin eller et af

de øvrige indholdsstoffer i Crestor (angivet i afsnit

• hvis du har en leversygdom eller du har forhøjede

levertal (blodprøver).

• hvis du har alvorlig nedsat nyrefunktion.

• hvis du har gentagne eller uforklarlige muskel-

smerter.

• hvis du tager lægemidlet ciclosporin (anvendes for

eksempel efter organtransplantation).

• hvis du er gravid eller ammer. Bliver du gravid,

mens du tager Crestor, skal du stoppe be

handlingen

med det samme og tale med din læge. Kvinder skal

undgå graviditet, mens de tager Crestor, ved at

anvende passende prævention.

Hvis noget af det ovennævnte er tilfældet (eller du er

i tvivl), skal du tale med din læge.

Ligeledes må du ikke tage Crestor 40 mg (den

højeste dosis):

• hvis du har moderat nedsat nyrefunktion (er du i

tvivl, så spørg din læge).

• hvis din skjoldbruskkirtel ikke fungerer normalt.

• hvis du har gentagne, uforklarlige muskelsmerter,

personlig eller familiær disposition til

muskelproblemer i forbindelse med andre

kolesterolsænkende lægemidler.

• hvis du har et stort alkoholforbrug.

• hvis du er af asiatisk oprindelse (f.eks. japansk,

kinesisk, filippinsk, vietnamesisk, koreansk eller

indisk).

• hvis du tager andre kolesterolsænkende lægemidler,

der kaldes fibrater.

Hvis noget af det ovennævnte er tilfældet (eller du er

i tvivl), skal du tale med din læge igen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Crestor

• hvis du har problemer med nyrerne.

• hvis du har problemer med leveren.

• hvis du har haft gentagne eller uforklarlige

muskelsmerter, har personlig eller familiær

disposition til muskelproblemer, eller tidligere

har haft muskelproblemer i forbindelse med andre

kolesterolsænkende lægemidler. Fortæl din læge

omgående, hvis du har uforklarlige muskelsmerter,

især hvis du føler dig utilpas eller har feber. Fortæl

det også til din læge eller til apotekspersonalet,

hvis du oplever vedvarende muskelsvaghed.

• hvis du har et stort alkoholforbrug.

• hvis din skjoldbruskkirtel ikke fungerer normalt.

• hvis du tager andre lægemidler, der nedsætter

kolesteroltallet, de såkaldte fibrater. Læs venligst

denne indlægsseddel omhyggeligt selvom du

tidligere har taget andre lægemidler mod forhøjet

kolesterol.

• hvis du tager medicin til behandling af hiv-

infektion, f.eks. ritonavir sammen med lopinavir

og/eller atazanavir, se afsnittet: Brug af anden

medicin sammen med Crestor.

• hvis du tager eller i de seneste 7 dage har taget et

lægemiddel, der hedder fusidinsyre (et lægemiddel

mod infektion med bakterier), enten gennem

munden eller via injektion. Kombinationen af

fusidinsyre og Crestor kan give alvorlige muskel-

problemer (rhabdomyolyse), se afsnittet ”Brug af

anden medicin sammen med Crestor”.

• hvis du er over 70 år (da lægen skal vælge den rette

startdosis af Crestor til dig)

• hvis du lider af alvorlige vejrtrækningsproblemer

• hvis du er af asiatisk oprindelse (japansk, kinesisk,

filippinsk, vietnamesisk, koreansk eller indisk) - da

lægen skal vælge den rette startdosis af Crestor til

dig.

Hvis noget af det ovennævnte er tilfældet (eller du

er i tvivl):

• Tag ikke Crestor 40 mg (den højeste dosis)

og kontroller med din læge eller apoteks­

personalet, før du starter med at tage en dosis

Crestor.

Statiner kan påvirke leveren hos et lille antal

mennesker. Disse mennesker kan identificeres ved

en enkelt blodprøve, der viser lever-enzymernes

niveau i blodet. Lægen vil derfor sædvanligvis tage

denne blodprøve før og i løbet af behandlingen med

Crestor.

Så længe du tager dette lægemiddel, vil din læge

overvåge dit helbred nøje, hvis du har sukkersyge

(diabetes) eller er i risiko for at udvikle sukkersyge.

Du vil muligvis være i risiko for at udvikle sukkersyge,

hvis du har et højt indhold af sukker og fedtstof i

blodet, er overvægtig og har forhøjet blodtryk.

Børn og unge

• hvis patienten er under 6 år: Crestor bør ikke

gives til børn under 6 år

• hvis patienten er under 18 år: Crestor 40 mg egner

sig ikke til brug hos børn og unge under 18 år

Brug af anden medicin sammen med Crestor

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med din læge, hvis du tager:

• ciclosporin (anvendes for eksempel efter

organtransplantation)

• warfarin eller clopidogrel (eller andre

blodfortyndende midler)

• fibrater (såsom gemfibrozil eller fenofibrat) eller

anden medicin til at sænke kolesteroltallet (såsom

ezetinib)

05-2017

P073514-12

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

• midler mod sure opstød (syreneutraliserende

midler)

• erythromycin (antibiotikum)

• fusidinsyre (et antibiotikum – se nedenfor samt

afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”)

• svangerskabsforebyggende behandling i form af

tabletter (p-piller)

• hormonbehandling i forbindelse med

overgangsalderen

• antivirale lægemidler såsom ritonavir sammen med

lopinavir og/eller atazanavir

• simeprevir (anvendes til behandling af infektioner,

herunder hiv- eller hepatitis C-infektion – se

afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Virkningen af denne type medicin kan ændres af

Crestor eller kan påvirke virkningen af Crestor.

Hvis du har behov for at tage fusidinsyre til

behandling af en infektion med bakterier, skal

du midlertidigt afbryde anvendelsen af denne

medicin. Lægen vil fortælle dig, hvornår det er

sikkert at begynde at bruge Crestor igen. Hvis

Crestor anvendes samtidig med fusidinsyre kan

det i sjældne tilfælde føre til muskelsvækkelse,

ømhed eller smerter (rhabdomyolyse). Se mere

information om rhabdomyolyse i punkt 4.

Brug af Crestor sammen med mad og drikke

Du kan tage Crestor i forbindelse med et måltid,

men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Crestor, hvis du er gravid. Hvis du

bliver gravid, mens du tager Crestor, skal du stoppe

behandlingen med det samme og tale med lægen.

Kvinder skal undgå graviditet, mens de tager Crestor

ved at anvende passende prævention.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager

nogen form for medicin.

Amning

Du må ikke tage Crestor, hvis du ammer. Tal med

lægen.

Trafik­ og arbejdssikkerhed

De fleste kan køre bil eller betjene maskiner, mens

de tager Crestor – det vil ikke påvirke evnen til at

føre bil eller betjene maskiner. Ikke desto mindre

kan nogle føle sig svimle under behandlingen med

Crestor. Hvis du føler dig svimmel, kontakt din læge,

før du forsøger at køre bil eller betjene maskiner.

Crestor indeholder lactose

Crestor indeholder lactose. Kontakt lægen, før du

tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at

du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Crestor

Tag altid Crestor nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Sædvanlige doser hos voksne

Hvis du tager Crestor mod højt kolesterol:

Startdosis

Behandling med Crestor starter med 5 mg eller

10 mg. Dette gælder også, selvom du har taget

en højere dosis af et andet statin, du tidligere har

brugt.

Startdosis vil afhænge af:

• dit kolesteroltal

• den risiko du har for at få en blodprop i hjertet

eller hjernen

• hvis du er speciel følsom overfor mulige

bivirkninger

Spørg lægen hvilken startdosis, der passer bedst til

dig.

Din læge kan beslutte at give dig den laveste dosis

(5 mg) hvis:

• du er af asiatisk oprindelse (japansk, kinesisk,

filippinsk, vietnamesisk, koreansk eller indisk)

• du er over 70 år

• du har moderate problemer med nyrerne

• du har risiko for muskelsmerter (myopati)

Øgning af dosis og den maksimale daglige dosis

Din læge vil øge dosis, indtil du får den dosis af

Crestor, der er den rigtige for dig. Hvis du er startet

med 5 mg, vil lægen fordoble dosis til

10 mg, derefter 20 mg og 40 mg om nødvendigt.

Hvis du er startet med 10 mg, vil lægen fordoble

dosis til 20 mg og 40 mg om nødvendigt. Der skal

gå 4 uger mellem hver dosisøgning.

Den maksimale daglige dosis af Crestor er 40 mg.

40 mg er kun til patienter med højt kolesteroltal og

øget risiko for blodprop i hjertet eller hjernen, og

hvis kolesteroltal ikke sænkes nok med 20 mg.

Hvis du tager Crestor for at reducere risikoen for

at få en blodprop i hjertet, et slagtilfælde eller

helbredsproblemer relateret hertil:

Den anbefalede dosis er 20 mg dagligt. Din læge

kan dog beslutte at bruge en lavere dosis, hvis du

har en af de faktorer, der er nævnt herover.

Brug til børn og unge i alderen 6­17 år

Dosisintervallet til børn og unge i alderen 6 til 17

år er 5 til 20 mg én gang dagligt. Den sædvanlige

startdosis er 5 mg pr. dag, og din læge kan gradvist

øge din dosis for at finde den mængde Crestor, der

passer til dig. Den maksimale daglige Crestor-dosis

er 10 eller 20 mg til børn i alderen 6 til 17 år

afhængig af den underliggende sygdom, der

behandles. Tag din dosis én gang om dagen. Crestor

40 mg-tabletten må ikke anvendes til børn.

Sådan tager du tabletterne

Den hele tablet synkes med vand.

Tag Crestor én gang dagligt. Du kan tage Crestor

på ethvert tidspunkt af dagen med eller uden mad.

Det anbefales, at du tager din tablet på det samme

tidspunkt hver dag, idet det kan hjælpe dig med at

huske at tage tabletten.

Regelmæssig undersøgelse af kolesteroltal

Det er vigtigt, at du regelmæssigt får målt dit

kolesteroltal for at sikre, at det korrekte niveau er

nået, og at det ligger stabilt.

Din læge vil øge dosis, indtil du får den dosis, der er

rigtig for dig.

Crestor

fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom

på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine film-

overtrukne tabletter til alle de anførte doseringer.

Ældre over 70 år

Den sædvanlige startdosis er 5 mg én gang dagligt.

Brug til børn under 6 år

Børn under 6 år må normalt ikke få Crestor.

Hvis du har taget for mange Crestor

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har taget mere af Crestor end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet

(og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Crestor

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis, men blot tage den næste dosis på

det sædvanlige tidspunkt.

Hvis du holder op med at tage Crestor

Tal med din læge, hvis du ønsker at stoppe Crestor

behandlingen, da dit kolesteroltal kan stige igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage Crestor og søg øjeblikkelig

lægehjælp, hvis du oplever nogen af følgende

allergiske reaktioner:

• Vanskelighed ved at trække vejret, med eller uden

opsvulmen af ansigt, læber, tunge og/eller hals

• Opsvulmen af ansigt, læber, tunge og/eller hals,

hvilket kan forårsage vanskelighed ved at synke

• Alvorlig hudkløe (med knudedannelse i huden)

Tal også med din læge så hurtigt som muligt, hvis

du oplever usædvanlige smerter i dine muskler, der

fortsætter i længere tid end forventet. Muskelsymp-

tomer er mere almindelige hos børn og unge end hos

voksne. Som med andre statiner har en lille gruppe

mennesker udviklet en ubehagelig muskeleffekt,

som i sjældne tilfælde har udviklet sig til en mulig

livstruende muskelskade, kendt som rhabdomyolyse.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 ud af 10 til 1 ud af 100 patienter):

• Hovedpine, mavesmerter, forstoppelse, kvalme,

muskelsmerter, svaghedsfølelse, svimmelhed

• Stigning i mængden af protein i urinen –

sædvanligvis normaliseres dette af sig selv, uden

at du behøver at stoppe behandlingen med Crestor

tabletter (kun for Crestor 40 mg)

• Sukkersyge. Det er mere sandsynligt, hvis du har

et højt indhold af sukker og fedtstoffer i blodet,

er overvægtig og har forhøjet blodtryk. Din læge

vil overvåge dit helbred, imens du tager dette

lægemiddel.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 ud af 100 til 1 ud af 1.000 patienter):

• Udslæt, kløe, andre hudreaktioner

• Stigning i mængden af protein i urinen

– sædvanligvis normaliseres dette af sig selv, uden

at du behøver at stoppe behandlingen med Crestor

(kun for Crestor 5 mg, 10 mg og 20 mg)

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1

ud af 1.000 til 1 ud af 10.000 patienter):

• Alvorlige allergiske reaktioner – symptomerne er

opsvulmen af ansigt, læber, tunge og/eller hals,

vanskelighed ved at synke og ved at trække vejret,

en alvorlig hudkløe (med knudedannelse i huden).

Hvis du føler, at du er ved at udvikle en allergisk

reaktion, skal du stoppe med at tage Crestor og

øjeblikkelig søge lægehjælp.

• Muskelskade hos voksne. Som forholdsregel skal du

stoppe med at tage Crestor og tale med din læge

så hurtigt som muligt, hvis du oplever

usædvanlige muskelsmerter, der fortsætter i

længere tid, end forventet.

• Alvorlige mavesmerter (betændelse i

bugspytkirtlen)

• Øgning af lever-enzymer i blodet

• Vejrtrækningsproblemer, herunder vedvarende

hoste og/eller åndenød eller feber

• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga.

forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt

læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos

mellem mindre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Gulsot (hud og øjne bliver gule), hepatitis

(betændelse i leveren), spor af blod i urinen,

skade på nerver i ben og arme (såsom

følelsesløshed), ledsmerter, hukommelsestab og

gynækomasti (brystforstørrelse hos mænd)

Bivirkninger med ukendt frekvens kan være:

• Diarré (løs afføring), Stevens-Johnsons syndrom

(svær grad af blister i huden, munden, øjne og

kønsorganer), hoste, åndenød, ødem (hævelse),

søvnforstyrrelser, herunder søvnløshed og mareridt,

seksuelle problemer, depression, skade på sener og

vedvarende muskelsvaghed

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Crestor utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte

mod fugt.

Brug ikke Crestor efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skralde-

spanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Crestor indeholder:

- Aktivt stof: Rosuvastatincalcium svarende til

henholdsvis 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40 mg

rosuvastatin.

- Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat,

mikrokrystallinsk cellulose, calciumphosphat,

crospovidon, magnesiumstearat, hypromellose,

triacetin, titandioxid (E 171).

Crestor 10 mg, 20 mg og 40 mg filmovertrukne

tabletter indeholder også rød jernoxid (E 172).

Crestor 5 mg filmovertrukne tabletter indeholder

også gul jernoxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Crestor 5 mg er runde og gule tabletter mærket med

”ZD4522” og ”5” på den ene side.

Crestor 10 mg er runde og lyserøde tabletter mærket

med ”ZD4522” og ”10” på den ene side.

Crestor 20 mg er runde og lyserøde tabletter mærket

med ”ZD4522” og ”20” på den ene side.

Crestor 40 mg er ovale og lyserøde tabletter mærket

med ”ZD4522” på den ene side og ”40” på den anden.

Pakningsstørrelser

Crestor 5 mg fås i pakningsstørrelser á 30 og 100

filmovertrukne tabletter.

Crestor 10 mg, 20 mg og 40 mg fås i paknings-

størrelser á 28 og 98 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V

Denne indlægsseddel blev senest ændret

maj 2017.

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-12-2008

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

The Danish Medicines Agency's assessment of the future reimbursement status of the dihydropyridine calcium antagonists (C08CA) were submitted for consultation with 11 November 2008 as the consultation deadline.

Danish Medicines Agency

29-10-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

The Danish Medicines Agency has assessed the question of the future reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA (dihydropyridine calcium channel blockers) which are used for the treatment of cardiovascular diseases.

Danish Medicines Agency

8-9-2008

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

The Danish Medicines Agency has asked the Reimbursement Committee to reassess the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in the ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

14-2-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Following a request from the Danish Medicines Agency, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status for medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.