Crestor

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Crestor 10 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Crestor 10 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 48391
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkningen af Crestor og hvad du skal bruge det til.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Crestor.

3. Sådan skal du tage Crestor.

4. Bivirkninger.

5. Sådan opbevarer du Crestor.

6. Yderligere oplysninger.

1. Virkningen af Crestor og hvad du skal bruge det til

• Crestor tilhører den gruppe af medicin, som kaldes statiner.

• Crestor virker ved at sænke dannelsen af kolesterol i blodet. Forhøjet

kolesterol i blodet øger risikoen for sygdomme i hjerte og kredsløb. Det

kan give forkalkning og tilstopning af blodkarrene.

• Du kan tage Crestor sammen med diætbehandling mod forhøjet

kolesterol og fedtstof i blodet, hvis kostændringer, motion og vægttab

ikke er nok.

• Du kan tage Crestor hvis du har arveligt forhøjet kolesterol i blodet

(familiær hyperkolesterolæmi), hvor anden behandling ikke er nok.

• Du kan tage Crestor til forebyggelse, hvis lægen vurderer, at du har en

større risiko for at få hjerte-/karlidelser.

Lægen kan have givet dig Crestor til anden anvendelse. Følg altid

lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Crestor

®

Tag ikke Crestor

• hvis du er overfølsom over for rosuvastatin eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

• hvis du har alvorlig leversygdom eller du har forhøjede levertal

(blodprøver).

• hvis du har svært nedsat nyrefunktion.

• hvis du har muskelsvaghed med vedvarende eller uforklarlige muskel-

smerter (myopati).

• hvis du samtidig bruger medicin, der afsvækker immunsystemet

(ciclosporin).

• hvis du er gravid eller ammer.

• hvis du er i den fødedygtige alder og ikke bruger sikker prævention.

Tag ikke Crestor 40 mg

• hvis du har moderat nedsat nyrefunktion.

• hvis din skjoldbruskkirtel ikke fungerer normalt.

• hvis du eller nogen i din familie har arvelige muskelsygdomme.

• hvis du har haft muskelproblemer i forbindelse med andre kolesterol-

sænkende midler

• hvis du har et stort alkoholforbrug.

• hvis du er af asiatisk oprindelse (f.eks. japansk, kinesisk, filippinsk,

vietnamesisk, koreansk eller indisk).

• hvis du tager anden medicin mod forhøjet kolesterol (fibrater).

Vær ekstra forsigtig med at tage Crestor

• Din læge vil muligvis tage blodprøver for at kontrollere din leverfunktion

før behandlingen begynder, og med jævne mellemrum under behand-

lingen.

• Kontakt straks læge, hvis du får uforklarlige muskelsmerter, muskel-

svaghed eller muskelkramper, især hvis du også er utilpas og har feber.

Disse symptomer er set hyppigere hos børn og unge (10-17 år). Du

skal muligvis stoppe med behandling eller have en mindre dosis.

• Kontakt straks læge, hvis du får åndenød og tør hoste, samtidig med

træthed, vægttab og feber. Du skal muligvis stoppe behandling.

• Hvis du forhøjet fastende blodsukker. Kontakt læge, hvis du oplever

tørst, træthed og øget vandladning. Kan være tegn på sukkersyge.

• Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede

vekselvirkninger, se ”Brug af anden medicin”.

• Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i

behandling med Crestor. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

• Så længe du får Crestor , skal du have undersøgt blod og urin

regelmæssigt.

Tal med lægen, inden du tager Crestor, hvis du:

• har nyrer, der ikke virker normalt.

• har for lavt stofskifte.

• har muskelsygdomme, eller hvis nogen i din familie har nogen form for

muskelsygdomme.

• tidligere har haft muskelsygdomme ved behandling med andre koleste-

rolsænkende midler (fibrater eller HMG-CoA reduktasehæmmere).

• har et stort alkoholforbrug.

• er over 70 år.

• samtidig er i behandling med anden kolesterolsænkende medicin

(fibrater).

Brug af anden medicin

Tal med din læge, hvis du tager:

• Blodfortyndende medicin (warfarin).

• Anden kolesterolsænkende medicin (f.eks. gemfibrozil/fibrater,

ezetimib).

• Medicin med magnesium og aluminium mod for meget mavesyre.

• Antibiotika (f.eks. erythromycin).

• P-piller eller anden hormonbehandling.

• Medicin der afsvækker immunsystemet (ciclosporin).

• Medicin til HIV (proteasehæmmere).

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin

eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er

købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke

vitaminer og mineraler.

Brug af Crestor sammen med mad og drikke

• Du kan tage Crestor i forbindelse med et måltid, men det er ikke

nødvendigt. Crestor kan tages på et hvilket som helst tidspunkt af

døgnet.

• Du skal tage Crestor filmovertrukne tabletter med et glas vand.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for

medicin.

Graviditet:

• Du må ikke tage Crestor , hvis du er gravid.

• Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så

længe du tager Crestor. Tal med lægen.

Amning:

• Hvis du ammer, må du ikke tage Crestor . Det kan skade barnet. Tal

med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Crestor kan hos enkelte give bivirkninger (svimmelhed), som kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Crestor

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du

ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Crestor

3. Sådan skal du tage Crestor

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

Før du starter behandlingen, vil din læge sætte dig på en kolesterolfattig

diæt. Den skal du fortsætte med under behandlingen med Crestor .

Den sædvanlige dosis er

Voksne (ved forhøjet kolesterol):

Den sædvanlige dosis er 5 mg eller 10 mg én gang dagligt. Lægen kan

øge dosis efter 4 uger. Hvis virkningen ikke er tilfredsstillende ved 20 mg

dagligt kan lægen øge til maksimal dosis, som er 40 mg én gang dagligt.

Skal du have maksimal dosis skal en specialist varetage behandlingen.

Voksne (ved forbyggelse af hjerte-/karlidelser):

Den sædvanlige dosis er 20 mg én gang dagligt.

CRESTOR

®

5 mg, 10 mg, 20 mg og 40 mg filmovertrukne tabletter

L90143A-01

Rosuvastatin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse

den igen. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Crestor til dig personligt. Lad derfor

være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med

lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Ældre:

Den sædvanlige startdosis er 5 mg én gang dagligt.

Børn og unge (10-17 år):

Den sædvanlige dosis ved arveligt forhøjet kolesterol er 5 mg én gang

dagligt. Hvis lægen vurderer det nødvendigt kan dosis øges til højst

20 mg én gang dagligt.

Børn (under 10 år):

Crestor anbefales ikke til børn under 10 år.

Nedsat nyrefunktion:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis, hvis du har en let eller moderat

nedsat funktion af nyrerne. Hvis dine nyrers funktion er moderat nedsat

vil sædvanlig dosis være 5 mg én gang dagligt. Du skal følge lægens

anvisninger. Du må ikke tage Crestor, hvis du har alvorlig nedsat

nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Du skal følge lægens

anvisning. Du må ikke tage Crestor, hvis du har en leversygdom.

Race:

Anbefalet begyndelsesdosis er 5 mg én gang dagligt, hvis du er af

asiatisk oprindelse. Du skal følge lægens anvisning. Du må ikke tage

Crestor 40 mg dagligt, hvis du er af asiatisk oprindelse.

Disponeret for myopati (muskelsygdom med symptomer som muskel-

svaghed og muskelsvind):

Begyndelsesdosis er 5 mg dagligt. Du skal følge lægens anvisning.

Lægen kan vudere, at du ikke må få Crestor 40 mg dagligt.

Crestor, filmovertrukne tabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærk-

som på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine filmovertrukne tabletter

til alle de anførte doseringer.

Tag altid Crestor nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apoteket.

Hvis du har taget for mange Crestor

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Crestor,

end der stå i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og

du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Crestor

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot

med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Crestor

• Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler

dig usikker på.

• Hvis du ønsker at afbryde eller stoppe behandlingen med Crestor , skal

du tale med lægen.

4. Bivirkninger

Crestor kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

• Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning

af musklerne. Det kan ende med nyresvigt. Kontakt læge eller

skadestue.

• Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen.

Kontakt læge eller skadestue.

• Muskelsvind eller betændelsesagtig muskellidelse, evt. med akut

nyresvigt, som viser sig ved muskelsvaghed, muskelømhed eller

muskelsmerter, hvis der også er utilpashed eller feber. Kontakt straks

læge og stop med at tage Crestor .

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000

patienter):

• Føleforstyrrelser og lammelser fortrinsvis i arme og ben, men vejrtræk-

ningen kan også rammes. Kontakt læge eller skadestue.

Hvis du får åndenød, ring 112.

• Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

• Gulsot med hudkløe. Kontakt lægen.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og

fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller

skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

• Tørst, træthed, øget vandladning pga. sukkersyge. Øget sukker

(glukose) i blodet (både hos diabetikere og ikke-diabetikere)

• Hovedpine, svimmelhed.

• Forstoppelse, kvalme, mavesmerter.

• Muskelsmerter, kraftesløshed og svaghed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

• Udslæt, kløe, nældefeber.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

• Overfølsomhedsreaktioner med udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan

være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og

tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

• Muskelsvaghed inkl. muskelsmerter, ømhed, hævelse og stive

bevægelser. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

• Forhøjede leverenzymer (transaminaser).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000

patienter):

• Blod i urinen. Kontakt lægen.

• Smerter i leddene.

• Hukommelsestab.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning.

Tal med lægen.

• Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorlig. Tal med

lægen.

• Søvnproblemer, herunder søvnløshed og mareridt.

• Nedsat sexlyst.

• Diarré.

• Vand i kroppen. Kontakt lægen.

• Hoste

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver

værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og

vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.meldenbivirkning.dk

5. Sådan opbevarer du Crestor

• Opbevar Crestor utilgængeligt for børn.

• Opbevar ikke Crestor ved temperaturer over 30 °C.

• Opbevar Crestor i original emballage.

• Tag ikke Crestor efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den anførte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Crestor, 5, 10, 20 og 40mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Rosuvastatincalcium svarende til rosuvastatin 5 mg, 10 mg, 20 mg eller

40 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, calsiumphosphat,

crospovidon, magnesiumstearat, hypromellose, glyceroltriacetat,

titandioxid (E 171) og jernoxid (E 172).

Pakningsstørrelser:

Crestor fås i:

Crestor 5 mg i pakninger med 28 og 98 tabletter.

Crestor 10 mg i pakninger med 28 og 98 tabletter.

Crestor 20 mg i pakninger med 28 og 98 tabletter.

Crestor 40 mg i pakninger med 28 og 98 tabletter.

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og ansvarlig for frigivelse

Abacus Medicine A/S,

Vesterbrogade 149,

DK-1620 København V

Mail: info@abacusmedicine.com

Crestor

er et registreret varemærke, der tilhører

AstraZeneca-koncernen.

Revisionsdato: februar 2011

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-12-2008

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

The Danish Medicines Agency's assessment of the future reimbursement status of the dihydropyridine calcium antagonists (C08CA) were submitted for consultation with 11 November 2008 as the consultation deadline.

Danish Medicines Agency

29-10-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

The Danish Medicines Agency has assessed the question of the future reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA (dihydropyridine calcium channel blockers) which are used for the treatment of cardiovascular diseases.

Danish Medicines Agency

8-9-2008

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

The Danish Medicines Agency has asked the Reimbursement Committee to reassess the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in the ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

14-2-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Following a request from the Danish Medicines Agency, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status for medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.