Creon

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Creon Lipase 10.000 EP-e enterokapsler, hårde
 • Dosering:
 • Lipase 10.000 EP-e
 • Lægemiddelform:
 • enterokapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Creon Lipase 10.000 EP-e enterokapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49044
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

CREON

®

10.000 hårde enterokapsler

Pankreatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter

de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

– Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Creon 10.000

3. Sådan skal du tage Creon 10.000

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Creon 10.000 indeholder fordøjelsesenzymer

(amylase, lipase og protease), som fremmer

fordøjelsen. Enzymerne er udvundet af

svinebugspytkirtler.

Creon 10.000 vil efter opløsning blive blandet med

den bearbejdede mad fra mavesæk og tarm, hvor

den virker ved at spalte fedt, protein og kulhydrater

til mindre dele, som kroppen kan optage.

Du kan tage Creon 10.000 ved sygdomme i

bugspytkirtlen.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Creon 10.000

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information.

Tag ikke Creon 10.000:

– hvis du er allergisk over for pankreatin, eller

et af de øvrige indholdsstoffer i Creon 10.000

(angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Creon 10.000.

En sjælden tarmsygdom, hvor der forekommer

forsnævringer i tynd og tyktarmen (fibroserende

colonopati), er set hos patienter med cystisk

fibrose, som har fået høje pancreatindoser. Hvis

du har cystisk fibrose og tager mere end 10.000

lipase enheder pr. kg pr. dag og har usædvanlige

mavesymptomer eller ændrede mavesymptomer,

skal du kontakte din læge.

Brug af anden medicin sammen med

Creon 10.000

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har brugt det

for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke

er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler

samt kosttilskud.

Brug af Creon 10.000 sammen med mad og

drikke

Det er bedst at tage Creon 10.000 under eller

umiddelbart efter hvert hovedmåltid.

07-2016

P512047-5

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds,

før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Creon 10.000

efter aftale med lægen.

Amning

Du kan tage Creon 10.000, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Creon 10.000 påvirker ikke eller kun i ubetydelig

grad arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Creon 10.000

Tag altid Creon 10.000 nøjagtigt som beskrevet

i denne indlægsseddel eller efter lægens,

apotekspersonalets eller sundhedspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Kapslerne bør indtages sammen med rigelig

mængde vand (1½ dl).

Det er bedst at tage Creon 10.000 under eller

umiddelbart efter hvert hovedmåltid. Du bør

desuden indtage rigelig væske (2-3 liter) hver

dag i de perioder, hvor du bruger Creon 10.000.

Utilstrækkelig væsketilførsel kan forværre

forstoppelse.

Du kan synke kapslerne hele, eller hvis der er

problemer med at synke kapslene, kan du åbne

dem forsigtigt og granulatet kan tilsættes sur

blød mad (pH < 5,5), der ikke skal tygges, eller

granulatet kan tages sammen med sur væske (pH

< 5,5). Dette kan være æblesauce, yoghurt eller

frugtjuice med pH mindre end 5,5, f.eks æble-,

appelsin- eller ananasjuice. Blandinger af granulat

og mad eller væske skal anvendes umiddelbart og

må ikke opbevares.

Du må ikke tygge eller knuse granulatet, da det

kan ødelægge det beskyttende entero-overtræk,

og det kan medføre nedsat effekt og irritation i

slimhinderne. Det er også vigtigt at sikre, der ikke

bliver noget af produktet tilbage i munden.

Den anbefalede dosis er

Cystisk fibrose

Dosis afhænger af din vægt og bør tilpasses

sygdommens sværhedsgrad.

Doseringen bør ikke overstige 10.000 lipase

enheder/kg legemsvægt/dag eller 4.000 lipase

enheder/gram fedt i kosten/dag.

Følg lægens anvisning.

Voksne og børn over 4 år:

Dosis bør starte med 500 lipase enheder/kg

legemsvægt/måltid.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Brug til børn under 4 år:

Dosis afhænger af barnets vægt. Dosis bør starte

med 1.000 lipase enheder/kg legemsvægt/måltid.

Følg lægens anvisning.

Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens

anvisning.

Dosering ved andre tilstande forbundet med nedsat

bugspytkirtel

Dosis bør tilpasses individuelt, baseret på graden

af fedt i afføringen og mængden af fedt i måltidet.

Den nødvendige dosis til et måltid varierer fra ca.

25.000 til 80.000 lipase EP-enheder, og det halve

til et mellemmåltid.

Hvis du har taget for mange Creon 10.000

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget flere Creon 10.000, end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet

(og du føler dig utilpas).

Store doser pancreasenzymer kan give øget

urinsyreindhold i blod og urin.

Hvis du har glemt at tage Creon 10.000

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Creon 10.000

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt:

– Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos

flere end 1 ud af 10 patienter):

– Mavesmerter.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

– Kvalme, opkastning, forstoppelse og oppustet

mave, diaré.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

– Udslæt.

Hyppigheden er ikke kendt:

– Kløe, nældefeber.

– Mavesmerter, forstoppelse, oppustethed og evt.

opkast pga. fibroserende colonopati (sjælden

sygdom, som ses hos patienter med cystisk

fibrose).

– Overfølsomhed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Creon 10.000 utilgængeligt for børn.

Tag ikke Creon 10.000 efter den udløbsdato, der

står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

Efter åbning af beholderen er holdbarheden 6

måneder.

Må ikke opbevares over 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Creon 10.000 indeholder:

– Aktivt stof: pankreatin 150 mg svarende til

amylase 8.000 EP-enheder, lipase 10.000 EP-

enheder og protease 600 EP-enheder. Fremstillet

af porcint pancreasvæv (svinebugspytkirtler).

– Øvrige indholdsstoffer: macrogol 4000,

cetylalkohol, triethylcitrat, hypromellosephtalat,

dimeticon, gelatine, jernoxid (E 172),

titandioxid (E 171), natriumlaurylsulphat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Creon 10.000 er brune/klare kapsler.

Pakningsstørrelser

Creon

10.000 fås i en pakningsstørrelse á

100 hårde enterokapsler.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Creon er et registreret varemærke, der tilhører

Abbott Products Operations AG.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

juli 2016.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.