Corodil Comp

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Corodil Comp 20+12,5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 20+12,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Corodil Comp 20+12,5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 35757
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Corodil Comp 20 mg/12,5 mg tabletter

enalaprilmaleat/hydrochlorthiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Corodil Comp til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke

er nævnt her.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Corodil Comp

Sådan skal du tage Corodil Comp

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Enalapril

tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes angiotensinkonverterende enzymhæmmere (ACE-

hæmmere), og sænker blodtrykket ved at udvide blodkarrene.

Hydrochlorthiazid

tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes diuretika ("vanddrivende tabletter"), og

sænker blodtrykket ved at øge urinproduktionen.

Corodil Comp-tabletter indeholder en kombination af enalapril og hydrochlorthiazid og anvendes til

behandling af højt blodtryk, når behandling med enalapril som et enkelt stof alene har vist sig at være

utilstrækkeligt.

Din læge kan også ordinere Corodil Comp-tabletter i stedet for separate tabletter med samme dosis

enalapril og hydrochlorthiazid.

Den faste dosiskombination er ikke egnet til indledende behandling.

Lægen kan have givet dig Corodil Comp for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CORODIL COMP

Brug IKKE Corodil Comp

hvis du er overfølsom (allergisk) over for enalaprilmaleat, hydrochlorthiazid eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

hvis du er overfølsom (allergisk) over for sulfonamid-deriverede lægemidler (primært antibiotika,

f.eks. sulfamethoxazol).

hvis du tidligere har lidt af hævelser i arme og ben, ansigtet, læberne, halsen, munden eller tungen

(angioødem) ved behandling med andre lægemidler, der tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes

ACE-hæmmere (angiotensinkonverterende enzymhæmmere).

hvis du tidligere har lidt af hævelser i arme og ben, ansigtet, læberne, halsen, munden eller tungen

(angioødem) under andre omstændigheder.

hvis nogen af dine biologiske slægtninge tidligere har lidt af hævelser i arme og ben, ansigtet,

læberne, halsen, munden eller tungen (angioødem).

hvis du har alvorlige nyreproblemer.

hvis du har vandladningsproblemer.

hvis du har alvorlige leverproblemer eller en neurologisk sygdom på grund af alvorlige

leverproblemer (hepatisk encefalopati).

i de sidste seks måneder af graviditeten. (Det er også bedst at undgå Corodil Comp i de første tre

måneder af graviditeten - se afsnittet om graviditet).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Corodil Comp

Fortæl det til din læge, inden du begynder at tage denne medicin, hvis du:

har forsnævring af pulsårerne (aterosklerose), cerebrovaskulære problemer, såsom et slagtilfælde eller

"mini-slagtilfælde" (transitorisk iskæmisk attak).

lider af en sygdom, der er kendetegnet ved nedsat blodtilførsel til hjertemusklen, oftest på grund af

sygdom i kranspulsårerne (iskæmisk hjertesygdom).

lider af hjertesvigt.

har lavt blodtryk, er på en diæt med begrænset saltindtag eller tager diuretika ("vanddrivende

tabletter").

har et abnormt indhold af vand og mineraler i kroppen (væske-/elektrolytforstyrrelse), kendetegnet

ved blandt andet kvalme, mavekramper og/eller opkastning, hovedpine, ødem (hævelse),

muskelsvaghed og/eller rysten.

har sygdom i hjertemusklen (hypertrofisk kardiomyopati), en indsnævring af hovedpulsåren, der leder

blodet væk fra hjertet, aorta (aortastenose), indsnævring af blodårerne til den eneste fungerende nyre,

skal have en nyretransplantation eller har andre former for hjerteproblemer så som forsnævring ved

udløbet fra hjertet (obstruktion).

gennemgår LDL-aferese (fjernelse af kolesterol fra blodet ved hjælp af en maskine).

gennemgår desensibiliseringsbehandling mod visse insektgifte, f.eks. fra bi- eller hvepsestik.

har sukkersyge.

lider af urinsyregigt, har et højt niveau af urinsyre i blodet eller er i behandling med allopurinol.

skal have et bedøvelsesmiddel.

for nylig har lidt af langvarig, voldsom opkastning og/eller alvorlig diarré.

skal have foretaget en undersøgelse af biskjoldbruskkirtlens (parathyroideas) funktion.

har eller har haft lever- eller nyreproblemer, eller hvis blodårerne til dine nyrer er indsnævrede

(nyrearteriestenose), eller hvis du kun har én funktionel nyre, eller hvis du er i dialyse.

lider af en bindevævssygdom i blodkarrene, såsom systemisk lupus erythematosus (SLE) eller

scleroderma, der kan være forbundet med hududslæt, ledsmerter og feber.

tager medicin, der kan undertrykke dit immunrespons (immunosuppressiva), eller som indeholder

procainamid, der er et stof, der anvendes til behandling af blandt andet hjerterytmeforstyrrelser.

lider af allergi eller astma.

tager lithium, der bruges til behandling af visse psykiske sygdomme.

Du skal altid fortælle det til din læge, hvis du tror, at du er (eller måske bliver) gravid. Det anbefales ikke

at tage Corodil Comp i den tidlige graviditet, og du må ikke tage lægemidlet i de sidste 6 måneder af

graviditeten, da det kan medføre alvorlige skader på dit barn, hvis det indtages i dette stadium (se afsnittet

om graviditet). Du frarådes at amme, mens du tager Corodil Comp.

Corodil Comp anbefales generelt ikke under følgende betingelser, så tal med din læge, inden du begynder

at tage denne medicin:

hvis du for nylig har fået en nyretransplantation.

hvis du har for meget kalium i blodet, skal du have kontrolleret dine kaliumværdier under

behandlingen. Risikofaktorerne for forhøjede kaliumværdier omfatter nedsat nyrefunktion, alder (over

70 år), dehydrering, akut hjertesvigt, for meget syre i blodet (metabolisk acidose), sukkersyge

(diabetes mellitus), samtidig indtagelse af kaliumbesparende vanddrivende tabletter (diuretika),

kaliumtilskud eller kaliumholdige salterstatninger eller medicin, der øger koncentrationen af kalium i

blodet. Det er også muligt, at du kan udvikle lave niveauer af kalium i blodet. Det er blandt andet

kendetegnet ved forhøjet blodtryk, hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. på grund af

lægemiddelinteraktioner eller meget øget vandladning).

Der henvises til "Brug af anden medicin" nedenfor.

Tal med din læge, hvis du er atlet og skal tage en dopingtest, da Corodil Comp indeholder et aktivt

indholdsstof, som kan give et positivt resultat i en dopingtest.

Ældre (over 70 år) eller fejlernærede patienter bør være særligt forsigtige ved brug af Corodil Comp.

Corodil Comp kan være mindre effektivt til negroide mennesker.

Dette lægemiddel anbefales ikke til børn.

Hvis du udvikler nogen af følgende symptomer, mens du tager Corodil Comp, skal du straks fortælle det

til din læge:

Du føler dig svimmel efter den første dosis. Nogle få mennesker reagerer på den første dosis, eller når

dosis øges, ved at føle sig svimle, svage og få kvalme.

Pludselig hævelse af læberne og hals og ansigt, muligvis også hænder og fødder, eller hvæsende

vejrtrækning eller hæshed. Denne tilstand kaldes angioødem. Dette kan opstå på ethvert tidspunkt

under behandlingen. ACE-hæmmere medfører en højere forekomst af angioødem hos negroide

patienter end hos ikke-negroide patienter.

Høj temperatur, ondt i halsen eller mundsår (disse symptomer kan være tegn på infektion, der skyldes,

at antallet af hvide blodlegemer nedsættes).

Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot), som kan være tegn på leversygdom.

Længere vedvarende tør hoste. Der er rapporteret om hoste ved anvendelse af ACE-hæmmere, men

det kan også være et symptom på sygdom i de øvre luftveje.

Brug af anden medicin

Du bør ikke tage Corodil Comp samtidig med følgende medicin:

kaliumtilskud eller kaliumholdige salterstatninger.

diuretika ("vanddrivende tabletter"), der anvendes til behandling af højt blodtryk, herunder

kaliumbesparende diuretika, såsom spironolacton, triamteren eller amilorid.

anden medicin, der bruges til at behandle højt blodtryk.

bedøvelsesmidler og medicin til behandling af mentale sygdomme eller depressioner, medicin til

behandling af psykoser, tricykliske antidepressive midler eller beroligende midler.

lithium (medicin til behandling af psykiske sygdomme).

smertestillende og antiinflammatorisk medicin, såsom acetylsalicylsyre eller indomethacin.

guldinjektioner (natriumaurothiomalat), som anvendes til behandling af leddegigt (reumatoid

arthritis).

medicin som f.eks. efedrin, der anvendes i visse hoste- og forkølelsesmidler, eller noradrenalin og

adrenalin, der anvendes mod lavt blodtryk, shock, hjertesvigt, astma eller allergier.

blodsukkersænkende lægemidler, såsom insulin eller medicin, der tages oralt (gennem munden).

cholestyramin-resin og colestipol, aktive stoffer der nedsætter mængden af fedtstoffer i blodet.

kortikosteroider, betændelseshæmmende hormonlignende stoffer.

adrenokortikotropt hormon (ACTH), der hovedsageligt anvendes til at teste, om binyrerne fungerer

ordentligt.

muskelafslappende midler (f.eks. tubocurarinchlorid, medicin til afslapning af musklerne, som

anvendes under operationer).

allopurinol, probenecid, sulfinpyrazon, lægemidler til behandling af urinsyregigt.

medicin som f.eks. atropin eller biperiden, der anvendes til behandling af mange forskellige lidelser,

såsom mavekramper, urinblærespasmer, astma, transportsyge, muskelkramper og som et hjælpemiddel

til bedøvelse.

medicin til behandling af cancer, såsom cyclophosphamid eller methotrexat.

medicin, der hæmmer kroppens immunsystem, og medicin til forebyggelse af afstødningsreaktioner

efter organ- eller knoglemarvstransplantationer, såsom ciclosporin.

hjerteglykosider (f.eks. digoxin, medicin mod dårligt hjerte).

medicin, der som bivirkning kan forårsage forstyrrelser i ledningen af de elektriske stimuli i hjertet,

såsom medicin mod forstyrrelser i hjerterytmen, visse typer medicin mod psykose og anden medicin,

såsom lægemidler til behandling af bakterieinfektioner.

calciumsalte og D-vitamin, forhøjet calciumniveau i blodet (kan medføre mave-tarm-forstyrrelser,

meget stor tørst, meget øget vandladning, træthed, svækkelse og vægttab).carbamazepin, et

lægemiddel, der primært anvendes til behandling af epilepsi og maniodepressiv

sindslidelse.amphotericin B, medicin mod svampeinfektioner.

afføringsmidler, medicin til at fremme afføringen.

jodholdige kontraststoffer, der øger synligheden af vaskulære strukturer og organer under

røntgenfotografering.

barbiturater, der er medicin, som hæmmer centralnervesystemet og dermed virker beroligende.

opioide analgetika, som er stærke smertestillende midler uden betændelseshæmmende effekt.

carbenoxolon, der er medicin til behandling af betændelse i tarmkanalen.

salicylater, der er medicin mod smerter og/eller betændelsessygdomme.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud

Brug af Corodil Comp sammen med mad og drikke

Corodil Comp kan tages uden hensyntagen til måltider.

Indtagelse af alkohol sammen med denne medicin

kan øge den blodtrykssænkende effekt (og kan derfor blandt andet forårsage svimmelhed, når du rejser dig

op).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du skal altid fortælle det til din læge, hvis du tror, at du er (eller måske bliver) gravid. Din læge vil

normalt råde dig til at holde op med at tage Corodil Comp, inden du bliver gravid, eller så snart du ved, at

du er gravid, og vil råde dig til at tage en anden medicin i stedet for Corodil Comp. Det anbefales ikke at

tage Corodil Comp i den tidlige graviditet, og du må ikke tage lægemidlet i de sidste 6 måneder af

graviditeten, da det kan medføre alvorlige skader på dit barn, hvis det indtages efter 3. graviditetsmåned.

Amning

Det frarådes at bruge Corodil Comp under amning. Både enalapril og hydrochlorthiazid udskilles i

modermælk. Hydrochlorthiazid kan også nedsætte mængden af mælk og give andre bivirkninger.

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller snart skal til at amme, så lægen kan tage stilling til, om du kan

undvære denne medicin i ammeperioden eller ej.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Corodil Comp kan forårsage svimmelhed og træthed. Undlad at køre bil eller arbejde med værktøj eller

maskiner hvis du oplever svimmelhed eller træthed

(se også pkt. 4 Bivirkninger).

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Corodil Comp

Patienter, der ikke tåler lactose, skal være opmærksomme på, at Corodil Comp-tabletter indeholder en lille

mængde lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler

visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE CORODIL COMP

Tag altid Corodil Comp nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Voksne

Den normale dosis er 1 tablet dagligt.

Ældre

Din læge kan nøje justere dosen af enalapril og hydrochlorthiazid.

Nyreproblemer

Din læge vil nøje justere dosen af enalapril og hydrochlorthiazid.

Indgivelsesmåde

Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.

Corodil Comp kan tages sammen med et måltid eller på tom mave.

Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne dosere to halve

tabletter.

Hvis du har taget for mange Corodil Comp-tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du (eller en anden) har taget flere Corodil Comp-tabletter,

end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, eller hvis du tror, at et barn har slugt nogen af

tabletterne. En overdosis kan sandsynligvis medføre lavt blodtryk, meget hurtig eller langsom puls,

hjertebanken (en følelse af meget hurtig eller uregelmæssig puls), shock, hurtig vejrtrækning, hoste,

kvalme og opkastning, kramper, svimmelhed, en følelse af søvnighed, forvirring eller angst, rigelig

vandladning eller ikke at kunne urinere. Medbring denne indlægsseddel, eventuelle tilbageværende

tabletter og pakningen, når du tager på hospitalet eller til lægen, så de ved, hvilke tabletter, der er blevet

indtaget.

Hvis du har glemt at tage Corodil Comp

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, men skal fortsætte med at tage den

næste dosis på det normale tidspunkt.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder med at tage Corodil Comp

Behandling af for højt blodtryk (hypertension) er en langtidsbehandling, og afbrydelse af behandlingen

skal aftales med lægen. Hvis behandlingen afbrydes eller stoppes, kan dit blodtryk stige.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Corodil Comp kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis noget af følgende forekommer, skal du holde op med at tage Corodil Comp og øjeblikkeligt

søge læge eller tage ind på den nærmeste skadestue:

En svær allergisk reaktion, der kaldes angioødem (udslæt, kløe, hævelser i arme og ben, ansigtet,

læberne, munden eller halsen, som kan gøre det svært at synke eller trække vejret). Dette er en

alvorlig og almindelig bivirkning (forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede og færre end 1

ud af 10 behandlede). Du kan få behov for øjeblikkelig lægehjælp eller hospitalsindlæggelse.

Gulsot (gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene). Dette er en potentielt alvorlig, men sjælden

bivirkning (forekommer hos flere end 1 ud af 10.000 behandlede og færre end 1 ud af 1.000

behandlede), som er tegn på betændelse i leveren. Du kan få behov for øjeblikkelig lægehjælp eller

hospitalsindlæggelse.

Corodil Comp forårsager ofte lavt blodtryk, som kan være forbundet med en følelse af svimmelhed og

svaghed. Hos nogle patienter kan dette forekomme efter den første dosis, eller når dosis øges. Hvis du

oplever disse symptomer, skal du straks kontakte lægen.

Corodil Comp kan i sjældne tilfælde medføre et fald i antallet af hvide blodlegemer, og din

modstandsdygtighed over for infektion kan blive nedsat. Hvis du får en infektion med symptomer, såsom

feber og en alvorlig forværring af din almindelige tilstand eller feber med lokale infektionssymptomer,

såsom ondt i halsen/svælget/munden eller vandladningsproblemer, skal du straks søge læge. Der vil blive

udtaget en blodprøve for at kontrollere, om der er et eventuelt fald i antallet af hvide blodlegemer

(agranulocytose). Det er vigtigt at fortælle lægen om din medicin.

Der er ofte (hos flere end 1 ud af 10 behandlede) blevet rapporteret om tør hoste ved anvendelse af

Corodil Comp og andre ACE-hæmmere, men dette kan også være et symptom på anden sygdom i de øvre

luftveje. Du skal kontakte lægen, hvis du udvikler dette symptom.

Følgende bivirkninger er også blevet indberettet:

Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

sløret syn.

svimmelhed.

kvalme.

svaghed.

Almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede og færre end 1 ud af 10

behandlede):

lavt niveau af kalium, hvilket kan give muskelsvaghed, trækninger eller unormal hjerterytme.

højt niveau af fedt eller urinsyre i blodet.

hovedpine, depression.

besvimelse, lavt blodtryk forbundet med ændringer i kropsholdningen (såsom at være svimmel eller

svag, når du rejser dig op efter at have ligget ned), brystsmerter, unormal hjerterytme, meget hurtig

puls (takykardi).

åndenød.

diarré, mavesmerter.

smagsforstyrrelser.

udslæt.

træthed.

højt niveau af kalium i blodet, som kan medføre unormal hjerterytme. En stigning i mængden af

kreatinin i blodet.

muskelkramper.

Ikke almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 1.000 behandlede og færre end 1 ud af 100

behandlede):

fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi), hvilket kan gøre huden bleg og medføre svaghed eller

åndenød.

hypoglykæmi (lavt blodsukkerniveau) (se "Vær ekstra forsigtig med at bruge Corodil Comp" under

pkt. 2).

lavt niveau af magnesium i blodet.

urinsyrekrystaller i leddene (urinsyregigt).

forvirring, søvnighed, søvnmangel, nervøsitet, snurren eller følelsesløshed, svimmelhed, nedsat

seksuallyst.

hjertebanken (en fornemmelse af hurtig eller særligt stærk eller uregelmæssig puls).

hjertetilfælde eller slagtilfælde (”mini-slagtilfælde”) (primært hos patienter, der lider af lavt

blodtryk).

løbende næse, ondt i halsen, hæshed, vejrtrækningsbesvær, hiven efter vejret.

forsnævring af tarmen, betændelse i bugspytkirtlen, som medfører alvorlige smerter i maven og

ryggen (pankreatitis), opkastning, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, manglende appetit, maveirritation,

tør mund, mavesår (ulcus pepticum), luft i maven.

svedtendens, kløe, nældefeber, hårtab.

ledsmerter.

nyreproblemer, protein i urinen.

impotens.

hedeture, ringen for ørerne.

utilpashed, feber.

lavt niveau af natrium i blodet, som kan medføre træthed og forvirring, muskeltrækninger, anfald

eller koma, der også fører til dehydrering og lavt blodtryk, som gør dig svimmel, når du rejser dig op.

En stigning i mængden af urinstof i blodet.

Sjældne (forekommer hos flere end 1 ud af 10.000 behandlede og færre end 1 ud af 1.000

behandlede):

et nedsat antal hvide blodlegemer, hvilket øger risikoen for infektioner, en reduktion i antallet af

andre blodlegemer, ændringer i blodets sammensætning, dårlig produktion af knoglemarv, sygdom i

lymfeknuderne, autoimmun sygdom, hvor kroppen angriber sig selv.

underlige drømme, søvnforstyrrelser.

delvis lammelse.

raynauds syndrom, en sygdom i blodkarrene, som kan medføre, at dine fingre og tæer snurrer og

bliver blege, derefter blålige og derefter rødlige.

lungeproblemer, herunder lungebetændelse, betændelse i næsens slimhinde, som får næsen til at løbe

(rhinitis).

sår i munden, betændelse i tungen.

leverproblemer, betændelse i galdeblæren.

hududslæt, alvorlig blæredannelse, rødme i huden, Stevens-Johnsons syndrom (blærer i huden,

munden, øjnene og genitalierne), huden ser ud, som om den er brændt og skaller af,

lysoverfølsomhed, hudlidelser med rødt, skællet udslæt på næse og kinder (lupus erythematosus),

pemphigus (en tilstand, der giver blærer og læsioner, som normalt begynder i munden, nældefeber,

hårtab og kløe). Nogle gange kan hudproblemer være ledsaget af feber, alvorlig betændelse,

betændelse i blodkarrene, muskelsmerter og/eller ledsmerter, ændringer i blodets sammensætning og

en øget sænkningsreaktion (en blodprøve, der bruges til at påvise betændelse).

nedsat urinproduktion.

betændelse i nyrerne (interstitiel nefritis).

brystforstørrelse, også hos mænd.

en stigning i mængden af enzymer og affaldsprodukter, som produceres af leveren.

forhøjede blodsukkerniveauer.

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

hævelse i tarmene.

højt niveau af calcium i blodet (se ”Vær ekstra forsigtig med at tage Corodil Comp” i afsnit 2).

Ikke kendte (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon (SIADH), hvilket blandt andet medfører

symptomer som forvirring, kvalme, humørændringer, kramper og bevidsthedstab.

Yderligere bivirkninger

betændelse i en spytkirtel.

udskillelse af glukose i urinen (glykosuri).

nedsat appetit, svimmelhed.

synet er præget af gule farver på grund af gulfarvning af øjets linse (xantopsi).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger

kan blive bedre.

Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C. Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.

Brug ikke Corodil Comp efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Corodil Comp indeholder:

Aktive stoffer: enalaprilmaleat og hydrochlorthiazid.

Hver tablet indeholder 20 mg enalaprilmaleat og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Øvrige indholdsstoffer: natriumhydrogencarbonat, majsstivelse, lactosemonohydrat,

calciumhydrogenfosfatdihydrat, talkum, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Corodil Comp 20 mg/12,5 mg tabletter er hvide, ovale og bikonvekse med en delekærv på den ene side af

tabletten og mærket "E H" på den anden side af tabletten.

Corodil Comp 20 mg/12,5 mg tabletter fås i pakningsstørrelser på 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 50x1, 56, 60,

98 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

HEXAL A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Danmark

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Holland: Enalaprilmaleaat/ Hydrochloorthiazide Sandoz 20/12.5 mg, tabletten

Belgien: Co-Enalapril Sandoz 20/ 12,5 mg tabletten

Danmark: Corodil Comp

Finland: LINATIL-HEXAL COMP 20 mg/12.5 mg tabletti

Tyskland: EnaHEXAL comp 20mg/12,5mg Tabletten

Italien: ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE Sandoz GmbH 20 mg + 12.5 mg compresse

Norge: Enalapril/hydrochlorthiazid HEXAL

Portugal: Enalapril + Hidroclorotiazida Sandoz 20 mg + 12.5 mg Comprimidos

Spanien: ENALAPRIL-HIDROCLOROTIAZIDA BEXAL 20/12.5 mg comprimidos EFG

Sverige: Linatil comp

Storbritannien: Enalapril + HCT 20mg/12.5mg Tablets

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 08.05.2012