Corodil

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Corodil 10 mg tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Corodil 10 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 14406
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Corodil 2,5 mg tabletter

Corodil 5 mg tabletter

Corodil 10 mg tabletter

Corodil 20 mg tabletter

Enalaprilmaleat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Corodil til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke

er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Corodil

Sådan skal du tage Corodil

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering, end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Corodil anvendes til behandling af:

Forhøjet blodtryk

Hjertesvigt, der giver symptomer (en tilstand hvor hjertet ikke kan pumpe tilstækkeligt blod rundt i

forhold til kroppens behov)

Forebyggelse af symptomer på hjertesvigt, før der opstår symptomer, men hvor

hjertepumpefunktionen er påvirket (f.eks. åndenød, hævede ankler og fødder samt træthed efter let

anstrengelse såsom gang).

Corodil tilhører en lægemiddelgruppe, som kaldes ACE-hæmmere (angiotensinkonverterende enzym-

hæmmere). Corodil blokerer for dannelsen af et blodtryksøgende stof i kroppen. Derfor falder trykket,

og/eller hjertets funktion forbedres.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CORODIL

Tag ikke Corodil

hvis du er overfølsom (allergisk) over for:

enalapril eller et af de øvrige indholdsstoffer

blodtrykssænkende lægemidler (ACE-hæmmere).

hvis du har oplevet en pludselig væskeophobning i huden og slimhinderne (f.eks. halsen eller

tungen), vejrtrækningsbesvær og/eller kløe og udslæt, ofte som en allergisk reaktion

(angioødem), i forbindelse med tidligere indtagelse af en ACE-hæmmer.

2/11

Du må ikke tage Corodil, hvis du har oplevet en eller flere af disse reaktioner uden en kendt

årsag, eller hvis det er blevet bekræftet, at du har en arvelig eller anden form for angioødem

(væskeophobning).

hvis du er gravid og mere end tre måneder henne i graviditeten (det er også bedst at undgå Corodil i

den første del af graviditeten – se punktet om graviditet).

Vær ekstra forsigtig med at tage Corodil

Fortæl din læge, hvis nogen af følgende advarsler er eller tidligere har været gældende for dig:

Hvis du får en

saltfattig kost

, er i

dialyse

, lider af

opkastning eller diarré

eller er i behandling

vanddrivende tabletter

, kan dit blodtryk blive for lavt.

Hvis du har en

hjertelidelse

(ud over den, som du behandles for), eller hvis du har en lidelse, der

berører blodkarrene i hjernen.

Hvis du har en

nyrelidelse

eller indsnævring af blodkarrene til nyren.

Hvis du har fået foretaget en

nyretransplantation

Hvis du har en

leverlidelse

. Hvis du får gulsot, mens du tager Corodil, skal du stoppe

behandlingen og kontakte din læge.

Hvis du har en

karsygdom

eller behandles med

lægemidler, som påvirker immunsystemet

lægemidler mod urinsyregigt (

allopurinol

) eller lægemidler mod hjerterytmeforstyrrelser

procainamid

), kan der opstå svære

infektioner

. Lægen vil tage blodprøver oftere.

Hvis du under behandlingen oplever

overfølsomhedsreaktioner eller en pludselig

væskeophobning

i huden og slimhinderne (f.eks. halsen eller tungen), vejrtrækningsbesvær

og/eller kløe og udslæt, ofte som en allergisk reaktion (angioneurotisk ødem), skal du kontakte

din læge.

Hvis du tidligere har oplevet en pludselig væskeophobning, er der en højere risiko for, at denne

tilstand vender tilbage.

Hvis du har en mørk hudfarve, har du større risiko for pludselige væskeophobninger.

Hvis du er i

dialysebehandling

(med højpermeable membraner),

i blod-separationsbehandling

for maskinelt at fjerne kolesterol fra dit blod (LDL-aferese med dextransulfat) eller i

desensibiliseringsbehandling

for at nedsætte effekten af overfølsomhed over for bi- eller

hvepsestik. I disse tilfælde skal du fortælle din læge, at du tager Corodil.

Hvis du skal gennemgå en

operation under fuld narkose

Hvis du har

diabetes

, skal du være særligt opmærksom på tegn på hypoglykæmi (fald i

blodsukkeret) som f.eks. svaghed, øget svedtendens eller tørst, især i de første måneder af

behandlingen med enalaprilmaleat, da den blodsukkersænkende effekt kan forstærkes.

Hvis du tager

kalium

besparende vanddrivende tabletter (diuretika), kaliumtilskud eller

kaliumholdige salterstatninger eller lægemidler, som øger koncentrationen af kalium i blodet.

Hvis du lider af

hoste

, kan den blive værre. Tal med din læge om det.

Hvis du tror, du er (eller måske kan blive)

gravid

. Det anbefales ikke at tage Corodil i den tidlige

graviditet, og du må ikke tage lægemidlet, hvis du er længere henne i graviditeten end 3. måned,

da dette kan medføre alvorlig skade på dit barn (se punktet om graviditet).

Hvis du tager lithium, som anvendes til behandling af visse psykiske sygdomme.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Visse andre lægemidler kan påvirke eller påvirkes af Corodil.

Følgende lægemidler øger den blodtrykssænkende effekt:

vanddrivende tabletter (diuretika), andre blodtrykssænkende lægemidler og lægemidler, der

udvider blodkarrene

bedøvelsesmidler, visse lægemidler mod depression og lægemidler mod svære psykiske lidelser.

Lægemidler med stimulerende effekt på en bestemt del af nervesystemet (f.eks. til behandling af

forkølelse) nedsætter den blodtrykssænkende og/eller vanddrivende effekt.

3/11

Det kan være nødvendigt at overvåge/justere doseringen af blodsukkersænkende lægemidler, da

samtidig brug af Corodil kan forstærke effekten af disse lægemidler.

Kaliumbesparende vanddrivende midler som f.eks. spironolacton, eplerenon, triamteren eller amilorid,

kaliumholdige tilskud eller kaliumholdige salterstatninger. Mild hyperkaliæmi (forhøjet kaliumniveau i

blodet) forårsager kun få eller slet ingen symptomer og diagnosticeres som regel ved en blodprøve eller

et elektrokardiogram. Brug af disse typer lægemidler hos patienter med nyreproblemer kan medføre en

betydelig stigning i kaliumindholdet i blodet, hvilket kan forårsage alvorlige bivirkninger.

NSAID'er (en bestemt gruppe af smertestillende lægemidler, som også har en

betændelseshæmmende og febernedsættende effekt) og Corodil forstærker stigningen af kalium i

blodet, og nyrefunktionen kan derfor blive nedsat. I sjældne tilfælde kan der forekomme akut

nyresvigt, især hos patienter med nedsat nyrefunktion, f.eks. ældre eller dehydrerede personer.

NSAID'er nedsætter også den blodtrykssænkende og/eller vanddrivende effekt.

Ved indtagelse af lithium (lægemiddel mod depression) kan lithiumkoncentrationen i blodet forøges, og

dermed øges risikoen for skadelige effekter.

Natriumaurothiomalat, som er et lægemiddel mod leddegigt, der gives i form af indsprøjtninger.

Brug af Corodil sammen med mad og drikke

Indtagelse af alkohol sammen med dette lægemiddel kan øge den blodtrykssænkende effekt (og kan

derfor blandt andet forårsage svimmelhed, når du rejser dig op).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Fortæl det til lægen, hvis du tror, at du er (eller måske kan blive) gravid. Lægen vil normalt råde dig til

at holde op med at tage Corodil, inden du bliver gravid, eller så snart du ved, at du er gravid, og vil råde

dig til at tage en anden medicin i stedet for Corodil. Du bør ikke tage Corodil i den tidlige graviditet, og

du må ikke tage det, hvis du er længere end tre måneder henne i graviditeten, da det kan skade dit barn

alvorligt, hvis du tager det i de sidste seks måneder af graviditeten.

Amning

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller skal til at begynde at amme. Det frarådes, at du ammer dit

nyfødte barn (i de første uger efter fødslen), så længe du er i behandling med Corodil, især hvis dit barn

er født for tidligt.

Hvis du ønsker at amme et ældre barn, mens du er i behandling med Corodil, skal du tale med lægen om

fordele og risici ved brug af Corodil under amning i forhold til andre lægemidler.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Corodil kan give bivirkninger som svimmelhed og træthed.

Dette kan påvirke din reaktionsevne

negativt.

Du skal være opmærksom på dette, når du færdes i trafikken eller arbejder med værktøj eller

maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Corodil

Corodil indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du

ikke tåler visse sukkerarter.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE CORODIL

Lægen har ordineret, hvor meget Corodil du skal tage. Generelt gælder følgende doseringer:

4/11

Voksne:

2,5 mg:

Forhøjet blodtryk (hypertension):

Startdosis: 5 mg op til højst 20* mg enalaprilmaleat (svarende til 2-8* tabletter Corodil 2,5 mg) én gang

dagligt afhængigt af sværhedsgraden af blodtryksforhøjelsen.

Hos nogle patienter kan en lavere startdosis være nødvendig (< 5 mg enalaprilmaleat).

Vedligeholdelsesdosis: 20* mg enalaprilmaleat dagligt op til en maksimal dosis på 40* mg

enalaprilmaleat dagligt.

Hjertesvigt/en forstyrrelse af hjertefunktionen (asymptomatisk dysfunktion af venstre ventrikel):

På dag 1-3 er startdosis 2,5 mg enalaprilmaleat (svarende til én tablet Corodil 2,5 mg) én gang dagligt.

På dag 4-7 er dosis 5 mg enalaprilmaleat dagligt fordelt på to doser (svarende til én tablet Corodil 2,5

mg to gange dagligt).

Hvis behandlingen er veltolereret, øges dosis gradvist over 2-4 uger til den sædvanlige

vedligeholdelsesdosis på 20* mg enalaprilmaleat (fordelt på en eller to doser dagligt). Den maksimale

dosis er 40* mg enalaprilmaleat dagligt fordelt på to doser.

Lægen skal kontrollere blodtrykket, nyrefunktionen og kaliumniveauet i blodet inden og efter

behandlingen med Corodil.

Nedsat nyrefunktion:

Lægen vil normalt beslutte at forlænge tidsrummet mellem indtagelse af Corodil eller nedsætte dosis af

Corodil.

Startdosis: 2,5-10 mg enalaprilmaleat (svarende til 1-4 tabletter Corodil 2,5 mg) dagligt.

Ældre:

Dosis afhænger af din nyrefunktion.

Børn (og unge under 18 år):

Der foreligger kun få data om brugen af Corodil til børn med forhøjet blodtryk (hypertension)

Startdosis:

- 2,5 mg (svarende til én tablet Corodil 2,5 mg) én gang dagligt til børn, der vejer 20-50 kg

- 5 mg (svarende til to tabletter Corodil 2,5 mg) én gang dagligt til børn, der vejer over 50 kg.

Vedligeholdelsesdosis: Den videre dosering tilpasses af lægen op til en maksimal dosis på 20* mg

enalaprilmaleat én gang dagligt til børn, der vejer 20-50 kg, og 40* mg enalaprilmaleat én gang dagligt

til børn, der vejer over 50 kg.

Det anbefales ikke at bruge Corodil til nyfødte og børn med nedsat nyrefunktion, da der ikke foreligger

nogen data.

* Til denne dosis findes der tabletter med en større mængde aktivt stof.

5 mg:

Forhøjet blodtryk (hypertension):

Startdosis: 5 mg op til højst 20 mg enalaprilmaleat (svarende til 1-4 tabletter Corodil 5 mg) én gang

dagligt afhængigt af sværhedsgraden af blodtryksforhøjelsen. Hos nogle patienter kan en lavere

startdosis være nødvendig (< 5 mg enalaprilmaleat).

Vedligeholdelsesdosis: 20 mg enalaprilmaleat (svarende til fire tabletter Corodil 5 mg) dagligt op til en

maksimal dosis på 40* mg dagligt.

Hjertesvigt/en forstyrrelse af hjertefunktionen (asymptomatisk dysfunktion af venstre ventrikel):

På dag 1-3 er startdosis 2,5 mg enalaprilmaleat (svarende til ½ tablet Corodil 5 mg) én gang dagligt.

5/11

På dag 4-7 er dosis 5 mg enalaprilmaleat dagligt fordelt på to doser (svarende til ½ tablet Corodil 5 mg

to gange dagligt).

Hvis behandlingen er veltolereret, øges dosis gradvist over 2-4 uger til den sædvanlige

vedligeholdelsesdosis på 20 mg enalaprilmaleat (svarende til fire tabletter Corodil 5 mg) (fordelt på én

eller to doser dagligt). Den maksimale dosis er 40* mg enalaprilmaleat dagligt fordelt på to doser.

Lægen skal kontrollere blodtrykket, nyrefunktionen og kaliumniveauet i blodet inden og efter

behandlingen med enalaprilmaleat.

Nedsat nyrefunktion:

Lægen vil normalt beslutte at forlænge tidsrummet mellem indtagelse af Corodil eller nedsætte dosis af

Corodil.

Startdosis: 2,5-10 mg enalaprilmaleat (svarende til ½-2 tabletter Corodil 5 mg) dagligt.

Ældre:

Dosis afhænger af din nyrefunktion.

Børn (og unge under 18 år):

Der foreligger kun få data om brugen af Corodil til børn med forhøjet blodtryk (hypertension).

Startdosis:

- 2,5 mg (svarende til ½ tablet Corodil 5 mg) én gang dagligt til børn, der vejer 20-50 kg

- 5 mg (svarende til én tablet Corodil 5 mg) én gang dagligt til børn, der vejer over 50 kg.

Vedligeholdelsesdosis: Den videre dosering tilpasses af lægen op til en maksimal dosis på 20* mg

enalaprilmaleat én gang dagligt til børn, der vejer 20-50 kg, og 40* mg enalaprilmaleat én gang dagligt

til børn, der vejer over 50 kg.

Det anbefales ikke at bruge Corodil til nyfødte og børn med nedsat nyrefunktion, da der ikke foreligger

nogen data.

* Til denne dosis findes der tabletter med en større mængde aktivt stof.

10 mg:

Forhøjet blodtryk (hypertension):

Startdosis: 5 mg op til højst 20 mg enalaprilmaleat (svarende til ½-2 tabletter Corodil 10 mg) én gang

dagligt afhængigt af sværhedsgraden af blodtryksforhøjelsen. Hos nogle patienter kan en lavere

startdosis være nødvendig (< 5 mg enalaprilmaleat).

Vedligeholdelsesdosis: 20 mg enalaprilmaleat (svarende til to tabletter Corodil 10 mg) dagligt op til en

maksimal dosis på 40 mg enalaprilmaleat (svarende til fire tabletter Corodil 10 mg) dagligt.

Hjertesvigt/en forstyrrelse af hjertefunktionen (asymptomatisk dysfunktion af venstre ventrikel):

På dag 1-3 er startdosis 2,5 mg* én gang dagligt.

På dag 4-7 er dosis 5* mg enalaprilmaleat dagligt fordelt på to doser.

Hvis behandlingen er veltolereret, øges dosis gradvist over 2-4 uger til den sædvanlige

vedligeholdelsesdosis på 20 mg enalaprilmaleat (svarende til to tabletter Corodil 10 mg) (fordelt på én

eller to doser dagligt). Den maksimale dosis er 40 mg enalaprilmaleat (svarende til fire tabletter Corodil

10 mg) dagligt fordelt på to doser.

Lægen skal kontrollere blodtrykket, nyrefunktionen og kaliumniveauet i blodet inden og efter

behandlingen med enalaprilmaleat.

Nedsat nyrefunktion:

Lægen vil normalt beslutte at forlænge tidsrummet mellem indtagelse af Corodil eller nedsætte dosis af

Corodil.

6/11

Startdosis: 2,5*-10 mg enalaprilmaleat (10 mg = én tablet Corodil 10 mg) dagligt.

Ældre:

Dosis afhænger af din nyrefunktion.

Børn (og unge under 18 år):

Der foreligger kun få data om brugen af Corodil til børn med forhøjet blodtryk (hypertension).

Startdosis:

- 2,5* mg én gang dagligt til børn, der vejer 20-50 kg

- 5 mg (svarende til ½ tablet Corodil 10 mg) én gang dagligt til børn, der vejer over 50 kg.

Vedligeholdelsesdosis: Den videre dosering tilpasses af lægen op til en maksimal dosis på 20 mg

enalaprilmaleat (svarende til to tabletter Corodil 10 mg) én gang dagligt til børn, der vejer 20-50 kg, og

40 mg enalaprilmaleat (svarende til fire tabletter Corodil 10 mg) én gang dagligt til børn, der vejer over

50 kg.

Det anbefales ikke at bruge Corodil til nyfødte og børn med nedsat nyrefunktion, da der ikke foreligger

nogen data.

* Til denne dosis findes der tabletter med en mindre mængde aktivt stof.

20 mg:

Forhøjet blodtryk (hypertension):

Startdosis: 5 mg* op til højst 20 mg enalaprilmaleat (20 mg = én tablet Corodil 20 mg) én gang dagligt

afhængigt af sværhedsgraden af blodtryksforhøjelsen. Hos nogle patienter kan en lavere startdosis være

nødvendig (< 5 mg enalaprilmaleat).

Vedligeholdelsesdosis: 20 mg enalaprilmaleat (svarende til én tablet Corodil 20 mg) dagligt op til en

maksimal dosis på 40 mg enalaprilmaleat (svarende til to tabletter Corodil 20 mg) dagligt.

Hjertesvigt/en forstyrrelse af hjertefunktionen (asymptomatisk dysfunktion af venstre ventrikel):

På dag 1-3 er startdosis 2,5 mg* én gang dagligt.

På dag 4-7 er dosis 5* mg enalaprilmaleat dagligt fordelt på to doser.

Hvis behandlingen er veltolereret, øges dosis gradvist over 2-4 uger til den sædvanlige

vedligeholdelsesdosis på 20* mg enalaprilmaleat (fordelt på én eller to doser dagligt). Den maksimale

dosis er 40 mg enalaprilmaleat (svarende til to tabletter Corodil 20 mg) dagligt fordelt på to doser.

Lægen skal kontrollere blodtrykket, nyrefunktionen og kaliumniveauet i blodet inden og efter

behandlingen med Corodil.

Nedsat nyrefunktion:

Lægen vil normalt beslutte at forlænge tidsrummet mellem indtagelse af Corodil eller nedsætte dosis af

Corodil.

Startdosis: 2,5*-10 mg enalaprilmaleat (10 mg = ½ tablet Corodil 20 mg) dagligt.

Ældre:

Dosis afhænger af din nyrefunktion.

Børn (og unge under 18 år):

Der foreligger kun få data om brugen af Corodil til børn med forhøjet blodtryk (hypertension).

Startdosis:

- 2,5* mg én gang dagligt til børn, der vejer 20-50 kg

- 5* mg én gang dagligt til børn, der vejer over 50 kg.

7/11

Vedligeholdelsesdosis: Den videre dosering tilpasses af lægen op til en maksimal dosis på 20 mg

enalaprilmaleat (svarende til én tablet Corodil 20 mg) én gang dagligt til børn, der vejer 20-50 kg, og 40

mg enalaprilmaleat (svarende til to tabletter Corodil 20 mg) én gang dagligt til børn, der vejer over 50

Det anbefales ikke at bruge Corodil til nyfødte og børn med nedsat nyrefunktion, da der ikke foreligger

nogen data.

* Til denne dosis findes der tabletter med en mindre mængde aktivt stof.

Sådan skal du tage tabletterne:

Tag tabletterne eller de halve tabletter med en rigelig mængde vand inden, under eller efter et måltid.

Delte tabletter skal opbevares tørt og beskyttet mod lys og fugt.

Tal med lægen eller apoteket, hvis du opdager, at effekten af Corodil er for kraftig eller ikke er kraftig

nok.

Hvis du har taget for mange Corodil

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Corodil, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Symptomerne på overdosering omfatter ørhed eller svimmelhed på grund af fald i blodtrykket,

manglende evne til at bevæge sig (stupor), shock, forstyrrelse af saltbalancen i blodet eller kroppen

(elektrolytbalancen), nedsat nyrefunktion, hurtig vejrtrækning (hyperventilation), hurtig puls

(takykardi), hjertebanken, langsom puls (bradykardi), svimmelhed, angst og hoste.

Hvis du har glemt at tage Corodil

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det, medmindre det

snart er tid til den næste dosis. I så fald skal du følge din sædvanlige doseringsplan.

Du må ikke tage en dobbeltdosis Corodil som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Corodil

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal tage Corodil. Afbryd ikke behandlingen tidligere, da dine

lidelser så vil komme igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Corodil kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der kan opstå følgende bivirkninger med følgende hyppighed:

Meget almindelig:

Forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede

Almindelig:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede

Ikke almindelig:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede

Sjælden:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede

Meget sjælden:

Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

Ikke kendt:

Hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de foreliggende data

Stop med at tage Corodil

, og søg læge, hvis du får kløe, udvikler et kraftigt hududslæt med blærer og

afskalning, får åndenød eller hvæsende vejrtrækning, og hvis du får hævelser i ansigt, hænder, fødder,

mund, hals eller øjne. Du kan være overfølsom over for lægemidlet.

Fortæl det til lægen, hvis du lider af ondt i halsen, sår i munden, hyppige infektioner eller feber.

8/11

Fortæl det til lægen

, hvis du bemærker, at du bliver gul i huden eller i det hvide i øjnene, eller hvis du

har mavesmerter.

Andre bivirkninger omfatter:

Fortæl det til lægen, hvis en eller flere af følgende bivirkninger bliver alvorlige eller varer i mere end

nogle få dage.

Meget almindelige bivirkninger:

tågesyn

svimmelhed

hoste

kvalme

usædvanlig træthed (asteni).

Almindelige bivirkninger:

hovedpine, depression

blodtrykssænkning (hypotension), herunder blodtryksfald, når du f.eks. rejser dig hurtigt fra

siddende eller liggende stilling, nogle gange ledsaget af svimmelhed (ortostatisk hypotension)

pludseligt bevidsthedstab (synkope)

brystsmerter

hjerterytmeforstyrrelser

knugende smerte i brystet (angina pectoris)

hurtig puls (takykardi)

åndenød (dyspnø)

diarré, mavesmerter, smagsforstyrrelser

udslæt

pludselig væskeophobning i huden og slimhinderne (f.eks. hals eller tunge),

vejrtrækningsproblemer og/eller kløe og udslæt, ofte som en allergisk reaktion

(overfølsomhed/angioneurotisk ødem). Der er rapporteret om overfølsomhed i ansigtet, på arme

og ben, på læberne, tungen, bløddelene omkring stemmebåndet (glottis) og/eller på

strubehovedet.

træthed

forhøjet kaliumniveau i blodet, som undertiden viser sig som muskelkramper, diarré, kvalme,

svimmelhed og hovedpine (hyperkaliæmi)

øget mængde af nedbrydningsprodukter i blodserum (serumkreatinin).

Ikke almindelige bivirkninger:

blodmangel som følge af mangel på røde blodlegemer (aplastisk anæmi) eller som følge af

nedbrydning af røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi)

for lavt sukkerindhold i blodet med sultfornemmelse, svedtendens, svimmelhed og hjertebanken

(hypoglykæmi)

forvirring, døsighed, søvnløshed, nervøsitet, prikkende, kløende eller snurrende fornemmelse

uden nogen årsag (paræstesi), svimmelhed

hjertebanken, hjertetilfælde (myokardieinfarkt) eller slagtilfælde/hjerneinfarkt, også kaldet

hjerneblødning, eventuelt som følge af ekstremt blodtryksfald hos højrisikopatienter

svær betændelse i næsens slimhinder (rhinitis)

ondt i halsen og hæshed

følelse af trykken for brystet som følge af muskelkramper i luftvejene (bronkospasme), anfald af

trykken for brystet som følge af muskelkramper og hævelse af slimhinderne i luftvejene, ofte

ledsaget af hoste og ophostning af slim ((bronkial) astma)

tarmtilstopning (ileus)/betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis) ledsaget af kraftige smerter i

den øverste del af maven, der stråler ud i ryggen, samt kvalme og opkastning

opkastning

9/11

fordøjelsesbesvær (dyspepsi) ledsaget af symptomer som mæthedsfornemmelse i den øverste

del af maven, mavesmerter, ræben, kvalme, opkastning og halsbrand

forstoppelse, appetitløshed, maveirritation, mundtørhed, mavesår

øget svedtendens (diaforese)

kløe (pruritus)

udslæt med kraftig kløe og blæredannelse (urticaria)

hårtab

forstyrrelser i nyrefunktionen

nyresvigt

øget mængde af protein i urinen (proteinuri)

manglende evne til at gennemføre samleje (impotens)

muskelkramper

ansigtsrødme

summen for ørerne (tinnitus)

ildebefindende

feber

øget mængde af et bestemt stof (urinstof) i blodet

for lidt natrium i blodet (hyponatriæmi).

Sjældne bivirkninger:

en forstyrrelse i blodets sammensætning (mangel på hvide blodlegemer) ledsaget af øget

modtagelighed for infektioner (neutropeni)

fald i mængden af bestemte stoffer i blodet (hæmoglobin og hæmatokrit)

en forstyrrelse i blodets sammensætning (blodplademangel) ledsaget af blå mærker og

blødningstendens (trombocytopeni)

en meget alvorlig forstyrrelse i blodets sammensætning (mangel på hvide blodlegemer)

ledsaget af pludselig høj feber, meget øm hals og sår i munden (agranulocytose)

hæmning af dannelsen af blod i knoglemarven (knoglemarvsdepression)

fald i antallet af alle blodlegemer (pancytopeni)

hævelse i ansigtet og lymfeknudeforstyrrelser (lymfadenopati)

sygdom, hvor patientens eget væv nedbrydes (autoimmun sygdom)

unormale drømme, søvnforstyrrelser

hvide fingre og tæer (Raynauds syndrom)

visse former for lungebetændelse (lungeinfiltrater, allergisk alveolitis/eosinofil pneumoni)

betændelse i næseslimhinden kendetegnet ved tilstoppet næse, nysen og løbende næse (rhinitis)

betændelse i mundslimhinden (stomatitis/after), betændelse i tungen

nedsat leverfunktion

leverbetændelse (hepatitis) ledsaget af gulsot (gulfarvning af huden eller øjnene), herunder

vævsdød (nekrose)

forstyrrelser eller standsning af galdeudskillelsen (kolestase), herunder gulsot

udslæt med uregelmæssige røde (væskende) pletter (erythema multiforme (exsudativum))

svære overfølsomhedsreaktioner med (høj) feber, røde pletter på huden, ledsmerter og/eller

øjenbetændelse (Stevens-Johnsons syndrom)

betændelse i huden ledsaget af afskalning af huden (eksfoliativ dermatitis)

svær, akut (overfølsomheds-)reaktion ledsaget af feber og blærer på huden/afskalning (toksisk

epidermal nekrolyse)

pusholdige blærer (pemphigus)

meget svær hudlidelse ledsaget af rødme, væskeansamlinger og afskalning på hele kroppen

(erytrodermi).

Hudreaktioner kan være ledsaget af feber, betændelse i serøse hinder (der beklæder organerne i

bugen) (serositis), betændelse i blodkarrene (vaskulitis), muskelsmerter (myalgi) og

muskelbetændelse (myositis), ledsmerter (artralgi) og betændelse i leddene (arthritis), øget

10/11

mængde af antistoffer, øget blodsænkningsreaktion, udslæt og øget antal hvide blodlegemer

(eosinofili og leukocytose), udslæt, lysfølsomhed eller andre hudlidelser.

nedsat urinudskillelse

udvikling af bryster hos mænd

øget mængde af visse stoffer i leveren (leverenzymer)

øget mængde rødt galdefarvestof (bilirubin) i blodet.

Meget sjældne bivirkninger:

hævelse af tarmene (intestinalt angioødem).

Ikke kendt hyppighed:

uhensigtsmæssig udskillelse af antidiuretisk hormon (med psykiske kendetegn op til

krampeanfaldet eller koma).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre. Patienter og pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Corodil efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

C. Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod

lys og fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Corodil indeholder:

Aktivt stof: enalaprilmaleat.

2,5 mg: Én tablet indeholder 2,5 mg enalaprilmaleat.

5 mg: Én tablet indeholder 5 mg enalaprilmaleat.

10 mg: Én tablet indeholder 10 mg enalaprilmaleat.

20 mg: Én tablet indeholder 20 mg enalaprilmaleat.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, lactosemonohydrat,

magnesiumstearat, povidon (K 30), natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Tabletterne er hvide, ovale og hvælvede med delekærv på den ene side. Delekærven er der, for at

tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne dosere to halve tabletter.

11/11

5 mg: Tabletterne er hvide, runde og hvælvede med delekærv og mærket "GK2/GEA". Tabletten kan

deles i to lige store dele.

10 mg: Tabletterne er hvide, runde og hvælvede med delekærv og mærket "EA/GL3". Tabletten kan

deles i to lige store dele.

20 mg: Tabletterne er hvide, runde og hvælvede med delekærv og mærket "GEA/GM4". Tabletten kan

deles i to lige store dele.

Corodil 2,5 mg tabletter fås

i pakningsstørrelser med 20, 28, 30, 50, 56, 100 og 250 tabletter.

Corodil 5 mg tabletter fås

i pakningsstørrelser med 20, 28, 30, 50, 50 x 1, 100, 250 og 500 tabletter.

Corodil 10 mg tabletter fås

i pakningsstørrelser med 20, 28, 30, 50, 50 x 1, 100, og 250 tabletter.

Corodil 20 mg tabletter fås

i pakningsstørrelser med 20, 28, 30, 50, 50 x 1, 100 og 250 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, 2650 Hvidovre.

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland.

Dette lægemiddel er godkendt i EØS' medlemslande under følgende navne:

2,5 mg:

Corodil

Linatil

EnaHEXAL 2,5 mg

5 mg:

Corodil

Linatil

Enalaprilmaleate Lindo 5 mg Tabletten

Enalaprilmaleaat Sandoz 5 mg

10 mg:

Corodil

Linatil

Enalaprilmaleate Lindo 10 mg Tabletten

Enalaprilmaleaat Sandoz 10 mg

20 mg:

Corodil

Linatil

Enalaprilmaleate Lindo 20 mg Tabletten

Enalaprilmaleaat Sandoz 20 mg

Denne indlægsseddel blev senest godkendt 16. november 2009.

Corodil

are registered trademarks of Novartis.

30-7-2018

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Active substance: Oclacitinib maleate) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5153 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2688/R/13

Europe -DG Health and Food Safety