Conmet

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Conmet 18 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 18 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Conmet 18 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 55805
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Conmet 18 mg depottabletter

Conmet 36 mg depottabletter

Conmet 54 mg depottabletter

Methylphenidathydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Conmet

3. Sådan skal du tage Conmet

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Anvendelse

Conmet anvendes til at behandle ADHD

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

• Det anvendes til børn og unge i alderen

6 til 18 år.

• Det anvendes kun, når andre

behandlinger uden medicin er blevet

afprøvet. Det kan være rådgivning og

adfærdsterapi.

Conmet anvendes ikke til behandling af

ADHD hos børn under 6 år og voksne. Hvis

behandlingen blev startet i en tidlig alder,

kan det være hensigtsmæssigt at fortsætte

med at tage Conmet, når du bliver voksen.

Din læge vil give dig anvisninger herom.

Virkning

Conmet forbedrer aktiviteten i visse dele

af hjernen, som er underaktive. Denne

medicin kan være med til at forbedre din

opmærksomhed (koncentrationstid) og

koncentration og mindske impulsiv adfærd.

Medicinen gives som en del af et

behandlingsprogram, der oftest omfatter:

• psykologisk

• pædagogisk og

• social terapi

Medicinen ordineres kun af læger, der har

erfaring i adfærdsproblemer hos børn og

unge. Selvom ADHD ikke kan kureres, kan

sygdommen holdes under kontrol ved hjælp

af sådanne behandlingsprogrammer.

Om ADHD

Børn og unge med ADHD har:

• svært ved at sidde stille og

• svært ved at koncentrere sig

Det er ikke deres skyld, at de ikke kan gøre

disse ting.

Mange børn og unge kæmper for at gøre

disse ting. Men ADHD kan skabe problemer i

hverdagslivet.

Børn og unge med ADHD kan have svært

ved at lære og lave lektier. De har svært ved

at opføre sig ordentligt derhjemme, i skolen

eller andre steder.

ADHD påvirker ikke barnets eller den unges

intelligens.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller

hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du

begynder at tage Conmet

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet

i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Conmet hvis du:

• Er allergisk over for

methylphenidathydrochlorid eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Conmet (angivet

i afsnit 6).

• Har problemer med skjoldbruskkirtlen.

• Har øget tryk i øjet (grøn stær).

• Har en tumor i binyren (fæokromocytom).

• Har en spiseforstyrrelse, som gør, at du

ikke føler sult eller lyst til at spise - for

eksempel ’anoreksi’.

• Har meget højt blodtryk eller forsnævrede

blodkar, hvilket kan medføre smerter i

arme og ben.

• Har haft hjerteproblemer – såsom et

hjerteanfald, uregelmæssigt hjerteslag,

smerter og ubehag i brystet, hjertesvigt,

hjertesygdom eller et medfødt

hjerteproblem.

• Har haft problemer med blodkar

i hjernen, såsom et slagtilfælde,

hævelse og svækkelse i en del af et

blodkar (aneurisme), forsnævrede eller

tilstoppede blodkar eller betændelse i

blodkarrene (vaskulitis).

• Tager medicin, der kaldes monoamino-

oxidasehæmmere (MAO-hæmmere), mod

depression, eller har taget en MAO-

hæmmer inden for de sidste 14 dage.

• Har psykiske problemer, såsom

– en ’psykopatisk’ forstyrrelse eller en

’grænsepsykose’.

– unormale tanker eller syn

(hallucinationer) eller en sygdom kaldet

’skizofreni’.

– Tegn på et alvorligt humørproblem,

såsom:

Tanker om selvmord.

Svær depression, der gør, at du føler

dig meget ked af det, værdiløs og

uden håb.

Mani, der gør, at du føler dig

usædvanligt opstemt, overaktiv og

uhæmmet.

med lægen eller apoteket, før du begynder

at tage Conmet:

• Anden medicin mod depression.

• Medicin mod svære psykiske problemer.

• Medicin mod epilepsi.

• Medicin mod forhøjet eller for lavt

blodtryk.

• Visse midler mod hoste og forkølelse,

som indeholder medicin, der kan påvirke

blodtrykket. Det er vigtigt, at du taler

med apotekspersonalet herom, hvis du

køber sådanne midler.

• Blodfortyndende medicin til forebyggelse

af blodpropper.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt noget af

den medicin, som du tager, er inkluderet i

ovennævnte liste, skal du spørge lægen eller

apotekspersonalet til råds, før du begynder

at tage Conmet.

Planlagt operation

Fortæl det til lægen, hvis du skal have

foretaget en operation. Du må ikke tage

Conmet den dag, du skal opereres, hvis

du skal have en bestemt type bedøvelse.

Det skyldes, at der er en risiko for, at dit

blodtryk pludselig stiger under operationen.

Brug af Conmet sammen med alkohol

Du må ikke drikke alkohol, mens du tager

denne medicin. Alkohol kan forværre

bivirkningerne af denne medicin. Husk

på, at nogle fødevarer og lægemidler

indeholder alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du tager

dette lægemiddel.

Det vides ikke, om Conmet påvirker det

ufødte barn. Tal med lægen eller apoteket

inden behandlingen med Conmet, hvis du:

• Er seksuelt aktiv.

Lægen vil tale med dig om prævention.

• Er gravid eller kan være gravid.

Lægen vil vurdere, om du kan tage

Conmet.

• Ammer eller planlægger at amme.

Det er muligt, at Conmet går over i

modermælken. Lægen vil derfor vurdere, om

du kan amme, mens du tager Conmet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød

advarselstrekant. Det betyder, at Conmet

kan give bivirkninger, som kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Conmet kan give bivirkninger, såsom

svimmelhed, døsighed, fokuseringsproblemer

eller sløret syn. Hvis du får sådanne

bivirkninger, kan det være farligt at udføre

aktiviteter, såsom at køre bil eller betjene

maskiner, at cykle eller ride, eller at klatre

i træer.

Conmet indeholder lactose

Denne medicin indeholder lactose (en form

for sukker). Kontakt lægen, før du tager

denne medicin, hvis lægen har fortalt dig,

at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Conmet

Tag altid Conmet nøjagtigt efter lægens

eller apotekspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Så meget skal du tage

• Din læge vil normalt starte behandlingen

med en lav dosis og øge den gradvist

efter behov.

• Den maksimale daglige dosis er 54 mg.

• Du skal tage Conmet én gang dagligt om

morgenen sammen med et glas vand. Du

kan tage tabletten i forbindelse med et

måltid, men det er ikke nødvendigt.

• Tabletten skal synkes hel. Den må ikke

tygges, deles eller knuses. Tabletten

har et lille rundt hul på den ene side af

tabletten.

Tabletten opløses ikke helt, når al

medicinen er blevet frigivet, og derfor

kan du opleve at finde tabletskallen i din

afføring. Dette er normalt.

Tabletterne fås i flere styrker. Vær derfor

opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan

bruge dine tabletter til alle doseringer.

Hvis du ikke har fået det bedre efter

1 måneds behandling

Hvis du ikke har det bedre, skal du kontakte

lægen. Lægen vil afgøre om du har brug for

en anden behandling.

Hvis du ikke bruger Conmet korrekt

Hvis du ikke bruger Conmet korrekt, kan

det medføre unormal adfærd. Det kan også

medføre, at du begynder at blive afhængig

af medicinen. Fortæl det til lægen, hvis

du nogensinde har misbrugt eller været

afhængig af alkohol, receptpligtig medicin

eller stoffer.

07-2017

P158522-3

Tag ikke Conmet, hvis et af ovennævnte

punkter gør sig gældende for dig. Hvis du

er i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket,

inden du begynder at tage Conmet.

Conmet kan nemlig forværre disse problemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før

du tager Conmet hvis du:

• Har lever- eller nyreproblemer.

• Har problemer med at synke eller med at

synke hele tabletter.

• Har en forsnævring eller blokering i

tarmen eller spiserøret.

• Har haft anfald (krampeanfald eller

epilepsianfald) eller har fået påvist

uregelmæssigheder i forbindelse med

hjerneskanninger (EEG-undersøgelser).

• Har misbrugt eller været afhængig af

alkohol, receptpligtig medicin eller stoffer.

• Er pige og er begyndt at menstruere

(se afsnittet ’graviditet og amning’

nedenfor).

• Har ukontrollerbare, gentagne trækninger

i en kropsdel, eller gentager lyde og ord.

• Har forhøjet blodtryk.

• Har et hjerteproblem, der ikke er nævnt

under afsnittet ’tag ikke Conmet’ ovenfor.

• Har et psykisk problem, der ikke er nævnt

under afsnittet ’tag ikke Conmet’ ovenfor.

Andre psykiske problemer omfatter:

- humørsvingninger (fra manisk til

depressiv, såkaldt ’bipolar affektiv

sindslidelse’).

- begyndende aggressivitet eller

fjendtlighed, eller forværring af

eksisterende aggressivitet

- hallucinationer (at se, høre eller føle ting,

der ikke findes).

- vrangforestillinger (at tro på ting, der ikke

findes).

- paranoia (at føle sig usædvanligt

mistroisk).

- uro, angst eller anspændthed.

- nedtrykthed eller skyldfølelse.

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis

noget af ovenstående gør sig gældende

for dig før behandlingen. Conmet kan

nemlig forværre disse problemer. Lægen vil

kontrollere, hvordan medicinen påvirker dig.

Under behandlingen kan drenge og unge

mænd opleve vedvarende erektioner. Dette

kan være smertefuldt og kan indtræffe på

ethvert tidspunkt. Det er vigtigt at søge

lægehjælp øjeblikkeligt, hvis din erektion

varer længere end to timer, navnlig hvis du

har smerter.

Din læge vil kontrollere følgende, før du

starter med at tage Conmet

Det gør lægen for at afgøre, om Conmet er

den rette medicin til dig. Lægen vil spørge

• Anden medicin, som du tager.

• Der har været pludselige, uforklarlige

dødsfald i familien.

• Du eller andre i familien har andre

helbredsmæssige problemer (for eksempel

hjerteproblemer).

• Hvordan du har det, for eksempel om du

oplever opstemthed eller nedtrykthed

eller mærkelige tanker, eller om du har

oplevet dette tidligere.

• Om der har været tilfælde af ’tics’ i

familien (ukontrollerbare, gentagne

sammentrækninger af en kropsdel eller

gentagelse af lyde og ord).

• Andre psykiske eller adfærdsmæssige

problemer, som du eller andre

familiemedlemmer har oplevet.

Lægen vil undersøge, om du har risiko

for at få humørsvingninger (fra manisk

til depressiv – kaldet ’bipolar affektiv

sindslidelse’). Lægen vil undersøge din

sygehistorie med hensyn til psykiske

problemer og kontrollere, om der har

været tilfælde af selvmord, bipolar affektiv

sindslidelse eller depression i familien.

Det er vigtigt, at du giver lægen så mange

oplysninger, som du kan. Det gør det lettere

for lægen at afgøre, om Conmet er den

rette medicin for dig. Lægen kan beslutte,

at der er brug for andre helbredsmæssige

undersøgelser, før du starter med at tage

denne medicin.

Brug af anden medicin sammen med

Conmet

Fortæl det altid til lægen eller

apotekspersonalet, hvis du tager anden

medicin eller har gjort det for nylig.

Tag ikke Conmet, hvis du:

• Tager medicin mod depression, der kaldes

monoaminooxidasehæmmere (MAO-

hæmmere), eller har taget en MAO-

hæmmer inden for de sidste 14 dage.

Samtidig brug af en MAO-hæmmer og

Conmet kan forårsage en pludselig

blodtryksstigning.

Hvis du tager anden medicin, kan Conmet

påvirke effekten af denne medicin eller

medføre bivirkninger. Hvis du tager et eller

flere af følgende lægemidler, skal du tale

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Brug til voksne

Hvis symptomerne fortsætter ind i

voksenalderen og der tydeligt har været

gavn af Conmet, kan det være relevant at

fortsætte behandlingen.

Behandling med Conmet bør dog ikke

indledes i voksenalderen.

Brug til børn under 6 år

Conmet bør ikke anvendes til børn under 6

år. Sikkerhed og virkning er ikke fastlagt hos

denne aldersgruppe.

Brug til ældre

Conmet bør ikke anvendes til ældre.

Sikkerhed og virkning er ikke fastlagt hos

denne aldersgruppe.

Hvis du har taget for mange Conmet

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,

hvis du har taget flere af Conmet, end der

står i denne information, eller flere end

lægen har foreskrevet (og du føler dig

utilpas).

Symptomer på overdosering

• Opkastning.

• Uro.

• Rysten.

• Øgede ukontrollerede bevægelser.

• Muskeltrækninger.

• Anfald (kan medføre koma).

• Følelse af at være meget glad.

• Forvirring.

• Hallucinationer (at se, føle eller høre føle

ting, der ikke findes).

• Øget svedtendens.

• Blussen.

• Hovedpine.

• Høj feber.

• Ændringer i hjerteslaget (langsomt,

hurtigt eller uregelmæssigt).

• Forhøjet blodtryk.

• Udvidede pupiller.

• Tørhed i næse og mund.

Hvis du har glemt at tage Conmet

Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis. Hvis du har

glemt at tage en dosis, så vent til det er tid

til at tage næste dosis.

Hvis du holder op med at tage Conmet

Hvis du pludselig holder op med at tage

denne medicin, kan dine ADHD-symptomer

vende tilbage, eller du kan få bivirkninger,

såsom depression. Din læge vil gradvist

nedsætte den mængde medicin, du tager

hver dag, før du kan stoppe behandlingen

helt. Tal med lægen, inden du stopper

behandlingen med Conmet.

Ting, din læge vil gøre, mens du er i

behandling

• Din læge vil udføre nogle kontroller

– inden du starter behandlingen for at

være sikker på, at det er sikkert og

gavnligt for dig at tage Conmet

– når du er startet på behandlingen, vil

lægen udføre disse kontroller mindst

hver 6. måned, men muligvis oftere.

Lægen vil også udføre disse kontroller,

når dosis ændres.

• Disse kontroller omfatter:

Kontrol af din appetit.

Måling af din højde og vægt.

Målinger af dit blodtryk og hjerterytme.

Kontrol af problemer med humør,

sindstilstand eller andre usædvanlige

følelser eller om sådanne problemer

er blevet værre, mens du har taget

Conmet.

• Langvarig behandling

• Det er ikke nødvendigt at tage Conmet

hele livet. Hvis du har taget Conmet

i mere end et år, bør lægen stoppe

behandlingen i en kort periode. Det

kan eventuelt være i forbindelse med

en skoleferie. Det vil vise, om du stadig

har brug for medicinen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis

der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være eller blive

alvorlige: Hvis du får en eller flere af

nedennævnte bivirkninger, skal du straks

kontakte lægen:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme

hos op til 1 ud af 10 behandlede):

• Uregelmæssigt hjerteslag (hjertebanken).

• Humørændringer eller humørsvingninger.

Ikke almindelige bivirkninger (kan

forekomme hos op til 1 ud af 100

behandlede):

• Tanker om eller lyst til at begå selvmord.

• Hallucinationer (at se, føle eller høre føle

ting, der ikke findes). Dette er tegn på

en psykose.

• Ukontrolleret tale og kropsbevægelser

(Tourettes syndrom).

• Tegn på allergi, såsom hududslæt, kløe

eller nældefeber, hævelse af ansigtet,

læberne, tungen eller andre kropsdele,

åndenød, hvæsende eller besværet

vejrtrækning.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos

op til 1 ud af 1.000 behandlede):

• Følelse af at være usædvanligt opstemt,

overaktiv og uhæmmet (mani).

• Smerter i brystet, evt. med udstråling

til arm eller hals og åndenød pga. dårlig

blodforsyning til hjertemusklen.

Meget sjældne bivirkninger (kan

forekomme hos op til 1 ud af 10.000

behandlede):

• Hjertetilfælde.

• Pludselig død.

• Selvmordsforsøg (herunder fuldbyrdet

selvmord).

• Anfald (krampeanfald, epilepsianfald).

• Hudafskalning eller lilla-røde pletter.

• Betændelse i eller tilstopning af

blodkarrene i hjernen.

• Ukontrollerbare muskelspasmer, der

berører øjne, hoved, nakke, krop og

nervesystem på grund af en midlertidig

mangel på blodtilførsel til hjernen.

• Nedsat antal blodceller (røde celler,

hvide celler og blodplader), hvilket kan

medføre, at du bliver mere følsom over

for infektioner, eller at du lettere kommer

til at bløde eller få blå mærker.

• En pludselig stigning i

kropstemperaturen, meget højt blodtryk

og svære krampeanfald (malignt

neuroleptikasyndrom). Det er ikke sikkert,

at disse bivirkninger er forårsaget af

Conmet eller af anden medicin, du måtte

tage sammen med Conmet.

• Følelsesløshed, snurren og farveændring

i fingre og tæer (fra hvid til blå, derefter

rød), når du fryser (’Raynauds syndrom’)

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud

fra tilgængelige data):

• Uønskede tanker, der bliver ved at vende

tilbage.

• Uforklarlig besvimelse, brystsmerter,

åndenød (det kan være tegn på

hjerteproblemer).

• Lammelse eller bevægelsesproblemer

og synsforstyrrelser, talevanskeligheder

(dette kan være tegn på problemer med

blodkarrene i din hjerne).

• Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra

hud og slimhinder, blå mærker samt

tendens til betændelse (infektioner)

især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få røde og

hvide blodlegemer og blodplader).

• Vedvarende, smertefuld rejsning af penis

(priapisme).

Hvis du får en eller flere af ovennævnte

bivirkninger, skal du straks kontakte lægen.

Der kan desuden opstå følgende

bivirkninger. Hvis de bliver alvorlige, skal

du kontakte lægen eller apoteket:

Meget almindelige bivirkninger (kan

forekomme hos flere end 1 ud af 10

behandlede):

• Hovedpine.

• Nervøsitet.

• Søvnløshed.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme

hos op til 1 ud af 10 behandlede):

• Ledsmerter.

• Nedsat evne til at se skarpt.

• Spændingshovedpine.

• Mundtørhed, tørst.

• Problemer med at falde i søvn.

• Høj kropstemperatur (feber).

• Nedsat seksuallyst.

• Usædvanligt hårtab eller tyndere hår.

• Stramme muskler, muskelkramper.

• Manglende appetit eller nedsat appetit.

• Manglende evne til at opnå eller

fastholde en penisrejsning.

• Kløe, hududslæt eller hævet, rødt,

kløende udslæt (nældefeber).

• Usædvanlig søvnighed eller døsighed,

træthed.

• Tænderskæren, følelse af panik.

• Snurren, prikken eller følelsesløshed i

huden.

• Øget indhold af alanin-aminotransferase

(leverenzym) i blodet.

• Hoste, ømhed i hals eller næse og

halsirritation, infektion i de øvre luftveje,

infektion i bihulen.

• For højt blodtryk, hurtigt hjerteslag

(takykardi).

• Svimmelhed (vertigo), svaghed,

anspændte og spjættende bevægelser,

som du ikke kan kontrollere, overaktivitet

i forhold til normalt.

• Aggressivitet, uro, angst, nedtrykthed,

irritabilitet, anspændthed,

humørsvingninger og unormal adfærd.

• Depression.

• Maveinfektion eller fordøjelsesproblemer,

mavesmerter, diarré, kvalme, mavegener

og opkastning.

Ikke almindelige bivirkninger (kan

forekomme hos op til 1 ud af 100

behandlede):

• Tørre øjne, sløret syn.

• Forstoppelse.

• Ubehag i brystregionen.

• Blod i urinen.

• Rysten eller skælven.

• Øget trang til urinladning.

• Muskelsmerter, muskeltrækninger.

• Åndenød/åndedrætsbesvær, brystsmerter.

• Varmefølelse.

• Forhøjede levertal (ses ved hjælp af en

blodprøve).

• Vrede, rastløshed, let til tårer, overdreven

opmærksomhed på omgivelserne,

søvnproblemer.

• Træthed, mangel på energi.

• Overdreven talelyst.

• Susende eller brusende lyde fra hjerte

eller blodkar (hjertemislyd).

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos

op til 1 ud af 1.000 behandlede):

• Desorientering eller forvirring.

• Besvær med at se eller dobbeltsyn.

• Hævelse af brysterne hos mænd.

• Udtalt svedtendens, rødmen i huden, rødt

hævet hududslæt.

Meget sjældne bivirkninger (kan

forekomme hos op til 1 ud af 10.000

behandlede):

• Muskelkramper.

• Små røde mærker på huden.

• Unormal leverfunktion, herunder

leversvigt og koma.

• Ændringer i prøveresultater, herunder

lever- og blodprøver.

• Unormal tankegang, mangel på

følelser eller stemninger, gentagelse af

handlinger igen og igen, besættelse af

én ting.

• Apati (ligegyldighed).

• Forbigående nedtrykthed.

• Kolde hænder og fødder.

• Ufrivillige, langsomme, vridende

bevægelser (koreoatetoide bevægelser).

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud

fra tilgængelige data)

• Migræne.

• Udvidede pupiller.

• Meget høj feber.

• Langsomme, hurtige eller ekstra

hjerteslag.

• Stort krampeanfald (’grand mal’).

• Vrangforestillinger (at tro på ting, der

ikke findes).

• Svære mavesmerter, ofte ledsaget af

kvalme og opkastning.

Effekter på væksten

Hvis Conmet anvendes i mere end et år, kan

det medføre nedsat vækst hos nogle børn.

Dette forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

100 behandlede børn.

• Der kan forekomme manglende øgning af

vægt eller højde

• Din læge vil holde nøje øje med din højde

og vægt og med, hvor godt du spiser.

• Hvis du ikke vokser, som forventet, vil

lægen måske stoppe behandlingen med

Conmet i en kort periode.

Conmet kan herudover give bivirkninger,

som du normalt ikke mærker noget til. Det

drejer sig om ændringer i visse laborato-

rieprøver, som igen bliver normale, når

behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale

med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige

forholdsregler vedrørende opbevaringen før

den første åbning af beholderen.

Efter åbning skal produktet opbevares ved

temperaturer under 25 °C.

Tabletterne kan opbevares i 6 måneder i

beholderen efter første åbning.

Pakningen indeholder en tørrekapsel. Denne

kapsel holder tabletterne tørre og må ikke

indtages.

Brug ikke Conmet efter den udløbsdato, der

står på pakningen og etiketten efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Conmet indeholder:

Aktivt stof: Methylphenidathydrochlorid

Conmet 18 mg depottabletter

Hver tablet indeholder 18 mg

methylphenidathydrochlorid.

Conmet 36 mg depottabletter

Hver tablet indeholder 36 mg

methylphenidathydrochlorid.

Conmet 54 mg depottabletter

Hver tablet indeholder 54 mg

methylphenidathydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Lægemiddellag:

Polyethylenoxid, ravsyre, povidon (K 25),

butylhydroxytoluen, stearinsyre.

Fremdrivningslag: Polyethylenoxid,

natriumchlorid, povidon (K 25),

butylhydroxytoluen, rød jernoxid (E 172),

stearinsyre.

Membranlag: Celluloseacetat, poloxamer 188.

Lægemiddelovertræk: Hypromellose, ravsyre.

Filmovertræk: Filmovertræksblanding:

Lactosemonohydrat, hypromellose,

titandioxid (E 171), macrogol 4000.

Derudover indeholder 18 mg

depottabletterne:

Gul jernoxid (E 172)

Derudover indeholder 54 mg

depottabletterne:

Rød jernoxid (E 172), gul jernoxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

Conmet 18 mg depottabletter

Lysgul, rund, filmovertrukken tablet

(diameter 8 mm) med en frigivelsesåbning

(synligt lille rundt hul) på den ene side.

Conmet 36 mg depottabletter

Hvid, rund, filmovertrukken tablet (diameter

10 mm) med en frigivelsesåbning (synligt

lille rundt hul) på den ene side.

Conmet 54 mg depottabletter

Rød, rund, filmovertrukken tablet (diameter

10 mm) med en frigivelsesåbning (synligt

lille rundt hul) på den ene side.

Dette lægemiddel fås i pakningsstørrelser á

30 eller 90 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

og fremstiller

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Conmet svarer til Methylphenidate Sandoz

Denne indlægsseddel blev senest ændret

juli 2017

29-5-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Cerebral haemorrhage in association with the use of methylphenidate (Ritalin® etc.).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.