Concerta

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Concerta 54 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 54 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Concerta 54 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 56997
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Concerta

18 mg, 36 mg og 54 mg depottabletter

methylphenidathydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du eller

dit barn begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig eller

dit barn personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selv om de har de samme symptomer, som

du eller dit barn har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får

bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at

tage Concerta

3. Sådan skal du eller dit barn tage Concerta

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Navnet på dette lægemiddel er Concerta.

Det indeholder det aktive stof ”methylphenidat-

hydrochlorid”. Navnet ”methylphenidat” vil også blive

brugt i denne indlægsseddel.

Anvendelse

Concerta anvendes til at behandle ADHD (attention

deficit hyperactivity disorder).

• Det anvendes til børn og unge mennesker mellem

6 og 18 år.

• Det anvendes kun efter at behandlinger uden brug

af medicin har været prøvet. Så som rådgivning og

adfærdsterapi.

Concerta er ikke beregnet til behandling af ADHD hos

børn under 6 år eller som startbehandling hos voksne.

Hvis du startede på behandlingen, før du blev 18 år,

skal du måske fortsætte med at tage Concerta, når

du bliver voksen. Spørg din læge til råds.

Virkning

Concerta forbedrer aktiviteten af visse dele af

hjernen, som har nedsat aktivitet. Lægemidlet kan

hjælpe med at forbedre opmærksomhed (opmærk-

somhedsvidden), koncentration og reducere impulsiv

adfærd.

Lægemidlet gives som en del af et behandlingsprogram,

som sædvanligvis inkluderer:

• psykologisk-

• pædagogisk- og

• social terapi

Concerta ordineres kun af læger, som har erfaring

med børn eller unge menneskers adfærdsproblemer.

Om ADHD

Børn og unge mennesker med ADHD finder det:

• svært at sidde stille og

• svært at koncentrere sig

Det er ikke deres skyld, at de ikke kan disse ting.

Mange børn og unge mennesker kæmper for at gøre

disse ting. Men med ADHD kan de have problemer

med hverdagslivet. Børn og unge mennesker med

ADHD kan have svært ved at lære og at lave lektier.

De finder det svært at opføre sig godt derhjemme, i

skolen eller andre steder.

ADHD påvirker ikke intelligensen hos børn og unge

mennesker.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU ELLER DIT

BARN BEGYNDER AT TAGE CONCERTA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Concerta, hvis du eller dit barn:

• er allergisk over for methylphenidat eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Concerta (angivet i punkt 6).

• har et problem med skjoldbruskkirtlen.

• har et øget tryk i øjet (grøn stær/glaukom).

• har en tumor i binyrerne (fæokromocytom).

• har en spiseforstyrrelse, hvor du ikke føler dig sulten

eller ikke ønsker at spise – som f.eks. nervøs

spisevægring.

• har meget højt blodtryk eller forsnævring af

blodkarrene, som kan give smerter i arme og ben.

• nogensinde har haft hjerteproblemer – så som

hjerteanfald, uregelmæssige hjerteslag, smerter

eller utilpashed i brystet, hjertestop, hjertesygdom,

eller er født med et hjerteproblem.

• har haft et problem med blodkarrene i hjernen – så

som slagtilfælde, hævelse og svækkelse af et blodkar

(aneurisme), snævre eller blokerede blodkar, eller

inflammation i blodkarrene (vasculitis).

• tager eller har indenfor de sidste 14 dage taget

antidepressiv medicin (kendt som monoamin-

oxidasehæmmer (MAO-hæmmer)) – se ”Brug af

anden medicin sammen med Concerta”

• har mentale helbredsproblemer som:

et ”psykopatisk” eller ”borderline” personlig-

hedsproblem

unormale tanker eller syner, eller en sygdom som

hedder skizofreni

tegn på et alvorligt humørproblem som:

○ har lyst til at begå selvmord

○ svær depression, hvor du føler dig meget

sørgmodig, værdiløs og håbløs

○ mani, hvor du føler dig usædvanlig

letbevægelig, overaktiv og uhæmmet

Tag ikke methylphenidat, hvis noget af det

ovenstående er gældende for dig eller dit barn. Hvis

du ikke er sikker, tal med din læge eller apoteks-

personalet, før du eller dit barn tager methylphenidat.

Det er fordi methylphenidat kan gøre disse problemer

værre.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du eller dit barn tager Concerta,

hvis du eller dit barn:

• har problemer med leveren eller nyrerne.

• har problemer med at synke eller synke hele

tabletter.

• har en forsnævring eller blokering af tarmsystemet

eller spiserøret.

• har haft fits (kramper, krampeanfald, epilepsi) eller

unormale hjerne skanninger (EEGs).

• nogensinde har misbrugt eller været afhængig af

alkohol, receptmedicin eller narkotika.

• er pige og er startet med at have menstruation (se

”Graviditet og amning” nedenfor).

• har svært kontrollable, gentagende vridninger af en

kropsdel eller gentager lyde og ord.

• har højt blodtryk.

• har et hjerteproblem som ikke står i afsnittet ”Tag

ikke Concerta, hvis du eller dit barn” ovenfor.

• har et mentalt helbredsproblem som ikke står i

afsnittet ”Tag ikke Concerta, hvis du eller dit barn”

ovenfor. Andre mentale helbredsproblemer inkluderer:

humørsvingninger (fra at være manisk til at være

deprimeret – kaldet ”bipolar lidelse”)

begynder at blive aggressiv eller fjendtlig, eller

aggression bliver værre

ser, hører eller føler ting, som ikke er der

(hallucinationer)

tror ting som ikke er sande (vrangforestillinger)

føler dig usædvanlig mistænksom (paranoid)

føler dig ophidset, nervøs og anspændt

føler dig deprimeret eller skyldig

Fortæl din læge eller apoteket hvis noget af det

ovenstående gælder for dig eller dit barn før du starter

med behandlingen. Det er fordi methylphenidat kan

gøre disse problemer værre. Din læge vil ønske at

overvåge, hvordan lægemidlet påvirker dig eller dit

barn.

Forespørgsler, som din læge vil foretage, før du

eller dit barn begynder at tage Concerta

Disse forespørgsler er for at finde ud af om methyl-

phenidat er den rigtige medicin til dig eller dit barn.

• hvilken anden medicin, som du eller dit barn tager.

• om der har været nogle pludselige uforklarlige

dødsfald i din familie.

• andre medicinske problemer (som f.eks. hjerte-

problemer) som du eller din familie har.

• hvordan du eller dit barn føler sig, som f. eks

opstemt eller deprimeret, har underlige tanker,

eller om du eller dit barn har haft sådanne følelser

i fortiden.

• om der har forekommet ”tics” (gentagne vridende

bevægelser af en del af kroppen, som er svære at

kontrollere, eller gentagne lyde eller ord) i din familie.

• hvilke mentale problemer eller adfærdsproblemer,

som du eller dit barn eller andre familiemedlemmer

nogensinde har haft. Din læge vil forhøre sig om,

du eller dit barn har tendens til at have humør-

svingninger (fra at være manisk til at være deprimeret

– kaldet ”bipolar lidelse”). De vil spørge til dit eller

dit barns mentale helbredshistorie, og forhøre sig

om, om nogen af din familie har en historie med

selvmord, bipolar lidelse eller depression.

Det er vigtigt at du giver så megen information som

muligt. Det kan hjælpe din læge til at finde ud af om

methylphenidat er den rigtige medicin for dig eller dit

barn. Din læge kan beslutte at andre medicinske

undersøgelser er nødvendige før du eller dit barn

begynder at tage dette lægemiddel.

Brug af anden medicin sammen med Concerta

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du

eller dit barn bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Tag ikke methylphenidat, hvis du eller dit barn:

• tager en medicin, der kaldes en ”monoamin-

oxidasehæmmer” (MAO-hæmmer), som bruges

mod depression, eller har taget det indenfor de

sidste 14 dage. En MAO-hæmmer sammen med

methylphenidat kan bevirke en pludselig stigning

blodtrykket.

Hvis du eller dit barn bruger anden medicin, kan

methylphenidat indvirke på, hvor godt den virker eller

kan medføre bivirkninger. Hvis du eller dit barn bruger

noget af følgende medicin, skal du spørge lægen eller

på apoteket, før du eller dit barn tager methylphenidat:

• Anden medicin mod depression.

• Medicin mod alvorlige mentale problemer.

• Medicin mod epilepsi.

• Medicin for at nedsætte eller øge blodtrykket.

• Nogle hoste- og forkølelsesmidler som indeholder

medicin, der kan påvirke blodtrykket. Det er vigtigt

at forhøre sig på apoteket, når du køber nogle af

disse produkter.

• Medicin som fortynder dit blod og forebygger

blodpropper.

Hvis du er i tvivl om noget af den medicin, du eller dit

barn tager, er med på ovenstående liste, skal du

spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du

eller dit barn tager methylphenidat.

Operation

Fortæl det til din læge, hvis du eller dit barn skal have

en operation. Methylphenidat bør ikke tages på

operationsdagen, hvis en vis type bedøvelsesmidler

anvendes. Det er fordi der er en risiko for en pludselig

stigning i blodtrykket under operationen.

Dopingtest

Dette lægemiddel kan give et positivt resultat, når der

testes for doping. Det gælder også tests inden for sport.

Brug af Concerta sammen med alkohol

Drik ikke alkohol mens du tager Concerta. Alkohol kan

forværre bivirkningerne ved dette lægemiddel. Husk

at nogle fødevarer og mediciner indeholder alkohol.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du

er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Det vides ikke om methylphenidat vil påvirke et ufødt

barn. Fortæl det til din læge eller på apoteket før du

bruger methylphenidat hvis du eller din datter:

• Har sex. Din læge vil snakke om prævention med

dig.

• Er gravid eller påtænker at blive gravid. Din læge vil

beslutte om methylphenidat må bruges.

• Er ammende eller påtænker at blive ammende. Det

er muligt, at methylphenidat går over i moder-

mælken. Derfor vil din læge beslutte om du eller din

datter bør amme mens I bruger methylphenidat.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du eller dit barn kan føle sig svimmel, have problemer

med at fokusere eller have sløret syn når I tager

Concerta. Hvis det sker, kan det være farligt at gøre

ting som at køre, bruge maskiner, cykle, ride eller

klatre i træer.

Concerta indeholder lactose

Kontakt lægen, før du eller dit barn tager dette

lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du eller dit

barn ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU ELLER DIT BARN TAGE

CONCERTA

Tag altid Concerta nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Depottabletterne skal synkes hele med væske og må

ikke tygges, deles eller knuses.

Den sædvanlige dosis er:

• din læge vil sædvanligvis begynde behandlingen

med en lav dosis og øge den gradvist efter behov.

• den maksimale daglige dosis er 54 mg.

• du eller dit barn skal tage Concerta én gang daglig

om morgenen med et glas vand.

Tabletten opløser sig ikke fuldstændig efter al indholdet

er frigivet og nogle gange kan tablettens skal ses i

afføringen. Det er normalt.

Hvis du eller dit barn ikke føler sig bedre efter

1 måneds behandling

Hvis du eller dit barn ikke føler sig bedre, fortæl det til

din læge. Han kan beslutte at en anden behandling er

nødvendig.

Forkert brug af Concerta

Hvis Concerta ikke bruges rigtigt, kan det forårsage

unormal adfærd. Det kan også betyde at du eller dit

barn begynder at blive afhængig af lægemidlet.

Fortæl det til din læge, hvis du eller dit barn nogensinde

har misbrugt eller været afhængig af alkohol, recept-

pligtig medicin eller narkotika.

Dette lægemiddel er kun til dig eller dit barn. Lad

derfor være med at give det til andre, selv om de har

de samme symptomer, som du eller dit barn har.

Hvis du eller dit barn har taget for mange Concerta

depottabletter

Hvis du eller dit barn har taget for meget medicin, skal

du straks kontakte lægen eller tilkalde en ambulance.

Fortæl dem hvor meget, der er taget.

Tegn på overdosis er f.eks. opkastning, ophidselse,

rysten, flere ukontrollerede bevægelser, muskel-

trækninger, krampeanfald (eventuelt efterfulgt af

koma), lykkefølelse, forvirring, hallucinationer, øget

sveddannelse, blussen, hovedpine, høj feber,

ændringer i hjerteslag (langsomt, hurtigt eller

uregelmæssigt), højt blodtryk, udvidede pupiller samt

tør næse og mund.

Hvis du eller dit barn har glemt at tage Concerta

Du eller dit barn må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis. Hvis du eller dit barn

glemmer en dosis, vent til det er tid for den næste

dosis.

Hvis du eller dit barn holder op med at tage

Concerta

Hvis du eller dit barn pludselig stopper med at tage

dette lægemiddel, kan ADHD symptomerne komme

tilbage eller bivirkninger, som f.eks. depression kan

opstå. Din læge kan ønske gradvist at nedsætte

mængden af den daglige medicin, før der stoppes

helt. Tal med din læge inden du stopper med at tage

Concerta.

Ting som din læge vil gøre når du eller dit barn er i

behandling

Din læge vil foretage nogle undersøgelser

• Før du eller dit barn starter – for at sikre at Concerta

er sikker og vil give effekt

• Efter du eller dit barn starter – undersøgelserne vil

blive foretaget mindst hver 6. måned, men sand-

synligvis oftere. De vil også blive foretaget når dosis

ændres.

• Disse undersøgelser vil inkludere:

Forespørgsel om appetitten.

Måling af højde og vægt.

Måling af blodtryk og puls.

Forespørgsel om problemer med humøret, din

sindstilstand eller andre unormale følelser. Eller

om disse er blevet værre, mens du eller dit barn

har taget Concerta.

Langtidsbehandling

Concerta behøver ikke tages for altid. Hvis du eller dit

barn tager Concerta i mere end et år, bør din læge

stoppe behandlingen for en kort tid f.eks. under en

skoleferie. Det vil vise om lægemidlet stadig behøves.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er

i tvivl om vedrørende brugen af dette produkt.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Selv om nogle mennesker får bivirkninger, synes de

fleste at methylphenidat hjælper dem. Din læge vil

snakke med dig om disse bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Hvis du har

nogle af de bivirkninger nedenfor, kontakt en læge

øjeblikkeligt:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til

1 ud af 10 personer):

• Uregelmæssigt hjerteslag (palpitationer).

• Humørændringer, humørsvingninger eller

forandringer i personlighed.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

op til 1 ud af 100 personer):

• Tænke på eller have lyst til at begå selvmord.

• Se, føle eller høre ting, som ikke er der. Det er tegn

på psykose.

• Ukontrolleret tale og ukontrollerede kropsbevægelser

(Tourette’s).

• Tegn på allergi som f.eks. udslæt, kløe, nældefeber,

hævelse af ansigt, læber, tunge eller andre dele af

kroppen, stakåndethed, hvæsende vejrtrækning

eller vejrtrækningsbesvær.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud

af 1.000 personer):

• Følelse af usædvanlig ophidselse, hyperaktiv og

uhæmmet (manisk).

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op

til 1 ud af 10.000 personer):

• Hjerteanfald.

• Pludselig død.

• Selvmordsforsøg.

• Fits (kramper, krampeanfald, epilepsi).

072633P001

12/2016

Concerta

er et registreret varemærke,

der tilhører Alza Corporation.

• Hudafskalning eller lilla-røde pletter.

• Betændelsestilstand eller blokering af arterier i

hjernen.

• Muskelkramper, som du ikke kan kontrollere, som

påvirker dine øjne, hoved, nakke, krop og

nervesystem på grund af midlertidig mangel på

blodforsyning til hjernen.

• Nedsat antal blodceller (røde blodlegemer, hvide

blodlegemer og blodplader), som kan gøre dig mere

følsom over for infektioner, og øge din tendens til at

bløde eller få blå mærker.

• Pludselig øgning af kropstemperaturen, meget højt

blodtryk og alvorlige krampeanfald (Malignt neuro-

leptika syndrom). Det er ikke sikkert at denne

bivirkning skyldes methylphenidat eller andre

lægemidler, som er taget i kombination med

ethylphenidat.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(hyppigheden kan ikke bedømmes ud fra

forhåndenværende data):

• Uønskede tanker, som bliver ved at vende tilbage.

• Uforklarlig besvimelse, brystsmerter, stakåndethed

(det kan være tegn på hjerteproblemer).

• Lammelse eller problemer med bevægelse og syn,

besvær med at tale (dette kan være tegn på

problemer med blodkarrene i din hjerne).

Hvis du har nogle af bivirkningerne ovenfor, skal du

kontakte en læge øjeblikkeligt.

Andre bivirkninger inkluderer de følgende. Fortæl

det til din læge eller på apoteket, hvis de bliver

alvorlige.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

mere end 1 ud af 10 personer):

• Hovedpine.

• Nervøsitetsfølelse.

• Søvnløshed.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til

1 ud af 10 personer):

• Ledsmerter.

• Sløret syn.

• Spændingshovedpine.

• Mundtørhed, tørst.

• Problemer med at falde i søvn.

• Forhøjet temperatur (feber).

• Problemer med lysten til sex.

• Unormalt hårtab eller hårtynding.

• Muskelspændinger, muskelkramper.

• Appetitløshed eller nedsat appetit.

• Impotens.

• Kløe, udslæt eller hævet, rødt, kløende udslæt

(nældefeber).

• Følelse af unormal træthed eller sløvhed,

træthedsfornemmelse.

• Tænderskæren og tandpres, følelse af panik

• Prikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed i huden.

• Forhøjet leverenzym (alanin-aminotransferase) i

blodet.

• Hoste, ondt i halsen eller irritation af næse og

svælg, betændelse i næse, bihuler, svælg og hals

med hoste, snue og feber, bihulebetændelse.

• Højt blodtryk, hurtig puls (takykardi).

• Svimmelhed (vertigo), svaghed, bevægelser du ikke

kan kontrollere, unormalt aktivitetsniveau.

• Aggressivitet, ophidselse, urolighed, depression,

irritabilitet, anspændthed, nervøsitet og unormal

adfærd.

• Mavetilfælde eller fordøjelsesbesvær, mavepine,

diarré, kvalme, mavegener og opkastning.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

op til 1 ud af 100 personer):

• Tørre øjne.

• Forstoppelse.

• Brystubehag.

• Blod i urinen.

• Ligegyldighed (apati).

• Rysten og sitren.

• Hyppig vandladning.

• Muskelsmerter, muskeltrækninger.

• Stakåndethed eller brystsmerter.

• Hedeture.

• Stigning i levertal (ses i en blodprøve).

• Vrede, rastløshed eller let til tårer, konstant

talestrøm, overdreven opmærksomhed på

omgivelserne, søvnbesvær.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud

af 1.000 personer):

• Desorientering, forvirring.

• Synsbesvær eller dobbeltsyn.

• Forstørrede bryster hos mænd.

• Overdreven svedtendens, rødme af huden, rødt og

hævet hududslæt.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op

til 1 ud af 10.000 personer):

• Muskelkramper.

• Små røde mærker på huden.

• Unormal leverfunktion inklusive pludselig leversvigt

og koma.

• Ændring i testresultater – inklusive lever og blod

tests.

• Unormal tankegang, manglende følelser og

påvirkelighed, gøre ting om og om igen, være besat

af én ting.

• Følelsesløshed i fingre og tæer, prikken og farveskift

(fra hvid til blå, så rød) når de er kolde (Raynaud’s

fænomen).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(hyppigheden kan ikke bedømmes ud fra

forhåndenværende data):

• Migræne.

• Udvidede pupiller.

• Meget høj feber.

• Langsomme, hurtige eller ekstra hjerteslag.

• Et alvorligt anfald (grand mal kramper).

• Tro ting som ikke er sande.

• Alvorlige mavesmerter, ofte med kvalme og

opkastning.

Effekt på væksten

Når methylphenidat bruges i mere end et år, kan det

forårsage nedsat vækst hos nogle børn. Det forekommer

hos færre end 1 ud af 10 børn.

• Der kan være manglende vægtøgning eller

højdevækst.

• Din læge vil holde omhyggeligt øje med din eller dit

barns højde og vægt, og hvor godt du eller dit barn

spiser.

• Hvis du eller dit barn ikke vokser som forventet, vil

behandlingen med methylphenidat måske blive

stoppet i en kort periode.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger,

som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger,

der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

• Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

• Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod

fugt. Tørremidlet i pakningen (en eller to små poser

med silicagel) bruges til at holde tabletterne tørre

og må ikke spises.

• Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står

på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Concerta indeholder:

Aktivt stof: Methylphenidathydrochlorid

• Concerta 18 mg depottabletter indeholder 18 mg

methylphenidathydrochlorid.

• Concerta 36 mg depottabletter indeholder 36 mg

methylphenidathydrochlorid.

• Concerta 54 mg depottabletter indeholder 54 mg

methylphenidathydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer:

• Butylhydroxytoluene (E321), celluloseacetat,

hypromellose (E464), koncentreret phosphorsyre,

poloxamer 188, polyethylenoxid 200K og 7000K,

polyvidon K29-32, natriumchlorid, stearinsyre,

ravsyre, sort jernoxid (E172), gul jernoxid (E172) og

rød jernoxid (E172, kun tabletten med 54 mg).

• Filmovertræk: Hypromellose (E464),

lactosemonohydrat, titandioxid (E171), triacetin, gul

jernoxid (E172, kun tabletter med 18 mg og 54 mg),

rød jernoxid (E172, kun tabletter med 54 mg) og

stearinsyre (kun tabletter med 18 mg). Klart

overtræk: Carnaubavoks, hypromellose (E464),

makrogol 400.

• Tryk: Sort jernoxid (E172), hypromellose (E464),

isopropylalkohol, propylenglykol og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Concerta depottabletter findes i tre styrker: 18 mg,

36 mg og 54 mg. Hver enkelt kapselformet tablet er

mærket for at lette identifikationen:

• 18 mg: Gul med "alza 18" trykt med sort på den

ene side.

• 36 mg: Hvid med "alza 36" trykt med sort på den

ene side.

• 54 mg: Brunlig rød med "alza 54" trykt med sort på

den ene side.

Concerta 18 mg findes i pakningsstørrelsen

30 depottabletter.

Concerta 36 mg findes i pakningsstørrelsen

30 depottabletter.

Concerta 54 mg findes i pakningsstørrelsen

30 depottabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

september 2016.

12/2016

29-5-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Cerebral haemorrhage in association with the use of methylphenidate (Ritalin® etc.).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.