Colchicin "EuroPharma"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Colchicin "EuroPharma" 500 mikrogram tabletter
 • Dosering:
 • 500 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Colchicin "EuroPharma" 500 mikrogram tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 58277
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Colchicin EuroPharma 500 mikrogram tabletter

Colchicin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse

den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig

personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en

bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel findes på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Colchicin EuroPharma

3. Sådan skal du tage Colchicin EuroPharma

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og avendelse

Det aktive stof i Colchicin EuroPharma tabletter er

colchicin.

Colchicin er et stof der bruges mod gigt.

Colchicin EuroPharma tabletter bruges til

behandling af gigtanfald hos voksne. De bruges

også til at forebygge, at gigten blusser op hos

voksne, når der påbegyndes behandling med

andre lægemidler som f.eks. allopurinol,

probenecid og sulfinpyrazon.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Colchicin EuroPharma

Tag ikke Colchicin EuroPharma tabletter:

hvis du er allergisk over for colchicin eller et af

de øvrige indholdsstoffer i Colchicin

EuroPharma (angivet i punkt 6).

hvis du har en alvorlig lidelse i blodet.

hvis du er gravid

hvis du ammer

hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder,

med mindre du bruger sikker prævention

hvis du har alvorlige nyre- eller leverproblemer

hvis du gennemgår hæmodialyse

hvis du har problemer med nyrer eller lever, og

du tager visse typer medicin (se ’Brug af

anden medicin sammen med Colchicin

EuroPharma’)

Hvis du er usikker på, om noget af ovenstående

gælder for dig, skal du tale med din læge eller

apotekspersonalet, før du tager Colchicin

EuroPharma.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Colchicin EuroPharma hvis du:

har problemer med dit hjerte, nyrer, lever eller

fordøjelsessystem

er ældre og svagelig

har en lidelse i blodet

Colchicin EuroPharma kan være giftigt, så det er

vigtigt, at du ikke overskrider den dosis, som din

læge har ordineret.

Der er kun en lille forskel mellem den virksomme

dosis af Colchicin EuroPharma og en overdosis.

Hvis du får symptomer som kvalme, opkastning,

mavesmerter og diarré, skal du derfor stoppe med

at tage Colchicin EuroPharma og omgående

kontakte din læge (se også pkt. 4 ’Bivirkninger’).

Colchicin EuroPharma kan medføre en alvorlig

nedsættelse af knoglemarvens funktion, der fører

til et fald i visse hvide blodlegemer

(agranulocytose), et fald i røde blodlegemer og

pigment (aplastisk anæmi) og/eller et lavt antal

blodplader (trombocytopeni). Du bør få taget

blodprøver regelmæssigt for at følge alle former

for forandring. Hvis du udvikler symptomer som

feber, betændelse i munden (inflammation), ondt i

halsen, vedvarende blødning, blå mærker eller

hudproblemer skal du stoppe med at tage

medicinen og straks kontakte din læge. Disse kan

være tegn på alvorlige problemer med dit blod, og

din læge ønsker måske, at du får taget blodprøver

med det samme (se også pkt. 4 Bivirkninger’).

Brug af anden medicin sammen med Colchicin

EuroPharma

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Hvis du tager anden medicin, mens du tager

Colchicin EuroPharma tabletter, kan påvirke,

hvordan de eller den anden medicin virker.

Når Colchicin EuroPharma tabletter tages

sammen med nogen af følgende lægemidler, er

det mere sandsynligt at få bivirkninger på grund af

colchicin-forgiftning, og disse kan være alvorlige

og livstruende.

Visse antibiotika som f.eks. clarithromycin,

erythromycin og telithromycin (bruges til

behandling af infektioner)

Lægemidler mod virus som f.eks. ritonavir,

atazanavir og indinavir (bruges til behandling af

HIV infektion)

Ciclosporin (bruges til at forhindre

organafstødning efter en transplantation,

psoriasis og leddegigt)

Anti-svampemidler som f.eks. ketoconazol,

itraconazol og voriconazol

Visse typer hjertemedicin som f.eks. verapamil

og diltiazem

Disulfram (bruges til behandling af

alkoholmisbrug)

Hvis du tager nogen af de ovenfor anførte

lægemidler, vil din læge måske justere din dosis

af Colchicin EuroPharma tabletter eller midlertidigt

stoppe behandlingen med Colchicin EuroPharma.

Hvis du har lever eller nyreproblemer, og du tager

et eller flere af de ovenfor anførte lægemidler, må

du ikke tage Colchicin EuroPharma tabletter.

Det er også vigtigt, at du fortæller din læge eller

apotekspersonalet, hvis du tager et eller flere af

følgende lægemidler:

Cimetidin (bruges til at nedsætte mængden af

mavesyre), da det kan øge mængden af

colchicin i dit blod

Tolbutamid (bruges til at kontrollerer

blodsukkeret), da det kan øge mængden af

colchicin i dit blod

Digoxin (bruges til at behandle visse

hjertelidelser) og ‘fibrater’ (lægemidler der

bruges til at sænke kolesterol), da de kan øge

din risiko for en muskelsygdom, der kaldes

’rhabdomyolyse’. Din risiko for at udvikle denne

sygdom forøges også, hvis Colchicin

EuroPharma tabletter tages sammen med

ciclosporin eller ‘statiner’.

Tal med din læge før du tager Colchicin

EuroPharma tabletter, hvis du tager nogen form

for medicin, der muligvis kan skade dine nyrer,

lever eller blod. Rådfør dig med lægen, hvis du er

usikker.

Colchicin EuroPharma tabletter kan nedsætte den

mængde vitamin B12, som din krop optager

gennem mave/tarm.

Brug af Colchicin EuroPharma sammen med

mad og drikke

Grapefrugtjuice kan øge mængden af colchicin i

dit blod. Derfor bør du ikke drikke Grapefrugtjuice,

mens du tager Colchicin EuroPharma tabletter.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

må du ikke tage dette lægemiddel.

Colchicin EuroPharma, 1. udgave

Senest revideret august 2016

Hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder, må

du ikke tage denne medicin, med mindre du

bruger sikker prævention.

Colchicin optages i modermælken. Du må ikke

tage dette lægemiddel, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der bør tages hensyn til muligheden for sløvhed

og svimmelhed. Ved påvirkning skal kørsel og

maskinbetjening undgås.

Colchicin EuroPharma indeholder lactose

Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter, skal du kontakte lægen før du tager

Colchicin EuroPharma tabletter

3. Sådan skal du tage Colchicin EuroPharma

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Din læge vil fortælle dig, hvor mange Colchicin

EuroPharma tabletter du skal tage, og i hvor lang

tid du skal tage dem.

Colchicin EuroPharma tabletter skal synkes hele

sammen med et glas vand.

Brug hos voksne

Dosis til behandling af gigtanfald:

Den anbefalede dosis er initialt 2 Colchicin

EuroPharma tabletter efterfulgt af 1 Colchicin

EuroPharma tablet efter 1 time. Der bør da ikke

tages yderligere tabletter i 12 timer.

Om nødvendigt, kan behandling med Colchicin

EuroPharma tabletter da fortsætte med en

maksimal dosis på 1 tablet 3 gange dagligt, indtil

symptomerne er lindret.

Behandlingsforløbet bør stoppe, når der er

symptomlindring, eller når der er taget i alt 12

tabletter af Colchicin EuroPharma. Du bør ikke

tage mere end 12 Colchicin EuroPharma tabletter

i et behandlingsforløb. Efter et gennemført forløb

med Colchicin EuroPharma, bør du ikke starte et

yderligere forløb før efter mindst 3 dage.

Dosis til at forebygge at gigten blusser op, når

behandlingen påbegyndes med andre

lægemidler:

Den anbefalede dosis er 1 Colchicin

EuroPharma tablet 2 gange dagligt.

Din læge vil fortælle dig, hvor længe din

behandling med Colchicin EuroPharma vil vare.

Hvis du har nyre- eller leverproblemer

Din læge vil eventuelt nedsætte din dosis af

Colchicin EuroPharma tabletter, og du bør

overvåges nøje for bivirkninger.

Tag ikke Colchicin EuroPharma tabletter hvis du

har alvorlig nyre- eller leverproblemer.

Hvis du har taget for mange Colchicin

EuroPharma

Kontakt omgående din læge eller skadestuen

på det nærmeste hospital, hvis du tager flere

Colchicin EuroPharma tabletter end angivet.

Medbring denne indlægsseddel og de Colchicin

EuroPharma tabletter du har tilbage.

Ved forhøj en dosis kan Colchicin EuroPharma

være særdeles giftigt, endda dødbringende.

Tidlige symptomer på overdosis (som i

gennemsnit forekommer efter 3 timer men kan

tage længere tid) kan omfatte kvalme, opkastning,

mavesmerter, blodig diarré og lavt blodtryk.

Hvis du har glemt at tage Colchicin

EuroPharma

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage en

anden, så snart du kommer i tanke om det. Hvis

det næsten er tid til din næste dosis, må du ikke

tage den glemte dosis. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Du må ikke tage Colchicin EuroPharma tabletter

med et kortere interval end det, der er ordineret af

din læge. Spørg lægen eller apotekspersonalet,

hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du bemærker nogen af følgende bivirkninger,

skal du stoppe med at tage Colchicin EuroPharma

tabletter og omgående kontakte en læge eller

skadestuen på det nærmeste hospital.

Kvalme, opkastning, mavesmerte og diarré (se

også pkt. 2 ’Advarsler og forsigtighedsregler’).

Disse bivirkninger er almindelige (kan påvirke op

til 1 ud af 10 personer).

Symptomer som feber, betændelse i munden

(inflammation), ondt i halsen, vedvarende

blødning, blå mærker eller hudproblemer. Disse

kan være tegn på alvorlige problemer med dit

blod på grund af knoglemarvsdepression (se

også punkt 2 ’Advarsler og forsigtighedsregler’).

Hyppigheden for disse bivirkninger er ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige

data).

Andre observerede bivirkninger (med ukendt

frekvens) er:

Betændelseslignende tilstand i nerverne som

kan medføre smerte, svaghed, snurrende

fornemmelser og følelsesløshed

Nerveskade

Blødning i mave og tarm

Leverskade

Hårtab

Udslæt

Smerte eller svaghed i musklerne

Unormal nedbrydning af musklerne som kan

føre til nyreproblemer (rhabdomyolyse)

Nyreskade

Udeblevne menstruationer

Smertefulde menstruationer

Nedsat sædproduktion (sæd-tal fra lavt til nul)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, eller via

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-

2300 København S, e-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares i den originale yderpakning beskyttet

mod lys.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der

står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Colchicin EuroPharma indeholder:

Aktivt stof: Colchicin. Hver tablet indeholder 500

mikrogram colchicin.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat,

mikrokrystallinsk cellulose, prægelatineret

stivelse, natriumstivelsesglycolat,

magnesiumstearat

Udseende og pakningsstørrelser

Colchicin EuroPharma er en hvid til offwhite, rund,

flad tablet med en diameter på 6 mm, præget med

“0.5” på den ene side.

Pakningsstørrelser:

Blisterpakninger med 20 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen,

ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39,

6715 Esbjerg N.

13-3-2017

EuropharmaDK regains its authorisation

EuropharmaDK regains its authorisation

The Danish Medicines Agency has decided to lift the suspension of EuropharmaDK's manufacturing and importation authorisation, following the outcome of a follow-up inspection of EuropharmaDK ApS on 8 March where the Danish Medicines Agency ascertained that the critical findings had been corrected.

Danish Medicines Agency

3-2-2017

Update on Europharma DK

Update on Europharma DK

Europharma DK can now legally sell medicines repacked and released by Abacus Medicine.

Danish Medicines Agency

3-1-2017

Suspension of Europharma DK ApS’ authorisation to manufacture and distribute parallel imported medicinal products

Suspension of Europharma DK ApS’ authorisation to manufacture and distribute parallel imported medicinal products

Today, 3 January 2017, the Danish Medicines Agency suspended Europharma DK ApS’ authorisation number 30308 issued on 23 March 2015 for the manufacturing and import of medicinal products and intermediate products (GMP authorisation).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.