Clarityn

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Clarityn 10 mg tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Clarityn 10 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 12582
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Clarityn® 10 mg, tabletter

loratadin

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Clarityn uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være omhyggelig med at følge

anvisningerne for Clarityn.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Clarityn

Sådan skal du tage Clarityn

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Clarityn tilhører en gruppe produkter kendt som antihistaminer. Antihistaminer er medvirkende til at

reducere allergiske symptomer, ved at forhindre virkningen af de histaminer som produceres i

kroppen.

Clarityn lindrer symptomer, som er forbundet med allergisk rhinit, (for eksempel høfeber), såsom

nysen, løbende eller kløende næse og brændende og kløende øjne.

Clarityn kan også lindre symptomer på nældefeber (kløe, rødmen og udbredelse af udslæt).

Lindringen af disse symptomer holder en hel dag og er medvirkende til, at du kan opretholde de

daglige aktiviteter samt få din nattesøvn.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CLARITYN

Tag ikke Clarityn

hvis du er overfølsom (allergisk) over for loratadin eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Clarityn

Tal med lægen, inden du tager Clarityn, hvis du har en leversygdom.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt

stærke vitaminer og mineraler.

Laboratorieundersøgelser

Hvis du skal have foretaget en hudpriktest for allergi, må du ikke tage Clarityn i mindst 48 timer

inden testen, da denne medicin kan påvirke resultatet.

Brug af Clarityn sammen med mad og drikke

Du kan tage Clarityn i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Effekten af alkoholiske

drikke forstærkes ikke, når du tager Clarityn.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Du må ikke tage Clarityn, hvis du er gravid.

Du må ikke tage Clarityn hvis du ammer, da loratadin går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clarityn kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Clarityn

Clarityn tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE CLARITYN

Hvis din læge har ordineret Clarityn til dig, skal du altid følge lægens anvisninger. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 12 år

1 tablet (10 mg) 1 gang dagligt. Kan indtages med eller uden mad.

Børn 2-12 år - dosis afhænger af barnets vægt

Hvis barnet vejer over 30 kg, vil dosis normalt være

1 tablet (10 mg) 1 gang dagligt. Kan indtages med eller uden mad.

Hvis barnet vejer under 30 kg

Bør Clarityn oral opløsning anvendes.

Du må kun bruge Clarityn til børn under 2 år efter aftale med lægen.

Patienter med alvorlige leversygdomme

Voksne og børn med en vægt på over 30 kg

1 tablet (10 mg) 1 gang hver anden dag. Kan indtages med eller uden mad.

Hvis barnet vejer under 30 kg

Bør Clarityn oral opløsning anvendes.

Du må kun bruge Clarityn til børn under 2 år efter aftale med lægen.

Hvis du har taget for mange Clarityn tabletter

Tag kun Clarityn som lægen har foreskrevet eller som skrevet i denne information. Der forventes

ingen alvorlige konsekvenser ved utilsigtet overdosering.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Clarityn, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Tag pakningen med.

Symptomer set ved overdosis af Clarityn er: søvnighed, hurtige hjerteslag og hovedpine.

Hvis du har glemt at tage Clarityn

Hvis du har glemt en dosis tabletter, så tag den så snart du kommer i tanke om det og tag de næste

tabletter som du plejer. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Clarityn

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Clarityn kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger for børn mellem 2 og 12 år er: hovedpine, nervøsitet og træthed. For

voksne og unge: døsighed, hovedpine, øget appetit og søvnbesvær.

Efter markedsføring er der i sjældne tilfælde set svære allergiske reaktioner, svimmelhed,

uregelmæssig eller hurtig hjerterytme, kvalme, mundtørhed, mavebesværligheder, leverproblemer,

hårtab, udslæt og træthed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens

netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen

Brug ikke Clarityn efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag

i den nævnte måned.

Brug ikke Clarityn, hvis du kan se nogle forandringer i produktets udseende.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Clarityn tabletter 10 mg indeholder

Aktivt stof: loratadin

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, majsstivelse og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvid til råhvid oval tablet som på den ene side har delekærv og er præget med en figur af en kolbe og

skål og tallet ”10”. Findes i pakningsstørrelserne 2, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 50, 60 eller 100

tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Merck Sharp & Dohme B.V.

Box 581

2003 PC Haarlem

Holland

Repræsentant i Danmark

MSD Danmark ApS

Lautrupbjerg 4

2750 Ballerup

Tlf.: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Fremstiller

Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30

2220 Heist-op-den-Berg

Belgien

Denne indlægsseddel blev senest revideret 03/2013

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

20-4-2018

LORATADINE Tablet [Aurohealth LLC]

LORATADINE Tablet [Aurohealth LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Wal-Mart Stores, Inc.]

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Wal-Mart Stores, Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Amerisource Bergen]

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Amerisource Bergen]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Ahold U.S.A., Inc,]

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Ahold U.S.A., Inc,]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [WALGREEN CO.]

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [WALGREEN CO.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Aurohealth LLC]

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Aurohealth LLC]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

LORATADINE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

LORATADINE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [CVS Pharmacy]

ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [CVS Pharmacy]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

Singulair vs. Claritin

Singulair vs. Claritin

Singulair (montelukast) and Claritin (loratadine) are used to treat allergy symptoms. Singulair is also used to treat asthma and to prevent exercise-induced narrowing of the airways.

US - RxList

23-2-2018

LORATADINE Solution [Lannett Company, Inc.]

LORATADINE Solution [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

COUNTERACT ALLERGY (Loratadine) Tablet [Melaleuca, Inc.]

COUNTERACT ALLERGY (Loratadine) Tablet [Melaleuca, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

CALMICID AC ACID REDUCER (Loratadine) Tablet, Film Coated [Melaleuca, Inc.]

CALMICID AC ACID REDUCER (Loratadine) Tablet, Film Coated [Melaleuca, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

Claritin vs. Claritin D

Claritin vs. Claritin D

Claritin D (loratadine and pseudoephedrine) and Claritin (loratadine) are antihistamines used to treat allergy symptoms. Claritin blocks the action of histamine, a substance in the body that initiates allergic symptoms like itching, sneezing, runny nose, and allergic skin rashes.

US - RxList

13-2-2018

Benadryl vs. Claritin

Benadryl vs. Claritin

Benadryl (diphenhydramine) and Claritin (loratadine) are antihistamines used to treat allergy symptoms, such as itching, hives, runny nose, watery eyes, and sneezing from hay fever (allergic rhinitis) and other allergies, such as allergies to molds and dust mites. Benadryl is also used to treat insomnia, motion sickness, and mild cases of Parkinsonism. A main difference between Benadryl and Claritin is that Claritin tends to cause less drowsiness and sedation than Benadryl.

US - RxList

5-2-2018

CHILDRENS ALLERGY SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Publix Super Markets Inc]

CHILDRENS ALLERGY SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

TOPCARE ALLERGY RELIEF 24 HOUR (Loratadine) Tablet [Topco Associates LLC]

TOPCARE ALLERGY RELIEF 24 HOUR (Loratadine) Tablet [Topco Associates LLC]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

LORATADINE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

LORATADINE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

CORE VALUES ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Harmon Stores Inc.]

CORE VALUES ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Harmon Stores Inc.]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LORATADINE Tablet [Major Pharmaceuticals]

LORATADINE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LORATADINE Tablet [Northstar RxLLC]

LORATADINE Tablet [Northstar RxLLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

LORATADINE Tablet [Premier Value]

LORATADINE Tablet [Premier Value]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [LIDL US, LLC]

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [LIDL US, LLC]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Walgreen Company]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Walgreen Company]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [OHM LABORATORIES INC.]

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [OHM LABORATORIES INC.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

LORATADINE Solution [Cardinal Health]

LORATADINE Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

LORATADINE Tablet [A-S Medication Solutions]

LORATADINE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Marc Glassman, Inc.]

ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Marc Glassman, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Kroger Company]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Kroger Company]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

ALLERGY (Loratadine) Tablet [Selder, S.A. De C.V.]

ALLERGY (Loratadine) Tablet [Selder, S.A. De C.V.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

LORATADINE Tablet [St. Marys Medical Park Pharmacy]

LORATADINE Tablet [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Valu Merchandisers Company]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Valu Merchandisers Company]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [AmerisourceBergen]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [AmerisourceBergen]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

CLARITIN (Loratadine) Tablet [Navajo Manufacturing Company]

CLARITIN (Loratadine) Tablet [Navajo Manufacturing Company]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Rite Aid Corporation]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

Cetirizine vs. Loratadine

Cetirizine vs. Loratadine

Title: Cetirizine vs. LoratadineCategory: MedicationsCreated: 12/18/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/18/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-12-2017

CHILDRENS WALITIN (Loratadine) Solution [Walgreen Company]

CHILDRENS WALITIN (Loratadine) Solution [Walgreen Company]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

LEADER ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Cardinal Health]

LEADER ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

LORATADINE Solution [A-S Medication Solutions]

LORATADINE Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

LORATADINE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

LORATADINE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [CVS Pharmacy]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [CVS Pharmacy]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

29-11-2017

Zyrtec vs. Claritin D

Zyrtec vs. Claritin D

Zyrtec (cetirizine hydrochloride) and Claritin D (loratadine and pseudoephedrine) are antihistamines that treat symptoms such as itching, runny nose, watery eyes, and sneezing from hay fever (allergic rhinitis), allergic skin rashes, and other allergies, such as allergies to molds and dust mites.

US - RxList

28-11-2017

LORATADINE Tablet [Apotex Corp.]

LORATADINE Tablet [Apotex Corp.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

FAMILY WELLNESS ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Family Dollar Services Inc]

FAMILY WELLNESS ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Family Dollar Services Inc]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

EXCHANGE SELECT ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Army Air Force Exchange Service]

EXCHANGE SELECT ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Army Air Force Exchange Service]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

CHILDRENS ALLERGY DYE FREE (Loratadine) Liquid [TARGET Corporation]

CHILDRENS ALLERGY DYE FREE (Loratadine) Liquid [TARGET Corporation]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

SOUND BODY ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Big Lots Stores, Inc.]

SOUND BODY ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Big Lots Stores, Inc.]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

ALLERGY (Loratadine) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALLERGY (Loratadine) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 25, 2017 EST

US - DailyMed

16-10-2017

LORATADINE Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

LORATADINE Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Oct 16, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

CHILDRENS LORATADINE (Loratadine) Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

CHILDRENS LORATADINE (Loratadine) Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

CHILDRENS LORATADINE (Loratadine) Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CHILDRENS LORATADINE (Loratadine) Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed