Clarityn

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Clarityn 10 mg tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Clarityn 10 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 12582
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Clarityn® 10 mg, tabletter

loratadin

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Clarityn uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være omhyggelig med at følge

anvisningerne for Clarityn.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Clarityn

Sådan skal du tage Clarityn

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Clarityn tilhører en gruppe produkter kendt som antihistaminer. Antihistaminer er medvirkende til at

reducere allergiske symptomer, ved at forhindre virkningen af de histaminer som produceres i

kroppen.

Clarityn lindrer symptomer, som er forbundet med allergisk rhinit, (for eksempel høfeber), såsom

nysen, løbende eller kløende næse og brændende og kløende øjne.

Clarityn kan også lindre symptomer på nældefeber (kløe, rødmen og udbredelse af udslæt).

Lindringen af disse symptomer holder en hel dag og er medvirkende til, at du kan opretholde de

daglige aktiviteter samt få din nattesøvn.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CLARITYN

Tag ikke Clarityn

hvis du er overfølsom (allergisk) over for loratadin eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Clarityn

Tal med lægen, inden du tager Clarityn, hvis du har en leversygdom.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt

stærke vitaminer og mineraler.

Laboratorieundersøgelser

Hvis du skal have foretaget en hudpriktest for allergi, må du ikke tage Clarityn i mindst 48 timer

inden testen, da denne medicin kan påvirke resultatet.

Brug af Clarityn sammen med mad og drikke

Du kan tage Clarityn i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Effekten af alkoholiske

drikke forstærkes ikke, når du tager Clarityn.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Du må ikke tage Clarityn, hvis du er gravid.

Du må ikke tage Clarityn hvis du ammer, da loratadin går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clarityn kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Clarityn

Clarityn tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE CLARITYN

Hvis din læge har ordineret Clarityn til dig, skal du altid følge lægens anvisninger. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 12 år

1 tablet (10 mg) 1 gang dagligt. Kan indtages med eller uden mad.

Børn 2-12 år - dosis afhænger af barnets vægt

Hvis barnet vejer over 30 kg, vil dosis normalt være

1 tablet (10 mg) 1 gang dagligt. Kan indtages med eller uden mad.

Hvis barnet vejer under 30 kg

Bør Clarityn oral opløsning anvendes.

Du må kun bruge Clarityn til børn under 2 år efter aftale med lægen.

Patienter med alvorlige leversygdomme

Voksne og børn med en vægt på over 30 kg

1 tablet (10 mg) 1 gang hver anden dag. Kan indtages med eller uden mad.

Hvis barnet vejer under 30 kg

Bør Clarityn oral opløsning anvendes.

Du må kun bruge Clarityn til børn under 2 år efter aftale med lægen.

Hvis du har taget for mange Clarityn tabletter

Tag kun Clarityn som lægen har foreskrevet eller som skrevet i denne information. Der forventes

ingen alvorlige konsekvenser ved utilsigtet overdosering.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Clarityn, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Tag pakningen med.

Symptomer set ved overdosis af Clarityn er: søvnighed, hurtige hjerteslag og hovedpine.

Hvis du har glemt at tage Clarityn

Hvis du har glemt en dosis tabletter, så tag den så snart du kommer i tanke om det og tag de næste

tabletter som du plejer. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Clarityn

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Clarityn kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger for børn mellem 2 og 12 år er: hovedpine, nervøsitet og træthed. For

voksne og unge: døsighed, hovedpine, øget appetit og søvnbesvær.

Efter markedsføring er der i sjældne tilfælde set svære allergiske reaktioner, svimmelhed,

uregelmæssig eller hurtig hjerterytme, kvalme, mundtørhed, mavebesværligheder, leverproblemer,

hårtab, udslæt og træthed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens

netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen

Brug ikke Clarityn efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag

i den nævnte måned.

Brug ikke Clarityn, hvis du kan se nogle forandringer i produktets udseende.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Clarityn tabletter 10 mg indeholder

Aktivt stof: loratadin

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, majsstivelse og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvid til råhvid oval tablet som på den ene side har delekærv og er præget med en figur af en kolbe og

skål og tallet ”10”. Findes i pakningsstørrelserne 2, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 50, 60 eller 100

tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Merck Sharp & Dohme B.V.

Box 581

2003 PC Haarlem

Holland

Repræsentant i Danmark

MSD Danmark ApS

Lautrupbjerg 4

2750 Ballerup

Tlf.: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Fremstiller

Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30

2220 Heist-op-den-Berg

Belgien

Denne indlægsseddel blev senest revideret 03/2013

3-7-2018

Aerius (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Aerius (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Aerius (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4255 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/313/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Azomyr (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Azomyr (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Azomyr (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4253 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/310/T/94

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Active substance: desloratadine; pseudoephedrine sulphate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3930 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/772/T/37

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Neoclarityn (Merck Sharp and Dohme Limited)

Neoclarityn (Merck Sharp and Dohme Limited)

Neoclarityn (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3931 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/314/T/88

Europe -DG Health and Food Safety