Clarityn

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Clarityn 1 mg/ml syrup
 • Dosering:
 • 1 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • syrup
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Clarityn 1 mg/ml syrup
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13896
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

F O R I N F O R M AT I O N O N LY

REPLACES OLD CODE

06D202101IN

DATE OF START UP

13okt2008

COUNTRY

DENMARK/ICELAND

DTP

CO

PROFILE

IN01GV

SIZE (mm)

W180,00 x L630,00

SUPPLIER 1

CHESAPEAKE BORNEM (IN)/PDF/FTP

SUPPLIER 2

NEW CODE

0DI203058IN

SUBMISSION

1.1

PRODUCTNAME

Clarityn Syrup

CONCENTRATION

1 mg/ml

PRESENTATION

100 ml

COLORS

1

BLACK

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Clarityn,

oral opløsning, 1 mg/ml

Loratadin.

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

De kan få Clarityn uden recept. For at opnå de bedste resultater skal De være omhyggelig med at følge anvisningerne for Clarityn.

– Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

– Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

– Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.

– Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Clarityns virkning og hvad De skal bruge det til

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Clarityn

3. Sådan skal De tage Clarityn

4. Bivirkninger

5. Sådan opbevarer De Clarityn

6. Yderligere oplysninger

1. Clarityns virkning og hvad De skal bruge det til

Clarityn tilhører en gruppe produkter kendt som antihistaminer. Antihistaminer er medvirkende til at reducere allergiske symptomer,

ved at forhindre virkningen af de histaminer som produceres i kroppen.

Clarityn lindrer symptomer som er forbundet med allergisk rhinit, (for eksempel høfeber), såsom nysen, løbende eller kløende næse og

brændende og kløende øjne.

Clarityn kan også lindre symptomer på nældefeber (kløe, rødmen og udbredelse af udslæt).

Lindringen af disse symptomer holder en hel dag og er medvirkende til, at De kan opretholde de daglige aktiviteter samt få Deres

nattesøvn.

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Clarityn

Tag ikke Clarityn

– hvis De er overfølsom (allergisk) over for loratadin eller et af de øvrige indholdsstoff er.

Vær ekstra forsigtig med at tage Clarityn

Tal med lægen, inden De tager Clarityn, hvis De har en leversygdom.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er

købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Laboratorieundersøgelser

Hvis De skal have foretaget en hudpriktest for allergi, må De ikke tage Clarityn i mindst 48 timer inden testen, da denne medicin kan

påvirke resultatet.

Brug af Clarityn sammen med mad og drikke

De kan tage Clarityn i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Eff ekten af alkoholiske drikke forstærkes ikke når De tager Clarityn.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

De må ikke tage Clarityn, hvis De er gravid

Amning

De må ikke tage Clarityn hvis De ammer, da loratadin går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafi k- og arbejdssikkerhed

Clarityn kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafi kken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoff er i Clarityn

Clarityn oral opløsning indeholder saccharose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler

visse sukkerarter.

3. Sådan skal De tage Clarityn

Hvis Deres læge har ordineret Clarityn til Dem, skal De altid følge lægens anvisninger. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn over 12 år:

10 ml (10 mg) 1 gang dagligt. Kan indtages med eller uden mad. Det er ikke nødvendigt at drikke vand eller anden form for væske for

at synke den orale opløsning.

Børn 2-12 år

Dosis afhænger af barnets vægt.

Hvis barnet vejer over 30 kg, vil dosis normalt være

10 ml (10 mg) 1 gang dagligt. Kan indtages med eller uden mad. Det er ikke nødvendigt at drikke vand eller anden form for væske for

at synke den orale opløsning.

Hvis barnet vejer under 30 kg, vil dosis normalt være

5 ml (5 mg) 1 gang dagligt. Kan indtages med eller uden mad. Det er ikke nødvendigt at drikke vand eller anden form for væske for at

synke den orale opløsning.

De må kun bruge Clarityn til børn under 2 år efter aftale med lægen.

Patienter med alvorlige leversygdomme

Voksne og børn med en vægt på over 30 kg:

10 ml (10 mg) 1 gang hver anden dag. Kan indtages med eller uden mad. Det er ikke nødvendigt at drikke vand eller anden form for

væske for at synke den orale opløsning.

De må kun bruge Clarityn til børn under 2 år efter aftale med lægen.

Hvis De har taget for meget Clarityn oral opløsning

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Clarityn oral opløsning end der står i denne information, eller mere

end lægen har foreskrevet, og De af den grund føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer set ved overdosis af Clarityn er: søvnighed, hurtige hjerteslag og hovedpine

Hvis De har glemt at tage Clarityn

Hvis De har glemt en dosis oral opløsning, så tag den så snart De kommer i tanke om det. Hvis De snart skal tage den næste dosis orale

opløsning, så spring den glemte dosis oral opløsning over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis De holder op med at tage Clarityn

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

4. Bivirkninger

Clarityn kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt, men forekommer meget sjældent: svære allergiske reaktioner, leverproblemer, uregelmæssig eller hurtig

hjerterytme.

Ikke alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt: For børn mellem 2 og 12 år: hovedpine, nervøsitet og træthed.

For voksne og unge: døsighed, hovedpine, øget appetit og søvnbesvær.

Hyppigheden er ikke kendt, men forekommer meget sjældent:

Svimmelhed, kvalme, mundtørhed, mavebesværligheder, hårtab, udslæt og træthed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre.

De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De fi nder skema og vejledning under

bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Sådan opbevarer De Clarityn

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Brug ikke Clarityn efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke Clarityn hvis De kan se nogle forandringer i produktets udseende.

Spørg på apoteket, hvordan De skal afl evere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afl

øbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Clarityn oral opløsning 1 mg/ml indeholder

– Aktivt stof: loratadin.

– Øvrige indholdsstoff er: propylenglycol; glycerol; citronsyre; natriumbenzoat (E211); saccharose; ferskenaroma og renset vand.

Clarityn udseende og pakningstørrelse

Udseende

Clarityn oral opløsning er en klar, farveløs til lys gul opløsning i en glasfl aske.

Pakningstørrelse

100 ml i glasfl aske.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Schering-Plough Europe

73, rue de Stalle

1180 Bruxelles

Belgien

Repræsentant i Danmark

Schering-Plough A/S

Lautrupbjerg 2

2750 Ballerup

Tlf: 44 39 50 00

Fremstiller

Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30

2220 Heist-op-den-Berg

Belgien

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2008

0DI203058IN R

203058

203058

203058

203058

IN01GV

(180 x 630 mm)

0DI203058IN.indd 1

0DI203058IN.indd 1

10/20/08 8:50:37 AM

10/20/08 8:50:37 AM

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

20-4-2018

LORATADINE Tablet [Aurohealth LLC]

LORATADINE Tablet [Aurohealth LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Wal-Mart Stores, Inc.]

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Wal-Mart Stores, Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Amerisource Bergen]

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Amerisource Bergen]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Ahold U.S.A., Inc,]

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Ahold U.S.A., Inc,]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [WALGREEN CO.]

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [WALGREEN CO.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Aurohealth LLC]

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Aurohealth LLC]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

LORATADINE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

LORATADINE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [CVS Pharmacy]

ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [CVS Pharmacy]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

Singulair vs. Claritin

Singulair vs. Claritin

Singulair (montelukast) and Claritin (loratadine) are used to treat allergy symptoms. Singulair is also used to treat asthma and to prevent exercise-induced narrowing of the airways.

US - RxList

23-2-2018

LORATADINE Solution [Lannett Company, Inc.]

LORATADINE Solution [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

COUNTERACT ALLERGY (Loratadine) Tablet [Melaleuca, Inc.]

COUNTERACT ALLERGY (Loratadine) Tablet [Melaleuca, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

CALMICID AC ACID REDUCER (Loratadine) Tablet, Film Coated [Melaleuca, Inc.]

CALMICID AC ACID REDUCER (Loratadine) Tablet, Film Coated [Melaleuca, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

Claritin vs. Claritin D

Claritin vs. Claritin D

Claritin D (loratadine and pseudoephedrine) and Claritin (loratadine) are antihistamines used to treat allergy symptoms. Claritin blocks the action of histamine, a substance in the body that initiates allergic symptoms like itching, sneezing, runny nose, and allergic skin rashes.

US - RxList

13-2-2018

Benadryl vs. Claritin

Benadryl vs. Claritin

Benadryl (diphenhydramine) and Claritin (loratadine) are antihistamines used to treat allergy symptoms, such as itching, hives, runny nose, watery eyes, and sneezing from hay fever (allergic rhinitis) and other allergies, such as allergies to molds and dust mites. Benadryl is also used to treat insomnia, motion sickness, and mild cases of Parkinsonism. A main difference between Benadryl and Claritin is that Claritin tends to cause less drowsiness and sedation than Benadryl.

US - RxList

5-2-2018

CHILDRENS ALLERGY SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Publix Super Markets Inc]

CHILDRENS ALLERGY SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

TOPCARE ALLERGY RELIEF 24 HOUR (Loratadine) Tablet [Topco Associates LLC]

TOPCARE ALLERGY RELIEF 24 HOUR (Loratadine) Tablet [Topco Associates LLC]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

LORATADINE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

LORATADINE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

CORE VALUES ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Harmon Stores Inc.]

CORE VALUES ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Harmon Stores Inc.]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LORATADINE Tablet [Major Pharmaceuticals]

LORATADINE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LORATADINE Tablet [Northstar RxLLC]

LORATADINE Tablet [Northstar RxLLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

LORATADINE Tablet [Premier Value]

LORATADINE Tablet [Premier Value]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [LIDL US, LLC]

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [LIDL US, LLC]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Walgreen Company]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Walgreen Company]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [OHM LABORATORIES INC.]

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [OHM LABORATORIES INC.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

LORATADINE Solution [Cardinal Health]

LORATADINE Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

LORATADINE Tablet [A-S Medication Solutions]

LORATADINE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Marc Glassman, Inc.]

ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Marc Glassman, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Kroger Company]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Kroger Company]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

ALLERGY (Loratadine) Tablet [Selder, S.A. De C.V.]

ALLERGY (Loratadine) Tablet [Selder, S.A. De C.V.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

LORATADINE Tablet [St. Marys Medical Park Pharmacy]

LORATADINE Tablet [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Valu Merchandisers Company]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Valu Merchandisers Company]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [AmerisourceBergen]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [AmerisourceBergen]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

CLARITIN (Loratadine) Tablet [Navajo Manufacturing Company]

CLARITIN (Loratadine) Tablet [Navajo Manufacturing Company]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Rite Aid Corporation]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

Cetirizine vs. Loratadine

Cetirizine vs. Loratadine

Title: Cetirizine vs. LoratadineCategory: MedicationsCreated: 12/18/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/18/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-12-2017

CHILDRENS WALITIN (Loratadine) Solution [Walgreen Company]

CHILDRENS WALITIN (Loratadine) Solution [Walgreen Company]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

LEADER ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Cardinal Health]

LEADER ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

LORATADINE Solution [A-S Medication Solutions]

LORATADINE Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

LORATADINE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

LORATADINE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [CVS Pharmacy]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [CVS Pharmacy]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

29-11-2017

Zyrtec vs. Claritin D

Zyrtec vs. Claritin D

Zyrtec (cetirizine hydrochloride) and Claritin D (loratadine and pseudoephedrine) are antihistamines that treat symptoms such as itching, runny nose, watery eyes, and sneezing from hay fever (allergic rhinitis), allergic skin rashes, and other allergies, such as allergies to molds and dust mites.

US - RxList

28-11-2017

LORATADINE Tablet [Apotex Corp.]

LORATADINE Tablet [Apotex Corp.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

FAMILY WELLNESS ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Family Dollar Services Inc]

FAMILY WELLNESS ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Family Dollar Services Inc]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

EXCHANGE SELECT ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Army Air Force Exchange Service]

EXCHANGE SELECT ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Army Air Force Exchange Service]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

CHILDRENS ALLERGY DYE FREE (Loratadine) Liquid [TARGET Corporation]

CHILDRENS ALLERGY DYE FREE (Loratadine) Liquid [TARGET Corporation]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

SOUND BODY ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Big Lots Stores, Inc.]

SOUND BODY ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Big Lots Stores, Inc.]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

ALLERGY (Loratadine) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALLERGY (Loratadine) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 25, 2017 EST

US - DailyMed

16-10-2017

LORATADINE Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

LORATADINE Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Oct 16, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

CHILDRENS LORATADINE (Loratadine) Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

CHILDRENS LORATADINE (Loratadine) Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

CHILDRENS LORATADINE (Loratadine) Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CHILDRENS LORATADINE (Loratadine) Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

20-9-2017

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 20, 2017 EST

US - DailyMed