Clarinase

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Clarinase 240+10 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 240+10 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Clarinase 240+10 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 17154
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Clarinase

®

10 mg/240 mg depottablet

loratadin/pseudoephedrinsulfat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Clarinase til Dem personligt. Lad derfor være med at give Clarinase til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Clarinases virkning og hvad De skal bruge det til

Det skal De vide, før De begynder at tage Clarinase

Sådan skal De tage Clarinase

Bivirkninger

Sådan opbevarer De Clarinase

Yderligere oplysninger

1.

CLARINASES VIRKNING OG HVAD DE SKAL BRUGE DET TIL

Clarinase depottabletter indeholder en kombination af to former for lægemidler, et antihistamin og en

dekongestant. Antihistaminet hjælper med at reducere symptomer ved allergi eller almindelig

forkølelse ved at forebygge effekten af et stof kaldet histamin, som produceres af kroppen.

Dekongestanten hjælper mod stoppet næse.

Clarinase depottabletter mindsker symptomer forbundet med sæsonbetinget allergisk rhinitis

(høfeber), såsom nysen, løbende eller kløende næse og øjne, når der samtidigt er tilstoppet næse.

Lægen kan have givet Dem Clarinase til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE CLARINASE

Tag ikke Clarinase

hvis De er overfølsom (allergisk) over for loratadin, pseudoephedrin eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

På grund af indholdet af pseudoephedrin, bør De ikke tage Clarinase depottabletter

hvis De samtidig anvender hjerte- eller blodtryksmedicin.

hvis De lider af glaukom, vandladningsbesvær, urinrørsblokering, for højt blodtryk, hjerte- eller

karsygdomme, tidligere har haft slagtilfælde eller en overaktiv skjoldbruskkirtel.

hvis De er, eller inden for de seneste 14 dage har været, i behandling med monoamin oxidase

(MAO) hæmmere.

Vær ekstra forsigtig med at tage Clarinase

Visse tilstande kan gøre Dem usædvanlig følsom over for pseudoephedrin, der er i dette lægemiddel.

Tal med lægen, inden De tager Clarinase,

hvis De er 60 år eller ældre. Ældre personer kan være mere følsomme over for effekten af dette

lægemiddel

hvis De har sukkersyge (diabetes mellitus), sår, som medfører forsnævring af maven,

tyndtarmen eller spiserøret (stenoserende mavesår), blokering af tolvfingertarmen, blokering af

urinblærehalsen, tidligere tilfælde af vejrtrækningsbesvær på grund af sammentrækninger i

lungemusklerne (bronkospasmer), eller problemer med Deres lever, nyrer eller blære.

hvis De skal opereres, da De måske skal stoppe med brugen af Clarinase i et par dage inden.

hvis De anvender digitalis, et lægemiddel, der anvendes til at behandle nogle former for

hjertesygdomme, da dosis måske skal justeres.

hvis De anvender blodtrykssænkende medicin, da dosis måske skal justeres.

hvis De anvender dekongestanter (gennem munden eller som næsespray/-dråber), slankepiller

(appetithæmmere) eller amfetaminer, da disse lægemidler sammen med Clarinase kan forhøje

Deres blodtryk.

hvis De anvender sekalealkaloider (såsom dihydroergotamin, ergotamin eller methylergometrin)

for migræne. Disse lægemidler kan sammen med Clarinase forhøje Deres blodtryk.

hvis De anvender linezolid (et antibiotikum), bromocriptin (mod infertilitet eller Parkinsons

sygdom), cabergolin, lisurid og pergolid (mod Parkinsons sygdom). Disse lægemidler kan

sammen med Clarinase forhøje Deres blodtryk.

hvis De anvender

syreneutraliserende midler (

antacida), da disse lægemidler kan øge effekten

af Clarinase

hvis De anvender kaolin, da dette lægemiddel kan reducere effekten af Clarinase

Fortæl Deres læge, hvis De får eller diagnosticeres med et af følgende:

højt blodtryk,

et hurtigt eller dunkende hjerteslag,

unormal hjerterytme,

kvalme, hovedpine eller forværret hovedpine

under anvendelse af Clarinase. Deres læge vil måske anbefale Dem at stoppe Deres behandling.

Pseudoephedrin - et af de aktive stoffer i Clarinase - kan misbruges, og store doser pseudoephedrin

kan være skadeligt.

Laboratorieundersøgelser

Hvis De skal have foretaget en hudpriktest for allergi, må De ikke tage Clarinase to dage forud for

disse undersøgelser, da denne medicin kan påvirke resultatet.

Idrætsudøvere, der anvender Clarinase depottabletter, kan påvises positive i dopingtests.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt

stærke vitaminer og mineraler.

Brug af Clarinase sammen med mad og drikke

De kan tage Clarinase i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Effekten af alkoholiske

drikke forstærkes ikke, når De tager Clarinase.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet

De må ikke tage Clarinase, hvis De er gravid.

Amning

De må ikke tage Clarinase, hvis De ammer. Tal med lægen.

Loratadin og pseudoephedrin går over i mælken. Nedsat mælkeproduktion hos ammende kvinder er

set efter brug af pseudoephedrin, der er et af indholdsstofferne i Clarinase.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clarinase kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Clarinase depottabletter

Clarinase depottabletter indeholder saccharose; derfor bør De, hvis De har fået at vide af Deres læge,

at De ikke kan tåle visse sukkerarter, kontakte Deres læge før De anvender dette lægemiddel.

Laboratorieprøver

Har De planlagt at få taget en allergi priktest, bør De ikke tage Clarinase i to dage op til denne test, da

dette lægemiddel kan påvirke testresultaterne.

Sportsfolk, som tager Clarinase, kan have en positiv dopingtest.

3.

SÅDAN SKAL DE TAGE CLARINASE

Tag altid Clarinase nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Tag ikke flere Clarinase depottabletter end foreskrevet på etiketten, og tag ikke tabletter oftere end

anbefalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og unge i alderen 12 år eller derover: Tag en Clarinase depottablet

én

gang daglig med et glas

vand, med eller uden mad. Slug tabletten hel, den må ikke knuses, knækkes eller tygges før den sluges.

Tag ikke denne medicin i længere tid end 10 sammenhængende dage, medmindre Deres læge beder

Dem gøre det.

Hvis De har taget for mange Clarinase depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Clarinase depottabletter, end der står

i denne information, eller flere, end lægen har foreskrevet, og De af den grund føler Dem utilpas. Tag

pakningen med.

Symptomer set ved overdoser af loratadin, (det ene af de aktive stoffer i Clarinase): søvnighed, hurtige

hjerteslag og hovedpine. Symptomer set ved overdoser af pseudoephedrin (det andet aktive stof i

Clarinase): kramper, hurtige hjerteslag, kvalme og nervøsitet.

Hvis De har glemt at tage Clarinase

Hvis De har glemt en dosis depottabletter, så tag den så snart De kommer i tanke om det. Hvis De

snart skal tage den næste dosis depottabletter, så spring den glemte dosis depottabletter over.

Tag aldrig dobbelt dosis.

4.

BIVIRKNINGER

Clarinase kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

alvorlige allergiske reaktioner inkl. udslæt, nældefeber og hævelser i ansigtet, kramper, unormal

hjerterytme, højt blodtryk, forsnævring af luftvejene, leverproblemer og vandladningsbesvær.

Ikke alvorlige bivirkniger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): nervøsitet, anoreksi,

døsighed, problemer med at sove, svimmelhed, hyperaktivitet, mundtørhed og træthed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

hjertebanken, næseblod, betændelse i næseslimhinden, forstoppelse og kvalme.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

hoste og hårtab

Andre bivirkninger, der kun er relateret til loratadin omfatter forøget appetit, udslæt og mavebesvær.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger

kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.meldenbivirkning.dk

5.

SÅDAN OPBEVARER DE CLARINASE

Opbevares utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Opbevares i den

originale karton for at beskytte mod fugt. Må ikke ned fryses.

Brug ikke Clarinase efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste

dag i den nævnte måned.

Brug ikke Clarinase, hvis De bemærker nogle forandringer i tabletternes udseende.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Clarinase 10 mg/240 mg depottabletter indeholder

Aktive stoffer: Loratadin 10 mg og pseudoephedrinsulfat 240 mg.

Øvrige indholdsstoffer i Clarinase depottabletter er: hypromellose, ethylcellulose,

calciumhydrogenphosphat- dihydrat, povidon, silica (kolloid), magnesiumstearat. Overtræk:

hypromellose 2910, macrogol 3350, macrogol 400, titandioxid (E171), hydroxypropylcellulose

E463, saccharose, carnaubavoks, bivoks (hvid).

Clarinases udseeende og pakningsstørrelse

Udseende

Clarinase depottablet er en hvid til råhvid,

oval bikonveks, overtrukket tablet

Pakningsstørrelse

Clarinase

depottabletter er pakket i blister pakninger á 10 depottabletter.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Schering-Plough Europe,

Clos du Lynx 5, 1200 Bruxelles, Belgien

Fremstiller

Schering-Plough S.A.

Km. 36,A-1

28750 San Agustin de Gaudalix

Madrid

Spanien

Dansk repræsentant

MSD Danmark ApS, Lautrupbjerg 4, 2750 Ballerup, Tlf: 44 82 40 00, dkmail@merck.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien

Clarinase Once Daily

Danmark

Clarinase

Grækenland

Claritybe-D 240/10

Spanien

Clarityne Plus 10mg/240mg

Frankrig

Clarinase LP 10mg/240mg

Island

Clarinase

Italien

Narinex 10mg/240mg

Luxembourg

Clarinase Once Daily

Portugal

Claridon QD

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 03/2012

19-6-2018

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Active substance: desloratadine; pseudoephedrine sulphate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3930 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/772/T/37

Europe -DG Health and Food Safety