Citalopram "Vitabalans"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Citalopram "Vitabalans" 40 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 40 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Citalopram "Vitabalans" 40 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46085
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Citalopram Vitabalans 20 mg filmovertrukne tabletter

Citalopram Vitabalans 40 mg filmovertrukne tabletter

citalopram

Læs

denne

indlægsseddel

grundigt,

inden

du

begynder

at

tage

dette

lægemiddel,

da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Vitabalans

Sådan skal du tage Citalopram Vitabalans

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Citalopram Vitabalans indeholder det aktive stof citalopram, og tilhører en gruppe af medicin mod

depression

(antidepressiva),

kaldes

selektive

serotonin-genoptagelseshæmmere

(SSRI’ere).

Denne slags medicin virker på serotonin-systemet i hjernen. Forstyrrelser i serotonin-systemet menes

at være en vigtig faktor for udviklingen af depression og beslægtede sygdomme.

Citalopram Vitabalans anvendes til behandling af depression,

panikangst (anfald af svær angst) med

eller

uden

agorafobi

(angst

åbne

pladser),

obsessiv-kompulsiv

sygdom

(tvangstanker

og –

handlinger) og som forebyggende behandling mod tilbagefald eller nye anfald af depression.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Vitabalans

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Citalopram Vitabalans

hvis du er allergisk over for citalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

hvis du samtidig tager eller inden for de sidste 14 dage har taget såkaldte MAO-hæmmere (f.eks.

moclobemid (mod depression) eller selegilin (mod Parkinsons sygdom)). Behandlingen med

MAO-hæmmer

skal

ophøre

mindst

dage

før,

skiftes

Citalopram

Vitabalans.

Behandlingen med Citalopram Vitabalans skal ophøre mindst 7 dage før, der skiftes til en MAO-

hæmmer.

hvis du tager linezolid (antibiotikum), med mindre der er mulighed før nøje observation og

overvågning af blodtrykket.

hvis du har medfødt unormal hjerterytme eller har haft en episode med unormal hjerterytme (ses

ved EKG, der er en undersøgelse af hjertets funktion).

hvis

bruger

medicin

forstyrrelser

hjerterytmen

eller

medicin,

påvirke

hjerterytmen.

Se også afsnittet "Brug af anden medicin sammen med Citalopram Vitabalans" nedenfor.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Citalopram Vitabalans.

Fortæl det til din læge, hvis du har andre tilstande eller sygdomme som lægen skal være opmærksom

på. Fortæl det især til lægen:

hvis du har sukkersyge (se også ”Brug af anden medicin sammen med Citalopram Vitabalans”)

hvis du får elektrochok-behandling

hvis du har en psykotisk sygdom eller hvis du tidligere har lidt af mani (følelse af forhøjet

stemningsleje eller sygelig opstemthed, der medfører uhensigtsmæssig adfærd). Behandling med

Citalopram Vitabalans skal ophøre, hvis der opstår mani. Tal med din læge om det.

hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion

hvis du let bløder eller får blå mærker (se også ”Brug af anden medicin sammen med Citalopram

Vitabalans”)

hvis du har epilepsi. Behandling med Citalopram Vitabalans skal ophøre, hvis du får anfald eller

hvis der sker en stigning i antallet af anfald. Tal med din læge om det.

hvis du har lav hvilepuls og/eller ved, at du mangler salt som følge af langvarig svær diarré og

opkastning eller brug af diuretika (vanddrivende midler).

hvis du får hurtig eller uregelmæssig hjerterytme, besvimer, bryder sammen eller bliver svimmel,

når du rejser dig op, hvilket kan tyde på abnorm funktion af hjerterytmen.

hvis du har øjenproblemer så som snævervinklet grøn stær eller tidligere har haft grøn stær (øget

tryk i øjet).

I begyndelsen af behandlingen kan nogle patienter opleve øget angst, som hurtigt forsvinder, hvis

behandlingen fortsættes. Derfor er det vigtigt, at du omhyggeligt følger lægens anvisninger og ikke

stopper behandlingen eller ændrer dosis uden at tale med lægen.

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om

at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv

medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere

tid.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.

hvis

ung.

Information

kliniske

studier

vist,

øget

risiko

selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med

antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du

straks kontakte din læge eller hospitalet.

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller

angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig,

hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer

i din opførsel.

Der kan også forekomme symptomer som rastløshed eller besvær med at sidde eller stå stille i de

første uger af behandlingen. Fortæl det med det samme til lægen, hvis du får sådanne symptomer.

Børn og unge

Citalopram Vitabalans bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Desuden gøres

opmærksom på, at patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger som f.eks. selvmordsforsøg,

selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, trodsig adfærd og vrede), når de behandles

med denne klasse af lægemidler. Trods dette kan din læge ordinere Citalopram Vitabalans til patienter

under 18 år, hvis han/hun beslutter, at det er i deres bedste interesse. Hvis din læge har ordineret

Citalopram Vitabalans til en patient under 18 år, og du ønsker at drøfte dette, skal du henvende dig til

din læge. Du bør underrette din læge, hvis nogle af de ovennævnte symptomer opstår eller forværres,

når patienter under 18 år indtager Citalopram Vitabalans. Derudover foreligger der ikke langtidsdata

sikkerhed

Citalopram

Vitabalans

hensyn

vækst,

modning

intellektuel

adfærdsmæssig udvikling i denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Citalopram Vitabalans

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Det er især vigtigt at fortælle det til lægen eller på apoteket, hvis du tager noget af følgende medicin:

MAO-hæmmere (mod depression og Parkinsons sygdom) (se ”Tag ikke Citalopram Vitabalans”)

linezolid (antibiotikum) (se ”Tag ikke Citalopram Vitabalans”)

pimozid (anvendes til behandling af psykiske forstyrrelser)

metoprolol (mod forhøjet blodtryk)

cimetidin (mod mavesår)

lithium og tryptophan (medicin mod manio-depressiv sygdom)

imipramin og desipramin (medicin mod depression)

sumatriptan eller andre triptaner (migrænemedicin)

medicin der sænker indholdet af kalium eller magnesium i blodet

medicin

sænker

krampetærsklen,

f.eks.

andre

lægemidler

depression

(tricykliske

lægemidler, SSRI’er), medicin mod psykoser (f.eks. phenothiazin, thioxanthen og butyrophenon),

mefloquin, bupropion og tramadol (mod smerter)

Behandling med Citalopram Vitabalans kan ændre blodsukkerkontrollen. Det kan være nødvendigt at

ændre dosis af insulin eller tabletbehandling mod sukkersyge.

Citalopram

Vitabalans

medføre

blødning

(f.eks.

blødning

slimhinder).

Samtidig

behandling med medicin, som øger risikoen for blødning f.eks. blodfortyndende medicin (medicin, der

forebygger blodpropper f.eks. warfarin), salicylsyrederivater (f.eks. acetylsalicylsyre), NSAID’ere

(medicin mod betændelse og smerter), dipyridamol, ticlopidin, atypisk medicin mod psykoser (f.eks.

risperidon), phenothiaziner (f.eks. chlorpromazin) eller tricykliske antidepressiva (f.eks. imipramin)

kan øge denne risiko.

Citalopram Vitabalans bør ikke anvendes sammen med naturlægemidler, der indeholder prikbladet

perikum (Hypericum perforatum), fordi denne kombination kan øge risikoen for bivirkninger.

TAG IKKE Citalopram Vitabalans, hvis du bruger medicin mod hjerterytmeforstyrrelser eller

medicin, der kan påvirke hjerterytmen, f.eks. antiarytmika af klasse IA og III, antipsykotika (f.eks.

fentiazinderivater,

pimozid,

haloperidol),

tricykliske

antidepressiva,

visse

antimikrobielle

midler

(f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin og midler mod malaria, navnlig

halofantrin), samt visse antihistaminer (astemizol, mizolastin). Tal med lægen, hvis der er mere du vil

vide om dette.

Brug af Citalopram Vitabalans sammen med mad, drikke og alkohol

Citalopram Vitabalans bør ikke tages sammen med alkohol, fordi alkohol kan ændre virkningen af af

Citalopram Vitabalans. Citalopram Vitabalans kan tages sammen med eller uden mad, men med

væske.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Fortæl det til din læge, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid.

Der er kun begrænset erfaring med anvendelse af Citalopram Vitabalans under graviditet. Hvis du er

gravid, må du kun tage Citalopram Vitabalans efter aftale med lægen.

Når der

er anvendt medicin fra samme gruppe som Citalopram Vitabalans i den sidste del af

graviditeten, er følgende symptomer hos nyfødte straks eller kort tid efter barnet er født indberettet:

besvær med at trække vejret, blålig hud, anfald, ændret legemstemperatur, spiseproblemer, opkastning,

lavt blodsukker, stive eller slappe muskler, livlige reflekser, rysten, skælven, irritabilitet, sløvhed,

konstant gråd, søvnighed og søvnbesvær. Hvis dit barn har nogle af disse symptomer, skal du straks

kontakte lægen.

Fortæl din jordemoder og/eller læge at du tager Citalopram Vitabalans. Når medicin som Citalopram

Vitabalans tages under graviditeten, især de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen

for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende

Pulmonal Hypertenion hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker

vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for

dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge.

Hvis du ammer, må du ikke tage Citalopram Vitabalans, da citalopram går over i modermælken. Tal

med lægen.

Citalopram

har i

dyreforsøg

vist

nedsætte sædkvaliteten.

Teoretisk

dette

betyde, at

frugtbarheden vil blive påvirket, men dette er dog endnu ikke set hos mennesker.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Citalopram Vitabalans kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller til at betjene maskiner. Du skal

derfor

være

opmærksom

på,

hvordan

medicinen

påvirker

dig Læs

alle

informationer

denne

indlægsseddel. Tal med lægen, sygeplejersken eller apoteket, hvis du er usikker.

3.

Sådan skal du tage Citalopram Vitabalans

Tag altid Citalopram Vitabalans nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Citalopram Vitabalans skal tages én gang om dagen, enten morgen eller aften. Citalopram Vitabalans

kan tages sammen med eller uden mad, men med væske. Tabletten kan deles i to lige store doser.

Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis du føler at virkningen af Citalopram Vitabalans er for stærk

eller for svag.

Voksne

Depression

Den sædvanlige dosis er 20 mg pr. dag. Denne dosis kan af din læge sættes op til højst 40 mg dagligt.

Der kan ikke forventes en virkning af behandlingen, før der er gået mindst 2 uger efter at behandlingen

er startet. Behandlingen skal fortsætte til patienten har været symptomfri i 4-6 måneder.

Panikangst

Startdosis er 10 mg dagligt i den første uge, før dosis øges til 20-30 mg dagligt. Den første virkning af

behandlingen viser sig sædvanligvis efter 2-4 uger. Dosis kan af din læge sættes op til højst 40 mg

dagligt.

Det kan tage op til 3 måneder inden den fulde virkning indtræder. Det kan være nødvendigt at

fortsætte behandlingen i adskillige måneder.

Obsessiv-kompulsiv sygdom

Startdosis er 20 mg dagligt. Denne dosis kan af din læge sættes op til højst 40 mg dagligt. Virkningen

viser sig efter 2-4 uger og der sker yderligere bedring ved fortsat behandling.

Forebyggende behandling

Behandlingsperioden er individuel, sædvanligvis årelang. Ophør skal foregå under nøje overvågning

for at undgå tilbagefald.

Nedsat nyrefunktion

Ved let til moderat nedsat nyrefunktion er det ikke nødvendigt at justere doseringen. Forsigtighed

anbefales ved behandling af patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Behandling hos patienter med alvorligt nedsat leverfunktion bør startes med det halve af sædvanlig

dosis.

Patienter med leverproblemer bør ikke tage mere end 20 mg dagligt.

Ældre (over 65 år)

Startdosis bør nedsættes til halvdelen af den anbefalede dosis, f.eks. 10-20 mg dagligt.

Ældre patienter bør ikke tage mere end 20 mg dagligt.

Brug til børn og unge

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få Citalopram Vitabalans.

For yderligere information se

afsnit 2.

Hvis du har taget for meget Citalopram Vitabalans

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget

mere af Citalopram Vitabalans, end der

står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

Tag pakningen

med.

Symptomer på en overdosis er

krampeanfald, hurtig hjerterytme,

døsighed, ændringer i hjertets

elektriske aktivitet, bevidstløshed, opkastning, rysten, ændret blodtryk, uregelmæssig hjerterytme,

ændret hjerterytme, kvalme, serotoninsyndrom, uro, svimmelhed, opspilede pupiller

(mydriasis),

svedtendens, blålig hud og for hurtig vejrtrækning.

Hvis du har glemt at tage Citalopram Vitabalans

Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Citalopram Vitabalans

Stop ikke med at tage Citalopram Vitabalans før din læge siger det. Normalt vil lægen hjælpe dig med

at nedsætte dosis langsomt over et antal uger.

Når behandlingen med Citalopram Vitabalans er

stoppet, især hvis det er sket brat, kan du få

abstinenssymptomer. Der er en større risiko, hvis du har taget Citalopram Vitabalans i lang tid eller

taget store doser eller hvis dosis nedsættes for hurtigt.

Abstinenssymptomer omfatter: svimmelhed (usikker på benene eller besvær med at holde balancen),

prikken og stikken i huden, brændende fornemmelser og (mindre almindeligt) følelse af elektrisk stød,

søvnforstyrrelser (med livlige drømme, mareridt, søvnbesvær), følelse af angst, hovedpine, kvalme,

svedudbrud (inklusive nattesved), opkastning, rastløshed eller uro, rysten, følelse af at være forvirret

eller

desorienteret,

følelsesmæssig

ustabil

eller

irritabel,

diarré

(løs

afføring),

synsforstyrrelser,

hjertebanken (palpitationer).

De fleste personer synes, at symptomerne er milde og forsvinder af sig selv i løbet af 2 uger. Kontakt

lægen, hvis du får alvorlige abstinenssymptomer, når du stopper med at tage Citalopram Vitabalans.

Han eller hun kan bede dig om at begynde at tage tabletterne igen og så nedtrappe dosis langsommere.

Kontakt din læge, hvis du er bekymret over abstinenssymptomer, når du stopper med at tage

Citalopram Vitabalans.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger som kvalme, søvnighed, mundtørhed og svedudbrud er oftest milde og

forsvinder hos de fleste i løbet af de første ugers behandling.

Hvis du får nogle af følgende bivirkninger under behandlingen,

skal du med det samme søge læge

eller tage til den nærmeste skadestue:

hævelse af hud, tunge, læber eller ansigt eller vejrtræknings- eller synkebesvær (allergisk reaktion)

(sjælden bivirkning, som kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

høj feber, rysten, muskeltrækninger og angst. Dette kan være tegn på en tilstand, der kaldes

serotonergt syndrom (hyppighed ikke kendt, kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

hurtig,

uregelmæssig

hjerterytme

besvimelsesanfald,

være

symptomer

livstruende

tilstand

torsade

pointes

(hyppighed

ikke

kendt,

kan

ikke

estimeres

ud

fra

forhåndenværende data)

træthed,

omtågethed eller

sitren af

musklerne

disse

symptomer

være

tegn

for lavt

natriumindhold i

blodet

(sjælden bivirkning, som kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000

personer).

Behandlingen med Citalopram Vitabalans skal straks stoppes.

Andre bivirkninger, der kan forekomme:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end l ud af 10 personer)

søvnighed, søvnbesvær, hovedpine

mundtørhed, kvalme

øget vedtendens

Almindelig (kan forekomme hos højst 1 ud af 10 personer)

appetitløshed, vægttab

uro, nedsat sexlyst, angst, nervøsitet, omtågethed, for kvinder: manglende evne til at få orgasme,

abnorme drømme

rysten, stikken og prikken i huden, omtågethed, opmærksomhedsforstyrrelser

ringen for ørerne (tinnitus)

gaben

diarré, opkastning, forstoppelse

kløe

smerter i muskler og led

for mænd: problemer med sædafgang og erektion

træthed

Ikke almindelig (kan forekomme hos højst 1 ud af 100 personer)

øget appetit, vægtøgning

aggression, tab af identitet, hallucinationer, mani

besvimelsesanfald

opspilede pupiller

hurtig hjerterytme, langsom hjerterytme, nældefeber, hårtab, udslæt, rød eller violet misfarvning af

huden (purpura), lysfølsomhed

vandladningsbesvær

blødning fra skeden

hævede arme eller ben

Sjælden (kan forekomme hos højst 1 ud af 1.000 personer)

grand mal krampeanfald, ufrivillige bevægelser, smagsforstyrrelser

blødning

leverbetændelse

feber

Ikke kendt (kan ikke bestemmes ud fra de foreliggende data)

øget tendens til blødning eller blå mærker på grund af nedsat antal blodplader

udslæt (overfølsomhed)

forstyrrelser i udskillelsen af antidiuretisk hormon (ADH)

nedsat kaliumindhold i blodet (med hævelse af hoved og slimhinder)

panikanfald, tænderskæren, rastløshed

tanker om at skade dig selv eller selvmordstanker (se ”Det skal du vide, før du begynder at tage

Citalopram Vitabalans”)

kramper,

særlige bevægelsesforstyrrelser som følge af forstyrrelser i visse nervebaner, ufrivillige

muskelbevægelser (akatisi), bevægelsesforstyrrelser

synsforstyrrelser

ændringer i hjertets elektriske kredsløb (QT-forlængelse, ventrikulær arytmi)

for lavt blodtryk (f.eks. når man rejser sig)

næseblødning

blødning fra mave-tarmkanalen (herunder blødning fra endetarmen)

abnorme leverfunktionsprøver

blødningsforstyrrelser, herunder blødning fra hud og slimhinder (ekkymose), hævelse af hud og

slimhinder

metroragi hos kvinder (blødning mellem menstruationer), smertefuld/vedvarende erektion hos

mænd, udflåd at brystmælk hos mænd

En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin.

Seponering af behandling med citalopram (især når dette sker brat) giver ofte abstinenssymptomer (se

”Sådan skal du tage Citalopram Vitabalans”).

Tal med lægen eller

apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

fremgår af denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet

efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke lægemidlet, hvis tabletterne er beskadigede eller nedbrudte.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Citalopram Vitabalans 20 mg og 40 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Tabletkerne:

Aktivt stof: citalopram (som hydrobromid). Hver tablet indeholder 20 mg eller

40 mg

citalopram (som hydrobromid).

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, mannitol (E421), kolloid vandfri silica

og magnesiumstearat.

Filmovertræk:

Indholdstoffer: polydextrose, hypromellose, titandioxid og macrogol.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende:

20 mg: en hvid, rund, hvælvet tablet med delekærv på den ene side og logo “2”. Diameter er 8 mm.

40 mg: en hvid, rund, hvælvet tablet med delekærv på den ene side og logo “4”. Diameter er 10 mm.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Pakningsstørrelser:

20 mg: 10, 14, 20, 30, 60 og 100 tabletter

40 mg: 10, 14, 20, 30, 60 og 100 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

FI-13500 Hämeenlinna

FINLAND

Tel: +358 (3) 615600

Fax: +358 (3) 6183130

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Citalopram Vitabalans (Tjekkiet, Tyskland, Danmark, Estland, Finland, Ungarn, Litauen, Letland,

Norge, Polen, Sverige, Slovenien, Slovakiet)

Denne indlægsseddel blev senest ændret 2015-12-09.

3-1-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Atomoxetine (Strattera®) and the risk of increased blood pressure and heart rate, increased suspicion of risk of congenital malformations with the antiepileptic topiramate (Topimax® and others), and new recommendations for the antidepressant escitalopram.

Danish Medicines Agency

1-12-2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update, you can read about domperidone (Motilium® etc.) and potential risk of cardiac disorders, about the European Medicines Agency's recommendation on a lower dose of the antidepressant citalopram as well as about more interesting aspects of pharmacovigilance.

Danish Medicines Agency

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.