Citalopram "PCD"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Citalopram "PCD" 10 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Citalopram "PCD" 10 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 35967
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

CITALOPRAM PCD

filmovertrukne tabletter 10 mg, 20 mg og 40 mg

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Citalopram PCD til dig personligt, lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, elleren bivirkning bliver

værre, dette gælder også bivirkninger som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram PCD

3. Sådan skal du tage

Citalopram PCD

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Citalopram PCD er et middel mod depression. Det hører til en gruppe lægemidler kaldet selektive

serotoningenoptagshæmmere (SSRI).

Citalopram PCD bruges til:

Behandling af depression (svære depressive episoder)

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne indlægsseddel.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CITALOPRAM PCD

Tag ikke Citalopram PCD hvis:

Du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof citalopram eller et af de øvrige

indholdsstoffer i dette læggemiddel (se afsnit 6).

Du anvender en type medicin kaldet monoaminooxidase (MAO)-hæmmere. Denne medicin

bruges som oftest til behandling af depression eller Parkinsons sygdom. MAO-hæmmeren

selegilin kan tages samtidig med citalopram, såfremt dosis af selegilin ikke overstiger 10

Du for nylig har taget MAO-hæmmere. Afhængig af typen af MAO-hæmmer, kan du være

nødsaget til at vente i op til 14 dage efter du er stoppet med at tage MAO-hæmmeren før du

starter med at tage citalopram. (Se også ’Brug af anden medicin sammen med Citalopram

PCD’). Hvis du stopper med at tage citalopram, og du ønsker at starte med at tage en MAO-

hæmmer, skal du vente i mindst 7 dage.

Du tager linezolid (til behandling af bakterielle infektioner), medmindre du bliver nøje

observeret af din læge, og dit blodtryk bliver overvåget.

Du tager pimozid (medicin til behandling af skizofreni og kroniske psykoser).

Hvis du er født med eller har haft tilfælde med unormal hjerterytme (set på EKG; en

undersøgelse til evaluering af hvordan hjertet fungerer).

Hvis du tager medicin mod et hjerterytme problem eller der kan påvirke hjerterytmen.

Se

også afsnittet ”Brug af anden medicin” nedenfor.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket før du tager Citalopram PCD

Vær ekstra forsigtig med at tage Citalopram PCD

Selvmordstanker og forværring af din depression

Hvis du er deprimeret, kan du af og til tænke på at skade dig selv eller begå selvmord. Disse tanker

kan blive værre, lige når du begynder at tage antidepressiva, fordi det tager tid, før denne form for

medicin begynder at virke. Der går normalt ca. to uger, men det kan også vare længere.

Det er mere sandsynligt, at du tænker sådan,

hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv,

hvis du er ung. Oplysninger fra kliniske forsøg har udvist en større risiko for

selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiske lidelser, og som blev behandlet med

antidepressiv medicin.

Hvis du på et eller andet tidspunkt tænker på at skade dig selv eller begå selvmord, skal du straks

kontakte lægen eller tage på hospitalet.

Det kan være en hjælp at fortælle et familiemedlem eller en nær ven

, at du er deprimeret, og

bede vedkommende læse denne indlægsseddel. Du kan også bede vedkommende om at fortælle dig

det, hvis han eller hun synes, at din depression bliver værre, eller hvis han eller hun er bekymret for

ændringer i din adfærd.

Børn og unge under 18 år

Citalopram PCD bør normalt ikke bruges til børn og unge under 18 år. Du bør også vide, at

patienter under 18 år har en øget risiko for bivirkninger, f.eks. selvmordsforsøg, selvmordstanker og

fjendtlighed (stærk aggressivitet, afvisende opførsel og vrede), når de tager denne type medicin. Din

læge kan alligevel vælge at ordinere Citalopram PCD til patienter under 18 år, hvis han/hun

beslutter, at det er til patientens bedste. Hvis lægen har ordineret Citalopram PCD til en patient

under 18 år, og du vil tale om dette, skal du snakke med din læge. Du bør fortælle lægen, hvis et

eller flere af ovenstående symptomer viser sig eller bliver værre, når patienter under 18 år tager

Citalopram PCD. Der mangler desuden data om, hvor sikker langtidsbehandling med Citalopram

PCD er for personer i denne aldersgruppe i forbindelse med vækst, modenhedsudvikling og

kognitiv og adfærdsmæssig udvikling.

Fortæl det til din læge hvis du har eller har haft nogen af nedenstående sygdomme eller medicinske

tilstande. Din læge vil beslutte om du skal tage Citalopram PCD eller ej.

Spørg din læge hvis:

Du udvikler det såkaldte serotinin syndrom, med følgende symptomer: voldsom uro, rysten,

muskelsammentrækninger og feber. Hvis dette sker, vil din læge øjeblikkelig stoppe

behandlingen med Citalopram.

Du lider af epilepsi som ikke er velkontrolleret.

Hvis du oplever nogen form for anfald enten for den første gang, eller hvis du har flere

anfald end normalt, bør du stoppe behandlingen med Citalopram PCD og snakke med din

læge.

Du modtager elektrokonvulsiv behandling (ECT).

Du har oplevet episoder med mani (overaktiv opførsel og tanker).

Hvis du begynder at lide af mani igen, vil din læge stoppe behandlingen med Citalopram

PCD.

Du lider af psykoser med depressive episoder. Citalopram PCD kan gøre dine psykotiske

symptomer værre.

Du udvikler symptomer på en indre følelse af rastløshed og en manglende evne til at stå og

sidde stille. Dette er normalt forbundet med en følelse af uro (akatisi).

Der er størst sandsynlighed for at dette opstår i de første uger af behandlingen. Øget dosis af

Citalopram kan forværre disse følelser (se afsnit ’Bivirkninger’).

Du tidligere har haft blødningssygdomme.

Citalopram PCD kan øge risikoen for blødning.

Du lider af en alvorlig nyresygdom.

Effekten af Citalopram PCD hos folk med nyresygdom er ikke kendt.

Du har leverskader eller lider af en leversygdom.

Du vil have behov for en lavere dosis af Citalopram PCD og skal regelmæssigt have

foretaget undersøgelser.

I starten af behandlingen kan du opleve søvnløshed og ophidselse. Dette kan i de fleste

tilfælde afhjælpes ved at din læge justerer dosis.

Du lider af diabetes

Din læge kan have behov for at justere din insulindosis eller dosis af anden medicin som

bruges til at sænke dit blodsukker.

Du begynder at føle dig syg og utilpas med svage muskler eller forvirring mens du bliver

behandlet med Citalopram PCD.

Du er disponeret for visse hjertesygdomme (forlængelse af QTc intervallet i EKG’et) eller

hvis der er mistanke om at du lider af medfødt langt QT-syndrom, eller hvis du har et lavt

niveau af kalium eller magnesium i dit blod (hypokaliæmi/hypomagnesiæmi).

Hvis du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nyligt har haft et hjerteanfald.

Hvis du har en lav hvilepuls og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af

langvarig alvorlig diarré og opkastning (kvalme) eller brug af diuretika (vanddrivende

medicin).

Hvis du oplever hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller

svimmelhed når du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme.

Du skal også informere din læge hvis du tager følgende:

En type medicin til behandling af migræne kaldet triptan (f.eks. sumatriptan), det stærkt

smertestillende lægemiddel kaldet tramadol eller hvis du tager et supplement af oxitriptan

eller tryptofan.

Enhver form for naturlægemidler der indeholder perikon.

Der er større sandsynlighed for at du vil opleve bivirkninger. Du skal stoppe med at tage

perikon og tale med din læge.

Lægemidler der påvirker koagulationen af blodet eller øger risikoen for blødninger.

Brug af anden medicin sammen med Citalopram PCD

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig.

Samtidig brug af Citalopram PCD og andre lægemidler kan muligvis påvirke måden hvorpå de

virker, eller øge deres bivirkninger og omvendt (der kan f.eks. opstå interaktioner).

For Citalopram PCD skal du specielt være opmærksom ved samtidig anvendelse af følgende

medicin:

Lægemidler der tilhører gruppen MAO-hæmmere (medicin til behandling af depression eller

Parkinsons sygdom). Der kan opstå meget alvorlige bivirkninger inklusive en tilstand der

kaldet serotinin syndrom (Se pkt. 2 under ’Tag ikke Citalopram PCD hvis:’).

Tramadol (et stærkt smertestillende lægemiddel), sumatriptan eller andre triptaner (medicin

til behandling af migræne), oxitriptan eller tryptofan (et kosttilskud som påvirker serotonin

niveauet).

Brug af Citalopram PCD sammen med disse lægemidler anbefales ikke.

Antikoagulantia (f.eks. warfarin) og andre lægemidler der kan påvirke blodets evne til at

størkne såsom non-steroide anti-inflammatoriske (NSAID) præparater (anti-inflammatoriske

lægemidler såsom naproxen og ibuprofen), acetylsalicylsyre, dipyridamol og ticlopidin

(lægemidler der reducerer risikoen for tromboser (blodpropper)).

Lægemidler kendt som ’atypiske antipsykotika’, phenothiaziner eller tricykliske

antidepressiva. Disse kan også øge risikoen for blødninger.

Naturlægemidler der indeholder perikon.

Disse bør ikke tages samtidig med Citalopram PCD da dette kan forværre bivirkningerne.

Cimetidin, omeprazol, esomeprazol eller lansoprazol (midler mod for meget mavesyre),

fluvoxamin og ticlopidin kan øge niveauet af citalopram i blodet.

Din læge vil muligvis reducere dosis af citalopram, hvis bivirkninger opstår ved samtidig

brug af disse lægemidler og citalopram.

Lithium (et lægemiddel til behandling af mani og depression).

Forsigtighed skal udvises ved kombination med citalopram. Som altid skal niveauet af

lithium i blodet overvåges regelmæssigt.

Lægemidler der sænker krampetærsklen f.eks. andre antidepressiva (tricykliske SSRIer),

neuroleptika (brugt til behandling af psykoser såsom skizofreni og mani, f.eks.

phenothiaziner, butyrophenoner, thioxanthener), mefloquin (medicin til behandling af

malaria), bupropion (medicin der kan bruges i forbindelse med rygestop, antidepressiv) og

tramadol (smertestillende lægemiddel): samtidig brug kan forårsage krampeanfald.

Visse lægemidler kan fjernes fra kroppen langsommere når de samtidig anvendes med

citalopram. Disse lægemidler inkluderer flecainid og propafenon (lægemidler der bruges til

behandling af hjerterytmeforstyrrelser), metoprolol (når det anvendes til behandling af

hjertesvigt), antidepressiva såsom desipramin, clomipramin og nortriptylin (lægemidler til

behandling af depression), visse antipsykotika såsom risperidon, thioridazin og haloperidol.

Din læge vil muligvis justere din medicin dosis.

Tag ikke Citalopram PCD med lægemidler

der forårsager forlængelse af QT-intervallet i EKG’et,

lægemidler der sænker niveauet af kalium eller magnesium i blodet (hvilket også kan

forårsage QT-interval forlængelse).

mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen,

Klasse IA og III antiarytmika

antipsykotika (f.eks. fentiazin derivater, pimozid, haloperidol)

tricykliske antidepressiva

visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erytkromycin IV,

pentamidin, malaria behandling, især halofantrin)

visse antihistaminer (astemizol, mizolastine).

Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge..

Anvendelse af disse lægemidler med Citalopram forøger risikoen for problemer med

hjerterytmen.

Brug af Citalopram PCD sammen med mad og drikke og alkohol

Tabletterne kan tages med og uden mad. Selvom der ikke er blevet fundet nogle specielle problemer

mellem Citalopram PCD og alkohol, bør brugen af alkohol undgås under behandlingen med

Citalopram PCD.

Graviditet, amning og fertilitet

Spørg din læge til råds hvis du er gravid, ammer, har mistanke om at du er gravid eller planlægger

at blive gravid før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Der er begrænset erfaring med brug af citalopram under graviditet. Du bør derfor ikke tage

Citalopram PCD, hvis du er gravid eller planlægger at blive det, medmindre din læge finder det

strengt nødvendigt.

Sørg for, at din jordemoder og/eller læge ved at du tager Citalopram PCD. Når medicin som

Citalopram PCD tages under graviditeten, og især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan

risikoen øges for at nyfødte får en alvorlig lidelse, der hedder persistent pulmonal hypertension

(PPHN), som får den nyfødte til at trække vejret hurtigere og synes blålig. Disse symptomer

begynder oftest indenfor de første 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for din nyfødte kontakt da

straks din jordemoder og/eller læge.

Du bør dog ikke stoppe behandligen med Citalopram PCD brat. Hvis du tager Citalopram PCD i de

sidste 3 måneder af graviditeten, skal du informere din læge om dette, da dit barn kan have

symptomer når det bliver født. Disse symptomer opstår sædvanligvis inden for de første 24 timer

efter barnet er født. Disse inkluderer problemer med at sove og indtage mad ordentligt,

vejrtrækningsbesvær, blålig hud eller være for varm eller for kold, være syg, græde meget, stive

eller slappe muskler, sløvhed, rystelser, nervøsitet eller krampeanfald. Hvis dit barn har nogle af

disse symptomer, når det bliver født skal du straks kontakte lægen som vil være i stand til at rådgive

dig.

Amning

Citalopram udskilles i modermælken i små mængder, og der er derfor en risiko for en påvirkning

hos barnet. Tal med din læge inden du begynder at amme, hvis du tager Citalopram PCD.

Fertilitet

Der er blevet vist ved hjælp af dyrestudier at Citalopram reducerer kvaliteten af sperm. Teoretisk

ville dette kunne påvirke fertiliteten, men påvirkningen af human fertilitet er endnu ikke blevet

observeret.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Citalopram PCD har i mindre eller moderat grad påvirkning på evnen til at føre motorkøretøjer eller

betjene maskiner. Ethvert lægemiddel der påvirker hjernen, kan reducere evnen til at træffe valg og

evnen til at reagere på nødstilfælde. Din evne til at køre bil eller betjene maskiner kan blive

påvirket. Kør ikke bil og betjen ikke maskiner indtil du er sikker på, hvordan Citalopram PCD

påvirker dig. Kontakt lægen eller apoteket hvis du er usikker.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE CITALOPRAM PCD

Tag altid dette lægemiddel nøjagtig efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt. Dette kan øges af din læge til højst 40 mg dagligt.

Ældre (over 65 år):

Startdosis bør reduceres til halvdelen af den anbefalede dosis, dvs. 10-20 mg dagligt. Ældre

patienter bør normalt ikke få mere end 20 mg dagligt.

Børn og unge

Citalopram PCD bør ikke anvendes til behandlingen af børn og unge under 18 år. (se ’ Vær ekstra

forsigtig med at tage Citalopram PCD’).

Risikopatienter

Voksne med nyreproblemer

Hvis du lider af en mild til moderat nyresygdom, kan du anvende den sædvanlige dosis af

Citalopram PCD. Der er ingen information vedrørende behandling af personer med alvorlig nedsat

nyrefunktion (creatinin clearance mindre end 30 ml/min) og derfor anbefales brugen af Citalopram

PCD ikke.

Voksne med nyreproblemer

Patienter med leverskade eller leversygdomme bør tage en startdosis på 10 mg pr. dag. Patienter

med leverproblemer bør ikke få mere end 20 mg dagligt. Patienter med nedsat leverfunktion vil

blive nøje overvåget af din læge.

Indgivelsesmåde

Tag de filmovertrukne tabletter én gang daglig om morgenen eller om aftenen med et glas vand.

Tabletterne kan tages med eller uden mad.

Varighed af behandlingen

Den antidepressive effekt af Citalopram PCD forventes at indtræffe efter mindst 2 uger.

Behandlingen bør fortsætte indtil du har været symptomfri i 4-6 måneder. Din læge vil fastsætte

dosis og varighed af behandlingen ud fra diagnosen og sværhedsgraden af din sygdom samt din

personlige reaktion på medicinen.

Hvis du har taget for mange Citalopram PCD

Kontakt din læge eller det nærmeste hospital for at få råd og vejledning hvis du er kommet til at

tage for mange tabletter, eller hvis et barn tager Citalopram PCD. Symptomer på overdosering af

citalopram vil afhænge af dosis og kan inkludere søvnighed, koma, sløvhed, krampeanfald, hurtig

hjerterytme, svedtendens, kvalme, kløe, blåfarvning af læber og hud og hyperventilation (hurtig og

tungere vejrtrækning). Symptomer på det såkaldte serotoninsyndrom kan også opstå.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Citalopram PCD end der står i

denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Citalopram PCD

Bekymre dig ikke, og undlad blot at tage denne dosis og fortsæt med at tage din normale dosis, som

du plejer. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Citalopram PCD

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

Tal med din læge inden du afbryder eller stopper behandlingen med Citalopram PCD, også selvom

du får det bedre. Hvis Citalopram PCD afbrydes pludseligt kan abstinenssymptomer opstå. Disse

kan inkludere: svimmelhed, prikkende og stikkende følelse og følelse af at få stød, søvnforstyrrelser

(inklusive søvnløshed og intense drømme), rastløs uro eller angst, kvalme, opkast, rysten,

forvirring, svedetendens, hovedpine, diarré, hjertebanken, følelsesmæssig ustabilitet, irritation og

visuelle forstyrrelser. Generelt er disse symptomer milde til moderate og vil forsvinde af sig selv

indenfor 2 uger. Dog kan disse symptomer være mere alvorlige og vare længere hos nogle patienter.

Citalopram PCD bør ved behandlingsafslutning trappes langsomt ned. Det anbefales at reducere

dosen gradvist over en periode på mindst 1-2 uger.

Kontakt din læge hvis du får svære abstinenser når du stopper med at tage Citalopram PCD. Han

eller hun kan bede dig om at tage dine tabletter igen og nedtrappe endnu langsommere. Hvis du har

andre spørgsmål om brugen af dette lægemiddel, spørg da din læge eller apotekspersonalet.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger er registreret ved de viste frekvenser.

Hvis du oplever nogen af følgende symptomer bør du stoppe med at tage Citalopram PCD og

kontakte din læge omgående:

Hurtige, uregelmæssige hjerteslag, besvimelsesanfald som kunne være symptomer på en

livstruende tilstand kendt som Torsades de Pointes

Meget almindelige:

forekommer hos flere end l ud af 10 behandlede

sygelig søvnighed, søvnbesvær, søvnløshed, rastløs uro, nervøsitet

hovedpine, rysten, svimmelhed

besvær med at fokusere med øjnene

hjertebanken (palpitation)

kvalme, mundtørhed, forstoppelse, diarré

øget svedtendens

kraftesløshed (asteni).

Almindelige:

forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede

vægttab eller vægtstigning

søvnforstyrrelser, nedsat koncentrationsevne, mareridt, hukommelsestab (amnesi), angst,

nedsat seksualdrift, øget eller nedsat appetit, mistet appetit, ligegyldighed (apati),

forvirringstilstand

migræne, følelse af stikken og prikken (paræstesi)

synsforstyrrelser

ringen for ørerne (tinnitus)

forhøjet puls

sænkning i blodtrykket (f.eks. når man rejser sig hurtigt), lavt blodtryk, højt blodtryk

snue (rhinitis), bihulebetændelse (sinusitis)

fordøjelsesbesvær, opkast, mavesmerter, luft i maven, øget spytudsondring, ændret

smagsopfattelse

hududslæt, kløe

vandladningsbesvær, øget vandladning

manglende ejakulation, ejakulationsproblemer, udebleven eller unormal orgasme hos

kvinder, unormale eller smertefulde menstruationer, impotens

træthed, gaben, opmærksomhedsforstyrrelser

muskelsmerter, ledsmerter

abstinenssymptomer såsom svimmelhed, kvalme, opkastning, rysten, forvirring,

svedtendens, hovedpine, diarré, føleforstyrrelser inklusive prikkende fornemmelse i huden

og følelse af elektrisk chok, søvnforstyrrelser (inkl. søvnløshed og voldsomme drømme),

rastløs uro eller angst, hjertebanken, følelsesmæssig uligevægtighed, irritabilitet og

synsforstyrrelser (se afsnit 3: hvis du stopper med at tage Citalopram PCD).

Ikke almindelige:

forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede

glædesfølelse (eufori), øget seksuallyst

aggression

følelse af uvirkelighed/ følelse af fremmedgjorthed fra én selv (depersonalisation),

hallucinationer, opstemthed, der forårsager unormal opførsel (mani)

udspilning af pupillerne (mydriasis)

bevægelsesforstyrrelser, så som unormal stilling og vridende bevægelser (ekstrapyramidale

forstyrrelser), kramper

nedsat hjerterytme

hoste

stigning i leverenzymer (ses i en blodprøve)

lysfølsomhed, nældefeber (urticaria), hårtab (alopecia), røde eller lilla misfarvninger på

huden (purpura)

vandladningsbesvær

ophobning af væske i kroppen (ødemer)

allergiske reaktioner, besvimelsesanfald, generel utilpashed.

Sjældne:

forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede

nedsat natriumindhold i blodet (hyponatriæmi), SIADH-syndrom (uhensigtsmæssig

produktion af hormon, der styrer vandladningen)

serotonergt syndrom

blødninger, inklusive blødning i livmoderen, mavetarmblødninger og blødninger i hud og

slimhinder

leverbetændelse (hepatitis)

feber (pyrexi).

Meget sjældne:

forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

panikanfald (dette kan også skyldes den underliggende sygdom)

påvirkning af hjerterytmen

smertefulde hævelser i hud og slimhinder på grund af ophobning af væske (f.eks. i svælg og

tunge), vejrtrækningsbesvær og/eller kløe og udslæt (angioødem)

unormal mælkeproduktion i brystkirtlerne (galaktoré)

alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktiske reaktioner), der kan resultere i shock (hurtigt

fald i blodtrykket, bleghed, ophidselse, svag og hurtig puls, kold og fugtig hud og nedsat

bevidsthed) på grund af en pludselig udvidelse af blodkarrene

.

Ikke kendt:

frekvensen kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data

nedsat antal blodplader, hvilket kan øge risikoen for blødninger og blå mærker

(thrombocytopeni)

overdrevne, uønskede (ødelæggende, ubehagelige og i visse tilfælde dødelige) reaktioner fra

immunsystemet (hypersensitivitet)

tænderskæren (bruxisme)

rastløshed

lav mængde kalium i blodet (hypokaliæmi)

unormalt EKG diagram (QT forlængelse)

næseblod (epistaksis)

unormal leverfunktionstest

blå mærker

blødning fra livmoderen (metrorrhagia)

smertefuld erektion af penis (priapisme)

ubehagelig følelse af rastløshed eller manglende evne til at sidde eller stå stille (akatisi, se

afsnit 2 ” Advarsler og forsigtighedsregler”)

tanker om at skade dig selv eller selvmordstanker. Tanker om at skade sig selv og

selvmordstanker er rapporteret under behandling med citalopram eller lige efter

behandlingens afslutning(se afsnit 2 ” Advarsler og forsigtighedsregler”).

Andre mulige bivirkninger

Øget risiko for knoglebrud er blevet observeret hos patienter, der tager denne type medicin.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller

med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisteren eller

beholderen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen specielle opbevaringsforhold.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Citalopram PCD indeholder:

Det aktive indholdsstof i Citalopram PCD er citalopram.

Citalopram PCD 10 mg

1 filmovertrukken tablet indeholder 12,495 mg citalopram hydrobromid, svarende til 10 mg

Citalopram.

Citalopram PCD 20 mg

1 filmovertrukken tablet indeholder 24,99 mg citalopram hydrobromid, svarende til 20 mg

citalopram.

Citalopram PDC 40 mg

1 filmovertrukken tablet indeholder 49,98 mg citalopram hydrobromid, svarende til 40 mg

citalopram.

De øvrige indholdsstoffer er:

Tabletkerne: Mannitol, mikrokrystallinsk cellulose, vandfri kolloid silica, magnesiumstearat.

Filmovertræk: Hypromellose og macrogol 6000,titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Citalopram ”PCD” 10 mg filmovertrukne tabletter:

Runde, hvide tabletter med en diameter på 6 mm.

Citalopram ”PCD” 20 mg filmovertrukne tabletter:

Runde, hvide tabletter med delekærv og en diameter på 8 mm.

Tabletterne kan deles i to lige store doser.

Citalopram ”PCD” 40 mg filmovertrukne tabletter

Runde, hvide tabletter med en delekærv og en diameter på 10 mm.

Tabletterne kan deles i to lige store doser.

De er tilgængelige i blisterpakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100 og 100 x 1 tabletter pr.

æske og i en tabletbeholder med 250 og 500 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Fremstiller:

Suir Pharma Ireland

Waterford Road,

Clonmel Co. Tipperary

Irland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark:

Citalopram PCD

Holland:

Citalopram STADA 10 mg/20 mg/30 mg/40 mg/60 mg filmomhulde

tabletten

Irland:

Ciprotan 10 mg/20 mg/40 mg film-coated tablets

Italien:

Citalopram EG 20 mg/40 mg Compresse rivestite con film

Luxemburg:

Citalopram EG 10 mg/20 mg/40 mg

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2015

3-1-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Atomoxetine (Strattera®) and the risk of increased blood pressure and heart rate, increased suspicion of risk of congenital malformations with the antiepileptic topiramate (Topimax® and others), and new recommendations for the antidepressant escitalopram.

Danish Medicines Agency

1-12-2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update, you can read about domperidone (Motilium® etc.) and potential risk of cardiac disorders, about the European Medicines Agency's recommendation on a lower dose of the antidepressant citalopram as well as about more interesting aspects of pharmacovigilance.

Danish Medicines Agency

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.