Citalopram "Orion"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Citalopram "Orion" 20 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Citalopram "Orion" 20 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 39633
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Citalopram Orion 10 mg filmovertrukne tabletter

Citalopram Orion 20 mg filmovertrukne tabletter

Citalopram Orion 40 mg filmovertrukne tabletter

Citalopram

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret Citalopram Orion til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Orion

Sådan skal du tage Citalopram Orion

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Citalopram tilhører lægemiddelgruppen, der kaldes selektive serotonin-genoptagelseshæmmere, der

forhøjer serotoninkoncentrationen i hjernen. Serotonin virker ved at overføre signaler i hjernen. For

lidt serotonin ses ved depressioner og angst.

Citalopram Orion anvendes til:

Depression og til forebyggelse af depressioner

Panikangst med eller uden agorafobi (angst for pladser, busser og andet udenfor eget hjem)

Lægen kan have givet dig Citalopram Orion for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CITALOPRAM ORION

Tag ikke Citalopram Orion:

hvis du tager lægemidler, der tilhører gruppen MAO-hæmmere (f.eks. selegilin til

behandling af Parkinsons sygdom og moclobemid til behandling af depression). (Se afsnit

”Brug af anden medicin”)

hvis du er i behandling med linezolid, med mindre der er mulighed for tæt observation og

overvågning af blodtrykket (Se også afsnittet ”Brug af anden medicin”)

hvis du er i behandling med pimozid (Se også afsnittet ”Brug af anden medicin”)

hvis du er overfølsom (allergisk) over for citalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Citalopram Orion

hvis du lider af en alvorlig lever- eller nyresygdom.

hvis du har diabetes. (Se afsnittet ”Brug af anden medicin”).

hvis du har epilepsi.

Hvis du pludselig får krampeanfald eller hvis antallet af

krampeanfald stiger, skal du stoppe behandlingen med Citalopram Orion.

(Se afsnit 4.

”Bivirkninger”/”Du skal kontakte din læge”).

hvis du tidligere har lidt af mani eller hypomani. (Se afsnit 4. Bivirkninger ” Du skal kontakte

din læge omgående, hvis der opstår nogle af følgende symptomer”).

hvis du tager lægemidler, der giver øget risiko for blødninger, f.eks. blodfortyndende

lægemidler (antikoagulantia), lægemidler mod smerte og betændelsestilstande eller

salicylsyrederivater (f.eks. acetylsalicylsyre) eller du har forøget blødningstendens.

du får elektroterapi.

Tal med din læge, hvis du har eller har haft nogle af disse sygdomme.

Behandling af børn og unge under 18 år

Citalopram Orion bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. På trods af det, kan din

læge vælge Citalopram Orion til patienter under 18 år, hvis din læge mener, at det er bedste at give til

netop dig.

Hvis du er under 18 år og din læge har ordineret Citalopram Orion til dig, og ønsker du at drøfte,

hvorfor du har fået dette lægemiddel, skal du henvende dig til din læge igen.

Hvis du er under 18 år, har du en øget risiko for bivirkninger f.eks. selvmordsforsøg, selvmordstanker

og fjendtlighed (primært aggression, væren på tværs og vrede). Du skal kontakte din læge hvis nogle

af de ovennævnte symptomer opstår eller forværres hvis du er under 18 år.

Der findes ikke data fra langtidsbehandling med Citalopram Orion af unge under 18 år med hensyn til

vækst, modning samt tankevirksomheds- og adfærdsmæssig udvikling.

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om

at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv

medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere

tid.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.

- hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for

selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med

antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv,

bør du

straks kontakte din læge eller hospitalet.

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende

om, at du er deprimeret eller

angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig,

hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer

i din opførsel.

Vigtigt!

Generelt gælder det for lægemidler mod depression eller relaterede lidelser, at virkningen ikke

indtræder umiddelbart. Der kan gå flere uger efter start på Citalopram Orion-behandling før du oplever

nogen bedring. Ved behandling af panikangst tager det normalt op til 2-4 uger før virkningen

begynder. I starten af behandlingen kan nogle patienter opleve en forværring af angsten. Dette aftager

igen ved forsat behandling. Derfor er det vigtigt du følger lægens anvisning og ikke stopper

behandlingen eller ændrer doseringen uden at tale med din læge først.

Nogle maniodepressive patienter kan udvikle manisk fase. Dette er karakteriseret ved usædvanlige og

hurtigt skiftende ideer, overdreven munterhed og overdreven fysisk aktivitet. Kontakt din læge, hvis

du oplever dette.

Symptomer som rastløshed eller besvær med at sidde eller stå stille kan også optræde i løbet af de

første uger af behandlingen. Oplever du disse symptomer skal du straks kontakte din læge.

For nogle kan det være vanskeligt at opdage om man har disse symptomer og derfor kan det være en

hjælp at bede en ven eller pårørende, om at være opmærksom på disse tegn.

Kontakt straks din læge eller nærmeste hospital hvis du har plagsomme tanker eller der optræder nogle

af ovennævnte symptomer under behandlingen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept.

ikke

Citalopram Orion sammen med:

lægemidler, der kaldes monoamino-oxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (f.eks. lægemidler til

Parkinsons sygdom: selegilin eller moclobemid eller antibiotikummet linezolid) eller de første 14

dage efter du er stoppet med at tage disse lægemidler. Ved afslutning af behandling med

Citalopram Orion, skal der gå mindst 7 dage før du tager nogle af disse lægemidler

pimozid (medicin mod psykoser).

Samtidig behandling med andre lægemidler kan påvirke effekten af Citalopram Orion, enten ved at

forøge eller nedsætte virkningen.

Fortæl din læge hvis du

tager

SSRI antidepressive midler (selektive serotonin-genoptagelseshæmmere som fluoxetin

og sertralin) eller tricykliske antidepressive midler (f.eks. amitriptylin)

visse antidepressive midler, som bruges ved tobaksafvænning (bupropion)

visse angstdæmpende midler (buspiron)

visse migrænemidler som sumatriptan og andre triptaner

visse smertestillende midler (tramadol)

lægemidler, der giver forøget risiko for blødninger, f.eks. blodfortyndende lægemidler

(antikoagulantia), lægemidler mod smerte og betændelsestilstande (f.eks.

acetylsalicylsyre), dipyridamol og ticlopidin

naturlægemidler, som indeholder perikum (

hypericum perforatum

visse blodtryksnedsættende lægemidler eller hjertemedicin (metoprolol)

mavesårsmedicin (cimetidin)

visse lægemidler med virkning på nervesystemet som lithium, tryptophan og

desipramin

visse lægemidler til forebyggelse af malaria (mefloquin).

Hvis du har diabetes, skal dine blodsukkerværdier samt effekten af insulin tjekkes nøje. Hvis du

mærker nogen forandring, skal du kontakte din læge. (Se afsnit ”Vær ekstra forsigtig med at tage

Citalopram Orion”).

Brug af Citalopram Orion sammen med mad og drikke

Undgå at drikke alkohol under behandlingen med Citalopram Orion.

Tabletten bør tages med væske og med eller uden mad.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Fortæl din læge, hvis du bliver gravid eller har planer om at blive gravid eller du ammer, inden du

begynder på en behandling med medicinen.

Hvis du tager Citalopram Orion i de sidste 3 måneder af din graviditet, skal du være opmærksom på,

at dit nyfødte barn kan få et eller flere af følgende symptomer: Åndedrætsbesvær, blålig hud,

krampeanfald, temperaturændringer, amningsbesvær, opkastning, for lavt blodsukker, spændte eller

slappe muskler, leddeløshed, rystelser, skælven, irritabilitet, sløvhed, vedvarende gråd, forøget

søvnbehov eller besvær med at sove. Hvis du oplever, at dit nyfødte barn har nogle af ovennævnte

symptomer, skal du straks kontakte din læge.

Du bør sikre dig at din jordemoder og/eller læge ved, at du tager Citalopram Orion. Når lignende

medicin (SSRI) tages under graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet

tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte

(PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter

normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder

eller læge.

Amning

Lægemidlet går over i modermælken ved amning

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Brug af Citalopram Orion kan påvirke din ydeevne og evnen til at koncentrere dig. Undgå at køre bil,

bruge værktøj eller udføre opgaver, der kræver din særlige opmærksomhed, indtil du er sikker på, at

medicinen ikke påvirker dig.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Citalopram Orion

Denne medicin indeholder lactose. 10 mg-tabletten indeholder 23 mg lactose, 20 mg-tabletten

indeholder 46 mg lactose og 40 mg-tabletten indeholder 91 mg lactose. Kontakt lægen, før du tager

denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE CITALOPRAM ORION

Dosering

Tag medicinen én gang dagligt ifølge din læges anvisning.

Depression

Til behandling af depression er den almindelige dosis 20 mg dagligt. Hvis nødvendigt 40-60 mg

dagligt.

Panikangst

Voksne: Anbefalet startdosis er 10 mg dagligt. Efter en uge kan dosis forhøjes til 20 mg dagligt.

Almindelig dosis er 20-30 mg dagligt. Dosis kan, hvis det er nødvendigt, øges til maksimalt 60 mg

dagligt.

Ældre (over 65 år)

Ældre patienter behandles sædvanligvis med lavere doser, startdosis er 10 – 20 mg. Dosis kan øges

afhængigt af virkningen hos den enkelte patient. Den anbefalede maksimale dosis er 40 mg dagligt.

Behandlingen bør forsætte i mindst 6 måneder efter symptomophør, da nogle af symptomerne kan

komme igen.

Hvis du føler at virkningen af Citalopram Orion er for svag eller for stærk, skal du kontakte din læge

eller apoteket.

Hvis du har taget for mange Citalopram Orion tabletter

Hvis du har taget for mange Citalopram Orion, kan virkningen forstærkes.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Citalopram Orion tabletter, end der

står her, eller flere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med, hvis du tager til læge eller på hospital.

Hvis du har glemt at tage Citalopram Orion

Tag næste dosis til sædvanlig tid. Tag ikke dobbelt dosis for at indhente en glemt dosis. Før en ferie

eller rejse skal du sikre dig, at du har nok medicin.

Hvis du holder op med at tage Citalopram Orion

Du bør ikke stoppe med at tage Citalopram Orion uden at lægen har bedt dig om det. Tal med din læge

hvis du ønsker at stoppe behandlingen. Afbryd ikke pludseligt behandlingen.

Når du har afsluttet din behandling, anbefales det gradvist at nedtrappe behandlingen over et par uger.

Når du stopper behandlingen med Citalopram Orion, specielt hvis behandlingen afbrydes pludseligt,

kan der opstå seponeringssymptomer. Dette er almindeligt, når behandling med citalopram ophører.

Risikoen er større, når du har været i behandling i lang tid eller med store doser eller hvis dosis

nedsættes for hurtigt. De fleste oplever lette symptomer og disse forsvinder af sig selv i løbet af to

uger. Hvis du får alvorlige seponeringssymptomer, når du stopper behandlingen med Citalopram

Orion, skal du kontakte din læge. Lægen kan foreslå at du tager dine tabletter igen og derefter

nedtrapper langsommere.

Følgende seponeringssymptomer kan forekomme:

Svimmelhed (følelse af svimmelhed, besvær med at holde balancen), prikken og stikken i huden,

brændende fornemmelser og (mindre almindeligt) følelse af elektrisk stød også i hovedet,

søvnforstyrrelser (med livlige drømme, mareridt, søvnbesvær), følelse af angst, hovedpine, kvalme,

svedudbrud (inklusive nattesved), rastløshed eller oprørthed, rysten, forvirring (følelse af at være

forvirret eller desorienteret), følelsesmæssig ustabil eller irritabel, diarré (løs afføring),

synsforstyrrelser, hjertebanken.

4.

BIVIRKNINGER

Citalopram Orion kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne forekommer oftest i løbet af de to første uger af behandlingen og forsvinder

sædvanligvis ved forsat behandling.

Kontakt din læge, hvis du, når du tager medicinen, oplever at have tanker omkring selvmord eller død,

eller hvis du oplever en forværring af depression eller angst, panikanfald, vrede eller andre ændringer

af din opførsel eller dit humør, krampeanfald, serotonergt syndrom (sindsoprevet tilstand, forvirring,

diarré, feber, overaktive reflekser, dårlig koordinering, rastløshed, skælven, svedtendens, ophidselse,

rystelser, dirren og trækninger) eller blødningstendens (f.eks. næseblod, blødende gummer,

usædvanlig dannelse af blå mærker, sort eller blodig afføring, kraftig menstruationsblødning).

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Øget svedtendens, døsighed eller usædvanlig søvnløshed, søvnighed, forstyrrelse af øjets evne til at

fokusere, øget eller uregelmæssig hjerterytme, kvalme, mundtørhed, kraftesløshed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Vægttab, appetitløshed, søvnbesvær, nedsat koncentrationsevne, sære drømme, hukommelsestab,

nervøsitet, seksuelle problemer (nedsat sexlyst, impotens, problemer med sædafgang, unormal eller

manglende orgasme hos kvinder), smertefuld menstruation, uro, nervøsitet, sløvhed, forvirring,

migræne, rysten, prikken og stikken i huden, svimmelhed, opmærksomhedsforstyrrelse, ringen for

ørerne, for højt eller lavt blodtryk, snue og bihulebetændelse, diarré, forstoppelse, fordøjelsesbesvær,

opkastning, mavesmerter, luft i tarmene, øget dannelse af spyt, kløe, muskel- eller ledsmerter,

vandladningsforstyrrelser eller øget urindannelse, træthed og gaben.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

Øget appetit, vægtøgning, aggression, tab af personlighed, hallucinationer, eufori (overdreven følelse

af velbehag), øget lystfølelse, besvimelse, udvidede pupiller, langsom hjerterytme, hurtig hjerterytme,

hoste, stigning i leverenzymer, allergiske reaktioner (f.eks. udslæt), hårtab, lysfølsomhed, besvær med

at lade vandet, kraftig menstruation, besvimelse utilpashed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Lavt indhold af natrium i blodet, kramper, bevægelsesforstyrrelser, smagsforstyrrelser, unormal

blødning, let leversygdom, feber.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Forstyrrelser i hjerterytmen, mælkeflåd.

En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin.

Behandling med Citalopram Orion bør stoppes, hvis der opstår epileptiske anfald eller der opstår en

forøgelse af krampeanfald. (Se afsnit ”Vær ekstra forsigtig med at tage Citalopram Orion”).

Du skal kontakte din læge

Du skal kontakte din læge omgående hvis du oplever:

Serotonergt syndrom:

Hvis du oplever

følgende bivirkninger, kan det være tegn på den tilstand, der kaldes serotonergt

syndrom: høj feber, muskelstivhed, pludselige muskelsammentrækninger, humørsvingninger,

ophidselse, rystelser og forvirring.

Selvdestruktive tanker:

Behandling af depression medfører en risiko for selvmord, specielt i løbet af de første 2-4 uger af

behandlingen.

Mani:

Citalopram Orion bruges af og til også til behandling af tosidet følelsesmæssig lidelse (maniodepressiv

lidelse), hvor der opstår både depressive og maniske tilstande. I sådanne tilfælde kan det udløse en

manisk tilstand.

Forværring af psykotiske symptomer:

Ved behandling af psykoser, kan de depressive skizofreni-episoder forværres.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Citalopram Orion efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Citalopram Orion indeholder:

Aktivt stof: citalopramhydrobromid, svarende til 10 mg, 20 mg eller 40 mg citalopram pr. tablet.

Øvrige indholdsstoffer: majsstivelse, lactosemonohydrat, copovidon, mikrokrystallinsk cellulose,

croscarmellosenatrium og magnesiumstearat.

Filmovertrækket indeholder: hypromellose, macrogol og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Citalopram Orion 10 mg er hvide, hvælvede, filmovertrukne tabletter, mærket A på den ene side og 05

på den anden side.

Citalopram Orion 20 mg er hvide, hvælvede, kapselformede, filmovertrukne tabletter, mærket A på

den ene side og 06 på den anden side (delekærv mellem 0 og 6). Tabletten kan deles på midten.

Citalopram Orion 40 mg er hvide, hvælvede, kapselformede, filmovertrukne tabletter, mærket A på

den ene side og 07 på den anden (delekærv mellem 0 og 7). Tabletten kan deles på midten.

28 tabletter (2 x 14 tabletter)

98 tabletter (7 x 14 tabletter)

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Orion Corporation

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Finland

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel, kontakt den lokale repræsentant for indehaveren af

markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S

Møllevej 9

2990 Nivå

Tlf. +45 49126600

opdk@orionpharma.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 12.2010

3-1-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Atomoxetine (Strattera®) and the risk of increased blood pressure and heart rate, increased suspicion of risk of congenital malformations with the antiepileptic topiramate (Topimax® and others), and new recommendations for the antidepressant escitalopram.

Danish Medicines Agency

1-12-2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update, you can read about domperidone (Motilium® etc.) and potential risk of cardiac disorders, about the European Medicines Agency's recommendation on a lower dose of the antidepressant citalopram as well as about more interesting aspects of pharmacovigilance.

Danish Medicines Agency

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5377 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2268/II/26

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Active substance: levodopa / carbidopa / entacapone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4468 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2785/R/15

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Active substance: Toremifene) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3857 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Active substance: Ropinirole) - New authorisation - Commission Decision (2018)2338 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4417

Europe -DG Health and Food Safety