Ciprofloxacin "Villerton"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ciprofloxacin "Villerton" 2 mg/ml infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 2 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ciprofloxacin "Villerton" 2 mg/ml infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 39955
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics, 2 mg/ml, infusionsvæske, opløsning

Ciprofloxacin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics til dig personligt. Lad derfor være med at

give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics

Sådan bliver du behandlet med Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics er et antibiotikum, som hører til fluoroquinolonfamilien. Det

aktive stof er ciprofloxacin. Ciprofloxacin virker ved at dræbe de bakterier, som forårsager

infektionerne. Det virker kun på visse bakterier.

Voksne

Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics bruges til voksne til behandling af følgende infektioner, som

skyldes bakterier:

luftvejsinfektioner

langvarige eller tilbagevendende infektioner i ører og bihuler

urinvejsinfektioner

infektioner i testiklerne

underlivsinfektioner hos kvinder

infektioner i mave-tarm-kanal og bughule

hud- og bløddelsinfektioner

infektioner i knogler og led

behandling af infektion hos patienter med et meget lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni)

forebyggelse af infektion hos patienter med et meget lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni)

udsættelse for indånding af miltbrandbakterier

Hvis du har en svær infektion eller en infektion, som skyldes mere end én bakterie, skal du måske

have anden antibiotisk behandling i tillæg til Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics.

Børn og unge

Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics bruges til børn og unge til behandling af følgende

bakterieinfektioner under overvågning af en lægelig specialist:

lungeinfektioner og infektioner i bronkierne hos børn og unge, som har cystisk fibrose

komplicerede urinvejsinfektioner, herunder infektioner som har nået nyrerne (pyelonephritis)

udsættelse for indånding af miltbrandbakterier

Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics kan også anvendes til behandling af andre specielle, svære

infektioner hos børn og unge efter et lægeligt skøn.

Lægen kan give dig Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics for noget andet. Spørg lægen.

2.

DET SKAL DU VIDE OM CIPROFLOXACIN ACS DOBFAR GENERICS

Du må ikke få Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics

hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, over for anden bakteriedræbende medicin

(quinoloner) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics (se pkt. 6).

hvis du tager tizanidin (se pkt. 2 Brug af anden medicin).

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Ciprofloxacin ACS

Dobfar Generics

Tal med lægen, inden du får Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics:

hvis du nogensinde har haft problemer med nyrerne, da det så kan være nødvendigt at justere

behandlingen

hvis du har epilepsi eller andre sygdomme i nervesystemet (neurologiske sygdomme)

hvis du har haft problemer med senerne under tidligere behandling med antibiotika som f.eks.

Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics

hvis du har myasthenia gravis (en slags muskelsvaghed)

hvis du har haft unormal hjerterytme (arytmier)

Under behandling med Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics

Fortæl det omgående til din læge, hvis noget af følgende hænder, mens du er i behandling med

Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics. Lægen vil tage stilling til, om behandlingen med Ciprofloxacin

ACS Dobfar Generics skal stoppes.

Svær, pludselig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chok, angioødem). Selv efter den

første dosis er der en lille risiko for, at du kan udvikle en svær allergisk reaktion med følgende

symptomer: strammen om brystet, svimmelhed, almen utilpashed eller besvimelse, eller

svimmelhed, når du rejser dig op. Hvis det sker, skal du omgående kontakte lægen, da

behandlingen med Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics skal stoppes

Der kan af og til forekomme smerter og hævelse i leddene samt seneskedehindebetændelse

(tendinitis), især hvis du er ældre og også behandles med binyrebarkhormon. Ved det første tegn på

smerter eller betændelse skal behandlingen med Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics stoppes, og det

smertefulde område skal holdes i ro. Undgå unødvendige bevægelser, da det kan øge risikoen for

senebrud (seneruptur). Betændelse og senebrud kan endda forekomme op til adskillige måneder

efter, at behandlingen med Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics er stoppet.

Hvis du har epilepsi eller andre neurologiske sygdomme som f.eks. nedsat ilttilførsel til hjernen

(cerebral iskæmi) eller slagtilfælde, kan du få bivirkninger fra centralnervesystemet. Hvis det sker,

skal behandlingen med Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics stoppes. Kontakt straks lægen.

Du kan få psykiske symptomer første gang, du tager Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics. Hvis du har

en depression eller psykose, kan symptomerne forværres under behandlingen med Ciprofloxacin ACS

Dobfar Generics. Hvis det sker, skal behandlingen med Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics stoppes.

Kontakt straks lægen.

Du kan opleve symptomer på neuropati, som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, prikken og

stikken, følelsesløshed og/eller slaphed. Hvis du får disse symptomer, skal behandlingen med

Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics stoppes. Kontakt straks din læge.

Du kan få diaré, mens du tager antibiotika, herunder Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics, selv flere

uger efter, at du er stoppet med at tage dem. Hvis diaréen bliver svær eller fortsætter, eller hvis du

opdager, at der er blod eller slim i afføringen, skal du omgående kontakte lægen. Behandlingen med

Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics skal straks stoppes, da det kan være livsfarligt. Tag ikke

medicin, som stopper eller nedsætter tarmbevægelserne.

Hvis du skal have taget blod- eller urinprøve, skal du fortælle til lægen eller laboratoriepersonalet, at

du får Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics.

Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics kan give leverskader. Hvis du får symptomer som f.eks.

appetitløshed, gulfarvning af huden (gulsot), mørkfarvet urin, kløen eller ømhed i maven, skal

behandlingen med Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics stoppes omgående.

Ciprofloxacin kan forårsage en nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer, og din modstandskraft

over for infektioner kan være nedsat. Hvis du får en infektion med symptomer som f.eks. feber og

alvorlig forværring af din almentilstand eller feber med lokale symptomer på infektion som f.eks. ondt

i halsen, svælget eller munden eller problemer med urinen, skal du omgående kontakte lægen. Der vil

blive taget en blodprøve for at kontrollere, om antallet af hvide blodlegemer er nedsat

(agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser lægen om din medicin.

Fortæl det til din læge, hvis du eller et af dine familiemedlemmer har mangel på glucose-6-

phosphat-dehydrogenase (G6PD), da du kan have risiko for at få blodmangel (anæmi), når du får

ciprofloxacin.

Huden bliver mere følsom over for sollys eller ultraviolet lys (UV-lys) under behandlingen med

Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics. Undgå udsættelse for stærkt sollys eller kunstigt UV-lys som f.eks.

solarier.

Inden behandlingen med Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics:

Hjerteproblemer

Der skal udvises forsigtighed ved brug af denne type medicin, hvis du er født med forlænget QT-

interval, eller hvis der er tilfælde heraf i din familie (dette ses på et EKG, der er en måling af hjertets

elektriske aktivitet), hvis du har saltforstyrrelser i blodet (særligt lavt niveau af kalium eller magnesium i

blodet), hvis du har en meget langsom hjerterytme (kaldet ’bradykardi’), hvis du har et svagt hjerte

(hjertesvigt), hvis du tidligere har haft et hjerteanfald (myokardieinfarkt), hvis du er en kvinde eller

ældre, eller hvis du tager anden medicin, der medfører abnorme EKG-ændringer (se afsnittet ’Brug af

anden medicin).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Det er bedst at undgå brug af Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics under graviditeten.

Fortæl det til lægen, hvis du planlægger at blive gravid.

Du må ikke få Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics, hvis du ammer, da ciprofloxacin udskilles i

modermælken og kan skade dit barn.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Tag ikke Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics sammen med tizanidin, da det kan give bivirkninger

som f.eks. lavt blodtryk og søvnighed (se pkt. 2 "Du må ikke få Ciprofloxacin ACS Dobfar

Generics").

Medicinen på listen nedenfor kan have indvirkning på Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics i kroppen.

Brug af Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics sammen med den slags medicin kan påvirke effekten af

medicinen. Det kan også øge risikoen for bivirkninger.

Fortæl det til din læge, hvis du tager:

warfarin eller andre antikoagulantia (blodfortyndende medicin)

probenecid (mod urinsyregigt)

methotrexat (mod visse kræftformer, psoriasis, leddegigt (rheumatoid arthritis))

teofyllin (mod åndedrætsbesvær)

tizanidin (mod muskelspasticitet ved dissemineret sklerose)

clozapin (mod psykoser)

olanzapin (mod psykoser)

ropinirol (mod Parkinsons sygdom)

phenytoin (mod epilepsi)

duloxetin (mod depression, nervesmerter, angst)

Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics kan øge koncentrationen i blodet af følgende stoffer:

pentoxifyllin (mod forstyrrelser i blodomløbet)

koffein

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics kan få dig til at føle dig mindre vågen. Du kan opleve

forstyrrelser i nervesystemet. Vær derfor sikker på, hvordan du reagerer på Ciprofloxacin ACS Dobfar

Generics, før du kører bil, motorcykel, cykel eller betjener maskiner. Hvis du er i tvivl om noget, skal

du spørge din læge.

Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics

Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics indeholder 55 mg/ml glucosemonohydrat. Diabetespatienter skal tage

hensyn dertil.

3.

SÅDAN BLIVER DU BEHANDLET MED CIPROFLOXACIN ACS DOBFAR GENERICS

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor til, du skal have den..Det afhænger af hvilken

infektion, du har, og hvor svær den er. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun

lægen, der kan ændre dosis.

Fortæl det til din læge, hvis du har problemer med nyrerne, da det kan kræve, at dosis skal justeres.

Behandlingen varer normalt mellem 5 og 21 dage men kan vare længere i tilfælde af svære

infektioner.

Lægen vil give dig hver dosis som en langsom infusion i blodet i en vene. For børn varer infusionen

60 minutter. For voksne er infusionstiden 60 minutter for 400 mg Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics og

30 minutter for 200 mg Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics. Langsom infusion hjælper til med at

forhindre, at der kommer bivirkninger med det samme.

Husk at drikke masser af væske, mens du får Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics.

Hvis behandlingen med Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics bliver stoppet

Det er vigtigt, at du gennemfører hele behandlingsforløbet, også selv om du begynder at føle

dig bedre efter nogle dage. Hvis behandlingen stoppes for hurtigt, er infektionen måske ikke

forsvundet helt, og symptomerne kan vende tilbage eller blive forværret. Du kan også blive

resistent over for antibiotikummet.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om

4.

BIVIRKNINGER

Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af 100 behandlede):

kvalme, diaré,

ledsmerter hos børn

lokal reaktion på injektionsstedet, udslæt

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af 1.000 behandlede):

svampeinfektioner

høj koncentration af en bestemt slags hvide blodlegemer (eosinofili), stigning eller fald i en

blodstørkningsfaktor (thrombocytter)

appetitløshed (anoreksi)

hovedpine, svimmelhed, søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser

svimmelhed

hurtigt hjerteslag (takykardi)

udvidelse af blodårer (vasodilatation), lavt blodtryk

mavesmerter, fordøjelsesproblemer som f. eks. mavebesvær (fordøjelsesbesvær/halsbrand), luftafgang

fra tarmen, opkastning

leversygdomme, midlertidigt øgede mængder af visse stoffer i blodet (transaminaser)

øget mængde af et stof i blodet (bilirubin), gulsot (cholestatisk icterus)

kløe, nældefeber, udslæt

ledsmerter hos voksne

nedsat nyrefunktion, nyresvigt

smerter i muskler og knogler, almen utilpashed (asteni), feber,

øget mængde af basisk fosfatase (et bestemt stof i blodet)

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 af 10.000 behandlede):

colitis (tarmbetændelse) relateret til brug af antibiotika (kan i sjældne tilfælde være dødelig) (se pkt 2

’Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Ciprofloxacin ACS

Dobfar Generics’)

ændringer i blodtal (leukopeni, leukocytose, neutropeni, anæmi), et fald i antallet af røde og hvide

blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), hvilket kan være livsfarligt, forstyrrelser af

knoglemarvens funktion (knoglemarvsdepression), hvilket også kan være livsfarligt (se pkt. 2 ’Lægen

eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Ciprofloxacin ACS Dobfar

Generics’)

allergisk reaktion, allergiske hævelser (ødemer), hurtig hævelse i hud og slimhinder (angioødem), svær

allergisk reaktion (anafylaktisk chok), hvilket kan være livstruende (se pkt. 2 ’Lægen eller

sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Ciprofloxacin ACS Dobfar

Generics’)

øget blodsukker (hyperglykæmi)

forvirring, desorientering, hallucinationer, angst, mærkelige drømme, depression, der kan ende med

selvmordstanker/tanker eller forsøg på selvmord eller fuldbyrdet selvmord, se pkt. 2, psykiske

forstyrrelser (psykotiske reaktioner) (se pkt. 2: ’Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig

med at behandle dig med Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics’)

nedsat eller usædvanlig følsomhed over for sanseindtryk, krampeanfald, inklusive status epilepticus (se

pkt. 2: ’Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med

Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics’),

nedsat hudfølsomhed, rysten, migræne, lugtesansforstyrrelser

øjenproblemer, inklusive dobbeltsyn (diplopi)

høretab, tinnitus, nedsat hørelse

besvimelse, betændelse i blodårerne (vasculitis)

åndenød, herunder astmasymptomer

pancreatitis

hepatitis, døde leverceller (levernekrose), som meget sjældent kan føre til livstruende leversvigt

lysfølsomhed (se pkt. 2 ’Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig

med Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics’), små nåleformede blødninger under huden (petekkier)

muskelsmerter, betændelse i leddene, øget spænding i en muskel, kramper, senebrud – specielt i den

store sene på bagsiden af anklen (akilles-senen)(se pkt. 2 ’Lægen eller sundhedspersonalet vil være

ekstra forsigtig med at behandle dig med Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics’)

blod eller krystaller i urinen (se pkt. 2 ’Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at

behandle dig med Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics’), urinvejsinfektion

stærk sveden, væskeophobning

unormal koncentration af en blodstørkningsfaktor (protrombin), øget koncentration af enzymet amylase,

nedsat antal røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi), farligt fald i en type hvide blodlegemer

(agranulocytose)

Svære overfølsomhedsreaktioner (anafylaktisk reaktion, anafylaktisk shock, serumsygdom), som kan

være dødelige (se pkt. 2 ’Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig

med Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics’).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

besvær med at styre bevægelser, usikker gang, tryk på hjernen (forhøjet intrakranielt tryk)

forvrænget farvesyn

forskellige hududbrud eller udslæt (f.eks. det potentielt dødelige Stevens-Johnsons syndrom eller

toksisk epidermal nekrolyse)

muskelsvaghed, betændelse i en sene, forværring af symptomer på myasthenia gravis (se pkt. 2 ’Lægen

eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Ciprofloxacin ACS Dobfar

Generics’)

unormalt niveau af en blodstørkningsfaktor (øget INR = International Normalization Ratio)

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data)

Hjerteproblemer: Hjerterytmeafvigelser, livstruende uregelmæssig hjerterytme, ændring af hjerterytmen

(kaldes ”forlænget QT-interval” eller Torsades de Pointes som ses på EKG (hjertets elektriske aktivitet)

Problemer med nervesystemet såsom smerter, brændende fornemmelse, prikken, følelsesløshed og/eller

svækkelse i ben og/eller arme

Akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP) (sterile filipenser i huden)

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis du en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du

får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan

blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du

finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics må ikke opbevares i køleskab eller fryser.

Lad infusionsposen blive i folien, indtil den skal bruges, for at beskytte mod lys. Skal bruges straks efter

åbning af posen. Kasser eventuelt ubrugt produkt straks efter brug.

Brug ikke Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics i original emballage, da lægemidlet er lysfølsomt.

Brug ikke Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics, hvis der er synlige tegn på nedbrydning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics indeholder:

Aktivt stof: Ciprofloxacinlactat svarende til ciprofloxacin 2 mg/ml.

Øvrige indholdsstoffer: Mælkesyre, glucosemonohydrat, vand til injektionsvæske.

Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics udseende og pakningsstørrelse

Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics er en klar opløsning uden indhold af synlige partikler.

Den leveres i polymerplastposer, som er pakket i aluminiumsfolie, og indeholder 100 ml eller 200 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ACS Dobfar Generics S.A.

5, Rue Eugene Ruppert

L-2453 LUXEMBOURG

Fremstiller

Facta Farmaceutici S.P.A.

Teramo

Italien

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne medicin, kan du kontakte den lokale repræsentant for indehaveren

af markedsføringstilladelsen:

FarmaPlus AS

Sørkedalsveien 10 B

NO-0369 Oslo

Norge

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den 2012-02-15

<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er kun til læger og sundhedspersonale:

Der må ikke tilsættes noget til infusionsopløsningen.

Ciprofloxacin skal anvendes til intravenøs infusion. Til børn er varigheden af infusionen 60 minutter. Hos

voksne patienter er infusionstiden 60 minutter for 400 mg Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics og 30

minutter for 200 mg Ciprofloxacin ACS Dobfar Generics. Langsom infusion i en stor vene vil minimere

patienternes ubehag og nedsætte risikoen for venøs irritation. Infusionsopløsningen kan infunderes enten

direkte eller efter blanding med andre kompatible infusionsopløsninger.

Medmindre kompatibiliteten med andre infusionsopløsninger/lægemidler er bekræftet, skal

infusionsopløsningen altid gives separat. De visuelle tegn på inkompatibilitet er f.eks. udfældning,

uklarheder og misfarvning.

Der er inkompatibilitet med alle infusionsopløsninger/lægemidler, som er fysisk eller kemisk ustabile ved

opløsningens pH (fx penicilliner, heparinopløsninger), specielt i kombination med opløsninger, som er

justeret til en basisk pH (ciprofloxacin-infusionopløsningernes pH: 3,5-4,6).

Efter intravenøs påbegyndelse af behandlingen kan den fortsættes oralt.

3-2-2014

Danish Pharmacovigilance Update 28 November 2013

Danish Pharmacovigilance Update 28 November 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Ciprofloxacin and the risk of tendon disorders, risk of blood clots from the use of the cancer medicine ponatinib and reporting of adverse reactions to the Danish Health and Medicines Authority.

Danish Medicines Agency