Ciprofloxacin "HEXAL"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ciprofloxacin "HEXAL" 500 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Ciprofloxacin "HEXAL" 500 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 33095
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Ciprofloxacin Hexal 250 mg, 500 mg og 750 mg filmovertrukne tabletter

ciprofloxacin

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Ciprofloxacin Hexal til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke

er nævnt her.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ciprofloxacin Hexal

Sådan skal du tage Ciprofloxacin Hexal

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Lægen kan have givet dig Ciprofloxacin Hexal for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Ciprofloxacin Hexal er et antibiotikum, som hører til quinolonfamilien. Det aktive stof er

ciprofloxacin. Ciprofloxacin virker ved at dræbe de bakterier, som forårsager infektionerne. Det virker

kun på visse bakterier.

Voksne

Ciprofloxacin Hexal bruges til voksne til behandling af følgende infektioner, som skyldes bakterier:

luftvejsinfektioner

kroniske eller tilbagevendende infektioner i ører og bihuler

urinvejsinfektioner

infektioner i testiklerne

underlivsinfektioner hos kvinder

infektioner i mave-tarm-kanal og bughule

hud- og bløddelsinfektioner

infektioner i knogler og led

behandling af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni)

forebyggelse af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni)

forebyggelse af infektioner, som skyldes bakterien

Neisseria meningitidis

udsættelse for indånding af miltbrandbakterier

Hvis du har en svær infektion eller en infektion, som skyldes mere end én bakterie, skal du måske

have anden antibiotisk behandling i tillæg til Ciprofloxacin Hexal.

Børn og unge

Ciprofloxacin Hexal bruges til børn og unge til behandling af følgende bakterieinfektioner under nøje

overvågning af en lægelig specialist:

lungeinfektioner og infektioner i bronkierne hos børn og unge, som har cystisk fibrose

komplicerede urinvejsinfektioner, herunder infektioner som har nået nyrerne (pyelonephritis),

udsættelse for indånding af miltbrandbakterier

Ciprofloxacin Hexal kan også anvendes til behandling af andre specielle, alvorlige infektioner hos

børn og unge efter et lægeligt skøn.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CIPROFLOXACIN HEXAL

Tag ikke Ciprofloxacin Hexal

hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, over for anden bakteriedræbende

medicin (quinoloner) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciprofloxacin Hexal (se pkt. 6).

hvis du tager tizanidin (se pkt. 2 Brug af anden medicin).

Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Hexal

Inden du begynder at tage Ciprofloxacin Hexal skal du fortælle det til din læge

hvis du nogensinde har haft problemer med nyrerne, da det så kan være nødvendigt at justere

behandlingen

hvis du har epilepsi eller andre sygdomme i nervesystemet (neurologiske sygdomme)

hvis du har haft problemer med senerne under tidligere behandling med antibiotika som f.eks.

Ciprofloxacin Hexal

hvis du har myasthenia gravis (en slags muskelsvaghed)

hvis du har haft unormal hjerterytme (arytmier) eller andre hjerteproblemer:

Der skal udvises forsigtighed ved anvendelse af denne type medicin, hvis du er født med, eller der

i din familie har været tilfælde af, forlænget QT-interval (ses på et elektrokardiogram, EKG), salt-

ubalance i blodet (især et lavt niveau af kalium eller magnesium i blodet), en meget langsom

hjerterytme (kaldet for ‘bradykardi’), et svagt hjerte (hjertesvækkelse), tidligere hjerteanfald

(myokardieinfarkt), eller hvis du er kvinde eller en ældre person, eller du tager andre lægemidler,

der medfører unormale ændringer på et EKG (se afsnittet om “Brug af anden medicin”).

Under behandling med Ciprofloxacin Hexal

Fortæl det omgående til din læge, hvis noget af følgende hænder, mens du tager

Ciprofloxacin Hexal.

Lægen vil tage stilling til, om behandlingen med Ciprofloxacin Hexal skal stoppes.

Svær, pludselig allergisk reaktion

(en anafylaktisk reaktion/chok, angioødem). Selv efter den

første dosis er der en lille risiko for, at du kan udvikle en svær allergisk reaktion med følgende

symptomer: strammen om brystet, svimmelhed, almen utilpashed eller besvimelse, eller

svimmelhed, når du rejser dig op.

Hvis det sker, skal du omgående stoppe med at tage

Ciprofloxacin Hexal og straks kontakte lægen

Der kan af og til forekomme

smerter og hævelse i leddene samt seneskedehindebetændelse

(tendinitis)

helt op til flere måneder efter behandling med Ciprofloxacin Hexal,

især hvis du er

ældre og også behandles med binyrebarkhormon. Ved det første tegn

på smerter eller betændelse skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Hexal og holde det

smertefulde område i ro. Undgå unødvendige bevægelser, da det kan øge risikoen for senebrud

(seneruptur).

Hvis du har

epilepsi

eller andre

neurologiske sygdomme

som f.eks. nedsat ilttilførsel til hjernen

(cerebral iskæmi) eller slagtilfælde, kan du få bivirkninger fra centralnervesystemet. Hvis det

sker, skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Hexal og omgående kontakte lægen.

Du kan få

psykiske symptomer

første gang, du tager Ciprofloxacin Hexal. Hvis du har en

depression

eller

psykose,

kan symptomerne forværres under behandlingen med Ciprofloxacin

Hexal. I meget sjældne tilfælde har depression eller psykiske problemer ført til selvmordstanker

og selvdestruktiv adfærd, for eksempel selvmordsforsøg, Hvis du får sådanne reaktioner, skal du

stoppe med at tage Ciprofloxacin Hexal og omgående kontakte lægen.

Du kan opleve symptomer på neuropati, som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, prikken og

stikken, følelsesløshed og/eller slaphed. Hvis du får disse symptomer, skal du holde op med at

tage Ciprofloxacin Hexal og kontakte din læge.

Der kan komme

diaré

, mens du tager antibiotika, herunder Ciprofloxacin Hexal, selv flere uger

efter, at du er stoppet med at tage dem. Hvis diaréen bliver alvorlig eller fortsætter, eller hvis du

opdager, at der er blod eller slim i afføringen, skal du omgående stoppe med at tage Ciprofloxacin

Hexal, da det kan være livsfarligt. Tag ikke medicin, som stopper maven eller nedsætter

tarmbevægelserne og kontakt lægen.

Hvis du skal have taget

blod- eller urinprøve

, skal du fortælle til lægen eller

laboratoriepersonalet, at du tager Ciprofloxacin Hexal.

Ciprofloxacin Hexal kan give

leverskader

. Hvis du får symptomer som f.eks. appetitløshed,

gulfarvning af huden (gulsot), mørkfarvet urin, kløen eller spændinger i maven, skal du stoppe

med at tage Ciprofloxacin Hexal og omgående kontakte lægen.

Ciprofloxacin kan forårsage en nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer og din

modstandskraft over for infektioner kan være nedsat

. Hvis du får en infektion med

symptomer som f.eks. feber og alvorlig forværring af din almentilstand, eller feber med lokale

symptomer på infektion som f.eks. ondt i halsen, svælget eller munden eller problemer med

urinen, skal du omgående kontakte lægen. Der vil blive taget en blodprøve for at kontrollere, om

antallet af hvide blodlegemer er nedsat (agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser lægen om

din medicin.

Fortæl det til din læge, hvis du eller et af dine familiemedlemmer har mangel på glucose-6-

phosphate dehydrogenase (G6PD), da du kan have risiko for at få blodmangel (anæmi), når du

tager ciprofloxacin.

Huden bliver mere

følsom over

sollys eller ultraviolet lys (UV-lys)

, når du tager

Ciprofloxacin Hexal. Undgå udsættelse for stærkt sollys eller kunstigt UV-lys som f.eks. solarier.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Tag ikke Ciprofloxacin Hexal sammen med tizanidin

, da det kan give bivirkninger som f.eks. lavt

blodtryk og søvnighed (se pkt. 2, Tag ikke Ciprofloxacin Hexal).

Medicinen på listen nedenfor kan have indvirkning på Ciprofloxacin Hexal i kroppen. Hvis du tager

Ciprofloxacin Hexal sammen med en eller flere af disse slags medicin er der risiko for, at

medicintyperne påvirker hinanden gensidigt. Samtidig indtag kan også øge risikoen for bivirkninger.

Fortæl det til din læge, hvis du tager:

warfarin eller andre blodfortyndingsmidler (orale antikoagulantia)

probenecid (mod urinsyregigt)

methotrexat (mod visse kræftformer, psoriasis, ledegigt (rheumatoid arthritis))

teofyllin (mod åndedrætsbesvær)

tizanidin (mod muskelspasticitet ved dissemineret sklerose)

clozapin, olanzapin (mod psykoser)

ropinirol (mod Parkinson’s sygdom)

duloxetin (mod depression)

phenytoin (mod epilepsi)

ciclosporin (mod immunundertrykkelse)

glibenclamid (mod diabetes)

lidocain (til lokalbedøvelse)

omeprazol (mavemedicin)

sildenafil (mod erektionsbesvær)

anden medicin, der kan ændre din hjerterytme, og som tilhører gruppen af antiarytmika (f.eks.

quinidin, hydroquinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricykliske

antidepressiva, visse antimikrobielle midler, der tilhører gruppen af makrolider, visse midler mod

psykoser.

Ciprofloxacin Hexal kan

øge

koncentrationen i blodet af følgende stoffer:

pentoxifyllin (forstyrrelser i blodomløbet)

koffein

Nogen slags medicin

nedsætter

virkningen af Ciprofloxacin Hexal. Fortæl det til din læge, hvis du

tager eller ønsker at tage:

syreneutraliserende midler (antacida)

mineraltilskud

sukralfat (slimhindebeskyttende lægemiddel)

en polymerisk fosfatbinder (f.eks. sevelamer)

medicin eller kosttilskud, som indeholder calcium, magnesium, aluminium eller jern

Hvis det er vigtigt, at du tager disse præparater, skal du tage dem omkring to timer før eller tidligst fire

timer efter, at du har taget Ciprofloxacin Hexal.

Brug af Ciprofloxacin Hexal sammen med mad og drikke

Medmindre du tager Ciprofloxacin Hexal under et måltid, må du ikke spise eller drikke

mejeriprodukter af nogen som helst slags (f.eks. mælk eller yoghurt) eller indtage drikke, som er tilsat

calcium, når du tager tabletterne, da det kan påvirke optagelsen af det virksomme stof.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.

Du må ikke tage Ciprofloxacin Hexal, hvis du er gravid. Fortæl det til din læge, hvis du har planer om

at blive gravid.

Du må ikke tage Ciprofloxacin Hexal, hvis du ammer, fordi ciprofloxacin udskilles i modermælken og

kan være skadeligt for dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ciprofloxacin Hexal kan få dig til at føle dig mindre vågen. Du kan opleve forstyrrelser i

nervesystemet. Vær derfor sikker på, hvordan du reagerer på Ciprofloxacin Hexal, før du kører bil,

motorcykel, cykel eller betjener maskiner. Hvis du er i tvivl om noget, skal du spørge din læge.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE CIPROFLOXACIN HEXAL

Din læge vil forklare dig nøjagtigt, hvor meget Ciprofloxacin Hexal, du skal tage, samt hvor tit og i

hvor lang tid. Det afhænger af hvilken infektion, du har, og hvor svær den er.

Fortæl det til din læge, hvis du har problemer med nyrerne, da det kan kræve, at dosis skal justeres.

Behandlingen varer normalt fra 5 til 21 dage, men kan vare længere i tilfælde af svære infektioner.

Tag tabletterne præcis, som din læge har anvist. Spørg lægen eller apoteket til råds, hvis du ikke er

sikker på, hvor mange tabletter, du skal tage, og hvordan du skal tage dem.

Slug tabletterne med masser af væske. Lad være med at tygge tabletterne. De smager ikke godt.

Prøv at tage tabletterne på samme tid hver dag.

Du kan tage tabletterne til måltiderne eller mellem måltiderne. Hvis du tager calcium som en del

af et måltid, vil det ikke påvirke optagelsen væsentligt. Du

må dog ikke tage

Ciprofloxacin Hexal

tabletterne sammen med mælkeprodukter, som f.eks. mælk eller yoghurt, eller sammen med

beriget frugtjuice (f.eks. calciumberiget orangejuice).

Husk at drikke masser af væske, mens du tager Ciprofloxacin Hexal.

Hvis du har taget for meget Ciprofloxacin Hexal

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ciprofloxacin Hexal, end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag om

muligt tabletterne eller pakningen med til lægen.

Hvis du har glemt at tage Ciprofloxacin Hexal

Tag den normale dosis så hurtigt som muligt og fortsæt derefter som anvist. Hvis det imidlertid er

lige før, du skal tage næste dosis, skal du ikke tage den glemte dosis, men fortsætte som

sædvanligt. Tag ikke en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Sørg for at gennemføre

hele behandlingsforløbet komplet.

Hvis du holder op med at tage Ciprofloxacin Hexal

Det er vigtigt, at du

gennemfører hele behandlingsforløbet

, også selv om du begynder at føle dig

bedre efter nogle dage. Hvis du stopper med at tage medicinen for hurtigt, er infektionen måske

ikke forsvundet helt, og symptomerne kan vende tilbage eller forværres. Du kan også udvikle

resistens over for antibiotikummet.

Spørg lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål om brugen af denne medicin.

4. BIVIRKNINGER

Ciprofloxacin Hexal kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 100 personer):

kvalme, diaré

ledsmerter hos børn

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 1000 personer):

svampeinfektioner

høj koncentration af en bestemt slags hvide blodlegemer (eosinofili)

appetitløshed (anoreksi)

uro og rastløshed

hovedpine, svimmelhed, søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser

opkastning, mavesmerter, fordøjelsesforstyrrelser som f.eks. mavebesvær (fordøjelsesbesvær eller

halsbrand) eller luftafgang fra tarmen

øgede mængder af visse stoffer i blodet (transaminaser og/eller bilirubin)

udslæt, kløe eller nældefeber

ledsmerter hos voksne

nedsat nyrefunktion

smerter i muskler og knogler, almen utilpashed (asteni) eller feber

øget mængde af et bestemt stof i blodet (basisk fosfatase)

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 10.000 personer):

tarmbetændelse (colitis) relateret til brug af antibiotika (kan i sjældne tilfælde være dødelig) (se

pkt. 2, Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Hexal)

ændringer i blodtal (leukopeni, leukocytose, neutropeni, anæmi), øget eller nedsat mængde af en

bestemt blodstørkningsfaktor (trombocytter)

allergisk reaktion, hævelser (ødemer) eller hurtig hævelse i hud og slimhinder (angioødem)

øget blodsukker (hyperglykæmi)

forvirring, desorientering, angst, mærkelige drømme, depression eller hallucinationer

stikken og prikken, usædvanlig følsomhed over for sanseindtryk, nedsat hudfølsomhed, rysten,

krampeanfald (se pkt. 2, Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Hexal) eller svimmelhed

synsforstyrrelser, for eksempel dobbeltsyn

øresusen (tinnitus) eller tab af hørelse

hurtige hjerteslag (takykardi)

udvidelse af blodkarrene (vasodilation), lavt blodtryk eller besvimelse

åndenød, herunder astmasymptomer

leversygdom, gulsot (cholestatisk icterus) eller ikke-smitsom leverbetændelse

lysfølsomhed (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Hexal)

muskelsmerter, betændelse i leddene (inflammation), øget spænding i en muskel eller kramper

nyresvigt, blod eller krystaller i urinen (Se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin

Hexal) urinvejsinfektion

ophobning af væske i kroppen (væskeretention) eller stærk svedtendens

øget koncentration af enzymet amylase

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos mindre end 1 af hver 10.000 personer):

en speciel situation med et nedsat antal røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi), et farligt fald i

antallet af en speciel type hvide blodlegemer (agranulocytose), et fald i antallet af røde og hvide

blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), som kan være dødelig, og en hæmning af

knoglemarven (knoglemarvsdepression), som også kan være dødelig (se pkt. 2 Vær ekstra

forsigtig med at tage Ciprofloxacin Hexal).

svære allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion eller anafylaktisk chok, som kan være dødelig -

serumsygdom) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Hexal)

psykiske forstyrrelser (psykotiske reaktioner) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage

Ciprofloxacin Hexal)

migræne, besvær med at styre bevægelser, usikker gang, forøget følsomhed over for lugte

(olfaktorisk sygdom), tryk på hjernen (forhøjet intrakranielt tryk)

forvrænget farvesyn

betændelse i blodkarrenes væg (vasculitis)

betændelse i bugspytkirtlen

levercelledød (levernekrose), som lejlighedsvis kan medføre livsfarligt leversvigt

små punktformede blødninger under huden (petekkier), forskellige hududbrud eller udslæt (f.eks.

det potentielt dødelige Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse)

muskelsvaghed, betændelse i en sene (inflammation), senebrud – især i den store sene på bagsiden

af anklen (akillessenen) (se pkt. 2: Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin Hexal);

forværring af symptomer på myasthenia gravis (se pkt. 2: Vær ekstra forsigtig med at tage

Ciprofloxacin Hexal)

Ukendt hyppighed

(kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige oplysninger)

problemer i forbindelse med nervesystemet som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, stikken

og prikken, følelsesløshed og/eller slaphed i arme/ben.

unormalt hurtig hjerterytme, livstruende uregelmæssig hjerterytme, ændring af hjerterytmen

(kaldes for ‘forlængelse af QT-interval’ og ses på et elektrokardiogram, EKG)

pusfyldt udslæt i huden (kaldes for ‘akut generaliseret exanthematøs pustulose’)

unormale niveauer af en størkningsfaktor (INR) hos patienter, der får blodfortyndende medicin (se

pkt. 2 “Brug af anden medicin”)

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre.

Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder

skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Ciprofloxacin Hexal efter den udløbsdato, der står på blisterkortet eller pakningen efter

”EXP”/udløbsdato. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ciprofloxacin Hexal 250 mg, 500 mg og 750 mg indeholder:

Aktivt stof: ciprofloxacin som ciprofloxacinhydrochloridmonohydrat, svarende til 250 mg, 500 mg og

750 mg ciprofloxacin.

Øvrige indholdsstoffer: cellulose, mikrokrystallinsk; natriumstivelsesglycolat; povidon; silica, kolloid

vandfri; stearinsyre; magnesiumstearat; croscarmellosenatrium; hypromellose; macrogol 6000; talcum

og titandioxid (E171).

Udseende og pakningstørrelse

Udseende

Ciprofloxacin Hexal 250 mg er hvide, runde, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side

og mærket ”cip 250”.

Ciprofloxacin Hexal 500 mg er hvide, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på begge sider

og mærket ”cip 500”.

Ciprofloxacin Hexal 750 mg er hvide, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv på begge sider

og mærket ”cip 750”.

Pakningstørrelse

Ciprofloxacin Hexal 250 mg, filmovertrukne tabletter :

6, 10, 12, 14, 20, 28 og 100 filmovertrukne tabletter i PVC/aluminiums- eller

PP/aluminiumsblisterpakning.

Hospitalspakning med 20, 30, 50 (10 x 5) og 160 filmovertrukne tabletter.

Ciprofloxacin Hexal 500 mg, filmovertrukne tabletter :

10, 12, 14, 16, 20, 28, 50 (10 x 5) og 100 filmovertrukne tabletter i PVC/aluminiums- eller

PP/aluminiumsblisterpakning.

Hospitalspakning med 20, 30, 100, 120 og 160 filmovertrukne tabletter.

Ciprofloxacin Hexal 750 mg, filmovertrukne tabletter :

10, 20 og 100 filmovertrukne tabletter i PVC/aluminiums- eller PP/aluminiumsblisterpakning.

Hospitalspakning med 20, 30, 50 (10 x 5) og 160 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelse:

Hexal A/S

Kanalholmen 8-12

2650 Hvidovre

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Gericke-Allee 1

D-39179 Barleben

Tyskland.

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne

Ciprofloxacin Hexal 250 mg filmovertrukne tabletter:

Holland:

Ciprofloxacine Sandoz 250 mg, filmomhulde tabletten

Østrig:

Ciprofloxacin '1A Pharma' 250 mg – Filmtabletten

Belgien:

Ciprofloxacine Sandoz 250 mg deelbare filmomhulde tabletten

Tyskland:

Ciprohexal® 250 mg

Danmark, Finland, Sverig:

Ciprofloxacin HEXAL

Luxemburg:

Ciprohexal 250 mg

Storbritannien:

Ciprofloxacin 250 mg tablets

Ciprofloxacin Hexal 500 mg filmovertrukne tabletter:

Holland:

Ciprofloxacine Sandoz 500 mg, filmomhulde tabletten

Østrig:

Ciprofloxacin '1A Pharma' 500 mg - Filmtabletten

Belgien:

Ciprofloxacine Sandoz 500 mg deelbare filmomhulde tabletten

Tyskland:

Ciprohexal® 500 mg

Danmark, Finland, Sverig:

Ciprofloxacin HEXAL

Luxemburg:

Ciprohexal 500 mg

Storbritannien:

Ciprofloxacin 500 mg tablets

Ciprofloxacin Hexal 750 mg filmovertrukne tabletter:

Holland:

Ciprofloxacine Sandoz 750 mg, filmomhulde tabletten

Belgien:

Ciprofloxacine Sandoz 750 mg deelbare filmomhulde tabletten

Tyskland:

Ciprohexal® 750 mg

Danmark, Finland, Sverig:

Ciprofloxacin HEXAL

Luxemburg:

Ciprohexal 750 mg

Storbritannien:

Ciprofloxacin 750 mg tablets

Denne indlægsseddel blev senest revideret 21-09-2011

Råd/medicinsk information

Antibiotika anvendes for at helbrede bakterielle infektioner. De har ingen virkning mod

virusinfektioner.

Hvis din læge har ordineret antibiotika, så behøver du dem præcist for denne sygdom.

Visse bakterier kan overleve eller formere sig på trods af behandling med antibiotika. Dette kaldes

resistens: visse behandlinger med antibiotika virker ikke.

Misbrug af antibiotika øger resistensen. Hvis du ikke tager hensyn til følgende, kan du til og med

hjælpe bakterierne med at blive resistente og dermed forsinke helbredelsen:

dosis

hvor ofte dosis skal tages

behandlingens varighed

For at bevare virkningen af denne medicin skal du derfor:

Kun anvende antibiotika, som lægen har ordineret

Følge doseringen nøje

Ikke anvende antibiotika igen, hvis ikke lægen har ordineret det, heller ikke hvis du ønsker at

behandle en lignende sygdom

Aldrig give din antibiotika til en anden person; den egner sig måske ikke til hans/hendes sygdom

Når behandlingen er afsluttet, skal du aflevere al ubrugt medicin på apoteket for at være sikker på,

at det bliver korrekt destrueret.

3-2-2014

Danish Pharmacovigilance Update 28 November 2013

Danish Pharmacovigilance Update 28 November 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Ciprofloxacin and the risk of tendon disorders, risk of blood clots from the use of the cancer medicine ponatinib and reporting of adverse reactions to the Danish Health and Medicines Authority.

Danish Medicines Agency

4-9-2018

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5857 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/726/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Filgrastim Hexal (Hexal AG)

Filgrastim Hexal (Hexal AG)

Filgrastim Hexal (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5766 of Wed, 29 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide HEXAL (Hexal AG)

Temozolomide HEXAL (Hexal AG)

Temozolomide HEXAL (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4481 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety