Ciprofloxacin "Actavis"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ciprofloxacin "Actavis" 250 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 250 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Ciprofloxacin "Actavis" 250 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 31924
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

1/10

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ciprofloxacin Actavis

250 mg, 500 mg og 750 mg filmovertrukne tabletter

Ciprofloxacin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Ciprofloxacin Actavis til dig personligt. Lad derfor være

med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de

samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ciprofloxacin Actavis

Sådan skal du tage Ciprofloxacin Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ciprofloxacin Actavis er et antibiotikum, der hører til quinolonfamilien. Det

aktive stof er ciprofloxacin. Ciprofloxacin virker ved at dræbe de bakterier, der

forårsager infektionerne. Det virker kun på visse bakterier.

Voksne

Ciprofloxacin Actavis bruges til voksne til behandling af følgende infektioner,

der skyldes bakterier:

luftvejsinfektioner

kroniske eller tilbagevendende infektioner i ører og bihuler

urinvejsinfektioner

infektioner i testiklerne

underlivsinfektioner hos kvinder

infektioner i mave-tarm-kanal og bughule

hud- og bløddelsinfektioner

infektioner i knogler og led

behandling af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer

(neutropeni)

forebyggelse af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer

(neutropeni)

2/10

forebyggelse af infektioner, der skyldes bakterien Neisseria meningitidis

udsættelse for indånding af miltbrandbakterier

Hvis du har en svær infektion eller en infektion, der skyldes mere end en

bakterie, skal du måske have anden antibiotisk behandling i tillæg til

Ciprofloxacin Actavis.

Børn og unge

Ciprofloxacin Actavis bruges til børn og unge til behandling af følgende

bakterieinfektioner under nøje overvågning af en speciallæge:

lungeinfektioner og infektioner i bronkierne hos børn og unge med cystisk

fibrose

komplicerede urinvejsinfektioner herunder infektioner, der har nået nyrerne

(pyelonephritis)

udsættelse for indånding af miltbrandbakterier

Ciprofloxacin Actavis kan også bruges til behandling af andre specielle,

alvorlige infektioner hos børn og unge efter et lægeligt skøn.

Lægen kan have givet dig Ciprofloxacin Actavis for noget andet. Følg altid

lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ciprofloxacin

Actavis

Tag ikke Ciprofloxacin Actavis

hvis du er

allergisk over for ciprofloxacin, andre quinolon-indholdende lægemidler eller

et af de øvrige indholdsstoffer i Ciprofloxacin Actavis (angivet i pkt. 6).

hvis du tager tizanidin (se pkt. 2: ”Brug af anden medicin sammen med

Ciprofloxacin Actavis”)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Ciprofloxacin Actavis.

Fortæl det til din læge, hvis du:

nogensinde har haft problemer med nyrerne, da det så kan være

nødvendigt at justere behandlingen.

har epilepsi eller andre sygdomme i nervesystemet (neurologiske

sygdomme).

har haft problemer med senerne under tidligere behandling med antibiotika

som f.eks. Ciprofloxacin Actavis.

har myasthenia gravis (en slags muskelsvaghed).

har et medfødt forlænget QT-interval eller nogen i din familie har det

(dette kan ses på et EKG, elektrisk måling af hjertet), har

elektrolytforstyrrelser i blodet (især lavt niveau af kalium eller magnesium i

blodet), har en meget langsom hjerterytme (bradykardi), har et svagt hjerte

(hjertesvigt), har haft et hjerteanfald (myokardieinfarkt), er kvinde eller

ældre, eller tager anden medicin, der medfører unormale EKG

3/10

forandringer (se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med

Ciprofloxacin”).

Hvis dit syn forringes, eller hvis dine øjne synes at være påvirkede på andre

måder, skal du kontakte en øjenlæge omgående.

Under behandling med Ciprofloxacin Actavis

Fortæl det omgående til din læge, hvis noget af følgende sker, mens du

tager Ciprofloxacin Actavis. Lægen vil tage stilling til, om behandlingen med

Ciprofloxacin Actavis skal stoppes.

Svær, pludselig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/shock,

angioødem). Selv efter den første dosis er der en lille risiko for, at du kan

udvikle en svær allergisk reaktion med følgende symptomer: strammen om

brystet, svimmelhed, almen utilpashed eller besvimelse eller svimmelhed,

når du rejser dig op. Hvis det sker, skal du omgående stoppe med at

tage Ciprofloxacin Actavis og straks kontakte lægen

Der kan af og til forekomme smerter og hævelse i leddene samt

seneskedehindebetændelse (tendinitis), især hvis du er ældre og også

behandles med binyrebarkhormon. Dette kan opstå indenfor 48 timer efter

behandlingsstart og op til flere måneder efter behandlingen er afsluttet.

Ved det første tegn på smerter eller betændelse skal du stoppe med at

tage Ciprofloxacin Actavis og holde det smertefulde område i ro. Undgå

unødvendige bevægelser, da det kan øge risikoen for senebrud

(seneruptur).

Hvis du har epilepsi eller andre neurologiske sygdomme, som f.eks.

nedsat ilttilførsel til hjernen (cerebral iskæmi) eller slagtilfælde, kan du få

bivirkninger fra centralnervesystemet. Hvis det sker, skal du stoppe med at

tage Ciprofloxacin Actavis og omgående kontakte lægen.

Du kan få psykiske symptomer første gang, du tager Ciprofloxacin

Actavis. Hvis du har en depression eller psykose, kan symptomerne

forværres under behandlingen med Ciprofloxacin Actavis. Det kan udvikle

sig til selvmordstanker. Hvis det sker, skal du stoppe med at tage

Ciprofloxacin Actavis og omgående kontakte lægen.

Du kan opleve symptomer på neuropati, som f.eks. smerte, brændende

fornemmelse, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed. Hvis du

får disse symptomer, skal du holde op med at tage Ciprofloxacin Actavis

og kontakte din læge.

Der kan komme diarré, mens du tager antibiotika, herunder Ciprofloxacin

Actavis, selv flere uger efter, at du er stoppet med at tage dem. Hvis

diarréen bliver svær eller fortsætter, eller hvis du opdager, at der er blod

eller slim i afføringen, skal du omgående stoppe med at tage Ciprofloxacin

Actavis, da det kan være livsfarligt. Tag ikke medicin, som stopper maven

eller nedsætter tarmbevægelserne og kontakt lægen.

Hvis du skal have taget blod- eller urinprøve, skal du fortælle til lægen

eller laboratoriepersonalet, at du tager Ciprofloxacin Actavis.

Ciprofloxacin Actavis kan give leverskader. Hvis du får symptomer, som

f.eks. appetitløshed, gulfarvning af huden (gulsot), mørkfarvet urin, kløen

eller spændinger i maven, skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin

Actavis og omgående kontakte lægen

4/10

Ciprofloxacin kan forårsage en nedsættelse af antallet af hvide

blodlegemer, og din modstandskraft over for infektioner kan være

nedsat. Hvis du får en infektion med symptomer som f.eks. feber og

alvorlig forværring af din almentilstand, eller feber med lokale symptomer

på infektion som f.eks. ondt i halsen, svælget eller munden eller problemer

med urinen, skal du omgående kontakte lægen. Der vil blive taget en

blodprøve for at kontrollere, om antallet af hvide blodlegemer er nedsat

(agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser lægen om din medicin.

Fortæl det til din læge, hvis du eller et af dine familiemedlemmer har

mangel på glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD), da du kan have

risiko for at få blodmangel (anæmi), når du tager ciprofloxacin.

Huden bliver mere følsom over for sollys eller ultraviolet lys (UV-lys),

når du tager Ciprofloxacin Actavis. Undgå udsættelse for stærkt sollys eller

kunstigt UV-lys som f.eks. solarier.

Brug af anden medicin sammen med Ciprofloxacin Actavis

Du skal fortælle det til din læge, hvis du tager anden medicin, der kan ændre

din hjerterytme: medicin, der tilhører gruppen af antiarytmika (f.eks. quinidin,

hydroquinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricykliske

antidepressiva, visse antimikrobielle stoffer (der tilhører gruppen af

makrolider), nogle antipsykotika.

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har

gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept,

f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Tag ikke Ciprofloxacin Actavis sammen med tizanidin, da det kan give

bivirkninger som f.eks. lavt blodtryk og søvnighed (se pkt. 2 "Tag ikke

Ciprofloxacin Actavis").

Medicinen på listen nedenfor kan have indvirkning på Ciprofloxacin Actavis i

kroppen. Hvis du tager Ciprofloxacin Actavis sammen med en eller flere af

disse slags medicin, er der risiko for, at medicintyperne påvirker hinanden

gensidigt. Samtidige indtag kan også øge risikoen for bivirkninger.

Fortæl det til din læge, hvis du tager:

warfarin, acenocoumarol, phenprocoumon eller fluindione (orale

antikoagulantia, blodfortyndende).

probenecid (mod urinsyregigt).

metoclopramid (mod kvalme og opkast).

omeprazol (mod mavesår).

methotrexat (mod visse kræftformer, psoriasis, leddegigt (rheumatoid

arthritis)).

teofyllin (mod åndedrætsbesvær).

tizanidin (mod muskelspasticitet ved dissemineret sklerose).

clozapin (mod psykoser).

ropinirol (mod Parkinson’s sygdom).

5/10

phenytoin (mod epilepsi).

ciclosporin (undertrykker kroppens immunforsvar).

medicin til behandling af uregelmæssig hjerterytme (f.eks. quinidin,

hydroquinidin, disopyramid, dofetilid, ibutilid, amiodaron og sotalol).

tricykliske antidepressiva (mod depression og andre psykiske tilstande,

f.eks. amitriptylin, imipramin).

makrolider (en bestemt type antibiotika, f.eks. erythromycin, azithromycin)

antipsykotika (mod psykiske tilstande).

Ciprofloxacin Actavis kan øge koncentrationen i blodet af følgende stoffer:

pentoxifyllin (forstyrrelser i blodomløbet).

koffein.

glibenclamid (mod diabetes).

duloxetin (mod depression).

lidocain (lokalbedøvelse).

sildenafil (mod impotens).

agomelatin

zolpidem

Visse typer af medicin nedsætter virkningen af Ciprofloxacin Actavis. Fortæl

det til din læge, hvis du tager eller ønsker at tage:

syreneutraliserende midler (antacida).

mineraltilskud.

sukralfat (slimhindebeskyttende lægemiddel).

en polymerisk fosfatbinder (f.eks. sevelamer).

medicin eller kosttilskud, som indeholder calcium, magnesium, aluminium

eller jern.

Hvis det er vigtigt, at du tager disse præparater, skal du tage dem omkring to

timer før eller tidligst fire timer efter, at du har taget Ciprofloxacin Actavis.

Brug af Ciprofloxacin Actavis sammen med mad og drikke

Medmindre du tager Ciprofloxacin Actavis under et måltid, må du ikke spise

eller drikke mejeriprodukter af nogen som helst slags (f.eks. mælk eller

yoghurt) eller indtage drikke, som er tilsat calcium, når du tager tabletterne, da

det kan påvirke optagelsen af det virksomme stof.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds,

før du tager Ciprofloxacin Actavis. Det er bedst at undgå at bruge

Ciprofloxacin Actavis under graviditet.

Du må ikke tage Ciprofloxacin Actavis, hvis du ammer, fordi ciprofloxacin

udskilles i modermælken og kan være skadeligt for dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ciprofloxacin Actavis kan få dig til at føle dig mindre vågen. Du kan opleve

forstyrrelser i nervesystemet. Vær derfor sikker på, hvordan du reagerer på

Ciprofloxacin Actavis, før du kører bil, motorcykel, cykel eller betjener

maskiner. Hvis du er i tvivl om noget, skal du spørge din læge.

6/10

3. Sådan skal du tage Ciprofloxacin Actavis

Tag altid dette lægemiddel nøjagtig efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Din læge vil forklare dig nøjagtigt, hvor meget Ciprofloxacin Actavis du skal

tage samt hvor tit og i hvor lang tid. Det afhænger af, hvilken infektion du har,

og hvor svær den er.

Fortæl det til din læge, hvis du har problemer med nyrerne, da det kan kræve,

at dosis skal justeres.

Behandlingen varer normalt fra 5 til 21 dage, men kan vare længere i tilfælde

af svære infektioner. Tag tabletterne præcis, som din læge har anvist. Spørg

lægen eller apoteket til råds, hvis du ikke er sikker på, hvor mange tabletter,

du skal tage, og hvordan du skal tage dem.

Slug tabletterne med masser af væske. Lad være med at tygge

tabletterne. De smager ikke godt.

Prøv at tage tabletterne på samme tid hver dag.

Du kan tage tabletterne mellem måltiderne eller til måltiderne. Hvis du

tager calcium som en del af et måltid, vil det ikke påvirke optagelsen

væsentligt. Du må dog ikke tage Ciprofloxacin Actavis-tabletterne

alene sammen med mælkeprodukter, som f.eks. mælk eller yoghurt,

eller sammen med calciumberiget frugtjuice.

Husk at drikke masser af væske, mens du tager Ciprofloxacin Actavis.

Hvis du har taget for meget Ciprofloxacin Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af

Ciprofloxacin Actavis, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet,

og du føler dig utilpas. Tag om muligt tabletterne eller pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Ciprofloxacin Actavis

Tag den normale dosis så hurtigt som muligt og fortsæt derefter som anvist.

Hvis det imidlertid er lige før, du skal tage næste dosis, skal du ikke tage den

glemte dosis, men fortsætte som sædvanligt. Tag ikke en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis. Sørg for at gennemføre hele behandlings-

forløbet.

Hvis du holder op med at tage Ciprofloxacin Actavis

Det er vigtigt, at du gennemfører hele behandlingsforløbet, også selv om

du begynder at få det bedre efter nogle dage. Hvis du stopper med at tage

medicinen for hurtigt, er infektionen måske ikke forsvundet helt, og

symptomerne kan vende tilbage eller forværres. Du kan også udvikle

resistens over for antibiotikummet.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

7/10

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af -10 behandlede):

kvalme, diarré

ledsmerter hos børn.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100

behandlede):

svampeinfektioner

høj koncentration af en bestemt slags hvide blodlegemer (eosinofili)

appetitløshed (anoreksi)

uro og rastløshed

hovedpine, svimmelhed, søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser

opkastning, mavesmerter, fordøjelsesforstyrrelser som f.eks. mavebesvær

(fordøjelsesbesvær eller halsbrand) eller luftafgang fra tarmen

øgede mængder af visse stoffer i blodet (transaminaser og/eller bilirubin)

udslæt, kløe eller nældefeber

ledsmerter hos voksne

nedsat nyrefunktion

smerter i muskler og knogler, almen utilpashed (asteni) eller feber

øget mængde af et bestemt stof i blodet (basisk fosfatase).

Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):

tarmbetændelse (colitis) relateret til brug af antibiotika (kan i sjældne tilfælde

være dødelig) (se pkt. 2: Advarsler og forsigtighedsregler)

ændringer i blodtal (leukopeni, leukocytose, neutropeni, anæmi), øget eller

nedsat mængde af en bestemt blodstørkningsfaktor (trombocytter)

allergisk reaktion, hævelser (ødemer) eller hurtig hævelse i hud og

slimhinder (angioødem)

øget blodsukker (hyperglykæmi)

forvirring, desorientering, angst, mærkelige drømme, depression (se pkt. 2:

Advarsler og forsigtighedsregler) eller hallucinationer

stikken og prikken, usædvanlig følsomhed over for sanseindtryk, nedsat

hudfølsomhed, rysten, krampeanfald (se pkt 2: Advarsler og

forsigtighedsregler) eller svimmelhed

synsforstyrrelser (se pkt 2: Advarsler og forsigtighedsregler)

øresusen (tinnitus) eller tab af hørelse

hurtige hjerteslag (takykardi)

udvidelse af blodkarrene (vasodilation), lavt blodtryk eller besvimelse

åndenød, herunder astmasymptomer

leversygdom, gulsot (cholestatisk icterus) eller ikke-smitsom

leverbetændelse

lysfølsomhed (se pkt. 2: Advarsler og forsigtighedsregler)

muskelsmerter, betændelse i leddene (inflammation), øget spænding i en

muskel eller kramper

nyresvigt, blod eller krystaller i urinen (Se pkt. 2: Advarsler og

forsigtighedsregler), urinvejsinfektion

ophobning af væske i kroppen (væskeretention) eller stærk svedtendens

8/10

øget koncentration af enzymet amylase.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10.000

behandlede):

en speciel situation med et nedsat antal røde blodlegemer (hæmolytisk

anæmi), et farligt fald i antallet af en speciel type hvide blodlegemer

(agranulocytose), et fald i antallet af røde og hvide blodlegemer samt

blodplader (pancytopeni), som kan være dødelig og en hæmning af

knoglemarven (knoglemarvesdepression), som også kan være dødelig (se

pkt. 2: Advarsler og forsigtighedsregler)

svære allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion eller anafylaktisk shock,

som kan være dødelig - serumsygdom) (se pkt. 2: Advarsler og

forsigtighedsregler)

psykiske forstyrrelser (psykotiske reaktioner) (se pkt. 2: Advarsler og

forsigtighedsregler)

migræne, besvær med at styre bevægelser, usikker gang, forøget

følsomhed over for lugte (olfaktorisk sygdom), tryk på hjernen (forhøjet

intrakranielt tryk)

forvrænget farvesyn

betændelse i blodkarrenes væg (vasculitis)

betændelse i bugspytkirtlen

levercelledød (levernekrose), som lejlighedsvis kan medføre livsfarligt

leversvigt

små punktformede blødninger under huden (petekkier), forskellige

hududbrud eller udslæt (f.eks. det potentielt dødelige Stevens-Johnson

syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse)

muskelsvaghed, betændelse i en sene (inflammation), senebrud – især i

den store sene på bagsiden af anklen (akillessenen) (se pkt. 2: Advarsler

og forsigtighedsregler); forværring af symptomer på myasthenia gravis (se

pkt. 2: Advarsler og forsigtighedsregler).

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

unormal hurtig hjerterytme, livstruene uregelmæssig hjerterytme, ændring af

hjerterytmen (kaldet forlængelse af QT-interval, ses på EKG, elektrisk

aktivitet i hjertet)

problemer i forbindelse med nervesystemet som f.eks. smerte, brændende

fornemmelse, stikken og prikken, følelsesløshed og/eller slaphed i arme/ben.

Røde hævede områder med mange små pustler (akut generaliseret

eksantematøs pustulose)

INR stigning (hos patienter i behandling med vitamin K antagonist) hvilket

kan føre til øget risiko for blødning.

følelse af opstemthed (mani) eller følelse af stor optimisme og overaktivitet

(hypomani)

alvorlig overfølsomhedsreaktion, som kaldes DRESS (lægemiddelreaktion

med eosinofili og systemiske symptomer)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

9/10

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Ciprofloxacin Actavis utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Ciprofloxacin Actavis ved almindelig temperatur.

Tag ikke Ciprofloxacin Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen

efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ciprofloxacin Actavis 250 mg, 500 mg og 750 mg tabletter indeholder

Aktivt stof: ciprofloxacin (som ciprofloxacinhydrochlorid monohydrat)

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, kolloid vandfri silica,

magnesiumstearat

Filmovertræk: Hypromellose, macrogol 400, titandioxid (E171)

Udseende

Ciprofloxacin Actavis er hvide eller gullige, filmovertrukne tabletter med

delekærv på begge sider og sidevægge.

250 mg tabletter er runde, bikonvekse og mærket ”C250” på den ene side.

500 mg tabletter er ovale, bikonvekse og mærket ”C500” på den ene side.

750 mg tabletter er ovale, bikonvekse og mærket ”C750” på den ene side.

Pakningsstørrelser

Blister (Al/PVC)

1, 8, 10, 16, 20, 30, 50 og 100 filmovertrukne tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island.

10/10

Repræsentant i Danmark

Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Fremstiller

Actavis Ltd.; BT 16 Bulebul Industrial Estate, Zejtun, Malta

Actavis Group PTC ehf, Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður Island

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende

navne

Danmark

Ciprofloxacin Actavis

Hollnad

Ciprofloxacine Aurobindo 750 mg, filmomhulde tabletten

Portugal

Ciprofloxacina Aurovitas

Denne indlægsseddel blev sidst revideret december 2015.

Antibiotika anvendes for at helbrede bakterielle infektioner. De har ingen

virkning mod virusinfektioner.

Hvis din læge har ordineret antibiotika, så behøver du dem præcist for denne

sygdom.

Visse bakterier kan overleve eller formere sig på trods af behandling med

antibiotika. Dette kaldes resistens: visse behandlinger med antibiotika virker

ikke.

Misbrug af antibiotika øger resistensen. Hvis du ikke tager hensyn til følgende,

kan du til og med hjælpe bakterierne med at blive resistente og dermed

forsinke helbredelsen:

dosis

hvor ofte dosis skal tages

behandlingens varighed

For at bevare virkningen af denne medicin, skal du derfor:

Kun anvende antibiotika, som lægen har ordineret

Følge doseringen nøje

Ikke anvende antibiotika igen, hvis ikke lægen har ordineret det, heller ikke

hvis du ønsker at behandle en lignende sygdom

Aldrig give din antibiotika til en anden person; den egner sig måske ikke til

hans/hendes sygdom.

Når behandlingen er afsluttet, skal du aflevere al ubrugt medicin på apoteket

for at være sikker på, at det bliver korrekt destrueret.