Celebrex

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Celebrex 200 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 200 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Celebrex 200 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49929
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Celebrex® 100 mg og 200 mg hårde kapsler

Celecoxib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret Celebrex® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Celebrex

3. Sådan skal du tage Celebrex

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Celebrex

er et smertestillende, feber- og betændelses-

nedsættende middel.

Det tilhører gruppen af selektive cyclooxygenase 2

(COX-2) hæmmere.

Celebrex

virker ved at nedsætte mængden af stoffet

COX-2, der er med til at danne nogle stoffer i kroppen,

som giver smerte, hævelse og feber.

Du kan tage Celebrex

i særlige tilfælde til behandling

af gigtsygdomme som

• slidgigt (osteoarthrosis)

• kronisk leddegigt (rheumatoid arthritis)

• gigt i ryghvirvlerne (ankyloserende spondylitis).

Lægen kan have givet dig Celebrex

for noget andet.

Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT

TAGE CELEBREx®

Tag ikke Celebrex

hvis du

• er overfølsom over for celecoxib eller et af de øvrige

indholdsstoffer (”se vigtig information om nogle af de

øvrige indholdsstoffer i Celebrex

”).

• er overfølsom over for en bestemt type antibiotika

(sulfonamider).

• har aktivt mavesår eller sår på tarmene, eller blødning

i maven eller tarmene (Inflammatorisk tarmsygdom).

• har eller har haft astma, næsepolypper, svær tillukning

af næsen eller udslæt (nældefeber) og hævelser efter

behandling med acetylsalicylsyre (aspirin) eller anden

smertestillende medicin (NSAID).

• er gravid eller er i den fødedygtige alder, og ikke

bruger sikker svangerskabsforebyggelse.

• ammer.

• har dårlig lever.

• har dårlige nyrer.

• har haft problemer med blodomløbet (perifer arteriel

sygdom), eller hvis du har fået foretaget operation i

blodårerne

• lider af hjertesvigt, har fået konstateret hjertesygdom

eller cerebrovaskulær sygdom f.eks. hvis du har haft

et hjertetilfælde, slagtilfælde, forbigående nedsat

blodtilførsel til hjernen, smerter i brystet, evt. med

udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig

blodforsyning til hjertemusklen (angina pectoris), eller

ved tilstopning af blodårerne til hjertet eller hjernen.

Vær ekstra forsigtig med at tage Celebrex

®

Samtidig behandling med anden medicin kan medføre

uønskede vekselvirkninger, se ”Brug af anden medicin”.

Vær opmærksom på følgende

• Brug af Celebrex

kan være forbundet med en let

forøget risiko for hjertetilfælde (”myokardieinfarkt”)

og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser

og ved længere tids brug. Den anbefalede dosis og

behandlingstid må normalt ikke overskrides.

• Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har haft

slagtilfælde eller mener, at du er i risiko for dette

(f.eks. hvis du har for højt blodtryk, sukkersyge, for

højt kolesteroltal eller er ryger), så tal med lægen.

• Hvis du får kvalme, opkastninger og meget udtalt

sløjhed. Kontakt læge og skadestue.

• Hvis du får smerter i øverste del af maven (mavesår)

og/eller blødning fra mave eller tarm, mens du tager

Celebrex

, skal du stoppe med at tage medicinen og

kontakte læge eller skadestue.

• Celebrex

kan skjule feber og symptomerne på

infektionssygdomme.

• Brug af Celebrex

kan i visse tilfælde være forbundet

med bivirkninger som usædvanlige mavesmerter,

ændret afføring, halsbrand m.m. Tal med lægen, hvis

• er ældre.

• får andre NSAID- eller acetylsalicylsyrepræparater

(smertestillende).

• tidligere har haft en mave-tarmsygdom (f.eks.

blødninger i mave og/eller tarm).

Brug af Celebrex

sammen med andre NSAID-præparater

bør undgås.

Tal med lægen, inden du tager Celebrex

®

, hvis du

• tager anden smertestillende medicin (NSAID).

• samtidig tager blodfortyndende medicin som warfarin

eller acetylsalicylsyre, da det kan øge risikoen for

mavesår og blødning.

• har ophobning af væske i kroppen.

• har lever- eller nyresygdom.

• tager vanddrivende medicin (f.eks. diuretika).

• har eller har haft for højt blodtryk og får f.eks.

ACE-hæmmere eller angiotensin II receptoragonister.

Kontakt straks læge, hvis du under behandlingen får

hududslæt, blødninger fra slimhinder eller andre over-

følsomhedsreaktioner.

Du kan i meget sjældne tilfælde få pludseligt hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til

timer) pga. overfølsomhed (anafylaksi). Ring 112.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at

du er i behandling med Celebrex

. Det kan have betydning

for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du

bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin

købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og

mineraler samt kosttilskud.

Brug af anden medicin

Tal med din læge, hvis du tager

• Medicin mod mani og depression (lithium, SSRI).

• Medicin mod psykoser (diazepam, citalopram,

imipramin).

• Smertestillende medicin (NSAID, acetylsalicylsyre).

• Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, acetylsali-

cylsyre).

• Hjertemedicin (ACE-hæmmere, angiotensin II

antagonister).

• Forhøjet blodtryk (betablokkere).

• Vanddrivende medicin (diuretika).

• Medicin, der undertrykker immunforsvaret bl.a. efter

organtransplantation (ciclosporin og tacrolimus).

• Medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft

(methotrexat).

• Medicin mod hoste (dextromethorphan).

• Medicin mod svampeinfektioner (fluconazol).

• Medicin mod tuberkulose (rifampicin).

• Medicin mod epilepsi (carbamazepin).

• Medicin mod epilepsi og søvnløshed (barbiturater).

Brug af Celebrex

sammen med mad og drikke

Du kan tage Celebrex

i forbindelse med et måltid, men

det er ikke nødvendigt.

Du skal tage Celebrex

kapsler med et glas vand.

08-2013

P386188-3

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen

form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Celebrex

, hvis du er gravid.

Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker

prævention, så længe du tager Celebrex

. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Celebrex

, da Celebrex

går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Celebrex

kan give bivirkninger som svimmelhed og

søvnighed, der i større eller mindre grad kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige

indholdsstoffer i Celebrex

Celebrex

indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen,

før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at

du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE CELEBREx

®

Tag altid Celebrex

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er

du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Behandling af slidgigt (osteoarthrosis)

200 mg 1 gang dagligt eller 100 mg 2 gange dagligt.

Lægen kan øge dosis til 200 mg to gange dagligt.

Du må højst tage 400 mg dagligt.

Hvis du ikke får det bedre i løbet af 2 uger, skal du kon-

takte din læge.

Behandling af leddegigt (rheumatoid artritis)

100 mg 2 gange dagligt. Lægen kan øge dosis til 200 mg

2 gange dagligt.

Du må højst tage 400 mg dagligt.

Hvis du ikke får det bedre i løbet af 2 uger, skal du

kontakte din læge.

Behandling af gigt i ryghvirvlerne (Ankyloserende

spondylitis)

200 mg 1 gang dagligt eller 100 mg 2 gange dagligt.

Lægen kan øge dosis til 400 mg 1 gang dagligt eller

200 mg 2 gange dagligt.

Du må højst tage 400 mg dagligt.

Hvis du ikke får det bedre i løbet af 2 uger, skal du

kontakte din læge.

Celebrex

hårde kapsler

fås i flere styrker. Vær derfor

opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine

Celebrex

hårde kapsler

til alle de anførte doseringer.

Ældre (over 65 år)

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Tal med lægen, hvis du vejer mindre end 50 kg.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få Celebrex

hårde kapsler.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Hvis du har taget for mange Celebrex

®

hårde kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

taget flere Celebrex

hårde kapsler, end der står her, eller

flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Celebrex

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en

dosis kapsler. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Celebrex

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter

aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Celebrex

kan som al anden medicin give bivirkninger,

men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 100 patienter.

• Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals

og arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.

Ikke almindelige bivirkninger Forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 1.000 patienter.

• Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. blodprop i

hjernen evt. hjerneblødning. Ring 112.

• Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste,

trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga.

dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue.

• Forværring af forhøjet blodtryk. Kontakt lægen.

• Forværring af betændelse i mave- og tarm. Kontakt

lægen.

Sjældne bivirkninger Forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter.

• Sort, tjærelignende, glinsende, grødet afføring med

en karakteristisk, rådden lugt forårsaget af blødning

fra spiserør, mavesæk eller tolvfingertarm (Melæna).

Kontakt straks læge eller skadestue.

• Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i

bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse

(inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed

(anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

• Voldsom, hurtigt udviklet gulsot med kvalme,

opkastninger og meget udtalt sløjhed. Kontakt læge

eller skadestue.

• Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed,

almen sløjhed og evt. feber pga. meningitis-lignende

tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt.

112, hvis du bliver alment sløj med hovedpine og

nakkestivhed.

• Astmalignende anfald, åndenød. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

• Blokering af en arterie eller blodåre i øjet, som kan

medføre delvist eller fuldstændigt tab af synsevne,

øjenbetændelse (med røde øjne), blødning i øjnene.

Kontakt straks læge eller skadestue.

• Leverbetændelse med kvalme opkastninger og gulsot.

Kontakt læge eller skadestue.

• Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt.

Kontakt læge eller skadestue.

• Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af

hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.

• Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på

hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget

af feber. Kontakt læge eller skadestue.

• Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge

eller skadestue.

• Nyrebetændelse med smerter, feber og blod i urinen.

Kontakt læge eller skadestue.

• Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende

urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller

skadestue.

• Forværret epilepsi. Kontakt lægen.

• Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga.

tyktarmsbetændelse/ forværret tyktarmsbetændelse.

Kontakt lægen.

• Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning,

hoste og åndenød pga. blodprop i lungen. Ring 112.

• Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og

slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse

(infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer

og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

• Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende

anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

• Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning

i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

• Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. hjerne-

blødning. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere

end 1 ud af 10 patienter.

• For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal

behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 100 patienter.

• Åndenød. Kan være alvorlig. Tal med lægen.

• Betændelse i næse, bihuler, svælg og hals med hoste,

snue og feber.

• Svien og smerter ved vandladning pga. betændelse i

urinrøret.

• Urinvejsinfektion.

• Søvnløshed.

• Svimmelhed.

• Forværret allergi.

• Mavesmerter, diaré, sure opstød.

• Luftafgang fra tarmen.

• Opkastning og synkebesvær.

• Udslæt, kløe.

• Influenzalignende sygdom: feber, kvalme, hovedpine,

muskelømhed.

• Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben, ankler

og hænder pga. væskeophobning i kroppen. Tal med

lægen.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 1.000 patienter.

• Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt

kalium i blodet. Forhøjet kalium i blodet kan i meget

sjældne tilfælde blive alvorligt med lammelser og

forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop).

Tal med lægen.

• Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller

blive alvorligt. Tal med lægen.

• Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en

alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

• Angst.

• Træthed.

• Søvnighed.

• Sløret syn.

• Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed

i huden.

• Susen for ørerne (tinnitus), høretab.

• Hjertebanken.

• Forstoppelse, opstød.

• Mavesmerter, kvalme og opkastninger pga. betændelse

i maven.

• Mundbetændelse.

• Nældefeber.

• Benkramper.

• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget

hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10

ud af 10.000 patienter.

• Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner)

især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet

(for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du

får feber, skal du straks kontakte læge.

• Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga.

betændelse i spiserøret (øsofagit).

• Sår i spiserør, mavesæk, tolvfingertarm, tyndtarm og

tyktarm, tarmperforation.

• Usikre bevægelser.

• Smagsforandringer.

• Hårtab.

• Øget følsomhed af huden for lys.

• Forvirring.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

• Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge

eller skadestue.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt.

Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og

tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

• Udslæt med pusholdige blærer.

• Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga.

for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet

kan i meget sjældne tilfælde blive alvorligt med

muskelkramper og koma. Tal med lægen.

• Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar.

Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt.

Tal med lægen.

• Manglende eller nedsat smags- eller lugtesans.

• Smerter i leddene.

• Menstruationsforstyrrelser.

• Hovedpine.

• Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.

• Rødmen og varmefornemmelse i ansigtet.

• Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

• Blødninger i huden.

• Brystsmerter.

• Muskelsmerter, ømhed, hævelse og stive bevægelser.

• Lægemiddeludløst udslæt, feber og andre overfølsom-

hedssymptomer.

Celebrex

kan herudover give bivirkninger, som du normalt

ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse

laboratorieprøver, f.eks. forhøjede levertal og blodprøver,

som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.

dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med

almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et ind-

beretningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Celebrex

ved temperaturer over 30 °C.

Tag ikke Celebrex

efter den udløbsdato, der står på

pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Celebrex

100 mg og 200 mg hårde kapsler

indeholder:

Aktivt stof: Celecoxib.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, natrium-

laurylsulfat, povidon K30, croscarmellosenatrium,

magnesiumstearat, gelatine, titandioxid (E171).

Mærkningsblækket indeholder:

100 mg: Indigotin (E 132), shellac og propylenglycol.

200 mg: Gul jernoxid (E 172), shellac og propylenglycol.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Celebrex

100 mg er hvide, uigennemsigtige hårde kapsler

med to blå bånd mærket 7767 og 100.

Celebrex

200 mg er hvide, uigennemsigtige hårde kapsler

med to gule bånd mærket 7767 og 200.

Pakningsstørrelser

Celebrex

100 mg og 200 mg fås i pakningsstørrelser á

100 hårde kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Celebrex

er et registreret varemærke, der tilhører

G.D. Searle LLC., a Delaware Limited Liability Company.

Celebrex

svarer til Celebra

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

august 2013

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.