Cefotaxim "Sandoz"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cefotaxim "Sandoz" 2 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 2 g
 • Lægemiddelform:
 • pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Cefotaxim "Sandoz" 2 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 33568
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cefotaxim Sandoz, pulver til injektionsvæske, opløsning 0,5 g

Cefotaxim Sandoz, pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning 1 g

Cefotaxim Sandoz, pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning 2 g

cefotaxim

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cefotaxim Sandoz

Sådan skal du bruge Cefotaxim Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Det aktive indholdsstof i denne medicin er cefotaxim. Cefotaxim Sandoz er et antibiotikum. Det

tilhører en gruppe af antibiotika, der kaldes cefalosporiner.

Cefotaxim kan anvendes imod bakterieinfektioner, såsom:

Lungeinfektioner (i nedre luftveje).

Blære- og nyrebetændelse (urinvejsinfektioner).

Infektioner i huden og dens underliggende lag (bløddele).

Infektioner i kønsorganerne (herunder gonnoré, der er en seksuelt overført sygdom).

Maveinfektioner (bughindebetændelse).

Hjernehindebetændelse (meningitis).

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cefotaxim Sandoz

Brug ikke Cefotaxim Sandoz:

Hvis du er overfølsom (allergisk) over for cefotaxim eller over for andre cefalosporiner.

Hvis du tidligere har fået en overfølsomhedsreaktion over for penicillin eller anden medicin

fra penicillin-gruppen (betalaktam-antibiotika).

Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Cefotaxim Sandoz:

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Hvis du har svær allergi eller astma.

Hvis du får svær, vedvarende (blodholdig) diarré. Det kan være, du har fået

tyktarmsbetændelse på grund af cefotaxim. I så tilfælde skal behandlingen med Cefotaxim

Sandoz straks stoppes. Tag ikke medicin, der nedsætter tarmens aktivitet.

Hvis du skal have behandling i mere end 7 dage. I så tilfælde vil lægen tage blodprøver. Hvis

antallet af hvide blodlegemer falder, vil lægen til sidst afbryde behandlingen.

Hvis du har nyreproblemer.

Hvis du er på natriumfattig (saltfattig) diæt.

Hvis et af de ovennævnte punkter gør sig gældende for dig, vil lægen måske ændre din behandling

eller give dig særlig rådgivning.

Hvis du får Cefotaxim Sandoz via en indsprøjtning i en muskel:

Lægen kan vurdere, at det er nødvendigt, at du får Cefotaxim Sandoz via en indsprøjtning i en muskel.

I så tilfælde vil lægen fortynde medicinen med lidocain for at gøre indsprøjtningen mindre smertefuld.

Denne indgivelsesmåde er dog ikke egnet til alle. Produktinformationen for den valgte medicin med

lidocain skal overholdes.

Cefotaxim Sandoz kan påvirke resultaterne af visse blod- og urinprøver. Hvis du skal have taget

blodprøver (såsom Coomb’s test) eller urinprøver til måling af sukkerniveauerne (af Fehlings-typen,

som måler niveauerne af reducerende sukkerarter) eller andre prøver, er det vigtigt, at du fortæller

lægen, at du tager Cefotaxim Sandoz, da det kan medføre falsk-positive resultater.

Hvis du skal have Cefotaxim Sandoz i mere end 7 dage, skal du måske have taget nogle blodprøver.

Brug af anden medicin sammen med Cefotaxim Sandoz

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, samt stærke vitaminer

og mineraler samt kosttilskud. Dette er vigtigt, idet nogen medicin ikke må tages sammen med

Cefotaxim Sandoz.

Du må IKKE få Cefotaxim Sandoz sammen med følgende lægemidler:

Visse antibiotika – tetracycliner (såsom doxycyclin eller minocyclin), erythromycin,

chloramphenicol. Disse lægemidler vil ikke virke rigtigt, hvis du tager dem sammen med

Cefotaxim Sandoz.

Det frarådes at tage følgende lægemidler sammen med Cefotaxim Sandoz:

Alle andre antibiotika. Disse lægemidler vil måske ikke virke rigtigt, hvis du tager dem

sammen med Cefotaxim Sandoz.

Probenecid (mod urinsur gigt). Det kan medføre, at din krop er længere tid om at udskille

Cefotaxim Sandoz.

Medicin, der påvirker din nyrefunktion, såsom aminoglycosid-antibiotika eller diuretika

(vanddrivende medicin såsom furosemid).

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Cefotaxim Sandoz kan blive videregivet til dit barn gennem livmoderen eller gennem modermælken.

Hvis du er gravid eller ammer, vil lægen vurdere, om du kan få behandling med Cefotaxim Sandoz.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke set tegn på, at Cefotaxim Sandoz påvirker evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Cefotaxim Sandoz kan dog give bivirkninger (se pkt. 4), der i større eller mindre grad kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Hvis du oplever svimmelhed, skal du

ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Cefotaxim Sandoz indeholder natrium

Cefotaxim Sandoz indeholder 2,09 mmol (svarende til 48 mg) natrium per gram.

Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

Sådan skal du bruge Cefotaxim Sandoz

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Cefotaxim Sandoz indgives normalt af en læge eller sygeplejerske.

Cefotaxim Sandoz gives:

I en åre (intravenøst), enten via en langsom indsprøjtning (over 3-5 minutter) eller via et drop

(over 20-60 minutter).

I en stor muskel i balden (intramuskulært) via en indsprøjtning.

Lægen fastsætter dosis på baggrund af din alder, din vægt, infektionens alvorlighedsgrad og din lever-

og nyrefunktion. Lægen kan fortælle dig herom.

Den anbefalede dosis er

Voksne og børn på 12 år og derover, der vejer mere end 50 kg:

2-6 g dagligt, fordelt på flere indsprøjtninger/infusioner.

Ved alvorlige infektioner kan dosis øges til 12 g dagligt.

Børn (fra 1 måned til 12 år), der vejer mindre end 50 kg:

50-150 mg per kg kropsvægt om dagen, fordelt på to til fire indsprøjtninger/infusioner.

Ved alvorlige infektioner kan dosis øges til maksimalt 200 mg/kg/dag, fordelt på flere

indsprøjtninger/infusioner.

Nyfødte (under 4 uger gamle):

50 mg per kg kropsvægt om dagen, fordelt på to til fire indsprøjtninger/infusioner.

Ved alvorlige infektioner kan dosis øges til maksimalt 150-200 mg/kg kropsvægt/dag.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis, hvis dine nyrer og lunger fungerer normalt.

Særlig doseringsinformation:

Gonnoré: 1 enkelt indsprøjtning med en dosis på 0,5 – 1 g.

Blære- eller nyreinfektioner uden komplikationer: 1 g to gange dagligt.

Hjernehindebetændelse:

Voksne: 6-12 g dagligt.

Børn: 150-200 mg/kg kropsvægt dagligt

Nyfødte: 50 mg/kg kropsvægt dagligt.

Bughindebetændelse:

Cefotaxim Sandoz kan anvendes i kombination med andre antibiotika.

I særlige tilfælde kan Cefotaxim Sandoz indsprøjtes direkte i en stor muskel. I så tilfælde kan det

være, at Cefotaxim Sandoz pulver til injektionsvæske, opløsning bliver blandet med et lægemiddel,

der hedder lidocain, for at gøre indsprøjtningen mindre smertefuld.

Hvis du har taget for meget Cefotaxim Sandoz

Da Cefotaxim Sandoz som regel gives af en læge eller sygeplejerske, er det usandsynligt, at du får en

forkert dosis.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Kontak lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Cefotaxim Sandoz end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Cefotaxim Sandoz

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks lægen, hvis du får en af følgende bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

Nedsat antal blodplader (trombocytopeni), hvilket medfører øget tendens til blødning og

blodudtrædning, feber, ondt i halsen eller mundsår p.g.a. infektioner, der er forårsaget af et lavt

antal hvide blodlegemer (leukopeni) eller et højt antal af en vis type hvide blodlegemer.

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

Tarmbetændelse, også kaldet colitis (eller antibiotika-relateret colitis), der giver svær, langvarig

vandig eller blodig diarré med mavekramper og feber.

Alvorlige blodforstyrrelser, herunder ændret antal af visse hvide blodlegemer (hvilket kan

forårsage hyppige infektioner, feber, svære kulderystelser, øm hals eller mundsår).

Nedbrydning af røde blodlegemer (hvilket medfører træthed, åndenød eller bleg hud).

Svære overfølsomhedsreaktioner med symptomer såsom hævelse af læber, tunge, ansigt og svælg,

pludseligt åndedræts-, tale- og synkebesvær.

Hovedpine, svimmelhed, krampeanfald (der kan være symptomer på en hjernesygdom, der kaldes

encefalopati).

Hjerterytmeforstyrrelser efter en meget hurtig indsprøjtning ind i en blodåre (vene).

Gulfarvning af huden og øjnene, manglende appetit, lysfarvet urin på grund af leverbetændelse.

Hududslæt, der kan danne blister og ligner små målskiver (en mørk plet i midten, omgivet af et

lysere område med en mørk ring rundt i kanten).

Udbredt udslæt med blister og blærer og hudafskalning. (Dette kan være tegn på Stevens-

Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse).

Større eller mindre urinproduktion end normalt eller spor af blod i urinen, nogle gange med

hævede arme eller ben og/eller lændesmerter som følge af nyreproblemer.

Ved indsprøjtning i en muskel: Kombinationen med lidocain kan medføre systemiske reaktioner.

Andre mulige bivirkninger:

Meget almindelig: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede

Indsprøjtning i en muskel kan være smertefuldt.

Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

Personer, der bliver behandlet mod infektioner, der er forårsaget af en bestemt type bakterier, der

hedder spirokæter, får ofte symptomer som feber og kulderystelser. Dette kaldes Herxheimers

reaktion og er et tegn på, at behandlingen er effektiv.

Ændrede blodprøveresultater ved lever- og nyrefunktionstests.

Feber.

Overfølsomhedsreaktioner, såsom hududslæt (nældefeber), kløe.

Smertefuld hævelse og betændelse på indsprøjtningsstedet i en blodåre.

Løs afføring eller diarré.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

Kvalme, opkastning.

Mavesmerter.

Lægen vil måske tage nogle prøver under din behandling for at se, om der er sket forandringer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette direkte til Sundhedsstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel. Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S. Websted:

www.meldenbivirkning.dk, email: sst@sst.dk.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke legemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Pulver:

Må ikke opbevares over 25 °C. Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys.

For opbevaringsbetingelser for det rekonstituerede/fortyndede lægemiddel, se venligst afsnittet

”Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale” sidst i denne indlægsseddel.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cefotaxim Sandoz indeholder:

Aktivt stof: cefotaxim (som natriumsalt).

Et hætteglas indeholder 0,5 g /1 g /2 g cefotaxim.

Øvrige indholdsstoffer: Dette lægemiddel indeholder ikke andre indholdsstoffer end det aktive

stof.

Udseende og pakningsstørrelser

Cefotaxim Sandoz er et pulver til injektions- eller infusionsvæske, der er pakket i hætteglas.

Hætteglassene er pakket i kartoner.

Pakningsstørrelser

1 hætteglas per karton

1 hætteglas per karton i pakninger med 5 kartoner

1 hætteglas per karton i pakninger med 10 kartoner

1 karton med 10 hætteglas

1 karton med 25 hætteglas

1 karton med 50 hætteglas

1 karton med 100 hætteglas

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Østrig

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig:

Cefotaxim Sandoz 0,5/1/2 g Trockenstechampulle

Belgien:

Cefotaxim Sandoz 1/2 g poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Danmark:

Cefotaxim Sandoz 0,5/1/2 g

Finland:

Cefotaxim Sandoz 0,5/1/2 g

Tyskland:

Cefotaxim SANDOZ parenteral 0,5/1/2 g Pulver zur Herstellung einer

Injektions- oder Infusionslösung

Luxembourg:

Cefotaxim Sandoz 1/2 g poudre pour solution pour injection/perfusion

Holland:

Cefotaxim Sandoz 1

Spanien:

Cefotaxima Géminis 0,5/1/2 g polvo para solución inyectable

Sverige:

Cefotaxim Sandoz 0,5/1/2 g

Denne indlægsseddel blev senest revideret 02.08.2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Cefotaxim Sandoz, pulver til injektionsvæske, opløsning 0,5 g

Cefotaxim Sandoz, pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning 1 g

Cefotaxim Sandoz, pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning 2 g

cefotaxim

Dette er et uddrag af produktresuméet til hjælp til administration af Cefotaxim Sandoz. Den

ordinerende læge bør vurdere behandlingens egnethed for hver enkelt patient på baggrund af

produktresuméet.

Langsom intravenøs injektion / infusion og intramuskulær injektion

UFORLIGELIGHEDER MED FORTYNDINGSVÆSKER OG ANDRE LÆGEMIDLER

Cefotaxim må ikke blandes med andre antibiotika i samme sprøjte eller med andre

infusionsvæsker. Dette gælder særligt aminoglykosider.

Cefotaxim Sandoz må ikke blandes med opløsninger, der indeholder

natriumbicarbonat.

VEJLEDNING FOR ANVENDELSE, HÅNDTERING OG DESTRUKTION

For at undgå enhver risiko for infektion, skal tilberedningen af infusionen foregå under aseptiske

forhold. Indgiv infusionen umiddelbart efter tilberedning.

Cefotaxim er forligelig med flere sædvanligt anvendte intravenøse infusionsvæsker:

Vand til injektion

0,9 % natriumchloridopløsning

5 % glukoseopløsning

5 % glukose / 0,9 % natriumchloridopløsning

Ringer-laktatopløsning

5 % metronidazolopløsning

Dextran 40 i 0,9 % natriumchloridopløsning

- Dextran 40 i 5 % glukoseopløsning

Forligeligheden med andre infusionsvæsker skal afklares før brug.

Efter tilberedning bør opløsningen være klar og svagt gul til brunlig gul. Anvend kun partikelfrie

opløsninger. Udtag kun en enkelt dosis.

Overskydende opløsning kasseres.

Administrationsmetode

For at undgå enhver risiko for infektioner skal rekonstitution af infusionen foregå under lukkede

aseptiske forhold. Udskyd ikke infusionen efter rekonstitution af opløsningen.

Cefotaxim og aminoglykosider må ikke blandes i samme sprøjte eller perfusionsvæske.

Intravenøs infusion

Ved kort infusion: Cefotaxim Sandoz 1 g eller 2 g opløses i 40-50 ml vand til injektionsvæsker eller

anden blandbar væske (f.eks. glucose 10 %). Tilberedt infusionsvæske administreres som 20 minutters

intravenøs infusion.

Ved langvarig infusion: Cefotaxim Sandoz 2 g opløses i 100 ml egnet væske, f.eks. 0,9 %

natriumchlorid eller isotonisk glucoseopløsning eller anden blandbar væske til infusion. Tilberedt

infusionsvæske administreres som 50-60 min. intravenøs infusion.

Intravenøs injektion

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Cefotaxim Sandoz 0,5 g / 1 g / 2 g opløses i 2 ml / 4 ml / 10 ml vand til injektionsvæsker. Injektionen

skal vare 3-5 minutter. Efter markedsføring er der rapporteret om potentielt livstruende arytmier hos

et par enkelte patienter, der havde fået hurtig intravenøs administration af cefotaxim via et

centralvenøst kateter.

Intramuskulær injektion

Cefotaxim Sandoz 0,5 g / 1 g opløses i 2 ml / 4 ml vand til injektionsvæsker. Injektionen gives dybt i

musklen. For at undgå smerte på injektionsstedet kan Cefotaxim Sandoz 0,5 g / 1 g opløses i 2 ml / 4

ml lidocainhydrochloridopløsning 1 % (kun til voksne). Lidocainhydrochlorid må ikke administreres

intravenøst. Hvis den totale daglige dosis overstiger 2 g, bør indgivelse ske intravenøst. I tilfælde af

alvorlige infektioner frarådes det at anvende intramuskulær injektion. Produktinformationen for det

valgte lægemiddel med lidocain skal overholdes.

Følgende tabel viser fortyndingsrumfanget for hver hætteglas størrelse.

Administrationsmetode

Hætteglas

størrelse

Kort

intravenøs infusion

Langvarig

intravenøs infusion

Intravenøs

injektion

Intramuskulær

injektion

0,5 g

2 ml

2 ml

40-50 ml

4 ml

4 ml

40-50 ml

100 ml

10 ml

9-11-2018

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. is voluntarily recalling one lot of Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Tablets, USP 100mg/25mg to the consumer level. This product is being recalled due to the trace amount of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Losartan, USP manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. Sandoz Inc. Losartan Potassium Hydrochlorothiazide product is manufactured by Lek Pharmaceuticals dd, Ljubljana, Slovenia. This impurity, which is a substance that occurs naturally in ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-10-2018

Riximyo (Sandoz GmbH)

Riximyo (Sandoz GmbH)

Riximyo (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6811 of Mon, 15 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6230 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5764 of Wed, 29 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5097 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4320

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5098 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4866

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5099 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4865

Europe -DG Health and Food Safety

13-7-2018

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Active substance: etanercept) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4712 of Fri, 13 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4480 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4485 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-5-2018

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Active substance: infliximab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3215 of Wed, 23 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4647

Europe -DG Health and Food Safety