Carvedilol "STADA"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Carvedilol "STADA" 6,25 mg tabletter
 • Dosering:
 • 6,25 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Carvedilol "STADA" 6,25 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 35776
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Carvedilol PCD

3,125, 6,25, 12,5 & 25 mg tabletter

carvedilol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Carvedilol PCD til dig personligt. Lad derfor være med at givemedicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver

værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Carvedilol PCD

Sådan skal du tage Carvedilol PCD

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Carvedilol PCD tabletter tilhører en gruppe lægemidler kaldet beta-blokkere. De virker

afslappende og udvidende på blodkarrene og forebygger for hurtig hjerterytme.

Carvedilol PCD anvendes:

til behandling af forhøjet blodtryk

til behandling af kronisk stabil angina pectoris (hjertekrampe forårsaget af utilstrækkelig

blodtilførsel til hjertemuskulaturen, også kaldet koronar hjertesygdom)

til behandling af moderat til svær kronisk nedsat hjertefunktion i kombination med andre

lægemidler (når hjertet ikke pumper tilstrækkeligt godt og det forårsager symptomer som

hævelser af anklerne og vejtrækningsbesvær).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne indlægsseddel.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Carvedilol PCD

Tag ikke Carvedilol PCD tabletter

hvis du er allergisk over for carvedilol eller nogen af de øvrige indholdsstoffer i denne

medicin(se punkt 6).

hvis du har svært nedsat hjertefunktion, der kræver intravenøs medicinering (medicin givet

som injektion direkte i en blodåre).

hvis du nogensinde har oplevet vejtrækningsbesvær, hvæsende vejtrækning eller astma.

hvis du har lungesygdomme, som f.eks. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) som

forårsager forsnævring af luftvejene og vejtrækningsbesvær

Hvis du lider af alvorlig leversygdom som kræver behandling

hvis du har en overledningsdefekt i hjertet (hjerteblok), eller en tilstand kaldet syg sinus

syndrom.

hvis du lider af alvorlig bradykardi (meget langsom hjerterytme), med færre end 50 hjerteslag

i minuttet

hvis du har kardiogent shock (meget lavt blodtryk forårsaget af hjertesygdom)

hvis du har meget lavt blodtryk (systolisk/øvre blodtryk under 85 mmHg).

hvis du har metabolisk acidose (blodet er mere surt end normalt, som når blodsukkeret stiger

hos diabetikere).

hvis du skal have indsprøjtninger (direkte i en vene) af verapamil eller diltiazem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med din læge eller apotekspersonalet før du tager Carvedilol PCD tabletter

Fortæl lægen hvis du lider af eller tidligere har lidt af nogle af følgende tilstande eller sygdomme:

hjertesvigt (når hjertet ikke er i stand til at pumpe blodet tilstrækkeligt rundt i kroppen), som

forårsager symptomer som hævelse af ankler eller åndenød

nedsat nyrefunktion

nylig myokardieinfarkt og hjertesvigt som følge heraf

KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) – din medicin kan skulle justeres

diabetes – din medicin kan skulle justeres og symptomerne på hypoglykæmi (for lavt

blodsukker) kan være sløret

kredsløbsproblemer af ekstremiteter (kolde hænder og fødder)

Raynauds syndrom (smertende fingre eller tæer, som først bliver blålige, derefter hvide og til

sidst rødlige)

overaktiv skjoldbruskkirtel (hyperthyreodisme eller tyreotoksikose)

bedøvelse (anæstesi) eller større operation planlagt

langsom hjerterytme (færre end 55 slag i minuttet)

lavt blodtryk i stående stilling, som forårsager svimmelhed eller besvimelse (ortostatisk

hypotension)

første grads hjerteblok

Inflammatorisk hjertesygdom

Forsnævring af blodtilførslen gennem eller fra hjertet.

Forhøjet blodtryk, som skyldes en underliggende sygdom (sekundær hypertension)

tidligere oplevet alvorlig allergisk reaktion eller hvis du er i behandling med desensibilisering

mod visse allergener

psoriasis – symptomerne kan forværres

hvis du bruger diltiazem, verapamil, eller anden medicin til at kontrollere hjerterytmen (se

også afsnit ”Brug af anden medicin sammen med Carvedilol PCD”)

Fæokromocytom: Dette er en svulst, der forårsager en kraftig stigning af blodtrykket.

hvis du bruger kontaktlinser – carvedilol kan nedsætte tåreproduktionen og udtørre øjnene

Du bør ikke pludseligt stoppe behandlingen med Carvedilol PCD. Dette er især vigtigt, hvis du har

iskæmisk hjertesygdom (utilstrækkelig blodtilførsel til hjertemusklen).

Brug af anden medicin sammen med Carvedilol PCD

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Vær særlig opmærksom, og fortæl det til din læge, hvis du anvender nogle af de lægemidler, der er

opført her:

amiodaron eller anden medicin mod uregelmæssig hjerterytme

digoxin eller digitoxin (mod hjertesvigt)

diltiazem eller verapamil (mod forhøjet blodtryk og hjerteproblemer)

amlodipin, felodipin, nifedipin og lignende calciumkanal blokkere så som (mod forhøjet

blodtryk)

anden medicin til behandling af forhøjet blodtryk

insulin eller tabletter til behandling af diabetes

rifampicin, erythromycin, clarithromycin eller telithromycin (antibiotika)

cimetidin (til behandling af halsbrand eller mavesår)

ketoconazol (til behandling af svampeinfektioner)

fluoxetin (antidepressiva)

haloperidol (antipsykotika)

reserpin, guanetidin, methyldopa eller guanfacin (centralt virkende medicin mod forhøjet

blodtryk)

clonidin (mod mange sjældne behandlingskrævende tilstande)

moclobemid eller phenelzin (MAO-hæmmere til behandling af depression)

ciclosporin (til undertrykkelse af immunforsvaret)

ergotamin (til behandling af migræne eller for lavt blodtryk)

nitrater (til behandling af angina pectoris)

medicin til behandling af psykoser (phenotiaziner), depression (tricykliske antidepressiva)

eller epilepsi (barbiturater)

Non-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID)

kortikosteroider til indtagelse gennem munden eller som injektion

østrogener (kvindelige kønshormoner)

medicin til behandling af allergiske reaktioner (adrenalin) – effekten af disse kan være nedsat

medicin til udvidelse af luftvejene; beta-agonist bronkiedilaterende middel (anvendes mod

trykken i brystet og hvæsende vejrtrækning p.g.a. astma eller andre tilstande i luftvejene (for

eksempel salbutamol og terbutalin)).

Fortæl din læge at du tager Carvedilol PCD, hvis du skal have bedøvelse eller opereres.

Brug af Carvedilol PCD sammen med mad, drikke og alkohol

Carvedilol PCD kan øge virkningen af alkohol. Derfor bør du undgå at drikke alkohol under

behandlingen med Carvedilol PCD.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer eller har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Det anbefales ikke at anvende Carvedilol PCD, hvis du er gravid. Tal straks med lægen, hvis du bliver

gravid mens du anvender dette lægemiddel.

Ammende mødre bør ikke anvende Carvedilol PCD.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Carvedilol PCD kan forårsage bivirkninger (se punkt 4 ”Bivirkninger”), som kan nedsætte Deres

opmærksomhed, såsom svimmelhed, besvimelse, hovedpine, eller føle sig sløv. Hvis sådanne

bivirkninger opstår, undgå at køre og andre aktiviteter som kræver opmærksomhed og koordination.

Bivirkningerne opstår typisk i begyndelsen af behandlingen eller efter øgning af dosis af Carvedilol

PCD.

Carvedilol PCD indeholder lactose (mælkesukker) og saccharose (sukker)

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Carvedilol PCD

Tag altid denne medicin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på

apoteket.

Tabletterne synkes med en passende mængde vand. Tabletterne må ikke tygges. Tabletterne kan tages

sammen med et måltid eller på tom mave.

Delekærven er til for at dele tabletten hvis du har besvær med at sluge tabletten hel.

Forhøjet blodtryk:

Carvedilol PCD kan anvendes alene eller i kombination med andre lægemidler til behandling af

forhøjet blodtryk. Tableterne kan tages 1 gang dagligt.

Voksne

Den anbefalede startdosis er 12,5 mg en gang daglig i de første 2 dage. Behandlingen fortsættes

herefter med en dosis på 25 mg en gang daglig. Om nødvendigt kan lægen øge dosis med minimum 2

ugers interval. Den maksimalt anbefalede enkeltdosis er 25 mg. Den maksimalt anbefalede dagdosis er

50 mg.

Ældre

Den anbefalede startdosis er 12,5 mg en gang daglig i de første 2 dage. Denne er muligvis

tilstrækkelig til at kontrollere dit blodtryk. Om nødvendigt kan lægen øge dosis med minimum 2 ugers

interval.

Kronisk stabil angina pectoris (koronar hjertesygdom)

Tabletterne skal tages 2 gange daglig.

Voksne

Startdosis er 12,5 mg 2 gange daglig i de første to dage. Behandlingen skal fortsætte ved en dosering

på 25 mg 2 gange daglig. Hvis nødvendigt, kan din læge øge dosis med minimum 2 ugers interval.

Den højest anbefalede dosis er 100 mg daglig, delt i 2 doser a 50 mg.

Ældre

Den anbefalede startdosis er 12,5 mg 2 gange daglig i de første to dage. Behandlingen skal derefter

fortsættes med en dosering på 25 mg to gange daglig, som er den højest anbefalede dosis.

Hjertesvigt

Hvis din hjertefunktion er moderat til svært nedsat (i følge undersøgelser foretaget af lægen), kan du få

ordineret Carvedilol PCD som supplement til din øvrige behandling.

Behandlingen startes med en dosis på 3,125 mg 2 gange dagligt i 2 uger. Hvis denne dosis tåles i

mindst 2 uger, vil dosis blive øget til 6,25 mg 2 gange dagligt. Yderligere øgning af dosis kan gøres

med minimum 2 ugers intervaller, afhængigt af hvor godt du tåler medicinen. Den maksimale dosis

afhænger af din vægt. Den maksimale dosis er 25 mg 2 gange dagligt, hvis du vejer under 85 kg. Vejer

du over 85 kg, er den maksimale dosis 50 mg 2 gange dagligt.

Symptomerne på dit hjertesvigt kan forbigående blive forværret ved opstart af behandlingen eller ved

dosisøgning. Dette kan især opstå hvis du har alvorligt hjertesvigt og er i behandling med høje doser

vanddrivende middel. Dette betyder ikke at du er nødt til at stoppe behandlingen. Lægen vil ændre på

dosis af de andre lægemidler, du anvender, hvis dette opstår.

Fortæl lægen hvis du oplever meget langsom hjerterytme (færre end50 slag i minuttet). Det kan være

nødvendigt at ændre dosis af Carvedilol PCD og de øvrige lægemidler, du anvender.

Hvis det bliver nødvendigt at afbryde behandlingen i mere end 2 uger, skal du igen starte med den

laveste dosis. Dosis kan så gradvist øges ligesom tidligere.

Nedsat nyrefunktion eller nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Lægen vil informere om hvilken dosis du skal tage.

Til brug hos børn og unge under 18 år

Carvedilol PCD anbefales ikke til børn og unge under 18 år, da der ikke er tilstrækkelig data hos disse

patienter.

Ældre

Din læge vil overvåge dit velbefindende mere omhyggeligt, da du kan være mere følsom over for

Carvedilol PCDs virkning.

Hvis du har taget for mange Carvedilol PCD tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Carvedilol PCD, end der står i

denne information (og du føler dig utilpas). Medbring pakningen, indlægssedlen og overskydende

tabletter.

Symptomerne på overdosering kan være:

meget lavt blodtryk,

meget langsomt hjerteslag

hjertesvigt

besvær med at trække vejret

tab af bevidsthed

opkastning

krampeanfald.

Hvis du har glemt at tage Carvedilol PCD tabletter

Har du glemt at tage dine Carvedilol PCD tabletter, skal du blot fortsætte med din sædvanlige dosis -

tag ikke dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Carvedilol PCD

Du må ikke stoppe med at tage Carvedilol PCD, med mindre lægen siger du skal. Hvis du pludseligt

stopper med at tage Carvedilol PCD, kan symptomerne på din sygdom blive forværret. Lægen vil

informere om hvordan du skal nedtrappe og stoppe med dette lægemiddel.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

svimmelhed

hovedpine

forværring af hjertesvigt (kortåndethed eller hævede ankler)

lavt blodtryk

- træthed

Almindelig(kan forekomme hos mellem 1 ud af 10 personer)

bronkitis, lungebetændelse, luftvejsinfektion, urinvejsinfektion

vægtøgning, øgning af serumkolesterol niveauer, glucose intolerance, øget eller nedsat

blodsukker i blodet (hos diabetikere), anæmi (fald i antallet af røde blodceller)

depression, nedtrykthed

nedsat syn, nedsat produktion af tårevæske (tørre øjne, øjenirritation)

langsom hjerterytme, ødem (vand i kroppen)

lavt blodtryk i stående stilling (ortostatisk hypotension)

nedsat kredsløb i arme og ben (kolde fingre eller fødder (Claudicatio intermittens)

Raynaud’s syndrom (smertende fingre eller tæer, som først bliver rødlige, derefter blålige og

til sidst hvide)

åndedrætsbesvær (dyspnø), pulmonær ødem, forværring af astmasymptomer

kvalme, opkastning, diarré, halsbrand, mavesmerter

smerter i arme og ben, generelle smerter

nedsat nyrefunktion, nyresvigt, problemer med vandladning

Ikke almindelig (kan forekomme hos mellem 1 ud af 100 personer)

søvnforstyrrelser

følelse af at besvime, besvimelse, prikkende fornemmelse i arme og ben (paræstesi)

smerter i brystet (angina pectoris)

allergiske hudreaktioner: eksantem, urticaria og kløe

psoriasis, psoriasis lignende hudproblemer

hårtab

problemer med potensen

Sjældne (kan forekomme hos 1 ud af 1.000 personer)

nedsat mængde blodplader (kan forårsage lethed til blå mærker eller næseblod)

tilstoppet næse

Meget sjælden (kan forekomme hos 1 ud af 10.000 personer)

nedsat mængde hvide blodlegemer (kan forårsage symptomer på infektion, uforklarlig feber,

ondt i halsen)

overfølsomhed (allergiske reaktioner)

stigning i niveauet af leverenzymer (ALAT, ASAT, GGT)

urininkontinens

alvorlig tilstand med vabler på huden, mund, øjne og kønsdele (f.eks. erythema multiforme,

Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse)

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Carvedilol PCD utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der er anført på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måneden.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Carvedilol PCD indeholder:

Det virksomme indholdsstof er carvedilol. Carvedilol PCD findes i forskellige styrker:

Carvedilol PCD 3,125 mg tabletter indeholder 3,125 mg carvedilol

Carvedilol PCD 6,25 mg tabletter indeholder 6,25 mg carvedilol

Carvedilol PCD 12,5 mg tabletter indeholder 12,5 mg carvedilol

Carvedilol PCD 25 mg tabletter indeholder 25 mg carvedilol

De øvrige indholdsstoffer er:

Saccharose

Lactosemonohydrat

Povidon K25

Crospovidon

Vandfri kolloid

Silica

Magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Carvedilol PCD 3,125 mg tabletter er runde, let buede, hvide tabletter med skråkant.

Carvedilol PCD 6,25 mg tabletter er ovale, let buede, hvide tabletter med delekærv på den ene side og

mærket med ”S2” på den anden side.

Carvedilol PCD 12,5 mg tabletter er ovale, let buede, hvide tabletter med delekærv på den ene side og

mærket med ”S3” på den anden side.

Carvedilol PCD 25 mg tabletter er runde, let buede, hvide tabletter med delekærv på den ene

side.

Carvedilol PCD findes i blisterpakninger med:

Carvedilol PCD 3,125 mg: 5, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 120, 150, 200, 250, 300,

400, 500 og 1000 tabletter.

Carvedilol PCD 6,25 mg: 5, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 120, 150, 200, 250,

300, 400, 500 og 1000 tabletter.

Carvedilol PCD 12,5 mg: 5, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 98, 100, 120, 150, 200, 250,

300, 400, 500 og 1000 tabletter.

Carvedilol PCD 25 mg: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 32, 40, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 150, 200, 250, 300,

400, 500 og 1000 tabletter.

Ikke alle pakninger markedsføres nødvendigvis.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev.

Fremstiller:

STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Tyskland.

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2013.

10-9-2018

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (Active substance: epoetin zeta) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5944 of Mon, 10 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety