Carvedilol "KRKA"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Carvedilol "KRKA" 3,125 mg tabletter
 • Dosering:
 • 3,125 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Carvedilol "KRKA" 3,125 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 32932
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL:INFORMATION TIL BRUGEREN

Carvedilol KRKA 3,125 mg tabletter

Carvedilol KRKA 6,25 mg tabletter

Carvedilol KRKA 12,5 mg tabletter

Carvedilol KRKA 25 mg tabletter

carvedilol.

Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel.

Gem indlægssedlen. De får muligvis behov før at læse den igen.

Kontakte Deres læge eller apotek, hvis De har yderligere spørgsmål.

Dette lægemiddel er ordineret til Dem personligt. De bør ikke give det videre til andre. Det

kunne skade dem, selv om deres symptomer er de samme som Deres egne.

Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er

nævnt i denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek.

Denne indlægsseddel fortæller

Hvad Carvedilol KRKA er, og hvad det anvendes til

Hvad De skal gøre, før De begynder at anvende Carvedilol KRKA

Hvordan De anvender Carvedilol KRKA

Hvilke mulige bivirkninger Carvedilol KRKA har

Hvordan De opbevarer Carvedilol KRKA

Yderligere oplysninger

1.

HVAD CARVEDILOL KRKA ER, OG HVAD DET ANVENDES TIL

Carvedilol KRKA er en betablokker og den udvider blodkarrene (vasodilatator). Det anvendes til

behandling af hjertekramper og mild til moderat nedsat hjertefunktion.

Carvedilol KRKA anvendes også til behandling af forhøjet blodtryk.

2.

HVAD DE SKAL GØRE, FØR DE BEGYNDER AT ANVENDE CARVEDILOL KRKA

De bør ikke anvende Carvedilol KRKA

hvis De er allergisk (overfølsom) over for carvedilol eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Carvedilol KRKA.

hvis De tidligere har haft hvæsende vejrtrækning som følge af astma eller andre

lungesygdomme.

hvis De har meget alvorlig nedsat hjertefunktion og er forpustet, selv når De sidder ned.

hvis De har en leversygdom.

hvis De har meget langsom hjerteslag.

hvis De har en tilstand, der kaldes Prinzmetal angina.

hvis De har phaechromocytom (en svulst i binyrerne, der giver forhøjet blodtryk).

hvis De har forstyrrelser i hjertets impulsoverledning (eller hjertesvigt).

Tal med Deres læge, hvis De mener noget af dette vedrører Dem.

Vær særlig forsigtig med at anvende Carvedilol KRKA

Hvis De kan svare JA til noget af det følgende, skal De ikke tage Carvedilol KRKA uden at have

kontaktet lægen:

hvis De lider af andre hjerteproblemer.

hvis De har problemer med Deres lever, nyrer eller skjoldbruskkirtlen.

hvis De har diabetes.

hvis De har en hudlidelse som psoriasis.

hvis De har den kredsløsforstyrrelse, der hedder Raynaud’s syndrom (påvirker som regel

fingerne).

hvis De tidligere har haft en alvorlig allergisk reaktion eller hvis De er i

desensibiliseringsbehandling.

hvis De bruger kontaktlinser.

lider De af Lapp-lactase mangel, fruktoseintolerans, glukose/galactose malabsorption eller

isomaltase insufficiens? Dette produkt indeholder lactose og saccharose og bør ikke tages, hvis

De har nogen af disse sjældne arvelige tilstande.

Indtagelse af anden medicin

Hvis De tager eller for nylig har taget andre lægemidler, bør De oplyse Deres læge eller apotek herom.

Check med Deres læge eller apotek, hvis De et af følgende:

medicin, der anvendes til behandling af forstyrrelser i hjerterytmen (f.eks. diltiazem, verapamil

eller amiodaron).

nitrat-midler for hjertekramper (f.eks. isosorbidmononitrat eller glyceryltrinitrat).

digoxin (middel til behandling af nedsat hjertefunktion).

anden medicin til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension) f.eks doxazosin eller

indoramin.

ciclosporin (middel der anvendes til at forebygge afstødning efter organtransplantation).

medicin mod diabetes eller insulin.

clonidin (der anvendes til migræne, hedeture i overgangsalderen, forhøjet blodtryk eller

Tourettes syndrom).

visse smertestillende medicin (NSAID), såsom ibuprofen eller diclofenac.

østrogener (medicin til hormonsubstitutionsbehandling).

kortikosteoider (anvendes til at undertrykke visse betændelsestilstande eller allergiske

reaktioner) f.eks. prednisolon.

rifampicin eller erythromycin (anvendes mod bakterieinfektioner).

cimetidin (anvendes til mavesår og for meget mavesyre).

ketoconazol (et svampemiddel)

sympatomimetika (f.eks. ephedrin eller psedoephedrin).

ergotamin (medicin mod migræne).

muskelafslappende midler (f.eks. cisatracurium).

Fortæl på hospitalet/tandlægen, at De tager Carvedilol KRKA, hvis De skal i bedøvelse ved en

operation eller tandbehandling

Hvordan man tager Carvedilol KRKA sammen med mad og drikkevarer

Tabletter skal tages med vand, uden at tygge eller knuse dem. Tabletterne skal helst indtages sammen

med føde. De skal tage tabletterne selv om De ikke har meget appetit.

Graviditet og Amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, inden De tager nogen form for medicin.

Hvis De er gravid eller ammer må De ikke tage Carvedilol KRKA uden lægens anvisning.

Kontakt straks Deres læge, hvis De bliver gravid medens De tager medicinen.

Bilkørsel og betjening af maskiner

Hvis De føler Dem træt eller svimmel, bør De ikke køre bil eller betjene maskiner.

Indtagelse af alkohol bør undgås, da disse symptomer kan forværres.

Vigtige oplysninger om visse af indholdsstofferne i Carvedilol KRKA

Carvedilol KRKA indeholder lactose og saccharose.

Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

HVORDAN DE ANVENDER CARVEDILOL KRKA

Carvedilol KRKA bør altid tages i nøje overensstemmelse med Deres læges instruktioner. De bør

kontakte Deres læge eller apotek, hvis De er usikker. Etiketten fra apoteket vil vise, hvor mange

tabletter De skal tage. Apoteket kan også hjælpe Dem, hvis De ikke er sikker på den dosis af

Cervedilol KRKA, De skal tage.

Nedsat hjertefunktion:

Voksne og ældre:

Til behandling af nedsat hjertefunktion bør tabletterne tages to gange daglig – om morgenen og om

aftenen.

Behandlingen starter med en meget lav dosis, som lægen gradvist vil øge, indtil en passende dosis er

opnået.

Behandling af nedsat hjertefunktion med Carvedilol KRKA anbefales at starte og overvåges af en

specialist.

Den nedsatte hjertefunktion kan af og til forværres under behandlingen med Carvedilol KRKA, især i

begyndelsen. Dette kan føre til øgede symptomer (f.eks. træthed, kortåndethed) og tegn på

væskeophobning (f.eks. vægtforøgelse og hævede ben).

De skal kontakte lægen, hvis Deres symptomer eller tilstand forværres, da det måske er nødvendigt at

ændre af Deres øvrige medicin eller af Carvedilol KRKA.

Medens De tager Carvedilol KRKA, skal De skal forsætte med den øvrige behandling for

hjertefunktionen, som lægen har foreskrevet.

Forhøjet blodtryk:

Voksne:

Den almindelige startdosis er 12,5 mg én gang dagligt de to første dage. Derefter øges dosis til 25 mg

én gang daglig. Hvis nødvendigt kan lægen gradvist øge dosis med intervaller på to uger eller mere.

Ældre:

Lægen vil almindeligvis give Dem en startdosis på 12,5 mg daglig fortsætte med denne dosis i hele

behandlingsperioden.

Lægen kan dog, hvis det er nødvendigt øge Dere dosis gradvist med intervaller intervaller på to uger

eller mere.

Hjertekramper:

Voksne:

Den almindelige startdosis er 12,5 mg to gange dagligt de to første dage. Derefter øges dosis til 25 mg

én gang daglig. Lægen kan, hvis det er nødvendigt, gradvist øge dosis yderligere med intervaller på på

to uger eller mere til maksimalt 100 mg daglig fordelt på to doser.

Ældre:

Den anbefalede startdosis er 12,5 mg to gange daglig i to dage. Derefter kan dosis øges til 25 mg to

gange daglig, der er den anbefalede maksimale dosis.

Patienter med leverproblemer:

Afhængigt af Deres tilstand, kan lægen justere den ovenfor anbefalede dosis,

Børn og unge (under 18 år):

Carvedilol KRKA anbefales ikke.

Hvis De anvender mere Carvedilol KRKA end De bør

Hvis De ved et uheld skulle komme til at tage for mange tabletter (overdosis), bliver De måske

svimmel, besvimer, forpustet/hiver efter vejret eller meget træt.

Kontakt lægen eller skadestue, hvis De har taget for meget Carvedilol KRKA.

Hvis De glemmer at tage Carvedilol KRKA

Hvis De har glemt at tage en dosis, så skal De ikke bekymre Dem. Tag en anden dosis så snart De

husker det, men ikke for tæt på næste dosering.

Tag den næste tablet til normal tid, men De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt

tablet.

Hvis De holder op med at tage Carvedilol KRKA

De må ikke pludselig stoppe med at tage Carvedilol KRKA uden at have kontaktet lægen. De kan få

bivirkninger, hvis De pludselig ophører med tabletterne. Lægen vil fortælle, hvordan De skal nedsætte

dosis og derefter stoppe behandlingen.

Hvis De samtidig anvender clonidin, må De aldrig stoppe behandlingen uden lægen har sagt det.

Spørg Deres læge eller apotek, hvis De har yderligere spørgsmål.

4.

HVILKE MULIGE BIVIRKNINGER CARVEDILOL KRKA HAR

Som alle andre lægemidler kan Carvedilol KRKA have bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger.

Hvis De får én af følgende, bør De kontakte Deres læge eller skadestuen:

hudproblemer for første gang (såsom et hududslæt eller kløe).

Hvæsende vejrtrækning eller besværet vejrtrækning.

Meget almindelig (hos mere end 1 af 10 patienter):

Hovedpine, muskelsmerter, træthed, svimmelhed (især når man rejser sig op), langsom puls (kan være

årsag til besvimelse og alvorlig træthed), maveproblemer, diarré, øget glucose, synsforstyrrelser og

tørre øjne.

Almindelig (hos mere end 1 af 100 patienter):

Forpustet, astma, kvalme, mavesmerter og øget kolesterol i blodet.

Ikke almindelig (hos 1 til 10 af 1000):

Tendens til let at få blå mærker eller få unormale blødninger (f.eks. blødende tandkød), nedsat antal

hvide blodlegemer, kolde hænder og fødder, hævede ankler og fødder, søvnproblemer, depression,

besvimelse, tilstoppet næse, opkastning (føle sig utilpas), forstoppelse, ændringer i leverenzym

niveauet og hudreaktioner (inklusive hududslæt, kløe og forværring af psoriasis).

Sjælden (hos 1 til 10 af 10.000):

Øjenirritation, mundtørhed, vandladningsproblemer, rejsningsproblemer, hjertekramper eller

hjerteproblemer.

Mange af de mere almindelige symptomer forekommer normalt i begyndelsen af behandlingen og

aftager med tiden.

Hos patienter med nedsat hjertefunktion kan nogle bivirkninger forekomme oftere og andre mindre

hyppigt end hos patienter i behandling for forhøjet blodtryk eller hjertekramper.

De må ikke pludseligt stoppe behandlingen med Carvedilol KRKA uden at have kontaktet lægen.

Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i

denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek.

5.

HVORDAN DE OPBEVARER CARVEDILOL KRKA

Opbevares i den originale yderpakning.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Anvend ikke Carvedilol KRKA efter udløbsdatoen, som er angivet på æsken. Udløbsdatoen referer til

den sidste dag i den pågældende måned.

Medicinen må ikke tilføres spildevand eller husholdningsaffald. Spørg ders apotek hvad De skal gøre

ved medicin, der ikke længere er nødvendig. Disse forholdsregler er med til at beskytte miljøet.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Hvad Carvedilol KRKA indeholder

-

Det aktive stof er carvedilol.

-

De øvrige indholdsstoffer er saccharose, lactosemonohydrat, povidon K25, silica kolloid, vandfri,

crospovidon og magnesiumstearat.

Produktets udseende og pakningstørrelse

Tabletternes udseende:

3,125 mg: Runde, svagt hvælvede, hvide tabletter.

6,25 mg: Ovale, svagt hvælvede, hvide tabletter med skrå kant, mærket med S2 på den ene side og

delekærv på den anden side.

12,5 mg: Ovale, svagt hvælvede, hvide tabletter med skrå kant, mærket med S3 på den ene side og

delekærv på den anden side.

25 mg: Runde, svagt hvælvede, hvide tabletter med skrå kant og med ensidig delekærv.

Pakningsstørrelser: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 og 250 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB

Göta Ark 175

118 72 Stockholm, Sverige

Tel.: +46 8 643 67 66

Fremstiller

Krka, d.d., Novo Mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto. Slovenien.

Millmount Healthcare Ltd., Navan Enterprice Centre, Navan, Co. Meath, Irland

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den: 02/2006

23-3-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-11-2017

Pending EC decision: Darunavir Krka d.d., darunavir, Opinion date: 09-Nov-2017

Pending EC decision: Darunavir Krka d.d., darunavir, Opinion date: 09-Nov-2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

9-11-2017

Pending EC decision: Darunavir Krka, darunavir, Opinion date: 09-Nov-2017

Pending EC decision: Darunavir Krka, darunavir, Opinion date: 09-Nov-2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-4-2018

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

Marixino (KRKA, d.d., Novo mesto)

Marixino (KRKA, d.d., Novo mesto)

Marixino (Active substance: Memantine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2136 of Fri, 06 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2658/T/13

Europe -DG Health and Food Safety

5-4-2018

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Golden State Medical Supply Inc.]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Golden State Medical Supply Inc.]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

CARVEDILOL PHOSPHATE Capsule, Extended Release [Golden State Medical Supply Inc.]

CARVEDILOL PHOSPHATE Capsule, Extended Release [Golden State Medical Supply Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [ACETRIS HEALTH, LLC]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [ACETRIS HEALTH, LLC]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

Oprymea (Krka d. d., Novo Mesto)

Oprymea (Krka d. d., Novo Mesto)

Oprymea (Active substance: pramipexole) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018) 1612 of Thu, 15 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/941/IB/28

Europe -DG Health and Food Safety

13-3-2018

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)901 of Mon, 12 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4274

Europe -DG Health and Food Safety

30-1-2018

Darunavir Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Darunavir Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Darunavir Krka (Active substance: darunavir) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)583 of Tue, 30 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4273

Europe -DG Health and Food Safety

24-1-2018

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

Darunavir Krka d.d. (Krka d. d., Novo Mesto)

Darunavir Krka d.d. (Krka d. d., Novo Mesto)

Darunavir Krka d.d. (Active substance: darunavir) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)416 of Mon, 22 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4891

Europe -DG Health and Food Safety

19-1-2018

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

Tolucombi (Krka d. d., Novo Mesto)

Tolucombi (Krka d. d., Novo Mesto)

Tolucombi (Active substance: telmisartan/hydrochlorothiazide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)130 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2549/R/20

Europe -DG Health and Food Safety

8-1-2018

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

CARVEDILOL Tablet [Marlex Pharmaceuticals Inc]

CARVEDILOL Tablet [Marlex Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

21-12-2017

COREG CR (Carvedilol Phosphate) Capsule, Extended Release [GlaxoSmithKline Inc]

COREG CR (Carvedilol Phosphate) Capsule, Extended Release [GlaxoSmithKline Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [St Marys Medical Park Pharmacy]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

Coreg vs. Lopressor

Coreg vs. Lopressor

Coreg (carvedilol) and Lopressor (metoprolol tartrate) are beta-adrenergic blocking agents (beta-blockers) used to treat heart failure, hypertension, and heart attacks. Lopressor is also used to treat angina.

US - RxList

28-11-2017

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)7740 of Fri, 17 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4215/IB/5G

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

Emtricitabine /Tenofovir disoproxil Krka d.d. (Krka d. d., Novo Mesto)

Emtricitabine /Tenofovir disoproxil Krka d.d. (Krka d. d., Novo Mesto)

Emtricitabine /Tenofovir disoproxil Krka d.d. (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)7633 of Tue, 14 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4686/IB/2/G

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

CARVEDILOL PHOSPHATE Capsule, Extended Release [Apotex Corp.]

CARVEDILOL PHOSPHATE Capsule, Extended Release [Apotex Corp.]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

CARVEDILOL PHOSPHATE Capsule, Extended Release [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

CARVEDILOL PHOSPHATE Capsule, Extended Release [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

2-11-2017

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 2, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

CARVEDILOL Tablet [Cipla USA Inc.]

CARVEDILOL Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

27-10-2017

Hyzaar vs. Coreg

Hyzaar vs. Coreg

Hyzaar (losartan potassium-hydrochlorothiazide) and Coreg (carvedilol) are drugs used to treat high blood pressure (hypertension).

US - RxList

26-10-2017

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

22-9-2017

COREG CR (Carvedilol Phosphate) Capsule, Extended Release [GlaxoSmithKline LLC]

COREG CR (Carvedilol Phosphate) Capsule, Extended Release [GlaxoSmithKline LLC]

Updated Date: Sep 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-9-2017

COREG (Carvedilol) Tablet, Film Coated [GlaxoSmithKline LLC]

COREG (Carvedilol) Tablet, Film Coated [GlaxoSmithKline LLC]

Updated Date: Sep 22, 2017 EST

US - DailyMed

18-9-2017

Ifirmasta (Krka, d. d., Novo Mesto)

Ifirmasta (Krka, d. d., Novo Mesto)

Ifirmasta (Active substance: Irbesartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6288 of Mon, 18 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

6-9-2017

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale]

Updated Date: Sep 6, 2017 EST

US - DailyMed

4-8-2017

Zyllt (Krka, d. d., Novo Mesto)

Zyllt (Krka, d. d., Novo Mesto)

Zyllt (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017) 5558 of Fri, 04 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1058/IB/29/G

Europe -DG Health and Food Safety

28-7-2017

Oprymea (Krka, d. d., Novo Mesto)

Oprymea (Krka, d. d., Novo Mesto)

Oprymea (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 5432 of Fri, 28 Jul 2017

Europe -DG Health and Food Safety

21-7-2017

Clopidogrel Krka (Krka, d. d., Novo Mesto)

Clopidogrel Krka (Krka, d. d., Novo Mesto)

Clopidogrel Krka (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)5252 of Fri, 21 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1056/IB/29/G

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2017

Clopidogrel Krka d.d. (Krka, d. d., Novo Mesto)

Clopidogrel Krka d.d. (Krka, d. d., Novo Mesto)

Clopidogrel Krka d.d. (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)4923 of Mon, 10 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1137/IB/24/G

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2017

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Jul 3, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Jun 21, 2017 EST

US - DailyMed

6-6-2017

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jun 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-6-2017

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jun 5, 2017 EST

US - DailyMed

25-5-2017

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals,Inc.]

CARVEDILOL Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: May 25, 2017 EST

US - DailyMed