Cardiostad

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cardiostad 5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Cardiostad 5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 30489
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Cardiostad 2,5 mg tabletter

Cardiostad 5 mg tabletter

Cardiostad 10 mg tabletter

Cardiostad 20 mg tabletter

Lisinopril (som dihydrat)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil

vide.

Lægen har ordineret Cardiostad til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her (se pkt. 4).

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Cardiostad

Sådan skal du tage Cardiostad

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Cardiostad tabletter indeholder den aktive ingrediens lisinopril. Lisinopril tilhører gruppen af

lægemidler kaldet ACE (angiotensin converting enzyme) hæmmere. Det virker ved at udvide

blodkarrene, så hjertet nemmere kan pumpe blodet rundt til alle dele af kroppen. Dette

resulterer i en blodtrykssænkende effekt.

Cardiostad bruges hvis:

- Dit blodtryk er for højt

- Du lider af hjertesvigt. Det betyder, at dit hjerte ikke pumper blodet rundt i kroppen så godt

som det plejer, hvilket fører til sygdomsrelaterede symptomer, såsom træthed, stakåndethed

eller hævelse af ankler og fødder

- Du har haft et hjertestop (i sådanne tilfælde anvendes Cardiostad som kortvarig behandling

(6 uger) indenfor 24 timer).

- Du har nyreproblemer relateret til diabetes og forhøjet blodtryk.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

indlægsseddel. Føg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CARDIOSTAD

Tag ikke Cardiostad

hvis du er allergisk over for lisinopril, overfor lignende lægemidler (ACE-hæmmere)

eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cardiostad (se pkt. 6.1).

hvis du tidligere har lidt af en allergisk reaktion overfor lisinopril eller lignende

lægemidler (ACE-hæmmere) omhandlende symptomer som kløe, nældefeber, hvæsen

eller hævelse af hænder, hals, mund eller øjenlåg.

hvis du eller andre familiemedlemmer har en fortid med allergiske reaktioner, som har

givet synkebesvær eller vejrtrækningsbesvær, hævelse af hænder, fødder eller ankler,

ansigt, læber, tunge eller hals (angioødem) eller hvis du har haft angioødem under andre

omstændigheder.

- hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten. (Det er bedst at undgå Cardiostad

tidligt i graviditeten, se afsnit om graviditet).

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et

blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før du tager Cardiostad

hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner –

f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse

med sukkersyge

aliskiren

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks kalium) i dit

blod med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften "Tag ikke Cardiostad

"

Fortæl det til lægen eller apoteket hvis du har eller har haft nogen helbredstilstand eller

lidelse, især følgende nævnte:

Graviditet

Du bør fortælle din læge hvis du er (eller muligvis bliver) gravid. Cardiostad anbefales ikke

tidligt i graviditeten og må ikke tages, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten.

Det kan skade barnet, hvis Cardiostad tages på dette tidspunkt (se afsnit om graviditet).

For lavt blodtryk (symptomatisk hypotension)

Cardiostad kan i sjældne tilfælde give for lavt blodtryk (symptomatisk hypotension), især i

starten af behandlingen.

Det sker oftere hos patienter, der:

er dehydreret eller lider af saltmangel, f.eks. ved behandling med vanddrivende

medicin, salt begrænsende diæt, dialyse, diarré eller opkast (se også pkt. 2 ”Brug af

anden medicin sammen med Cardiostad” og pkt. 4 ”Bivirkninger”)

lider af kraftigt forhøjet blodtryk pga. nyresygdom (renin-afhængig hypertension) (se

også pkt. 2 ”Brug af anden medicin sammen med Cardiostad”og pkt. 4

”Bivirkninger”)

lider af alvorlig hjertesvigt (grundet brugen af høje doser vanddrivende medicin, med

eller uden forringelse af nyrefunktionen)

har hjertesygdomme forårsaget af utilstrækkelig blodforsyning af hjertemusklen

(iskæmisk hjertesygdom) eller kredsløbslidelse. Cardiostad kan være skyld i hjertestop

(myokardie infarkt) eller slagtilfælde (stroke). Derfor kræver disse patienter tæt

medicinsk monitorering.

Hvis du har øget risiko for blodtryksfald vil lægen monitorere dig tæt især ved

behandlingsstart eller dosisændring.

Hvis dit blodtryk falder for meget

Hvis dit blodtryk falder for meget skal du lægge dig ned. Hvis det vedbliver, kan det kræve

lægehjælp. Et midlertidig fald i blodtrykket kræver ikke nødvendigvis behandlingen med

Cardiostad stoppet. Når dit blodtryk igen er normalt, kan du tage Cardiostad, som du plejer.

Dog sker det i nogle tilfælde, at dosisreduktion eller behandlingsstop er nødvendigt. Tal med

lægen hvis du får større blodtryksfald eller hvis blodtryksfaldene sker ofte.

Lidelser i hjerteklapperne og hjertemuskulaturen

Vær ekstra forsigtig med Cardiostad hvis du lider af:

forsnævring af hjerteklapperne (mitral eller aorta hjerteklap stenose) som forhindrer

blodudstrømning fra hjertet

Fortykkelse af hjertemusklen (hypertrofisk kardiomyopati)

Informer lægen om din tilstand og spørg om råd.

Overfølsomhedreaktioner (allergiske reaktioner) eller angioødem

I enkelte tilfælde har ACE-hæmmere (inklusiv lisinopril) været skyld i livstruende allergiske

reaktioner, kaldet angioødem. Meget sjældent er fatale tilfælde af angioødem blevet

indberettet i forbindelse med hævelse af stemmebåndet eller tungen, som gav blokering af

luftvejene.

Stop med at tage Cardiostad og kontakt straks lægen, hvis du oplever symptomer på

angioødem, såsom:

hævelse af ansigt, arme og ben, læber, tunge og/eller hals

synkebesvær

vejrtrækningsbesvær

kløende udslæt

Du er mere tilbøjelig til at få angioødem hvis:

du er mørk i huden

du tidligere har haft angioødem, også selvom det ikke skyldes ACE-hæmmere (se

afsnit ”Tag ikke Cardiostad” ovenover).

Livstruende anafylaktiske reaktioner (allergiske reaktioner) er set hos patienter, der har

modtaget følgende behandling sammen med ACE-hæmmere:

Fortæl lægen, at du har taget Cardiostad, hvis du får:

hæmodialyse (rensning af blodet med høj-fluks-membraner, eks. AN 69)

Lav-densitet- lipoproteiner (LDL) aferese (en speciel teknik til at fjerne fedt fra

blodet)

Overfølsomhedsbehandling f.eks. mod bi- og hvepse stik.

Etniske forskelle

Ligesom andre ACE-hæmmere kan Cardiostad være mindre effektiv hos patienter med mørk

hud. Angioødem er også mere almindelig hos mørkhudede patienter end hos lys-hudede

patienter.

Nyresygdomme

Hvis du har en nyresygdom eller lider af nedsat nyrefunktion kan det være nødvendigt, at

lægen monitorerer dit kalium og kreatinin i blodet nøje og muligvis justerer dosis (se også

”Sådan skal du tage Cardiostad”).

Du bør ikke tage Cardiostad, hvis du for nylig har fået en nyretransplantation.

Følgende omstændigheder kan påvirke nyrerne:

Hos patienter med hjertesvigt, kan lavt blodtryk forårsaget af ACE-hæmmere forværre

nyrefunktionen. I sådanne tilfælde er akut nyresvigt blevet rapporteret, men er under

normale omstændigheder ikke vedvarende.

Hos patienter med forsnævringer i blodkarrene i nyrene (mono- eller bilateral renal

arteriel stenose) som har været behandlet med ACE-hæmmere er der set øget urinstof

og kreatinin i blodet. Det sker oftere hos patienter med nedsat nyrefunktion. Disse

stigninger er oftest reversible ved behandlingsstop.

Patienter, der lider af forhøjet blodtryk på grund af sygdom i nyrearterierne

(renovaskulær hypertension) er mere eksponeret for at få lavt blodtryk og nedsat

nyrefunktion. Disse patienter bør begynde behandling under nøje monitorering med

lave doser og omhyggelig dosisjustering. Behandling med vanddrivende medicin bør

stoppes og nyrefunktionen bør monitoreres under de første uger af behandlingen med

Cardiostad.

Nogle patienter med forhøjet blodtryk, uden nogen forhistorie med sygdomme i

blodkarrene i nyrerne (renal vaskulær sygdom) har udviklet stigning i urinstoffer og

kreatinin i blodet. Disse stigninger har været mindre og forbigående og ses oftest hos

patienter der tidligere har haft nedsat nyrefunktion. Hvis det sker, vil lægen muligvis

reducere dosis eller udskrive anden medicin.

Hvis din nyrefunktion forværres bør lægen evaluere behandlingen nøje og kan muligvis

stoppe behandlingen med Cardiostad.

Leversygdomme

ACE-hæmmere er meget sjældent sat i forbindelse med en lidelse, som starter med

gulfarvning af huden og det hvide i øjnene pga. blokering af galdeudstrømning fra leveren til

tarmen (kolestatisk gulsot) og udvikler sig hurtigt til levercelledød (lever nekrose) og nogle

gange til død.

Hvis du udvikler gulsot bør du stoppe med at tage Cardiostad og straks kontakte lægen. Hvis

din læge ser ændringer i leverenzymerne kan det være at lægen stopper behandlingen.

Ændring i antallet af blodlegemer

Ændringer i antallet af blodlegemer er blevet rapporteret under behandling med ACE-

hæmmere (se pkt. 4 ”Bivirkninger”).

Disse ændringer kan gøre dig mere disponeret for at få infektioner, blødninger eller blå

mærker. Fortæl lægen, hvis du får nogle af de tegn. Lægen vil da tjekke antallet af

blodlegemer og eventuelt stoppe behandlingen, hvis det er nødvendigt. Nogle af disse

ændringer er ikke vedvarende efter behandlingsstop med ACE-hæmmere.

Du bør være meget forsigtig og spørge lægen til råds, hvis:

Du lider af sygdomme i bindevæv, såsom blod, knogler eller brusk (kollagen vaskulær

lidelse)

Du tager nogle af følgende lægemidler:

Immunosuppressiva (medicin der reducerer immunsystemets aktivitet, f.eks.

efter en organtransplantation)

Allopurinol (til behandling af urinsyregigt og høje koncentrationer af urinsyre i

blodet)

Procainamid (til behandling af uregelmæssig hjerterytme)

Det er specielt vigtigt hvis dine nyrer ikke fungerer godt.

Stigning af kalium i blodet (hyperkaliæmi)

Du har øget risiko for hyperkaliæmi, hvis:

nyrerne ikke fungerer godt

Du lider af diabetes mellitus (sukkersyge)

Du tager andet medicin, der kan øge serum kalium

Hvis ovennævnte passer på dig bør lægen monitorere dit kalium i blodet løbende (se afsnit

”Brug af anden medicin sammen med Cardiostad” nedenfor).

Diabetes (sukkersyge)

Hvis du tager tabletter eller insulin mod sukkersyge, bør blodsukkeret nøje måles i løbet af

den første måned (se afsnit ”Brug af anden medicin sammen med Cardiostad” nedenfor).

Dosis på sukkersyge behandlingen skal muligvis justeres.

Operation og bedøvelse

Hvis du skal opereres eller skal have foretaget tandoperation skal lægen eller tandlægen vide,

at du tager Cardiostad, før du modtager bedøvelse.

Lithium

Du skal fortælle lægen, hvis du tager lithium eller lithiumholdige lægemidler (bruges til

behandling af mani eller depression). Kombinationen af lithium og Cardiostad anbefales ikke

(se pkt. 2 ”Brug af anden medicin sammen med Cardiostad”).

Brug af anden medicin sammen med Cardiostad

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Effekten af dette lægemiddel kan ændres hvis visse andre lægemidler indtages

samtidig. Tal derfor med lægen før du tager nogen af følgende lægemidler:

Følgende lægemidler kan forstærke effekten af Cardiostad, hvilket kan øge risikoen for lavt

blodtryk:

vanddrivende medicin. Hvis du allerede tager vanddrivende medicin bør du informere

lægen herom, da det skal stoppes 2-3 dage inden Cardiostad tages.

Andre blodtrykssænkende lægemidler

Glyceryltrinitrat (til behandling af angina og hjertesvigt) og andre nitrater

Andre karudvidende lægemidler

Tricykliske antidepressiva (midler mod depression)

Antipsykotika (midler til at behandle psykiatriske lidelser/psykoser)

Bedøvelsesmidler

Følgende lægemidler kan reducere effekten af Cardiostad:

NSAID (smertestillende lægemidler), inklusiv acetylsalicylsyre i doser større end 3

gram om dagen. Kronisk brug af disse smertestillende midler kan reducere den

blodtrykssænkende effekt af Cardiostad. Derudover er der en øget risiko for stigninger

af kalium i blodet og forværring af nyrefunktionen, inklusiv nyresvigt.

Lægemidler der stimulerer blodtryksstigning (sympatomimetika)

Cardiostad kan ændre effekten af følgende lægemidler:

lægemidler til at sænke blodsukkeret (insulin, tabletter mod sukkersyge). Der er risiko

for for lavt blodsukker især i starten af behandlingen og for patienter med forringet

nyrefunktion.

Lithium (bruges til behandling af manier og depression). Du bør ikke tage Cardiostad

sammen med lithium. Hvis kombinationen er nødvendig vil det være nødvendigt nøje

at monitorere niveauet af litium i blodet.

Samtidig behandling med Cardiostad og thiazider (vanddrivende medicin) kan øge

risikoen for interaktioner.

Brugen af følgende medicin sammen med Cardiostad kan øge risikoen for bivirkninger. Disse

omhandler nyresvigt, ændring i antallet af blodlegemer, høje koncentrationer af kalium i

blodet:

kaliumbesparende vanddrivende medicin (eks. spironolacton, triamteren og amilorid)

kaliumsupplementer og kaliumindeholdende saltsubstitutioner

andre lægemidler forbundet med stigning af kalium i blodet (eks. heparin,

blodfortyndende lægemidddel)

guldinjektion (f.eks. til behandling af gigt eller ledlidelser) taget samtidig med

Cardiostad kan øge risikoen for karudvidelse (nitrioide reaktioner) med kraftige

symptomer som rødmen, utilpashed, svimmelhed og blodtryksfald.

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:

Hvis du samtidig tager en angiotensin II-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se også

information under underskrifterne ”Tag ikke Cardiostad” og ”Advarsler og

forsigtighedsregler”.

Brug af Cardiostad sammen med mad og drikke og alkoholIndtagelse af føde påvirker

ikke optagelsen af lisinopril. Du kan derfor tage Cardiostad med eller uden mad, men forsøg

at tage det på samme tidspunkt hver dag.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du bør informere lægen, hvis du er (eller muligvis bliver) gravid. Lægen vil oftest råde dig til

at stoppe med Cardiostad inden du bliver gravid eller så snart, at det bliver konstateret og vil

give et andet blodtrykssænkende lægemiddel. Cardiostad anbefales ikke i den tidlige

graviditet og må ikke tages efter de første 3 måneder af graviditeten, da det kan skade barnet

ved brug efter 3. måned.

Amning

Fortæl lægen hvis du ammer eller skal til at amme. Cardiostad anbefales ikke til mødre der

ammer. Lægen kan vælge en anden behandling, hvis du ønsker at amme dit barn. Det gælder

især, hvis barnet er nyfødt eller for tidlig født.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt at tabletterne har nogen indvirkning på kørsel eller arbejdet med

maskiner. I sjældne tilfælde kan man føle sig svimmel eller træt især i starten af behandlingen

med Cardiostad. Kør ikke bil/motorcykel eller arbejd ikke med maskiner før du er sikker på,

at det ikke påvirker dig.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE CARDIOSTAD

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på

apoteket.

Du kan tage Cardiostad med eller uden mad. Synk tabletten med et glas vand en gang dagligt

og forsøg at tage den på samme tidspunkt på dagen hver dag. Du bør tage Cardiostad så længe

lægen siger det.

For Cardiostad 2,5 mg og 5 mg tabletter

Hvis du har fået at vide af lægen, at du skal tage ½ tablet, skal du dele tabletten langs

delekærven ved at placere den på et hårdt underlag med delekærven opad. Påfør et tryk på

toppen med tommelfingeren og tabletten vil blive delt (se billede).

For Cardiostad 10 mg og 20 mg tabletter

Hvis du har fået at vide af lægen, at du skal tage ½ eller ¼ tablet, skal du dele tabletten langs

delekærven ved at placere den på et hårdt underlag med krydskærven opad. Påfør tryk med

tommelfingeren og tabletten vil blive delt i 4 lige store stykker (se billede).

Den anbefalede dosis afhænger af sværhedsgraden af lidelsen og din individuelle

patientprofil.

Følgende anbefalede doser er givet:

Forhøjet blodtryk

Cardiostad kan bruges alene eller sammen med andre blodtryksnedsættende lægemidler.

Den normale startdosis er 10 mg om dagen. Dosis kan øges gradvist i intervaller af mindst 2-4

uger indtil blodtrykket er effektivt under kontrol.

Den normale langtidsdosis er 20 mg daglig. Afhængig af effekten af behandlingen kan dosis

gradvist øges til maksimal dosis 80 mg daglig.

Hvis du tager vanddrivende medicin vil lægen bede dig stoppe den behandling 2-3 dage inden

behandlingen med Cardiostad begyndes. Hvis den vanddrivende medicin ikke kan stoppes bør

behandlingen med lisinopril starte med 5 mg daglig. Din dosis vil efterfølgende blive justeret

i forhold til blodtrykket. Den vanddrivende behandling kan genoptages.

Hvis du har nyreproblemer kan du startes på en lavere dosis. Lægen vil beslutte dosis ud

fra sværhedsgraden af nyresygdommen. Lægen vil nøje monitorere dig i starten af

behandlingen (se afsnit ”Advarsler og

forsigtighedsregler; nyresygdomme”).

Brug til børn og unge (6-16 år)

Dosis fastsættes af lægen. Den anbefalede startdosis er 2,5 mg en gang daglig hvis barnets

vægt er mellem 20 og 50 kg, og 5 mg en gang daglig hvis barnet vejer mere end 50 kg.

Lægen kan justere den daglige dosis individuelt til højst 20 mg daglig til børn, der vejer

mellem 20 og 50 kg, og til højst 40 mg til børn, der vejer mere end 50 kg. Doser over 40 mg

anbefales ikke til børn.

Hvis barnet har nyreproblemer kan lægen give en lavere startdosis eller øge dosis gradvist

over en længere periode.

Hjertesvigt

Cardiostad anvendes sammen med anden medicin til behandling af hjertesvigt (f.eks.

vanddrivende medicin, digitalis, beta-blokkere).

Den normale startdosis er 2,5 mg daglig og bør være under lægelig tilsyn. Dosis vil da

gradvist blive øget med højst 10 mg ad gangen i intervaller af mindst 2 uger for at kontrollere

symptomer på hjertesvigt.

Den maksimale dosis på 35 mg bør ikke overskrides.

Din dosis kan justeres af lægen afhængig af effekten.

Efter hjertestop

Efter at have modtaget den anbefalede standard behandling (f.eks. blodfortyndende, beta-

blokkere) er den normale startdosis

5 mg indenfor 24 timer efter hjertestop

Derefter 5 mg igen efter 24 timer

Derefter tages 10 mg 48 timer efter første dosis med efterfølgende 10 mg daglig.

Den normale vedligeholdelsesdosis er 10 mg daglig.

Lægen kan reducere dosis, hvis du lider af lavt blodtryk eller nyresygdomme.

Behandlingen bør fortsættes i 6 uger.

Problemer relateret til diabetes (sukkersyge)

Den normale startdosis er 10 mg daglig i patienter med forhøjet blodtryk.

Dosis kan øges til 20 mg daglig hvis nødvendigt.

Hvis du har nyreproblemer kan det være nødvendigt at justere dosis.

Brug til børn

Medicinen bør ikke bruges til børn under 6 år eller til børn med alvorlige nyreproblemer.

Spørg lægen til råds.

Brug til Ældre

Ældre patienter med normal nyrefunktion kan tage normal dosis.

Nyretransplanterede

Brug af Cardiostad anbefales ikke til nyretransplanterede patienter

Hvis du har taget for mange Cardiostad tabletter

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Cardiostad end der

står i denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Overdoseringssymptomer er lavt blodtryk, kredsløbsshock, forstyrrelser i elektrolytbalancen

(lave niveauer af kalium, chlorid og natrium i blodet), nyresvigt, hyperventilering, hurtig

hjerterytme, hjertebanken, lavere hjerterytme, svimmelhed, angst og hoste.

Hvis du har glemt at tage Cardiostad

Hvis du glemmer en dosis Cardiostad, tag den da så hurtigt som muligt. Hvis det er tæt på

tiden for næste dosis, spring da den glemte dosis over og gå tilbage til det normale

doseringsskema. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis

du er usikker, kan du kontakte apoteket eller lægen.

Hvis du holder op med at tage Cardiostad

Forstyr eller afbryd ikke behandlingen med Cardiostad uden at have snakket med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Cardiostad kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du kan ved de første par doser føle dig lidt utilpas og svimmel grundet den

blodtrykssænkende effekt. Det stopper oftest ved, at du lægger dig ned.

Du bør straks stoppe med at tage Cardiostad og kontakte lægen, hvis du:

får kløe eller udvikler kraftige hudreaktioner

oplever hvæsen eller vejrtræknings- og synkeproblemer

udvikler hævelse af hænder, fødder eller ankler, ansigt, læber, tunge eller hals eller

oplever gulfarvning af hud eller det hvide i øjnene.

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

svimmelhed

hovedpine

ortostatiske effekter (inklusiv lavt blodtryk; i denne situation hvor blodtryksfald sker i

forbindelse med stående stilling, hvilket giver svimmelhed, utilpas eller besvimelse)

hoste

diarré

opkast

forstyrrelser af nyrefunktionen (renal dysfunktion)

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

hævelse af ansigt, arme/ben, læber, tunge, stemmelæberne og/eller hals. Disse

symptomer skyldes overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner) angioødem (se

afsnit ”Advarsler og forsigtighedsregler”; overfølsomhedsreaktioner eller

angioødem”)

humørsvingninger

prikken eller følelsesløshed i hænder eller fødder (paræstesi)

svimmelhed (vertigo)

smagsforstyrrelser

søvnforstyrrelser

hjerteanfald (myokardiainfarkt) eller stroke (blodprop i hjernen), mulig sekundært til

kraftigt blodtryksfald hos højrisiko patienter (se afsnit ”Advarsler og

forsigtighedsregler; For lavt blodtryk (symptomatisk hypotension

”)

hjertebanken

hurtig hjerterytme

dårlig blodcirkulation, som giver følelsesløse og blege fingre og tæer (Raynaud´s

fænomen)

hævelse og irritation i næsen

kvalme

mavesmerter

fordøjelsesbesvær

udslæt

kløe

impotens

træthed

svaghed

øget urinstof i blodet

øget serum kreatinin

øget leverenzymer

højt kaliumniveau i blodet, som kan give unormal hjerterytme

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter):

fald i hæmoglobin (røde blodlegemer)

fald i hæmatokrit (proportion af røde blodlegemer)

mental forvirring

mundtørhed

nældefeber

hårtab

psoriasis

giftig tilstand, som skyldes nyresvigt og er karakteriseret ved ophobning af urinstof i

blodet

akut nyresvigt

brystvækst hos mænd

øget serum bilirubin

lavt natrium i blodet, som kan give muskelsvaghed, trækninger eller unormal

hjerterytme

Øget mængde af et hormon der regulerer mængden af vand i blodet og derfor påvirker

elektrolytbalancen, f. eks. fald i natrium niveau, en tilstand kaldet ”syndrom med

uhensigtsmæssig sekretion af antidiuretisk hormon” (SIADH- symptomerne kan være

forvirring, svaghed, træthed, hovedpine, kvalme, opkast og kramper)

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

knoglemarvsdepression (når knoglemarven ikke danner nok røde blodlegemer)

blodmangel (kan forårsage bleghed, svaghed eller åndedrætsbesvær)

reduktion af blodplader (øger risikoen for blødninger eller blå mærker)

nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni, neutropeni, agranulocytose (se afsnit ”

Advarsler og forsigtighedsregler; ændring af antallet af blodlegemer”)

forstørrelse af lymfeknuderne

autoimmun sygdom

lavt blodsukker

vejrtrækningsproblemer, hvæsen

bihulebetændelse

lungebetændelse (allergisk betinget)

ophobning af hvide blodlegemer i lungerne (eosinophili pheumonia)

betændelse i bugspytkirtlen (giver voldsomme mave- og rygsmerter)

hævelse af tarmslimhinden

leverbetændelse

gulfarvning af hud eller det hvide i øjnene forårsaget af problemer i leveren eller

blodet og leversvigt (gulsot; se afsnit ”Advarsler og forsigtighedsregler;

leversygdomme”)

øget svedtendens

autoimmun sygdom med blister og sår på huden (pemfigus)

alvorlig lidelse med blister af huden og eventuelt i munden, øjnene og på

kønsorganerne (toksisk epidermal nekrose eller Stevens-Johnsons Syndrom)

hudlidelse med kløende røde plamager (erythema multiforme)

nedsat eller ingen urinproduktion

kutan pseudolymfoma (betændelsesreaktion)

Ukendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data):

depressive symptomer

besvimelse (synkope).

Der er blevet rapporteret et symptomkompleks som inkluderer en eller flere af følgende:

feber, betændelse i blodkar ofte med udslæt, muskelsmerter, ledsmerter, ledbetændelse, en

positiv test for autoimmune antistoffer, øget sedimentation af røde blodlegemer (et tegn på

betændelse i kroppen, ses i blodprøve), øget antal hvide blodlegemer, udslæt, lysfølsomhed

eller andre hudlidelser kan forekomme.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller

med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Cardiostad 2,5 mg tabletter:opbevares ikke over 25˚C

Cardiostad 5 mg/10 mg/20 mg tabletter opbevares ikke over 30˚C

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og på blisteren.

Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Cardiostad indeholder:

Aktivt stof er lisinopril (som dihydrat)

1 tablet indeholder 2,5 mg, 5 mg, 10 mg eller 20 mg lisinopril.

Øvrige ingredienser:

Calciumhydrogenfosfat dihydrat, silica kolloid anhydrat, magnesiumstearat, majsstivelse,

mannitol, pregelatineret majsstivelse.

Udseende og pakningsstørrelser

Cardiostad 2,5 mg tabletter

Hvide, runde, bikonvekse tabletter med delekærv på begge sider og print “2.5” på den ene

side. Hver tablet indeholder 2,72 mg lisinoprildihydrat svarende til 2,5 mg lisinopril.

Cardiostad 5 mg tabletter

Hvide, runde, bikonvekse tabletter med delekærv på begge sider og print “5” på den ene side.

Hver tablet indeholder 5,44 mg lisinoprildihydrat svarende til 5 mg lisinopril.

Cardiostad 10 mg tabletter

Hvide, runde, bikonvekse tabletter med krydskærv på begge sider og print “10” på den ene

side. Hver tablet indeholder 10,89 mg lisinoprildihydrat svarende til 10 mg lisinopril.

Cardiostad 20 mg tabletter

Hvide, runde, bikonvekse tabletter med krydskærv på begge sider og print “20” på den ene

side. Hver tablet indeholder 21,78 mg lisinoprildihydrat svarende til 20 mg lisinopril.

Tabletterne pakkes i blister i følgende pakningsstørrelser

Cardiostad 2,5 mg tabletter: 14, 20, 28, 30, 50, 56 og 100 tabletter

Cardiostad 5 mg/10 mg/20 mg tabletter: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 150, 200, 250,

300, 400, 500 og 1000 tabletter

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dansk repræsentant

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig

Lisinostad 5mg/10mg/20mg

Belgien

Lisinopril EG 5mg/20mg

Danmark

Cardiostad 2.5mg/5mg/10mg/20mg

Finland

Cardiostad 2.5mg/5mg/10mg/20mg tabletti

Tyskland

Lisinopril STADA 2.5mg/5mg/10mg/20mg Tabletten

Irland

Zestan 2.5mg/5mg/10mg/20mg

Italien

Lisinopril EG 5mg/20mg

Luxembourg

Lisinopril EG 5mg/20mg

Portugal

Lisinopril Ciclum 5mg/20mg

Sverige

Lisinopril Stada 2.5mg/5mg/10mg/20mg

Holland

Lisinopril CF 5mg/10mg/20mg

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2014.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

19-4-2018

LISINOPRIL Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

LISINOPRIL Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [QPharma Inc]

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

PRINIVIL (Lisinopril) Tablet [Merck Sharp Dohme Corp.]

PRINIVIL (Lisinopril) Tablet [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

LISINOPRIL Tablet [QPharma Inc]

LISINOPRIL Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

LISINOPRIL Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

LISINOPRIL Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

LISINOPRIL Tablet [McKesson Corporation]

LISINOPRIL Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

LISINOPRIL Tablet [Bryant Ranch Prepack]

LISINOPRIL Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

LISINOPRIL Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

LISINOPRIL Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

ZESTRIL (Lisinopril) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ZESTRIL (Lisinopril) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

Cozaar vs. Lisinopril

Cozaar vs. Lisinopril

Cozaar (losartan) and lisinopril are used to treat hypertension. Lisinopril is also used to treat congestive heart failure and to improve survival after a heart attack. Cozaar and lisinopril belong to different drug classes. Cozaar is an angiotensin receptor blocker (ARB) and lisinopril is an angiotensin-converting enzyme inhibitor(ACE). Brand names for lisinopril include Zestril, Prinivil, and Qbrelis.

US - RxList

14-2-2018

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

LISINOPRIL Tablet [Denton Pharma, Inc.]

LISINOPRIL Tablet [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LISINOPRIL Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

LISINOPRIL Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

ZESTRIL (Lisinopril) Tablet [Almatica Pharma Inc. ]

ZESTRIL (Lisinopril) Tablet [Almatica Pharma Inc. ]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

LISINOPRIL Tablet [Carilion Materials Management]

LISINOPRIL Tablet [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

ZESTORETIC (Lisinopril And Hydrochlorothiazide) Tablet [Almatica Pharma Inc.]

ZESTORETIC (Lisinopril And Hydrochlorothiazide) Tablet [Almatica Pharma Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Norvasc vs. Prinivil

Norvasc vs. Prinivil

Norvasc (amlodipine) and Prinivil (lisinopril) are both used to treat high blood pressure (hypertension). Norvasc is also prescribed for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina.

US - RxList

19-12-2017

LISINOPRIL Tablet [H. J. Harkins Company Inc.]

LISINOPRIL Tablet [H. J. Harkins Company Inc.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

LISINOPRIL Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

LISINOPRIL Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

LISINOPRIL Tablet [Proficient Rx LP]

LISINOPRIL Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

LISINOPRIL Tablet [Wockhardt USA LLC.]

LISINOPRIL Tablet [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

LISINOPRIL Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

LISINOPRIL Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

LISINOPRIL Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

LISINOPRIL Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

LISINOPRIL Tablet [Mylan Institutional Inc.]

LISINOPRIL Tablet [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

LISINOPRIL Tablet [DIRECT RX]

LISINOPRIL Tablet [DIRECT RX]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Unit Dose Services]

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

LISINOPRIL Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

LISINOPRIL Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

LISINOPRIL Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

LISINOPRIL Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

3-11-2017

LISINOPRIL Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

LISINOPRIL Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Nov 3, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

LISINOPRIL Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

LISINOPRIL Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Oct 17, 2017 EST

US - DailyMed

6-10-2017

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Oct 6, 2017 EST

US - DailyMed

4-10-2017

LISINOPRIL Tablet [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

LISINOPRIL Tablet [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 4, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

LISINOPRIL Tablet [BluePoint Laboratories]

LISINOPRIL Tablet [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

29-9-2017

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Sep 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

22-9-2017

LISINOPRIL Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

LISINOPRIL Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Sep 22, 2017 EST

US - DailyMed

18-9-2017

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Sep 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-9-2017

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Sep 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-9-2017

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [American Health Packaging]

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Sep 14, 2017 EST

US - DailyMed

31-8-2017

LISINOPRIL Tablet [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

LISINOPRIL Tablet [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Aug 31, 2017 EST

US - DailyMed

31-8-2017

LISINOPRIL Tablet [Solco Healthcare U.S., LLC]

LISINOPRIL Tablet [Solco Healthcare U.S., LLC]

Updated Date: Aug 31, 2017 EST

US - DailyMed

25-8-2017

LISINOPRIL Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

LISINOPRIL Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Aug 25, 2017 EST

US - DailyMed

31-7-2017

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

6-7-2017

LISINOPRIL Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

LISINOPRIL Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Jul 6, 2017 EST

US - DailyMed

3-7-2017

LISINOPRIL Tablet [Unit Dose Services]

LISINOPRIL Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Jul 3, 2017 EST

US - DailyMed

30-6-2017

RAS-acting agents - Renin-angiotensin system

RAS-acting agents - Renin-angiotensin system

RAS-acting agents - Renin-angiotensin system (Active substance: benazepril, captopril, cilazapril, delapril, enalapril, fosinopril, imidapril, lisinopril, moexipril, perindopril, quinapril, ramipril, spirapril, trandolapril, zofenopril, candesartan, eprosartan, losartan, olmesartan, valsartan) - Corrigendum - Commission Decision (2017)4652 of Fri, 30 Jun 2017

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2017

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jun 29, 2017 EST

US - DailyMed

9-6-2017

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [International Laboratories, LLC]

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [International Laboratories, LLC]

Updated Date: Jun 9, 2017 EST

US - DailyMed

7-6-2017

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jun 7, 2017 EST

US - DailyMed

2-6-2017

LISINOPRIL Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

LISINOPRIL Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Jun 2, 2017 EST

US - DailyMed

31-5-2017

LISINOPRIL Tablet [REMEDYREPACK INC.]

LISINOPRIL Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: May 31, 2017 EST

US - DailyMed

26-5-2017

LISINOPRIL Tablet [Major Pharmaceuticals]

LISINOPRIL Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: May 26, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

LISINOPRIL Tablet [A-S Medication Solutions]

LISINOPRIL Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

22-5-2017

lisinopril (Zestril, Prinivil, Qbrelis) ACE Inhibitor

lisinopril (Zestril, Prinivil, Qbrelis) ACE Inhibitor

Title: lisinopril (Zestril, Prinivil, Qbrelis) ACE InhibitorCategory: MedicationsCreated: 12/31/1997 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/22/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet