Cardiostad

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Cardiostad 20 mg tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Cardiostad 20 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 30491
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægseddel: Information til brugeren

Cardiostad 2,5 mg tabletter

Cardiostad 5 mg tabletter

Cardiostad 10 mg tabletter

Cardiostad 20 mg tabletter

Lisinopril (som dihydrat)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tagedette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Cardiostad til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Cardiostad

Sådan skal du tage Cardiostad

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Cardiostad tabletter indeholder den aktive ingrediens lisinopril. Lisinopril tilhører gruppen af

lægemidler kaldet ACE (angiotensin converting enzyme) hæmmere. Det virker ved at udvide

blodkarrene, så hjertet nemmere kan pumpe blodet rundt til alle dele af kroppen. Dette

resulterer i en blodtrykssænkende effekt.

Cardiostad bruges hvis:

- Dit blodtryk er for højt

- Du lider af hjertesvigt. Det betyder at dit hjerte ikke pumper blodet rundt i kroppen så godt

som det plejer, hvilket fører til sygdomsrelaterede symptomer, såsom træthed, stakåndethed

eller hævelse af ankler og fødder

- Du har haft et hjertestop (i sådanne tilfælde anvendes Cardiostad som kortvarig behandling

(6 uger) indenfor 24 timer).

- Du har nyreproblemer relateret til diabetes og forhøjet blodtryk.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Føg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE CARDIOSTAD

Tag ikke Cardiostad

hvis du er overfølsom (allergisk) over for lisinopril, overfor lignende lægemidler

(ACE-hæmmere) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cardiostad.

hvis du tidligere har lidt af en allergisk reaktion overfor lisinopril eller lignende

lægemidler (ACE-hæmmere) omhandlende symptomer som kløe, nældefeber, hvæsen

eller hævelse af hænder, hals, mund eller øjenlåg.

hvis du eller andre familiemedlemmer har en fortid med allergiske reaktioner, som har

givet synkebesvær eller vejrtrækningsbesvær, hævelse af hænder, fødder eller ankler,

ansigt, læber, tunge eller hals (angioødem) eller hvis du har haft angioødem under andre

omstændigheder.

- hvis du er gravid og mere end 3 måneder henne i dein graviditet. (Det er også bedst at

undgå Cardiostad tidligt i graviditeten – se afsnittet ”Graviditet og amning”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Cardiostad, hvis du har ellerhar haft nogen nogen

medicinske tilstande eller sygdomme, især følgende nævnte:

Graviditet

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du bør

ikke tage Cardiostad tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3

måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader (se afsnittet

”Graviditet og amning”).

For lavt blodtryk (symptomatisk hypotension)

Cardiostad kan i sjældne tilfælde give for lavt blodtryk (symptomatisk hypotension), især i

starten af behandlingen.

Det sker oftere hos patienter, der:

er dehydreret eller lider af saltmangel, f.eks. ved behandling med vanddrivende

medicin, salt begrænsende diæt, dialyse, diarré eller opkast (se også pkt. 2 ”Det skal

du vide før du begynder at tage Cardiostad” og pkt. 4 ”Bivirkninger”)

lider af kraftigt forhøjet blodtryk pga. nyresygdom (renin-afhængig hypertension) (se

også pkt. 2 ”Det skal du vide før du begynder at tage Cardiostad” og pkt. 4

”Bivirkninger”)

lider af alvorlig hjertesvigt (grundet brugen af høje doser vanddrivende medicin, med

eller uden forringelse af nyrefunktionen)

har hjertesygdomme forårsaget af utilstrækkelig blodforsyning af hjertemusklen

(iskæmisk hjertesygdom) eller kredsløbslidelse. Cardiostad kan være skyld i hjertestop

(myokardie infarkt) eller slagtilfælde (stroke). Derfor kræver disse patienter tæt

medicinsk monitorering.

Hvis du har øget risiko for blodtryksfald vil lægen monitorere dig tæt især ved

behandlingsstart eller dosisændring.

Hvis dit blodtryk falder for meget

Hvis dit blodtryk falder for meget skal du lægge dig ned. Hvis det vedbliver kan det kræve

lægehjælp. Et midlertidig fald i blodtrykket kræver ikke nødvendigvis behandlingen med

Cardiostad stoppet. Når dit blodtryk kommer tilbage til normalt kan du tage Cardiostad, som

du plejer. Dog sker det i nogle tilfælde at dosisreduktion eller behandlingsstop er nødvendigt.

Tal med lægen hvis du får større blodtryksfald eller hvis blodtryksfaldene sker ofte.

Lidelser i hjerteklapperne og hjertemuskulaturen

Vær ekstra forsigtig med Cardiostad hvis du lider af:

forsnævring af hjerteklapperne (mitral eller aorta hjerteklap stenose) som forhindrer

blodflow fra hjertet

Fortykkelse af hjertemusklen (hypertrofisk kardiomyopati)

Informer lægen om din tilstand og spørg om gode råd.

Overfølsomhedreaktioner (allergiske reaktioner) eller angioødem

I enkelte tilfælde har ACE-hæmmere (inklusiv Lisinopril) været skyld i livstruende allergiske

reaktioner, kaldet angioødem. Meget sjældent er fatale tilfælde af angioødem blevet

indberettet i forbindelse med hævelse af stemmebåndet eller tungen, som gav blokering af

luftvejene.

Stop med at tage Cardiostad og kontakt straks lægen, hvis du oplever symptomer på

angioødem, såsom:

hævelse af ansigt, arme og ben, læber, tunge og/eller hals

synkebesvær

vejrtrækningsbesvær

kløende udslæt

Du er mere tilbøjelig til at få angioødem hvis:

Du er mørk i huden

Du tidligere har haft angioødem, også selvom det ikke skyldes ACE-hæmmere (se

afsnit ”Tag ikke Cardiostad” ovenover)

Hvis du tager nogen af følgende lægemidler, øges risikoen for angioødem (hurtig hævelse

under huden i området som halsen):

sirolimus, everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-hæmmere

(bruges til at undgå afstødning af transplanterede organer)

Livstruende anafylaktiske reaktioner (allergiske reaktioner) er set hos patienter, der har

modtaget følgende behandling sammen med ACE-hæmmere:

Fortæl lægen, at Du taget Cardiostad, hvis Du får:

hæmodialyse (rensning af blodet med høj-fluks-membraner, eks. AN 69)

Lav-densitet- lipoproteiner (LDL) aferese (en speciel teknik til at fjerne fedt fra

blodet)

Overfølsomhedsbehandling f.eks. mod bi- og hvepse stik.

Etniske forskelle

Ligesom andre ACE-hæmmere kan Cardiostad være mindre effektiv hos patienter med mørk

hud. Angioødem er også mere almindelig hos mørkhudede patienter end hos lys-hudede

patienter.

Nyresygdomme

Hvis du har en nyresygdom eller lider af nedsat nyrefunktion kan det være nødvendigt, at

lægen monitorerer dit kalium og kreatinin i blodet nøje og muligvis justerer dosis (se også

”Sådan skal du tage Cardiostad”).

Du bør ikke tage Cardiostad hvis u for nylig har fået en nyretransplantation.

Følgende omstændigheder kan påvirke nyrerne:

Hos patienter med hjertesvigt, lavt blodtryk forårsaget af ACE-hæmmere kan forværre

nyrefunktionen. I sådanne tilfælde er akut nyresvigt blevet rapporteret, men er under

normale omstændigheder ikke vedvarende.

Hos patienter med forsnævringer i blodkarrene i nyrene (mono- eller bilateral renal

arteriel stenose) som har været behandlet med ACE-hæmmere er der set øget urinstof

og kreatinin i blodet. Det sker oftere hos patienter med nedsat nyrefunktion. Disse

stigninger er oftest reversible ved behandlingsstop.

Patienter, der lider af forhøjet blodtryk på grund af sygdom i nyrearterierne

(renovaskulær hypertension) er mere eksponeret for at få lavt blodtryk og nedsat

nyrefunktion. Disse patienter bør begynde behandling under nøje monitorering med

lave doser og omhyggelig dosisjustering. Behandling med vanddrivende medicin bør

stoppes og nyrefunktionen bør monitoreres under de første uger af behandlingen med

Cardiostad.

Nogle patienter med forhøjet blodtryk, uden nogen forhistorie med sygdomme i

blodkarrene i nyrerne (renal vaskulær sygdom) har udviklet stigning i urinstoffer og

kreatinin i blodet. Disse stigninger har været mindre og forbigående og ses oftest hos

patienter der tidligere har haft nedsat nyrefunktion. Hvis det sker, vil lægen muligvis

reducere dosis eller udskrive anden medicin.

Hvis din nyrefunktion forværres bør lægen evaluere behandlingen nøje og kan muligvis

stoppe behandlingen med Cardiostad.

Leversygdomme

ACE-hæmmere er meget sjældent sat i forbindelse med en lidelse, som starter med

gulfarvning af huden og det hvide i øjnene pga. blokering af galdeflowet fra leveren til tarmen

(kolestatisk gulsot) og udvikler sig hurtigt til levercelledød (lever nekrose) og nogle gange til

død.

Hvis du udvikler gulsot bør du stoppe med at tage Cardiostad og straks kontakte lægen. Hvis

din læge ser ændringer i leverenzymerne kan det være at lægen stopper behandlingen.

Ændring i antallet af blodlegemer

Ændringer i antallet af blodlegemer er blevet rapporteret under behandling med ACE-

hæmmere (se pkt. 4 ”Bivirkninger”).

Disse ændringer kan gøre dig mere disponeret for at få infektioner, blødninger eller blå

mærker. Fortæl lægen, hvis Du får nogle af de tegn. Lægen vil da tjekke antallet af

blodlegemer og eventuelt stoppe behandlingen, hvis det er nødvendigt. Nogle af disse

ændringer er ikke vedvarende efter behandlingsstop med ACE-hæmmere.

Du bør være meget forsigtig og spørge lægen til råds, hvis:

Du lider af sygdomme i bindevæv, såsom blod, knogler eller brusk (kollagen vaskulær

lidelse)

Du tager nogle af følgende lægemidler:

Immunosuppressiva (medicin der reducerer immunsystemets aktivitet, f.eks.

efter en transplantation)

Allopurinol (til behandling af urinsyregigt og høje koncentrationer af urinsyre i

blodet)

Procainamid (til behandling af uregelmæssig hjerterytme)

Det er specielt vigtigt hvis dine nyrer ikke fungerer godt.

Stigning af kalium i blodet (hyperkaliæmi)

Du har øget risiko for hyperkaliæmi, hvis:

nyrerne ikke fungerer godt

Du lider af diabetes mellitus (sukkersyge)

Du tager andet medicin, der kan øge serum kalium

Hvis ovennævnte passer på dig bør lægen monitorere dit kalium i blodet løbende (se afsnit

”Brug af anden medicin” nedenfor).

Diabetes (sukkersyge)

Hvis du tager tabletter eller insulin mod sukkersyge, bør blodsukkeret nøje måles i løbet af

den første måned (se afsnit ”Brug af anden medicin” nedenfor). Dosis på sukkersyge

behandlingen skal muligvis justeres.

Operation og bedøvelse

Hvis du skal opereres eller skal have foretaget tandoperation skal lægen eller tandlægen vide,

at du tager Cardiostad før du modtager bedøvelse.

Lithium

Du skal fortælle lægen, hvis du tager lithium eller lithiumholdige lægemidler (bruges til

behandling af mani eller depression). Kombinationen af lithium og Cardiostad anbefales ikke

(se pkt. 2 ”Brug af anden medicin”).

Brug af anden medicin sammen med Cardiostad

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og

vitaminer og mineraler.

Effekten af dette lægemiddel kan ændres hvis visse andre lægemidler indtages samtidig. Tal

derfor med lægen før du tager nogen af følgende lægemidler:

Følgende lægemidler kan forstærke effekten af Cardiostad, hvilket kan øge risikoen for lavt

blodtryk:

vanddrivende medicin. Hvis du allerede tager vanddrivende medicin bør du informere

lægen herom, da det skal stoppes 2-3 dage inden Cardiostad tages.

Andre blodtrykssænkende lægemidler

Glyceryltrinitrat (til behandling af angina og hjertesvigt) og andre nitrater

Andre karudvidende lægemidler

Tricykliske antidepressiva (midler mod depression)

Antipsykotika (midler til at behandle psykiatriske lidelser/psykoser)

Bedøvelsesmidler

Følgende lægemidler kan reducere effekten af Cardiostad:

NSAID (smertestillende), inklusiv acetylsalicylsyre i doser større end 3 gram om

dagen. Kronisk brug af disse smertestillende kan reducere den blodtrykssænkende

effekt af Cardiostad. Derudover er der en øget risiko for stigninger af kalium i blodet

og forværring af nyrefunktionen, inklusiv nyresvigt.

Lægemidler der stimulerer blodtryksstigning (sympatomimetika)

Cardiostad kan ændre effekten af følgende lægemidler:

lægemidler til at sænke blodsukkeret (insulin, tabletter mod sukkersyge). Der er risiko

for for lavt blodsukker især i starten af behandlingen og for patienter med forringet

nyrefunktion.

Lithium (bruges til behandling af manier og depression). Du bør ikke tage Cardiostad

sammen med lithium. Hvis kombinationen er nødvendig vil det være nødvendigt nøje

at monitorere niveauet af litium i blodet.

Samtidig behandling med Cardiostad og thiazider (vanddrivende medicin) kan øge

risikoen for interaktioner.

Brugen af følgende medicin sammen med Cardiostad kan øge risikoen for bivirkninger. Disse

omhandler nyresvigt, ændring i antallet af blodlegemer, høje koncentrationer af kalium i

blodet:

kaliumbesparende vanddrivende medicin (eks. spironolacton, triamteren og amilorid)

kaliumsupplementer og kaliumindeholdende saltsubstitutioner

andre lægemidler forbundet med stigning af kalium i blodet (eks. heparin,

blodfortyndende lægemidddel og co-trimoxazol også kendt som trimethoprim /

sulfamethoxazol til behandling af infektioner)

guldinjektion (eks. gigtbehandling eller ledlidelser) taget samtidig med Cardiostad kan

øge risikoen for karudvidelse (nitrioide reaktioner) med kraftige symptomer som

rødmen, utilpashed, svimmelhed og blodtryksfald, som kan være meget alvorlig

Lægemidler, der oftest bruges til at undgå afvisning af transplanterede organer

(sirolimus, everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-hæmmere).

Se afsnit "Advarsler og forholdsregler".

Brug af Cardiostad sammen med mad og drikke

Indtagelse af føde påvirker ikke optagelsen af lisinopril. Du kan derfor tage Cardiostad med

eller uden mad, men forsøg at tage det på samme tidspunkt hver dag.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Din læge

vil normalt råde dig til at stoppe med at tage Cardiostad og tage en anden medicin i stedet for,

før du bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid.

Du bør ikke tage Cardiostad tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end

3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader

Amning

Du skal fortælle din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Du bør ikke tage Cardiostad,

hvis du ammer, og din læge vil muligvis vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at

amme, især hvis dit barn er nyfødt eller født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt at tabletterne har nogen indvirkning på kørsel eller arbejdet med

maskiner. I sjældne tilfælde kan man føle sig svimmel eller træt især i starten af behandlingen

med Cardiostad. Kør ikke bil/motorcykel eller arbejd ikke med maskiner før du er sikker på,

at det ikke påvirker dig.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE CARDIOSTAD

Tag altid Cardiostad nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på

apoteket.

Du kan tage Cardiostad med eller uden mad. Synk tabletten med et glas vand én gang dagligt

og forsøg at tage den på samme tidspunkt på dagen hver dag. Du bør tage Cardiostad så længe

lægen siger det.

For Cardiostad 2,5 mg og 5 mg tabletter

Hvis du har fået af vide af lægen, at du skal tage ½ tablet, skal du dele tabletten langs

delekærven ved at placere den på et hårdt underlag med delekærven opad. Påfør et tryk på

toppen med tommelfingeren og tabletten vil blive delt (se billede).

For Cardiostad 10 mg og 20 mg tabletter

Hvis du har fået at vide af lægen, at du skal tage ½ eller ¼ tablet, skal du dele tabletten langs

delekærven ved at placere den på et hårdt underlag med krydskærven opad. Påfør tryk med

tommelfingeren og tabletten vil blive delt i 4 lige store stykker (se billede).

Den sædvanlige dosis

afhænger af sværhedsgraden af lidelsen og din individuelle

patientprofil.

Følgende anbefalede doser er givet:

Forhøjet blodtryk

Cardiostad kan bruges alene eller sammen med andre blodtryksnedsættende lægemidler.

Den normale startdosis er 10 mg om dagen. Dosis kan øges gradvist i intervaller af mindst 2-4

uger indtil blodtrykket er effektivt under kontrol.

Den normale langtidsdosis er 20 mg daglig. Afhængig af effekten af behandlingen kan dosis

gradvist øges til maksimal dosis 80 mg daglig.

Hvis du tager vanddrivende medicin vil lægen bede dig stoppe den behandling 2-3 dage inden

behandlingen med Cardiostad begyndes. Hvis den vanddrivende medicin ikke kan stoppes bør

behandlingen med lisinopril starte med 5 mg daglig. Din dosis vil efterfølgende blive justeret

i forhold til blodtrykket. Den vanddrivende behandling kan genoptages.

Hvis du har nyreproblemer kan du startes på en lavere dosis. Lægen vil beslutte dosis ud fra

sværhedsgraden af nyresygdommen. Lægen vil nøje monitorere dig i starten af

behandlingen (se afsnit ”Vær ekstra forsigtig med at tage Cardiostad; nyresygdomme”).

Brug til børn og teenagere (6-16 år)

Dosis fastsættes af lægen. Den anbefalede startdosis er 2,5 mg en gang daglig hvis barnets

vægt er mellem 20 og 50 kg, og 5 mg en gang daglig hvis barnet vejer mere end 50 kg.

Lægen kan justere den daglige dosis induividuelt til højst 20 mg daglig til børn, der vejer

mellem 20 og 50 kg, og til højst 40 mg til børn, der vejer mere end 50 kg. Doser over 40 mg

anbefales ikke til børn.

Hvis barnet har nyreproblemer kan lægen give en lavere startdosis eller øge dosis gradvist

over en længere periode.

Hjertesvigt

Cardiostad anvendes sammen med anden medicin til behandling af hjertesvigt (f.eks.

vanddrivende medicin, digitalis, beta-blokkere).

Den normale startdosis er 2,5 mg daglig og bør være under lægelig tilsyn. Dosis vil da

gradvist blive øget med højst 10 mg ad gangen i intervaller af mindst 2 uger for at kontrollere

symptomer på hjertesvigt.

Den maksimale dosis på 35 mg bør ikke overskrides.

Deres dosis kan justeres af lægen afhængig af effekten.

Efter hjertestop

Efter at have modtaget den anbefalede standard behandling (f.eks. blodfortyndende, beta-

blokkere) er den normale startdosis

5 mg indenfor 24 timer efter hjertestop

Derefter 5 mg igen efter 24 timer

Derefter tages 10 mg 48 timer efter første dosis med efterfølgende 10 mg daglig.

Den normale vedligeholdelsesdosis er 10 mg daglig.

Lægen kan reducere dosis, hvis du lider af lavt blodtryk eller nyresygdomme.

Behandlingen bør fortsættes i 6 uger.

Problemer relateret til diabetes (sukkersyge)

Den normale startdosis er 10 mg daglig i patienter med forhøjet blodtryk.

Dosis kan øges til 20 mg daglig hvis nødvendigt.

Hvis du har nyreproblemer kan det være nødvendigt at justere dosis.

Børn

Medicinen bør ikke bruges til børn under 6 år eller til børn med alvorlige nyreproblemer.

Spørg lægen til råds.

Ældre

Ældre patienter med normal nyrefunktion kan tage normal dosis.

Nyretransplanterede

Brug af Cardiostad anbefales ikke til nyretransplanterede patienter

Hvis du har taget for mange Cardiostad tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Cardiostad end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Overdoseringssymptomer er lavt blodtryk, kredsløbsshock, forstyrrelser i elektrolytbalancen

(lave niveauer af kalium, chlorid og natrium i blodet), nyresvigt, hyperventilering, hurtig

hjerterytme, hjertebanken, lavere hjerterytme, svimmelhed, angst og hoste.

Hvis du har glemt at tage Cardiostad

Hvis du glemmer en dosis Cardiostad tag den da så hurtigt som muligt. Hvis det er tæt på

tiden for næste dosis, spring da den glemte dosis over og gå tilbage til det normale

doseringsskema. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis

du er usikker kan du kontakte apoteket eller lægen.

Hvis du holder op med at tage Cardiostad

Forstyr eller afbryd ikke behandlingen med Cardiostad uden at have snakket med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Cardiostad kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end l ud af 10 behandlede).

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede).

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000

behandlede).

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede).

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede),

ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Du kan ved de første par doser føle dig lidt utilpas og svimmel grundet den

blodtrykssænkende effekt. Det stopper oftest ved at du ligger dig ned.

Du bør straks stoppe med at tage Cardiostad og kontakte lægen, hvis -du:

får kløe eller udvikler kraftige hudreaktioner

oplever hvæsen eller vejrtræknings- og synkeproblemer

udvikler hævelse af hænder, fødder eller ankler, ansigt, læber, tunge eller hals eller

oplever gulfarvning af hud eller det hvide i øjnene.

Almindelige bivirkninger:

svimmelhed

hovedpine

ortostatiske effekter (inklusiv lavt blodtryk; i denne situation hvor blodtryksfald sker i

forbindelse med stående stilling, hvilket giver svimmelhed, utilpas eller besvimelse)

hoste

diarré

opkast

forstyrrelser af nyrefunktionen (renal dysfunktion)

Ikke almindelige bivirkninger:

hævelse af ansigt, arme/ben, læber, tunge, stemmelæberne og/eller hals. Disse

symptomer skyldes overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner) angioødem (se

afsnit ”Vær ekstra forsigtig med at tage Cardiostad; overfølsomhedsreaktioner eller

angioødem”)

humørsvingninger

prikken eller følelsesløshed i hænder eller fødder (paræstesi)

svimmelhed (vertigo)

smagsforstyrrelser

søvnforstyrrelser

hjerteanfald (myokardiainfarkt) eller stroke (blodprop i hjernen), mulig sekundært til

kraftigt blodtryksfald hos højrisiko patienter (se afsnit ”Vær ekstra forsigtig med at

tage Cardiostad; lavt blodtryk”)

hjertebanken

hurtig hjerterytme

dårlig blodcirkulation, som giver følelsesløse og blege fingre og tæer (Raynaud´s

fænomen)

hævelse og irritation i næsen

kvalme

mavesmerter

forstoppelse

udslæt

kløe

impotens

træthed

svaghed

øget urinstof i blodet

øget serum kreatinin

øget leverenzymer

højt kaliumniveau i blodet, som kan give unormal hjerterytme

Sjældne bivirkninger:

fald i hæmoglobin (røde blodlegemer)

fald i hæmatokrit (proportion af røde blodlegemer)

mental forvirring

mundtørhed

nældefeber

hårtab

psoriasis

giftig tilstand, som skyldes nyresvigt og er karakteriseret ved ophobning af urinstof i

blodet

akut nyresvigt

brystvækst hos mænd

øget serum bilirubin

lavt natriumniveau i blodet, som kan give muskelsvaghed, trækninger eller unormal

hjerterytme

Øget mængde af et gormon der regulerer mængden af vand i blodet og derfor påvirker

elektrolytbalancen, f. eks. fald i natrium niveau, en tilstand kaldet syndrom med

uhensigtsmæssig sekretion af antidiuretisk hormon (SIADH- symptomerne kan være

forvirring, svaghed, træthed, hovedpine, kvalme, opkast og kramper)

Meget sjældne bivirkninger:

knoglemarvsdepression (når knoglemarven ikke danner nok røde blodlegemer)

blodmangel (kan forårsage bleghed, svaghed eller åndedrætsbesvær)

reduktion af blodplader (øger risikoen for blødninger eller blå mærker)

nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni, neutropeni, agranulocytose (se afsnit ”

Vær ekstra forsigtig med at tage Cardiostad; ændring af antallet af blodlegemer”)

forstørrelse af lymfeknuderne

autoimmun sygdom

lavt blodsukker

vejrtrækningsproblemer, hvæsen

bihulebetændelse

lungebetændelse (allergisk betinget)

ophobning af hvide blodlegemer i lungerne (eosinophili pheumonia)

betændelse i bugspytkirtlen (giver voldsomme mave- og rygsmerter)

hævelse af tarmslimhinden

leverbetændelse

gulfarvning af hud eller det hvide i øjnene forårsaget af problemer i leveren eller

blodet og leversvigt (gulsot; se afsnit ”Vær ekstra forsigtig med at tage Cardiostad;

leversygdomme”)

øget svedtendens

autoimmun sygdom med blister og sår på huden (pemfigus)

alvorlig lidelse med blister af huden og evt i munden, øjnene og på kønsorganerne

(toksisk epidermal nekrose eller Stevens-Johnsons Syndrom)

hudlidelse med kløende røde plamager (erythema multiforme)

nedsat eller ingen urinproduktion

kutan pseudolymfoma (betændelsesreaktion)

-Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

depressive symptomer

besvimelse (synkope).

Der er blevet rapporteret et symptomkompleks som inkluderer én eller flere af følgende:

feber, betændelse i blodkar ofte med udslæt, muskelsmerter, ledsmerter, ledbetændelse, en

positiv test for autoimmune antistoffer, øget sedimentation af røde blodlegemer (et tegn på

betændelse i kroppen, ses i blodprøve), øget antal hvide blodlegemer, udslæt, lysfølsomhed

eller andre hudlidelser kan forekomme.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbirvirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar Cardiostad utilgængeligt for børn.

Cardiostad 2,5 mg tabletter:

må ikke

opbevares ved temperaturer over 25˚C

Cardiostad 5 mg/10 mg/20 mg tabletter:

må ikke

opbevares ved temperaturer over 30˚C

Brug ikke Cardiostad efter den udløbsdato, der står på pakningen og på blisteren.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Cardiostad indeholder:

Aktivt stof er lisinopril (som dihydrat)

1 tablet indeholder 2,5 mg, 5 mg, 10 mg eller 20 mg lisinopril.

Øvrige indholdsstoffer:

Calciumhydrogenfosfat dihydrat, silica kolloid anhydrat, magnesiumstearat, majsstivelse,

mannitol, pregelatineret majsstivelse.

Udseende og pakningsstørrelser

Cardiostad 2,5 mg tabletter

Hvide, runde, bikonvekse tabletter med delekærv på begge sider og print “2.5” på den ene

side. Hver tablet indeholder 2,72 mg lisinoprildihydrat svarende til 2,5 mg lisinopril.

Cardiostad 5 mg tabletter

Hvide, runde, bikonvekse tabletter med delekærv på begge sider og print “5” på den ene side.

Hver tablet indeholder 5,44 mg lisinoprildihydrat svarende til 5 mg lisinopril.

Cardiostad 10 mg tabletter

Hvide, runde, bikonvekse tabletter med krydskærv på begge sider og print “10” på den ene

side. Hver tablet indeholder 10,89 mg lisinoprildihydrat svarende til 10 mg lisinopril.

Cardiostad 20 mg tabletter

Hvide, runde, bikonvekse tabletter med krydskærv på begge sider og print “20” på den ene

side. Hver tablet indeholder 21,78 mg lisinoprildihydrat svarende til 20 mg lisinopril.

Tabletterne pakkes i blister i følgende pakningsstørrelser

Cardiostad 2,5 mg tabletter:

14, 20, 28, 30, 50, 56 og 100 tabletter

Cardiostad 5 mg/10 mg/20 mg tabletter:

14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 150, 200, 250,

300, 400, 500 og 1000 tabletter

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dansk repræsentant

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark

Fremstiller

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig

Lisinostad 5mg/10mg/20mg

Belgien

Lisinopril EG 5mg/20mg

Danmark

Cardiostad 2.5mg/5mg/10mg/20mg

Finland

Cardiostad 2.5mg/5mg/10mg/20mg tabletti

Tyskland

Lisinopril STADA 2.5mg/5mg/10mg/20mg Tabletten

Irland

Zestan 2.5mg/5mg/10mg/20mg

Italien

Lisinopril EG 5mg/20mg

Luxembourg

Lisinopril EG 5mg/20mg

Portugal

Lisinopril Ciclum 5mg/20mg

Sverige

Lisinopril Stada 2.5mg/5mg/10mg/20mg

Holland

Lisinopril CF 5mg/10mg/20mg

Denne indlægsseddel blev senest revideret September 2017

14-9-2018

Development of an automated multienzymatic biosensor for risk assessment of pesticide contamination in water and food

Development of an automated multienzymatic biosensor for risk assessment of pesticide contamination in water and food

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 The goal of this research is to better address the problems related to the widespread presence of pesticides in the environment. Despite the unquestionable utility of the pesticides against various pests in the agricultural field, most pesticides and the corresponding pesticide residues are toxic to the environment and hazardous to human health. The recent literature on organophosphate compounds emphasises a clear correlation between their use and the occurr...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.