Carbocain

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Carbocain 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 20 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Carbocain 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 10018
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt,

inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug

for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet, hvis der er mere,

du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel

dig personligt. Lad derfor være med at

give medicinen til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet

eller sundhedspersonalet, hvis du får

bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Carbocain

3. Sådan skal du bruge Carbocain

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Carbocain injektionsvæske,

opløsning, indeholder det aktive stof

mepivacainhydrochlorid, som er et

lokalbedøvende middel. Lægemidlet

anvendes som smertelindrende middel

og til at bedøve en del af kroppen i

forbindelse med en operation. Lægemidlet

virker ved at forhindre nerverne i det

indgivne område i at sende signaler om

smerte, varme og kulde. Derfor kan du

ikke mærke smerte i området, men stadig

føle tryk og berøring.

2. Det skal du vide, før du begynder

at bruge Carbocain

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet

i denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Carbocain:

hvis du er allergisk over for

mepivacainhydrochlorid, andre

lokalbedøvende stoffer eller et af de

øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Du må ikke få en epiduralblokade hvis

du lider af sygdomme i

centralnervesystemet, fx meningitis

du har forsnævringer i den kanal

i rygsøjlen som bl.a. beskytter

rygmarven eller lider af en aktiv

sygdom, fx tuberkulose eller tumor eller

har brud på rygsøjlen

du har blodforgiftning

du har vitamin B12-mangel (perniciøs

anæmi) og sammenfald i rygsøjlen

du har pusdannelse i og omkring

injektionsstedet

du har forstyrrelser i blodets evne til at

størkne eller du er i behandling med

blodfortyndende medicin

du er i shock på grund af tab af blod,

plasma, væsker og elektrolytter eller

har en utilstrækkelig hjertefunktion

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet, før du bruger

Carbocain, hvis du samtidig:

lider af sygdommen porfyri, som giver

øget indhold af porfyrin i blod, urin,

galde og afføring. Symptomer kan

være mavesmerter, opkastninger,

udspilet mave, forstoppelse, feber og

hududslæt, ofte med blærer

lider af hjerte-karsygdomme

(sygdomme i hjerte, puls eller blodkar)

eller nedsat hjertefunktion

lider af en alvorlig lever- eller

nyresygdom

er ældre

har en dårlig almentilstand

er barn. Dosis skal nedsættes

er i behandling med lægemidler, som

er beslægtede med lokalbedøvende

lægemidler eller midler mod

hjerterytmeforstyrrelser (antiarytmika),

da de kan forstærke uønskede

virkninger af Carbocain.

Børn

Carbocain kan anvendes til børn fra

2 måneder. Doser til børn skal tilpasses

alder og vægt.

Brug af anden medicin sammen med

Carbocain

Lægemidlet bør anvendes med

forsigtighed, hvis du samtidig bruger

følgende lægemidler:

andre lokalbedøvende midler

stoffer, som i struktur er beslægtede

med lokalbedøvende midler, f.eks.

nogle former for hjertemedicin.

et lægemiddel mod mavesår

(cimetidin). Det kan være nødvendigt

med en mindre dosis af Carbocain.

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet,

hvis du bruger anden medicin eller har

gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har

mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge eller apotekspersonalet til råds,

før du bruger dette lægemiddel.

Carbocain kan anvendes til gravide, men

anbefales ikke i forbindelse med fødsel,

da der er øget risiko for forgiftning af

fostret og den nyfødte.

Carbocain kan udskilles i modermælk, men

i så små mængder, at der ikke er nogen

risiko for påvirkning af det ammede barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ud over den bedøvende effekt kan

lokalbedøvelse have en meget mild effekt

på koordination og opmærksomhed.

Du skal derfor holde øje med, hvordan

medicinen påvirker dig.

Carbocain indeholder natrium

Carbocain injektionsvæske 10 mg/ml og

20 mg/ml indeholder henholdsvis ca.

0,14 mmol (ca. 3,2 mg) og ca. 0,12 mmol

(ca. 2,8 mg) natrium pr. ml. Hvis du er på

natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage

hensyn hertil.

3. Sådan skal du bruge Carbocain

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter

lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Carbocain

®

10 mg/ml og 20 mg/ml, injektionsvæske,

opløsning

mepivacainhydrochlorid

M120200AA

300787

Denmark, Iceland

28 February 2017

09:02

M120200AA

CPG0045-2

Carbocain leaflet

Pack Line Code Data:

Black

Profile

Technical

Info

Font family: Nimbus Sans

Body text size:

9 pt

Smallest text size:

9 pt

(excluding component code)

N

Din dosis af Carbocain afgøres af din

læge og afhænger af, hvilken type

bedøvelse, du har brug for, hvilket

område, som skal bedøves og varigheden

af bedøvelsen.

Brug til børn

Carbocain kan anvendes til børn fra

2 måneder. Doser til børn skal tilpasses

alder og vægt.

Hvis du har brugt for meget Carbocain

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet,

hvis du tror, du har fået for meget

Carbocain, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet,

hvis du tror, du ikke har fået Carbocain.

Du må ikke få en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis behandlingen bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet,

hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne til meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af

1.000 patienter)

Pludseligt hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse

(inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/

shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Hjertestop. Ring 112.

Svækket vejrtrækning, blåfarvning af

læber og negle. Ring 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning,

smerter eller ubehag i brystet samt hoste

med skummende evt. blodigt opspyt

pga. vand i lungerne. Kontakt straks

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer

hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Kvalme*

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt

blodtryk*

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis

du får meget langsom puls eller bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Prikkende, snurrende fornemmelser

eller følelsesløshed i huden

Svimmelhed

Opkastning*

For højt blodtryk. Tal med lægen. For

højt blodtryk skal behandles. Meget

forhøjet blodtryk er alvorligt.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

Tegn og symptomer på forgiftning

i centralnervesystemet (kramper,

prikkende og snurrende fornemmelser

eller følelsesløshed i huden

omkring munden, følelsesløshed i

tungen, sygeligt skærpet hørelse,

synsforstyrrelser, rysten, susen for

ørerne (tinnitus), talebesvær, svækkelse

af centralnervesystemet). Kan være

eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af

1.000 patienter)

Uregelmæssig puls. Kan være eller

blive alvorligt. Tal med lægen.

Smerter og føleforstyrrelser pga.

nervebetændelse

Nerveskader i arme og ben

Betændelse i membran, der beskytter

rygsøjlen og hjernen (araknoiditis)

Dobbeltsyn. Kan blive alvorligt. Kontakt

lægen eller evt. skadestue.

Allergiske reaktioner

De bivirkninger, der er markeret med

en stjerne (*), forekommer oftere efter

epidural blokade.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du

tale med din læge eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger,

der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan

du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Carbocain utilgængeligt for børn.

Brug ikke Carbocain efter den udløbsdato,

der står på pakningen. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke nedfryses. Opløsningen er til

éngangsbrug og bør anvendes straks

efter åbning. Al resterende opløsning

kasseres.

Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Carbocain indeholder:

Aktivt stof/aktive stoffer:

mepivacainhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer: natriumchorid,

natriumhydroxid/hydrogenchlorid

(til pH-justering), vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Carbocain injektionsvæske er en steril

vandig opløsning med pH 5,5-6,5.

En pakning indeholder 5 hætteglas

a 20 ml injektionsvæske, opløsning

(10 mg/ml eller 20 mg/ml).

Indehaver af markedsføringstilladelsen

og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

AstraZeneca A/S

Arne Jacobsens Allé 13

2300 København S

Fremstiller:

Recipharm Monts, Frankrig

Denne indlægsseddel blev senest

ændret 05/2016

© AstraZeneca 2016

300787

Denmark, Iceland

28 February 2017

09:02

M120200AA

CPG0045-2

Carbocain leaflet

Pack Line Code Data:

Black

Profile

Technical

Info

Font family: Nimbus Sans

Body text size:

9 pt

Smallest text size:

9 pt

(excluding component code)

N

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður

en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru

mikilvægar upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur

verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða

heilbrigðisstarfsfólks ef þörf er á frekari

upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til

persónulegra nota. Ekki má gefa það

öðrum. Það getur valdið þeim skaða,

jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni

sé að ræða.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða

heilbrigðisstarfsfólk vita um allar

aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í

þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1. Upplýsingar um Carbocain og við

hverju það er notað

2. Áður en byrjað er að nota Carbocain

3. Hvernig nota á Carbocain

4. Hugsanlegar aukaverkanir

5. Hvernig geyma á Carbocain

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

1. Upplýsingar um Carbocain og við

hverju það er notað

Carbocain stungulyf, lausn inniheldur

virka efnið mepivacainhýdróklóríð

sem er staðdeyfandi efni. Lyfið er

notað við verkjastillingu og til þess að

deyfa hluta líkamans við skurðaðgerð.

Lyfið kemur í veg fyrir að taugarnar á

meðferðarsvæðinu sendi boð um verki,

hita og kulda. Þess vegna finnur þú ekki

fyrir verkjum á svæðinu en getur þó fundið

fyrir þrýstingi og snertingu.

2. Áður en byrjað er að nota Carbocain

Verið getur að læknirinn hafi ávísað

lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum

skömmtum en tiltekið er í þessum

fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum

læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá

lyfjabúð.

Ekki má nota Carbocain:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir

mepivacainhýdróklóríði eða öðrum

staðdeyfilyfjum eða einhverju öðru

innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Þú mátt ekki fá utanbastsdeyfingu ef þú ert

með sjúkdóm í miðtaugakerfinu t.d.

heilahimnubólgu

með þrengsli í göngum í hryggnum

sem meðal annars vernda mænuna

eða ef þú með virkan sjúkdóm, t.d.

berkla eða æxli, eða með brot í hrygg

með blóðsýkingu

með B12-vítamínskort (illkynja

blóðkornaskort) eða samfallsbrot í hrygg

með graftarmyndun á eða í kringum

stungustað

með blóðstorkutruflanir eða færð

meðferð með blóðþynningarlyfjum

í losti vegna blóð- eða

blóðvökvamissis, vökva- eða

blóðsaltataps, eða ert með skerta

hjartastarfsemi

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða

heilbrigðisstarfsfólki áður en Carbocain er

notað ef þú ert:

með sjúkdóminn porfyríu, sem eykur

magn porfyríns í blóði, þvagi, galli

og hægðum. Einkennin geta verið

kviðverkir, uppköst, þaninn kviður,

hægðatregða, hiti og húðútbrot, oft

með blöðrum

með hjarta- og æðasjúkdóma eða

skerta hjartastarfsemi

með alvarlegan lifrar- eða

nýrnasjúkdóm

aldraður/öldruð

lasburða

barn. Þá þarf að minnka skammtinn

í meðferð með lyfjum sem eru

skyld staðdeyfilyfjum eða lyfjum við

hjartsláttartruflunum, þar sem þau lyf

geta aukið óæskileg áhrif Carbocain.

Börn

Carbocain má nota hjá börnum frá

2 mánaða aldri. Skammtar hjá börnum

eiga að fara eftir aldri og þyngd.

Notkun annarra lyfja samhliða

Carbocain

Lyfið á að nota með varúð ef eftirfarandi

lyf eru notuð samhliða:

önnur staðdeyfilyf

lyf sem eru byggingalega skyld

staðdeyfilyfjum, t.d. nokkur hjartalyf.

lyf við magasári (cimetidin). Þá þarf

hugsanlega að minnka skammt

Carbocain.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll

önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið

notuð eða kynnu að verða notuð.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um

þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal

leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi

áður en lyfið er notað.

Carbocain má nota á meðgöngu en ekki

er mælt með notkun þess við fæðingu þar

sem aukin hætta er á eiturverkunum á

fóstur og nýbura.

Carbocain getur skilist út í brjóstamjólk

en í það litlu magni að engin hætta er á

áhrifum á barn á brjósti.

Akstur og notkun véla

Auk deyfandi áhrifa getur staðdeyfing haft

mjög væg áhrif á samhæfingu og árvekni.

Þú þarft að vera vakandi fyrir því hvaða

áhrif lyfið hefur á þig.

Hver og einn verður að leggja mat á getu

sína til aksturs og starfa sem krefjast

óskertrar árvekni. Eitt af því sem getur

haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar

sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun

og aukaverkunum er í öðrum köflum

fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn.

Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða

lyfjafræðing.

Carbocain inniheldur natríum

Carbocain stungulyf 10 mg/ml inniheldur

um 0,14 mmól (um 3,2 mg) natríum í

ml og Carbocain stungulyf 20 mg/ml

inniheldur um 0,12 mmól (um 2,8 mg)

natríum í ml. Sjúklingar á natríumskertu

mataræði fæði þurfa að hafa þetta í huga.

3. Hvernig nota á Carbocain

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur

sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum

eða lyfjafræðingi.

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Carbocain

®

10 mg/ml og 20 mg/ml stungulyf, lausn

mepivacainhýdróklóríð

300787

Denmark, Iceland

28 February 2017

09:02

M120200AA

CPG0045-2

Carbocain leaflet

Pack Line Code Data:

Black

Profile

Technical

Info

Font family: Nimbus Sans

Body text size:

9 pt

Smallest text size:

9 pt

(excluding component code)

N

Læknirinn ákveður skammt Carbocain

sem fer eftir tegund deyfingar, svæðinu

sem á að deyfa og lengd deyfingar.

Notkun handa börnum

Carbocain má nota hjá börnum frá

2 mánaða aldri. Skammtar hjá börnum

eiga að fara eftir aldri og þyngd.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt

er fyrir um

Hafðu samband við lækninn eða

heilbrigðisstarfsfólk ef þú heldur að þú

hafir fengið of mikið Carbocain, eða meira

en læknirinn hefur ávísað (og þú finnur

fyrir ónotum).

Ef gleymist að nota Carbocain

Hafðu samband við lækninn eða

heilbrigðisstarfsfólk ef þú heldur að þú

hafir ekki fengið Carbocain.

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp

skammt sem gleymst hefur að nota.

Ef hætt er að nota Carbocain

Leitið til læknisins eða

heilbrigðisstarfsfólks ef þörf er á frekari

upplýsingum um notkun lyfsins.

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf

valdið aukaverkunum en það gerist þó

ekki hjá öllum.

Alvarlegar aukaverkanir

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir og

aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir

(koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum

1.000 sjúklingum)

Skyndileg húðútbrot, öndunarerfiðleikar

og yfirlið (innan mínútna til

klukkustunda) vegna ofnæmis

(bráðaofnæmisviðbrögð/lost). Getur

verið lífshættulegt. Hringdu í 112.

Hjartastopp. Hringdu í 112.

Öndunarbilun, bláleitar varir og neglur.

Hringdu í 112.

Aukaverkanir þar sem tíðni er ekki þekkt

Andnauð, hröð, korrandi öndun, verkur

og óþægindi fyrir brjósti ásamt hósta

með froðukenndum og hugsanlega

blóðugum uppgangi vegna vökva í

lungum. Hafðu strax samband við

lækni eða bráðamóttöku. Hringdu

jafnvel í 112.

Aukaverkanir sem ekki eru alvarlegar

Mjög algengar aukaverkanir (koma fyrir

hjá fleiri en 1 af hverjum 10 sjúklingum)

Ógleði*

Sundl, jafnvel yfirlið vegna lágs

blóðþrýstings*

Algengar aukaverkanir (koma fyrir hjá 1 til

10 af hverjum 100 sjúklingum)

Hægur púls. Getur orðið alvarlegt. Ef

púls verður mjög hægur eða þú finnur

fyrir ónotum eða yfirliðstilfinningu

skaltu hafa samband við lækni eða

bráðamóttöku. Hringdu jafnvel í 112.

Stingir og náladofi eða dofi í húð

Sundl

Uppköst*

Of hár blóðþrýstingur. Hafðu samband

við lækninn. Nauðsynlegt er að

meðhöndla of háan blóðþrýsting. Mikil

blóðþrýstingshækkun er alvarleg.

Sjaldgæfar aukaverkanir (koma fyrir hjá

1 til 10 af hverjum 1.000 sjúklingum)

Einkenni um eiturverkun í miðtaugakerfi

(krampi, stingir og náladofi eða dofi í

húðinni í kringum munninn, dofi í tungu,

ofurnæm heyrn, sjóntruflanir, skjálfti,

suð fyrir eyrum, taltruflanir, bæling

miðtaugakerfis). Getur verið eða orðið

alvarlegt. Hafðu samband við lækninn.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir og

aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir

(koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum

1.000 sjúklingum)

Óreglulegur púls. Getur verið eða orðið

alvarlegt. Hafðu samband við lækninn.

Verkir og truflanir á snertiskyni vegna

bólgu í taugum

Taugaskemmdir í hand- og fótleggjum

Bólga í himnu sem verndar hrygg og

heila (skúmbólga)

Tvísýni. Getur orðið alvarlegt. Hafðu

samband við lækninn eða jafnvel

bráðamóttöku.

Ofnæmisviðbrögð

Aukaverkanir sem merktar eru

með stjörnu (*) eru algengari eftir

utanbastsdeyfingu.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn lyfjafræðing vita um

allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig

um aukaverkanir sem ekki er minnst

á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt

að tilkynna aukaverkanir beint til

Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með

því að tilkynna aukaverkanir er hægt að

hjálpa til við að auka upplýsingar um

öryggi lyfsins.

5. Hvernig geyma á Carbocain

Geymið lyfið þar sem börn hvorki

ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu

sem tilgreind er á umbúðunum.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur

mánaðarins sem þar kemur fram.

Má ekki frjósa. Lausnin er til notkunar í

eitt skipti og hana á að nota strax eftir

opnun. Afgangslausn á að fleygja.

Ekki má skola lyfjum niður í

frárennslislagnir eða fleygja þeim með

heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um

hvernig heppilegast er að farga lyfjum

sem hætt er að nota. Markmiðið er að

vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Carbocain inniheldur

Virka innihaldsefnið er

mepivacainhýdróklóríð

Önnur innihaldsefni eru natríumklóríð,

natríumhýdroxíð/saltsýra (til að stilla pH),

vatn fyrir stungulyf.

Lýsing á útliti Carbocain og

pakkningastærðir

Carbocain stungulyf er sæfð vatnslausn

með pH 5,5-6,5.

Í hverri pakkningu eru 5 hettuglös hvert

með 20 ml stungulyfi, lausn (10 mg/ml eða

20 mg/ml).

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi:

AstraZeneca A/S

Arne Jacobsens Allé 13

2300 København S

Danmörk

Framleiðandi:

Recipharm Monts, Frakkland

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í

júlí 2016.

© AstraZeneca 2016

300787

Denmark, Iceland

28 February 2017

09:02

M120200AA

CPG0045-2

Carbocain leaflet

Pack Line Code Data:

Black

Profile

Technical

Info

Font family: Nimbus Sans

Body text size:

9 pt

Smallest text size:

9 pt

(excluding component code)

N

Annotations

Annotation & Approval Print PDF Error!