Captopril "Stada"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Captopril "Stada" 12,5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 12,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Captopril "Stada" 12,5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 18182
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Captopril STADA 12,5 mg/25 mg/50 mg tabletter

Captopril

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Captopril STADA til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Captopril STADA

Sådan skal du tage Captopril STADA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Captopril STADA tilhører en gruppe af lægemidler, der hedder Angiotensin Converting

Enzyme (ACE) hæmmere. ACE-hæmmere bruges til behandling af forhøjet blodtryk.

Captopril STADA bruges til:

behandling af forhøjet blodtryk.

behandling af kronisk hjertesvigt (når hjertet ikke er stærkt nok til at arbejde

ordentligt).

behandling af hjerteanfald:

kortvarende (4 uger), til behandling af klinisk stabile patienter. Her menes

behandling der startes indenfor 24 timer efter hjerteanfald.

Længerevarende, for at undgå symptomatisk hjertesvigt.

behandling af nyresygdomme hos patienter med Type 1 diabetes (insulinkrævende

diabetes).

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE CAPTOPRIL STADA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Captopril STADA

hvis du er overfølsom (allergisk) over for captopril eller et af de øvrige indholdsstoffer i

dette lægemiddel (se pkt. 6)

hvis du er overfølsom over for medicin af samme lægemiddelgruppe (ACE-hæmmere)

som Captopril STADA

hvis du har udviklet angioødem (allergisk reaktion med symptomer som hævelse i

ansigt, tunge eller hals, synkebesvær, nældefeber og vejrtrækningsproblemer) under

tidligere behandling med en ACE-hæmmer

hvis du har en arvelig eller af ikke kendt årsag lider af angioødem. Angioødem er

hævelse af huden i ansigt, arme, ben, tunge eller hals.

hvis du er gravid og mere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedre at

undgå Captopril STADA tidligt i graviditeten – se afsnittet ”Graviditet og amning”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær ekstra forsigtig med at tage Captopril STADA

Fortæl din læge hvis du lider af eller nogensinde har lidt af nogen af de nedenstående tilstande

eller sygdomme:

For lavt blodtryk

, det ses oftest hvis du er dehydreret eller lider af saltunderskud

grundet:

vanddrivende behandling

saltfattig kost

diarré eller opkastning

hæmodialyse (en metode til at filtrere blodet, ses oftest hos personer, hvis nyrer

ikke virker)

din læge vil korrigere dehydrering eller saltmangel før du begynder på at tage Captopril

STADA. Behandlingen kan begyndes på en lavere dosis end normalt.

Hjertesvigt

. Din læge begynder muligvis behandlingen på en lavere dosis Captopril

STADA.

Iskæmisk hjertesygdom

(forsnævring af blodkarrene til hjertet) kan give brystsmerter

(angina pectoris).

Cerebrovaskulær sygdom

(forsnævring af blodkarrene til hjernen) kan give et

slagtilfælde eller forbigående ”mini-slagtilfælde” (TCI: pludseligt opståede

neurologiske udfald der svinder inden for 24 timer; skyldes forbigående svigt i

blodtilførslen til hjernebarken som følge af blodprop).

Renal arteriel stenose

(forsnævring af blodkar i nyrerne).

Forringet nyrefunktion

. Kreatinin clearance (rensning) er en blodprøve til at måle

hvor godt nyrerne virker. Der vil blive givet en lavere startdosis hvis kreatinin clearance

er under 40 ml pr. minut. Visse stoffer i blodet (kalium og kreatinin) vil jævnligt blive

monitoreret.

Hoste

. En vedvarende tør hoste (uden slim) kan opstå under behandling med ACE-

hæmmere (inklusiv Captopril STADA). Hosten forsvinder ved behandlingsophør.

Leversvigt

. I meget sjældne tilfælde kan leveren blive påvirket af behandlingen med

ACE-hæmmere. De første tegn på leversvigt er:

- gulsot

- ændringer i blodprøver, som måler leverens funktion

Dette kan føre til nekrose (celle- eller vævsdød) af leveren, hvilket kan være fatalt.

Kontakt straks lægen hvis du får gulsot.

Hyperkaliæmi

(for høj koncentration af kalium i blodet). Det ses oftest i følgende

tilfælde hvis:

- Du lider af nedsat nyrefunktion

- du er diabetiker

- du tager kaliumbesparende vanddrivende (vanddrivende tabletter som øger

koncentrationen af kalium, som udskilles med urinen)

- du tager kaliumsupplement eller saltsupplement, der indeholder kalium.

Du tager anden medicin, som øger kaliumkoncentartionen i blodet (f.eks. heparin, som

bruges til at fortynde blodet og og co-trimoxazol også kendt som trimethoprim /

sulfamethoxazol)

- Øget modstand i blodflowet gennem hjertet p.g.a.:

- indsnævring af hjerteklapperne (aorta stenose eller mitralstenose)

- forstørret hjerte (obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati)

Ændringer i blodcelletal,

inklusive

:

-thrombocytopeni, et fald i antallet af blodplader

anæmi, et fald i antallet af rødeblodlegemer eller abnorme røde blodlegemer

neutropeni eller agranulocytose, et fald i antallet af hvide blodlegemer

Neutropeni er mere almindelig hvis du:

har kollagen vaskulær sygdom (sygdom i blodkarrene)

er i immunosuppresiv behandling (behandling der undertrykker

immunforsvaret)

er i behandling med allopurinol (mod urinsyregigt)

er i behandling med procainamid (hjertemedicin)

- Vær yderst forsigtig med de ovenfornævnte tilstande, hvis din nyrefunktion er

nedsat.

Fortæl straks lægen hvis du udvikler symptomer på infektion (f.eks. ondt i

halsen eller feber.

- Det hvide blodlegemetal hurtigt vender tilbage til normalniveau efter

behandlingsophør.

Protein i urinen (proteinuri).

Denne tilstand sker hvis du intager forholdsvis høje

doser af ACE-hæmmere (over 150 mg captopril om dagen). Det kan ligeledes ske hvis

du allerede har en nyresygdom ved behandlingsstart. Der ses ofte en forbedring over

en periode på 6 måneder, også selvom behandlingen fortsættes.

Desensibilisering af behandling mod bi- og hvepsestik.

I patienter i behandling med

ACE-hæmmere, kan desensibiliseringsbehandlingen medføre livstruende

overfølsomhedsreaktion (anafylaktisk shock).

High Flux dialyse og lipoprotein aferese

(blodfiltrationstekniker).

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme hvis du er under disse behandlinger.

Lægen vil tage stilling til om der skal bruges en anden blodfiltrationsteknik eller

behandlingen med captopril ændres.

Større operationer og bedøvelser.

Behandling med ACE-hæmmere kan medføre fald

i blodtrykket i disse situationer.

Diabetes.

Blodsukkeret skal monitoreres ofte i løbet af den første måned af

behandlingen. Captopril STADA kan give en falsk-positiv urintest for acetone (et

kemisk stof, der nogen gange kan findes i urinen).

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du

bør ikke tage Captopril STADA tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du

er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader

(se afsnittet ”Graviditet og amning”).

hvis du tager nogen af følgende lægemidler, der bruges til at behandle højt blodtryk:

en angiotensin II-receptorblokerer (også kendt som sartans - for eksempel

valsartan, telmisartan, irbesartan), især hvis du har diabetesrelaterede

nyreproblemer.

– aliskiren

DDin læge kan med jævne mellemrum kontrollere din nyrefunktion, blodtryk og mængden af

elektrolytter (fx kalium) i dit blod. Se også oplysninger under overskriften "Tag ikke

Captopril STADA"

Hvis du tager nogen af følgende lægemidler, øges risikoen for angioødem (hurtig hævelse

under huden i området som halsen):

sirolimus, everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-hæmmere

(bruges til at undgå afstødning af transplanterede organer)

Etniske forskelle.

Som med mange andre lægemidler kan Captopril STADA være

mindre effektiv til at sænke blodtrykket hos personer af afroamerikansk afstamning.

Brug af anden medicin sammen med Captopril STADA

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig.

Kontakt lægen hvis du tager:

Kaliumbesparende vanddrivende, såsom spironolakton, triamerene eller amilorid.

Disse vanddrivende tabletter nedsætter mængden af kalium i urinen.

Kalium supplementer eller salte indeholdende kalium.

• andre lægemidler, som kan øge kalium i din krop (såsom heparin og co-trimoxazol

også kendt som trimethoprim / sulfamethoxazol)

Thiazid eller loop-diuretika (vanddrivende midler)

Andre blodtrykssænkende lægemidler (f.eks. beta-blokkere, methyldopa, calcium

antagonister)

Midler mod mentale lidelser og depression (f.eks. lithium, tricykliske antidepressiva,

antipsykotika)

Anæstetika (bedøvendende midler som bruges ved operation hos f.eks. tandlæge eller

på sygehus)

Allopurinol (urinsyregigt)

Procainamid (hjertemedicin)

Cytostatika (midler til kræftbehandling)

Systemiske kortikosteroider

Immunosuppressiva (midler til at hæmme immunforsvaret)

Visse smertestillende eller midler mod betændelsestilstande (non-steroid anti-

inflammatorisk middel, NSAID´er)

Sympatomimetika

Blodsukker sænkende medicin (antidiabetika)

Syreneutraliserende

. Disse lægemidler kan reducere mængden af Captopril STADA

der bliver absorberet i tarmen. Captopril STADA bør derfor tages mindst 2 timer efter

indtagelse af syreneutraliserende midler.

Lægemidler, der oftest bruges til at undgå afvisning af transplanterede organer

(sirolimus, everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-hæmmere).

Se afsnit "Advarsler og forholdsregler".

Brug af Captopril STADA sammen med mad og drikke og alkohol

Captopril STADA kan tages med eller uden mad.

Undgå større mængder køkkensalt, da det muligvis kan reducere effekten af Captopril

STADA. Informer lægen før indtagelse af mad med kalium eller salte indeholdende kalium.

Alkohol forstærker Captopril STADAs blodtrykssænkende effekt. Hvis alkohol indtages

samtidig med Captopril STADA kan blodtrykket falde ved stående stilling.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid eller planlægger at blive

gravid. Skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Din læge

vil normalt råde dig til at stoppe med at tage Captopril STADA og tage en anden medicin i

stedet for, før du bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid.

Du bør ikke tage Captopril STADA tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er

mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader.

Amning

Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Hvis du ammer, og dit barn er

nyfødt (første uger efter fødslen) eller født for tidligt, bør du ikke tage Captopril STADA.

Hvis spædbarnet er ældre, bør din læge informere dig om fordele og risici ved at tage

Captopril STADA, mens du ammer, sammenlignet med andre behandlinger.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vær opmærksom på at nogle bivirkninger (f.eks. træthed eller svimmelhed, se punkt 4) kan

påvirke din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner.

Din evne til at køre bil eller bruge maskiner kan muligvis blive reduceret, specielt:

ved behandlingsstart

ved dosisændring

ved samtidig indtagelse af alkohol

Captopril STADA indeholder lactose (mælkesukker)

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE CAPTOPRIL STADA

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Captopril, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Du kan tage tabletterne før, under eller efter et måltid. Tabletten har delekærv, så tabletten

kan deles til to lige store doser.

Forhøjet blodtryk

Den anbefalede daglig startdosis er 25-50 mg daglig fordelt på 2 doser. Dosis kan gradvist

øges indtil det ønskede blodtryk er nået. Max dosis er 100-150 mg om dagen. Medicinen

tages oftest 2 gange dagligt. Det kan dog være at lægen siger en enkelt dosis dagligt.

Lægen kan udskrive Captopril STADA alene eller i kombination med andre

blodtrykssænkende midler især thiazid vanddrivende.

I særlige tilfælde (pga. høj aktivitet af renin-angiotensin-aldosteron systemet; f.eks. dårlig

hjertefunktion, forhøjet blodtryk som skyldes nyrerne) vil lægen reducere startdosis.

Hjertesvigt

Lægen vil starte behandling under nøje opsyn. Normal startdosis er 6,25 mg eller 12,5 mg

enten 2 eller 3 gange dagligt. Dosis kan langsomt øges afhængig af hvor hvor godt du

reagerer på behandlingen. Vedligeholdelsesdosis er 75 mg-150 mg fordelt på 2-3 doser. Max

dosis er 150 mg om dagen.

Hjerteanfald

Korttidsbehandling:

Denne behandling vil blive startet på sygehus så hurtigt som muligt efter symptomstart. På 1.

dag vil du få 3 doser:

1. dosis er 6,25 mg

Efter 2 timer gives 2. dosis på 12,5 mg

Efter 12 timer gives 3. dosis på 25 mg

Den efterfølgende dag vil behandlingen starte på 100 mg om dagen fordelt på 2 doser. Denne

behandling vil fortsætte i 4 uger.

Langtidsbehandling:

Behandlingen bør startes på sygehus under nøje overvågning.

Den anbefalede vedligeholdelsesdosis i langtidsbehandling er 75 mg-150 mg dagligt fordelt

på 2-3 doser.

Vedligeholdelsesdosis afhænger af behandlingsresponset. Total dosis bør fordeles på 2-3

doser om dagen.

Hvis kortidsbehandlingen ikke startes med det samme efter hjerteanfaldet:

skal behandlingen startes mellem 3.-16. dag efter symptomerne er opstået

startdosis vil være 6,25 mg

dosis vil gradvis øges afhængig behandlingsresponset

Type 1 diabetisk nyresygdom

Den anbefalede daglig dosis af Captopril STADA er 75 mg-100 mg i delte doser.

Nedsat nyrefunktion

Hvis du har nedsat nyrefunktion vil lægen medtage det i sin bestemmelse af dosis.

Ældre

Hvis du er over 65 år vil lægen give en lavere dosis. Den lavest effektive dosis skal altid

bruges.

Børn og unge

Den mest effektive og sikre dosis af captopril er endnu ikke fundet for børn og unge. Hvis

behandling med Captopril STADA er nødvendig hos børn og unge, vil det nøje blive

overvåget af lægen. Generelt gives captopril til børn 3 gange daglig. Dosis beregnes udfra

alder og vægt. Det vil blive justeret afhængig hvor godt barnet reagerer på behandlingen.

Hvis du har taget for mange Captopril STADA tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Captopril STADA end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Overdoseringssymptomer:

lavt blodtryk

shock (meget lavt blodtryk hvilket kan påvirke bevidstheden)

bedøvelsestilstand

langsom puls (bradykardi)

ændring af koncentrationerne af stoffer i blodet

nyresvigt

Captopril kan fjernes fra blodet ved hæmodialyse (en metode hvor blodet bliver filtreret).

Hvis du har glemt at tage Captopril STADA

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Vent til næste dosis

skal tages og fortsæt derefter behandlingen som normalt.

Hvis Du holder op med at tage Captopril STADA

Ændringer til behandlingen eller behandlingsstop med Captopril STADA bør gøres i samråd

med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige

(kan forekomme hos flere end l ud af 10 behandlede).

Almindelige

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede).

Ikke almindelige

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede).

Sjældne

(kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede).

Meget sjældne

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede).

Stop behandlingen og kontakt straks lægen, hvis du ser:

symptomer på angioødem, såsom:

hævelse i ansigt, tunge eller hals

synkebesvær

nældefeber og vejrtrækningsproblemer.

Angioødem er mere almindeligt i de første uger af behandlingen, men kan også sjældent

forekomme under langtidsbehandling.

kraftige reaktioner på huden (med rødmen, blister og afskalning af huden).

brystsmerter eller problemer med hjertet.

problemer med at tale og forstå sprog, problemer med at gå eller holde balancen (disse

symptomer kan pege i retning af et slagtilfælde).

en uforklarlig feber, influenza-lignende symptomer, som ondt i halsen (disse

symptomer kan pege i retning af nedsat antal hvide blodlegemer).

Uønskede effekter fra captopril og/eller andre ACE-hæmmere behandlinger inkluderer:

Tal med lægen jævnligt som foreskrevet. Dette hjælper til at opdage mulige bivirkninger.

Under kontrolbesøg hos lægen bør du informere om du har eller har haft nogen af følgende

bivirkninger.

Almindelig:

søvnforstyrrelser

ændringer i smagsoplevelser

svimmelhed

tør/irriteret hoste uden slim og/eller stakåndethed

kvalme og/eller opkastning

maveirritation, mavesmerter, diarré, forstoppelse, mundtørhed

kløende hud med eller uden udslæt, udslæt, hårtab

Ikke almindelig:

hurtig puls (takykardi) og/eller hurtig uregelmæssig hjerterytme

brystsmerter og/eller brystsmerter, der skyldes blodmangel og hæmmer ilttilførslen til

hjertemuskulaturen (angina pectoris)

hjertebanken

lavt blodtryk

smerter i fingre og tæer, hvor de først bliver hvide, dernæst blålige og til sidst rødlige

(Raynauds fænomen)

rødmen og/eller blegning af huden

hævelser i huden, oftest set i ansigtet og omkring munden (angioødem)

træthed og/eller utilpashed

Sjælden:

appetitløshed

sløvhed og/eller hovedpine

prikken, stikken eller følelsesløshed i huden (paræstesi)

ømhed i munden (stomatitis) og eller sår i munden

ændringer i nyrefunktionen, inklusiv nyresvigt, abnorm stor vandladning, abnorm lille

vandladning, hyppigere vandladning end normalt

allergisk reaktion i tarmen som forårsager alvorlige mavesmerter (intestinal

angioødem)

Meget sjælden:

ændringer i blodtallene

fald i antallet af hvide blodlegemer, hvilket kan medføre uforklarlig feber,

influenza lignende symptomer, såsom ondt i halsen (neutropeni eller

agranulocytose)

fald i alle typer af blodceller

fald i antallet af røde blodlegemer, hvilket kan medføre følelsen af at være

svag eller træthed, ildebefindende og nogen gange dårlig koncentrationsevne

(anæmi)

nedsat antal blodplader i blodet med en øget tendens til at udvikle blå mærker

eller næseblod

stigning i antallet i en af typerne af de hvide blodlegemer (eosinofile)

hævede lymfer, en sygdom, hvor dit immunforsvar reagerer mod din krop (autoimmun

sygdom)

fald i blodsukkerkoncentrationen

forvirring og/eller depression

ikke tilstrækkelig blodtilførsel til hjernen, inklusiv slagtilfælde eller besvimelse

sløret syn

pludselig ophør af hjertets pumpefunktion (hjertestop) og/eller meget lavt blodtryk

som skyldes, at hjertet ikke pumper effektivt nok

sammensnøren i brystet der gør det vanskeligt at trække vejret, løbenæse

bestemte betændelser i lungerne (allergisk alveoilitis og /eller eosinofil

lungebetændelse)

ømhed i tungen, sår i mavesæk eller tarm og/eller betændelse i bugspytkirtlen

nedsat leverfunktion, en tilstand hvor galdesaltene ikke kan komme fra leveren og ud i

tarmene inklusiv gulsot, betændelse i leveren og dele af leveren dør, stigning i

leverenzymerne

nældefeber

lysfølsomhed, kraftige hudreaktioner (med rødmen, blister og afskalning af huden

inklusiv: Stevens-Johnsons syndrom, erythema multiforme, erytrodermi, pemfigoide

reaktioner, exfolierende dermatitis)

muskelsmerter og/eller ømme led

stort tab af protein i urinen

mistet evnen til at få rejsning og/eller udvikling af bryster hos mænd

feber

Protein i urinen (proteinuria)

Captopril STADA kan i meget sjældne tilfælde bevirke ændringer i følgende blodprøver:

stigning i kaliumkoncentrationen i blodet, hvilket kan medføre en opfattelse af

unormal hjertebanken og muskelsvaghed og utilpashed)

stigning i urinstof, kreatinin og/eller bilirubin i blodet og eleverede målinger på

værdien for betændelsestilstande (erythrocyt sedimentations raten)

fald i natriumkoncentrationen i blodet, hvilket kan give svimmelhed, opkast,

hovedpine, utilpashed og/eller fald i hæmoglobin, hvilket er en komponent i de røde

blodlegemer og nedsat mængde blodlegemer (hæmatokrit måling)

positive laboratorieværdier for visse reaktioner i immunforsvaret (antinukleare

antistoffer)

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar Captopril STADA utilgængeligt for børn.

Brug ikke Captopril STADA efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp)

er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 25˚C.

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Captopril STADA indeholder:

Aktivt stof: captopril.

1 tablet indeholder 12,5 mg, 25 mg eller 50 mg captopril.

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose. Lactosemonohydrat. Prægelatineret

majsstivelse. Stearinsyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Captopril STADA 12,5 mg tabletter

er hvide, runde, flade tabletter med delekærv på begge sider med en diameter på 6

Captopril STADA 25 mg tabletter

er hvide, runde, flade tabletter med krydskærv på begge sider med en diameter på 8

Captopril STADA 50 mg tabletter

er hvide, runde, flade tabletter med krydskærv på begge sider med en diameter på 10

Captopril STADA fås i følgende blisterpakningsstørrelser (lavet af PVC og aluminium):

12,5 mg tabletter: 30, 60, 100 og 200.

25 mg tabletter: 20, 28, 30, 45, 50, 56, 60, 90, 100, 200 og 500.

50 mg tabletter: 20, 24, 28, 30, 45, 50, 56, 60, 80, 90, 100, 200 og 500.

Ikke alle pakningstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEA´s medlemslande under følgende navne:

DK: Captopril STADA tabletter 12,5 mg, 25 mg, 50 mg

FR: Captopril EG 25 mg, 50 mg, comprimé quadrisécable

IT: Captopril EG 25 mg, 50 mg compresse

LU: Captopril EuroGenerics 25 mg, 50 mg

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2017

10-9-2018

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (Active substance: epoetin zeta) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5944 of Mon, 10 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety