Captopril "Mylan"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Captopril "Mylan" 12,5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 12,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Captopril "Mylan" 12,5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 15171
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

CApTOpRIL MyLAN 12,5 mg, 25 mg og 50 mg tabletter

captopril

Læs denne indlægsseddel grundigt,

inden De begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil

vide.

Lægen har ordineret Captopril Mylan til Dem personligt.

Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver

værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Captopril Mylan

3. Sådan skal De tage Captopril Mylan

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Deres tabletter indeholder captopril, som tilhører en

medicingruppe, der kaldes angiotensinkonverterende

enzym (ACE) hæmmere.

Captopril Mylan medvirker til at sænke mængden af stoffet

angiotensin, der findes naturligt i kroppen. Angiotensin kan

få blodkarrene til at trække sig sammen og derved forhøje

blodtrykket, lige som det kan medføre kraftig væskeophob-

ning. Captopril Mylan kan forhindre dannelsen af angio-

tensin, så blodkarrene udvides og blodtrykket falder.

Det kan også behandle væskeophobningen, som opstår i

forbindelse med nedsat hjertefunktion.

Lægen kan ordinere Captopril Mylan til Dem, hvis De har

for højt blodtryk, nedsat hjertefunktion eller hvis De for

nylig har haft en blodprop i hjertet. Captopril Mylan sænker

blodtrykket og hjælper hjertet med at arbejde mere effektivt.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget De er i tvivl

2. VIGTIG INFORMATION, SOM DE SKAL

LÆSE, FØR DE TAGER CApTOpRIL MyLAN

Tag ikke Captopril Mylan:

hvis De er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof

eller et af de øvrige indholdsstoffer, især lactose eller

mikrokrystallinsk cellulose

(se afsnit 6. Yderligere oplysninger).

hvis De er er længere end i 3. måned af Deres graviditet

(det er også bedre at undlade at tage Captopril Mylan

tidligt i graviditet - se graviditetsafsnittet).

Vær ekstra forsigtig med at tage Captopril Mylan

Fortæl det til lægen, inden De tager denne medicin:

hvis De er gravid, planlægger at blive gravid eller hvis

De ammer

hvis De tidligere har taget medicin, der indeholder

captopril eller en anden ACE-hæmmer og De fik en

usædvanlig eller allergisk reaktion.

hvis De tidligere har haft problemer, der påvirker Deres

nyre eller lever.

hvis De er i hæmodialyse-behandling med high-flux

dialysefiltre.

hvis lægen har fortalt Dem, at De har en forsnævring i

aortaklappen (forkalkning i aortaklappen)

hvis De allerede tager medicin mod forhøjet blodtryk som

f.eks. clonidin

hvis De har en bindevævssygdom, som påvirker

blodkarrene

hvis De tager medicin mod depression eller psykiske

sygdomme, f.eks. lithium

hvis De tager allopurinol eller probenecid mod gigt

hvis De skal bedøves, fordi De skal opereres

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger

anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept eller følgende medicin:

vanddrivende medicin som f.eks. furosemid, amilorid,

triamteren eller spironolacton

kaliumtilskud eller salterstatning

non-steroid antiinflammatorisk medicin såsom

indomethacin (mod ledegigt eller betændelse)

anden medicin, der udvider blodkarrene som f.eks.

minoxidil

medicin der nedsætter immunforsvaret som f.eks.

azathioprin eller cyclophosphamid (forebygger frastødelse

af transplanterede organer).

Brug af Captopril Mylan sammen med mad og drikke

De kan tage Captopril Mylan før, under eller efter måltider.

Graviditet og amning

Graviditet

De skal fortælle Deres læge, hvis De tror, De er gravid (eller

måske vil blive det). Deres læge vil normalt råde Dem til at

stoppe med at tage Captopril Mylan og tage en anden

medicin i stedet for, før De bliver gravid, eller så snart De

finder ud af, at De er gravid. De bør ikke tage Captopril

Mylan tidligt i graviditeten, og De må ikke tage det, hvis De

er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give

Deres barn alvorlige skader.

Amning

De skal fortælle Deres læge, hvis De ammer eller skal til at

amme. Det frarådes at amme nyfødte børn (de første uger

efter fødslen) og især for tidligt fødte børn, mens De tager

Captopril Mylan.

Hvis Deres baby ikke længere er nyfødt, vil lægen fortælle

Dem om fordele og ulemper ved behandlingen med

Captopril Mylan sammenlignet med andre behandlinger.

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen

form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

De må ikke køre eller betjene maskiner, hvis De er svimmel

eller træt, mens De tager denne medicin.

Vigtig information om nogle af de

øvrige indholdsstoffer i Captopril Mylan

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før De

tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke

tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE CApTOpRIL MyLAN

Tag altid Captopril Mylan nøjagtigt efter lægens anvisning.

Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

De vil sandsynligvis skulle tage Captopril Mylan i længere tid.

De skal fortsætte med at tage tabletterne så længe som lægen

har anvist det, selvom De har det godt. Inden De begynder

behandlingen og under behandlingen med captopril vil

lægen med jævne mellemrum muligvis tage blodprøver og

kontrollere Deres nyrefunktion. Hvis De har nyreproblemer,

vil De sandsynligvis få kontrolleret Deres nyrefunktion hver

måned i starten af behandlingen.

Hvis De skal have foretaget en urin- eller blodprøve, skal De

fortælle lægen, at De tager Captopril Mylan.

Lægen vil muligvis råde Dem til at ændre Deres kost eller

tage anden medicin samtidig med Captopril Mylan. De må

ikke ændre Deres kost eller medicinske behandling uden

først at tale med lægen.

Voksne

Den dosis Captopril Mylan, som lægen har ordineret til Dem,

vil blive justeret, så den passer lige til Deres behov. Hvis De

har forhøjet blodtryk, er den anbefalede startdosis 12,5 mg

captopril to gange dagligt.

Hvis De har nedsat hjertefunktion, vil De sandsynligvis få

en lavere dosis på 6,25 mg eller 12,5 mg captopril. Lægen

vil måske øge dosis efter 2-4 uger afhængig af, hvordan De

reagerer på medicinen, indtil den korrekte dosis er nået. Den

maksimale daglige dosis er 150 mg fordelt på flere doser.

Deres dosis kan være anderledes, hvis De også tager anden

medicin som f.eks. vanddrivende medicin.

Hvis De får Captopril Mylan efter en blodprop i hjertet, er

den sædvanlige startdosis 6,25 mg captopril. Lægen vil øge

og justere dosis over flere uger op til en maksimal daglig

dosis på 150 mg captopril fordelt på flere doser.

Ældre patienter eller patienter med nedsat nyrefunktion kan

have brug for en lavere dosis eller for længere mellemrum

mellem hver dosis.

Børn

Hvis Captopril Mylan anvendes til børn eller spædbørn, er

den anbefalede startdosis 0,3 mg/kg legemsvægt fordelt

på 2 eller 3 doser. Dosis vil blive beregnet på baggrund af

barnets vægt og vil blive justeret i forhold til, hvordan barnet

reagerer på medicinen.

Hvis De har taget for mange Captopril Mylan tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har

taget flere Captopril Mylan tabletter, end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet.

Hvis De har glemt at tage Captopril Mylan

De skal tage den glemte dosis, så snart De kommer i tanke

om det, medmindre det snart er tid til den næste dosis. I så

fald skal De blot tage den næste dosis som planlagt.

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

Hvis De holder op med at tage Captopril Mylan

De må ikke holde op med at tage medicinen uden først at

tale med lægen. Hvis De holder op med at tage medicinen,

vil Deres symptomer vende tilbage.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl

4. BIVIRKNINGER

Captopril Mylan tabletter kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks lægen, hvis De får en infektion som

f.eks. halsbetændelse eller feber eller hvis De får en

allergisk reaktion, hvor tungen eller svælget hæver.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter):

svimmelhed

mundtørhed med sår i munden eller forkølelsessår, ændret

smagsopfattelse, dårlig mave eller opkastning som kan

medføre vægttab

hudreaktion som f.eks. udslæt eller kløe

hoste

• søvnforstyrrelser

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• hævelse af hænder, fødder, ansigt, mund, tunge eller svælg,

rødmen eller stødpletter på huden eller ondt i halsen

• svaghedsfølelse eller hjertebanken, især i starten af

behandlingen eller når dosis øges

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

prikkende eller snurrende følelse i hænderne

forværring af nyreproblemer

hovedpine, træthed og søvnlignende sløvhedstilstand

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end

1 ud af 10.000 patienter):

• vejrtrækningsbesvær

mavesmerter

• gulfarvning af huden og det hvide i øjnene

• hudreaktion som f.eks. kløe med feber eller at huden bliver

mere følsom over for sollys

• hævede kirtler

• påvirkning af visse typer blodprøver (positiv ANA)

• påvirkning af visse typer urinprøver (protein i urinen)

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende

eller bliver værre eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt

her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddel-

styrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under Bivirkninger på

Lægemiddelstyrelsens netsted www.laegemiddelstyrelsen.dk.

5. OpBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved over 25° C.

Opbevar Captopril Mylan tabletter i original emballage.

Brug ikke Captopril Mylan efter den udløbsdato, der står

på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester.

Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. yDERLIGERE OpLySNINGER

Captopril Mylan tabletter indeholder:

• Aktiv stof: captopril.

Hver tablet indeholder 12,5 mg, 25 mg eller 50 mg

captopril.

• Øvrige indholdsstoffer: lactose, mikrokrystallinsk

cellulose, majsstivelse, stearinsyre, natriumstivelses-

glycollat.

Udseende og pakningsstørrelser

Captopril Mylan er en tablet.

Tabletterne er præget med ”12,5”, ”25” eller ”50” afhængig

af styrken af den pågældende tablet.

Captopril Mylan fås i pakninger med 28, 30, 56, 60, 84 og

100 tabletter i alle styrker.* Apoteket vil give Dem det antal

tabletter, som Deres læge har ordineret.

*ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan AB, Ynglingagatan 14, 10435 Stockholm, Sverige

Repræsentant i Danmark

Mylan ApS, Sluseholmen 2-4, 2450 København SV

Fremstiller

Gerard Laboratories, Baldoyle Industrial Estate,

Dublin 13, Irland

Denne indlægsseddel blev senest revideret

september 2010

27-7-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

2-10-2018

Zoledronic acid Mylan (Mylan S.A.S.)

Zoledronic acid Mylan (Mylan S.A.S.)

Zoledronic acid Mylan (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6486 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-10-2018

Gefitinib Mylan (Mylan S.A.S.)

Gefitinib Mylan (Mylan S.A.S.)

Gefitinib Mylan (Active substance: gefitinib) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6406 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4826

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Hulio (Mylan S.A.S.)

Hulio (Mylan S.A.S.)

Hulio (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6107 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004429/0000

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 6097 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3962/T/08

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Active substance: Memantine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5972 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2660/T/12

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 5971 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4078/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Fulvestrant Mylan (Mylan S.A.S.)

Fulvestrant Mylan (Mylan S.A.S.)

Fulvestrant Mylan (Active substance: fulvestrant) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5774 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004649/IB/0001

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5632 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Active substance: tadalafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5422 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3787/T/11

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Ribavirin Mylan (Mylan S.A.S.)

Ribavirin Mylan (Mylan S.A.S.)

Ribavirin Mylan (Active substance: Ribavirin ) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5423 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1185/T/29

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duloxetine Mylan (Generics [UK] Limited)

Duloxetine Mylan (Generics [UK] Limited)

Duloxetine Mylan (Active substance: Duloxetine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5417 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3981/T/14

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Active substance: lopinavir / ritonavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4888 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Withdrawn application: Rotigotine Mylan, rotigotine, Initial authorisation

Withdrawn application: Rotigotine Mylan, rotigotine, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-6-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Active substance: Efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4089 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4240/IB/1/G

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3854 of Thu, 14 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4050/IB/3/G

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3153 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/R/17

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Atazanavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Atazanavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Atazanavir Mylan (Active substance: atazanavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3342 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Darunavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Darunavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Darunavir Mylan (Active substance: darunavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3339 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Prasugrel Mylan (Mylan S.A.S.)

Prasugrel Mylan (Mylan S.A.S.)

Prasugrel Mylan (Active substance: prasugrel) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3160 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4644

Europe -DG Health and Food Safety