Canesten

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Canesten 500 mg + 10 mg/g vaginaltabletter og creme
 • Dosering:
 • 500 mg + 10 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • vaginaltabletter og creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Canesten 500 mg + 10 mg/g vaginaltabletter og creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 18929
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

CANESTEN

vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme

Aktive stof: Clotrimazol

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer

Du kan få Canesten uden recept. For at få den bedste behandling, skal du være omhyggelig med at følge

anvisningerne for Canesten.

Gem indlægssedlen, Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 7 dage.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten

3. Sådan skal du bruge Canesten

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse.

Canesten

er et svampedræbende middel, som virker mod forskellige former for mikroorganismer, som fx

dermatofytter (svamp i huden), gærsvampe og skimmelsvampe etc.

Du kan bruge Canesten mod betændelse i skeden og de ydre kønsorganer, der skyldes mikroorganismer, som

Canesten virker på.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Canesten for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten

Brug ikke Canesten:

Hvis du er overfølsom over for clotrimazol eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Hvis du er overfølsom over for cetostearylalkohol

Vær ekstra forsigtig med at bruge Canesten

Du bør ikke starte behandling uden at tale med lægen,

hvis du er mellem 12-15 år. Canesten bør ikke anvendes af børn under 12 år.

hvis du er i eller efter overgangsalderen.

hvis du har gentagne betændelser over længere tid (gentagne betændelser inden for to måneder). Det er i så

fald vigtigt at udelukke sygdomme, som kan give svampeinfektioner.

hvis du har udflåd. Det kan skyldes andre sygdomme end svampeinfektioner.

ved betændelse i underlivet for første gang.

hvis du har feber (temperaturer over 38

C), smerter i den nedre del af maven, rygsmerter, illelugtende udflod,

kvalme, blødning fra skeden, og/eller samtidige smerter i skulderen.

Du må ikke anvende tamponer, udskylning af skeden, sæddræbende midler eller andre produkter, der anvendes i

skeden under behandlingen med Canesten.

Samleje i skeden bør undgås under behandlingen med Canesten, da infektionen kan overføres til partneren, og

virkningen og sikkerheden af latexprodukter som kondom og pessar kan være nedsat. Den nedsatte virkning er

midlertidig og forekommer kun under behandlingen.

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer (f.eks. kløe og rødme) og efter samråd med lægen.

Undgå at cremen kommer i kontakt med øjnene efter påføringen. Vask derfor hænderne grundigt efter hver

behandling.

Brug ikke Canesten samtidig med kondom eller pessar, da det kan nedsætte sikkerheden af disse midler under

behandlingen.

Canesten vaginalcreme og creme er lugtfri og misfarver ikke tøjet.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og

mineraler samt kosttilskud.

Fortæl det til lægen, hvis du anvender tacrolimus (medicin, der virker dæmpende på immunforsvaret). Samtidig

anvendelse af Canesten kan øge virkningen af tacrolimus, og din læge vil derfor følge behandlingen nøje.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du kan bruge Canesten under graviditet.

Der skal sikres god hygiejne i fødselskanalen, især i de sidste 4-6 uger af graviditeten.

Du må ikke bruge applikator (indføringshylster) under graviditet. Før vaginaltabletten op i skeden med fingeren.

Amning:

Du kan amme, selv om du bruger Canesten.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Canesten påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer.

Canesten creme indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. Sådan skal du bruge Canesten.

Hvis din læge har ordineret Canesten til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

6 dages behandling: 1 vaginaltablet 100 mg indføres dybt i skeden ved sengetid i 6 dage.

Det er vigtigt at fortsætte behandlingen i 6 dage, selv om du får det bedre for at undgå genopblussen af

betændelsen.

1 dags behandling: 1 vaginaltablet 500 mg indføres dybt i skeden ved sengetid som engangsdosis

Ved samtidig betændelse af området omkring skeden, kan du bruge Canesten 1 % creme (eller 1 %

vaginalcreme). Smør cremen på i et tyndt lag på det angrebne område 2-3 gange dagligt i 1-2 uger og i 3 dage

efter symptomerne er væk.

Af praktiske hensyn bør du ikke bruge Canesten® under menstruation.

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer (f.eks. kløe og rødme) og efter samråd med lægen. Smør

Canesten creme eller 1 % vaginalcreme på det angrebne område 2-3 gange daglig i 1-2 uger, indtil symptomerne

er væk.

Generelt:

Hvis dine symptomer varer ved i mere end 7 dage, skal du kontakte din læge.

Brugsanvisning

Indføring af vaginaltablet med brug af applikator (indføringshylster):

1. Klem åbningen i applikatoren let sammen (B), så der dannes en oval åbning. Placer vaginaltabletten i

applikatoren (B) med spidsen udad.

2. Før forsigtigt applikatoren så langt op i skeden som muligt (det er bedst at ligge på ryggen med bøjede ben,

der er trukket let op).

3. Tryk stemplet ind (A), så vaginaltabletten placeres i skeden. Fjern applikatoren.

Kun vaginaltabletter 100 mg

4. Træk stemplet (A) ud af applikatoren efter brug og vask delene i varmt (ikke kogende) sæbevand. Skyl i

rindende vand og tør omhyggeligt.

Indføring af vaginaltablet uden brug af applikator (indføringshylster):

Før vaginaltabletten op i skeden med en finger i stedet for applikatoren.

Hvis du har brugt for meget Canesten

Hvis du bruger for meget Canesten vaginalcreme, kan din hud blive irriteret. Dette forsvinder, når du holder op

med at bruge Canesten. Aftager irritationen ikke i løbet af et par dage, bør du kontakte din læge.

Hvis du har glemt at bruge Canesten

Hvis du har glemt en dosis, skal du ikke tage dobbelt dosis, men fortsætte med din sædvanlige dosering.

4. Bivirkninger.

Canesten kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Creme:

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Kløe, udslæt, stikkende/brændende fornemmelse, irritation, ubehag/smerte.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Allergiske reaktioner (besvimelse, for lavt blodtryk, vejrtrækningsbesvær, nældefeber).

Hyppighed ikke kendt

(kan ikke fastslås ud fra forhåndenværende data):

Afskalning, blærer, hævelse (ødem).

Vaginaltabletter:

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Kløe, udslæt, brændende fornemmelse, irritation, ubehag.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Allergiske reaktioner (besvimelse, for lavt blodtryk, vejrtrækningsbesvær, nældefeber).

Hyppighed ikke kendt

(kan ikke fastslås ud fra forhåndenværende date):

Mavesmerter, afskalning af huden omkring kønsorganerne, hævelse (ødem), bækkensmerter.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive

bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema

og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. Opbevaring.

Opbevar Canesten utilgængeligt for børn.

Brug ikke Canesten efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den

nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Canesten vaginaltabletter 100 og 500 mg indeholder:

Aktivt stof: Clotrimazol, 1 vaginaltablet indeholder 100 mg eller 500 mg clotrimazol.

Øvrige indholdsstoffer:

Calciumlactatpentahydrat, majsstivelse, crospovidon, vandfri kolloid silica, mælkesyre,

lactosemonohydrat, magnesiumstearat, hypromellose og mikrokrystallinsk cellulose.

Canesten creme 1 % indeholder:

Aktivt stof: Clotrimazol. 1g creme indeholder 10 mg clotrimazol.

Øvrige indholdsstoffer: Sorbitanstearat, polysorbat 60, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, octyldodecanol,

benzylalkohol, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Canesten 100 mg vaginaltablet: Hvid, mærket med P3 og Bayer

Canesten 500 mg vaginaltablet: Hvid, mærket med MU og Bayer

Canesten vaginalcreme: Hvid og uigennemskinnelig creme

Pakningsstørrelser

Vaginaltablet 100 mg x 6 med applikator,

Vaginaltablet 500mg x 1 med applikator,

Vaginaltablet 500mg med applikator + creme 1 %, 20g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer A/S

Nørgaardsvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

Fremstiller

Bayer Schering Pharma AG

eller

Kern Pharma, SL

DE-51368 Leverkusen

E-08228 Terrassa (Barcelona)

Tyskland

Spanien

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2010.