Canesten

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Canesten 500 mg + 10 mg/g vaginaltabletter og creme
 • Dosering:
 • 500 mg + 10 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • vaginaltabletter og creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Canesten 500 mg + 10 mg/g vaginaltabletter og creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 18929
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

CANESTEN

vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme

Aktive stof: Clotrimazol

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer

Du kan få Canesten uden recept. For at få den bedste behandling, skal du være omhyggelig med at følge

anvisningerne for Canesten.

Gem indlægssedlen, Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 7 dage.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten

3. Sådan skal du bruge Canesten

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse.

Canesten

er et svampedræbende middel, som virker mod forskellige former for mikroorganismer, som fx

dermatofytter (svamp i huden), gærsvampe og skimmelsvampe etc.

Du kan bruge Canesten mod betændelse i skeden og de ydre kønsorganer, der skyldes mikroorganismer, som

Canesten virker på.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Canesten for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten

Brug ikke Canesten:

Hvis du er overfølsom over for clotrimazol eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Hvis du er overfølsom over for cetostearylalkohol

Vær ekstra forsigtig med at bruge Canesten

Du bør ikke starte behandling uden at tale med lægen,

hvis du er mellem 12-15 år. Canesten bør ikke anvendes af børn under 12 år.

hvis du er i eller efter overgangsalderen.

hvis du har gentagne betændelser over længere tid (gentagne betændelser inden for to måneder). Det er i så

fald vigtigt at udelukke sygdomme, som kan give svampeinfektioner.

hvis du har udflåd. Det kan skyldes andre sygdomme end svampeinfektioner.

ved betændelse i underlivet for første gang.

hvis du har feber (temperaturer over 38

C), smerter i den nedre del af maven, rygsmerter, illelugtende udflod,

kvalme, blødning fra skeden, og/eller samtidige smerter i skulderen.

Du må ikke anvende tamponer, udskylning af skeden, sæddræbende midler eller andre produkter, der anvendes i

skeden under behandlingen med Canesten.

Samleje i skeden bør undgås under behandlingen med Canesten, da infektionen kan overføres til partneren, og

virkningen og sikkerheden af latexprodukter som kondom og pessar kan være nedsat. Den nedsatte virkning er

midlertidig og forekommer kun under behandlingen.

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer (f.eks. kløe og rødme) og efter samråd med lægen.

Undgå at cremen kommer i kontakt med øjnene efter påføringen. Vask derfor hænderne grundigt efter hver

behandling.

Brug ikke Canesten samtidig med kondom eller pessar, da det kan nedsætte sikkerheden af disse midler under

behandlingen.

Canesten vaginalcreme og creme er lugtfri og misfarver ikke tøjet.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og

mineraler samt kosttilskud.

Fortæl det til lægen, hvis du anvender tacrolimus (medicin, der virker dæmpende på immunforsvaret). Samtidig

anvendelse af Canesten kan øge virkningen af tacrolimus, og din læge vil derfor følge behandlingen nøje.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du kan bruge Canesten under graviditet.

Der skal sikres god hygiejne i fødselskanalen, især i de sidste 4-6 uger af graviditeten.

Du må ikke bruge applikator (indføringshylster) under graviditet. Før vaginaltabletten op i skeden med fingeren.

Amning:

Du kan amme, selv om du bruger Canesten.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Canesten påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer.

Canesten creme indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. Sådan skal du bruge Canesten.

Hvis din læge har ordineret Canesten til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

6 dages behandling: 1 vaginaltablet 100 mg indføres dybt i skeden ved sengetid i 6 dage.

Det er vigtigt at fortsætte behandlingen i 6 dage, selv om du får det bedre for at undgå genopblussen af

betændelsen.

1 dags behandling: 1 vaginaltablet 500 mg indføres dybt i skeden ved sengetid som engangsdosis

Ved samtidig betændelse af området omkring skeden, kan du bruge Canesten 1 % creme (eller 1 %

vaginalcreme). Smør cremen på i et tyndt lag på det angrebne område 2-3 gange dagligt i 1-2 uger og i 3 dage

efter symptomerne er væk.

Af praktiske hensyn bør du ikke bruge Canesten® under menstruation.

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer (f.eks. kløe og rødme) og efter samråd med lægen. Smør

Canesten creme eller 1 % vaginalcreme på det angrebne område 2-3 gange daglig i 1-2 uger, indtil symptomerne

er væk.

Generelt:

Hvis dine symptomer varer ved i mere end 7 dage, skal du kontakte din læge.

Brugsanvisning

Indføring af vaginaltablet med brug af applikator (indføringshylster):

1. Klem åbningen i applikatoren let sammen (B), så der dannes en oval åbning. Placer vaginaltabletten i

applikatoren (B) med spidsen udad.

2. Før forsigtigt applikatoren så langt op i skeden som muligt (det er bedst at ligge på ryggen med bøjede ben,

der er trukket let op).

3. Tryk stemplet ind (A), så vaginaltabletten placeres i skeden. Fjern applikatoren.

Kun vaginaltabletter 100 mg

4. Træk stemplet (A) ud af applikatoren efter brug og vask delene i varmt (ikke kogende) sæbevand. Skyl i

rindende vand og tør omhyggeligt.

Indføring af vaginaltablet uden brug af applikator (indføringshylster):

Før vaginaltabletten op i skeden med en finger i stedet for applikatoren.

Hvis du har brugt for meget Canesten

Hvis du bruger for meget Canesten vaginalcreme, kan din hud blive irriteret. Dette forsvinder, når du holder op

med at bruge Canesten. Aftager irritationen ikke i løbet af et par dage, bør du kontakte din læge.

Hvis du har glemt at bruge Canesten

Hvis du har glemt en dosis, skal du ikke tage dobbelt dosis, men fortsætte med din sædvanlige dosering.

4. Bivirkninger.

Canesten kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Creme:

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Kløe, udslæt, stikkende/brændende fornemmelse, irritation, ubehag/smerte.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Allergiske reaktioner (besvimelse, for lavt blodtryk, vejrtrækningsbesvær, nældefeber).

Hyppighed ikke kendt

(kan ikke fastslås ud fra forhåndenværende data):

Afskalning, blærer, hævelse (ødem).

Vaginaltabletter:

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Kløe, udslæt, brændende fornemmelse, irritation, ubehag.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Allergiske reaktioner (besvimelse, for lavt blodtryk, vejrtrækningsbesvær, nældefeber).

Hyppighed ikke kendt

(kan ikke fastslås ud fra forhåndenværende date):

Mavesmerter, afskalning af huden omkring kønsorganerne, hævelse (ødem), bækkensmerter.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive

bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema

og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. Opbevaring.

Opbevar Canesten utilgængeligt for børn.

Brug ikke Canesten efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den

nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Canesten vaginaltabletter 100 og 500 mg indeholder:

Aktivt stof: Clotrimazol, 1 vaginaltablet indeholder 100 mg eller 500 mg clotrimazol.

Øvrige indholdsstoffer:

Calciumlactatpentahydrat, majsstivelse, crospovidon, vandfri kolloid silica, mælkesyre,

lactosemonohydrat, magnesiumstearat, hypromellose og mikrokrystallinsk cellulose.

Canesten creme 1 % indeholder:

Aktivt stof: Clotrimazol. 1g creme indeholder 10 mg clotrimazol.

Øvrige indholdsstoffer: Sorbitanstearat, polysorbat 60, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, octyldodecanol,

benzylalkohol, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Canesten 100 mg vaginaltablet: Hvid, mærket med P3 og Bayer

Canesten 500 mg vaginaltablet: Hvid, mærket med MU og Bayer

Canesten vaginalcreme: Hvid og uigennemskinnelig creme

Pakningsstørrelser

Vaginaltablet 100 mg x 6 med applikator,

Vaginaltablet 500mg x 1 med applikator,

Vaginaltablet 500mg med applikator + creme 1 %, 20g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer A/S

Nørgaardsvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

Fremstiller

Bayer Schering Pharma AG

eller

Kern Pharma, SL

DE-51368 Leverkusen

E-08228 Terrassa (Barcelona)

Tyskland

Spanien

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2010.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

30-3-2018

CLOTRIMAZOLE Solution [The Podiatree Company]

CLOTRIMAZOLE Solution [The Podiatree Company]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

CLOTRIMAZOLE Cream [Kareway Product, Inc.]

CLOTRIMAZOLE Cream [Kareway Product, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CLOTRIMAZOLE Cream [REMEDYREPACK INC.]

CLOTRIMAZOLE Cream [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

DERMATIN ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Melaleuca, Inc.]

DERMATIN ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Melaleuca, Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

MAJOR CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [A-S Medication Solutions]

MAJOR CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

WALGREENS CLOTRIMAZOLE 3 (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

WALGREENS CLOTRIMAZOLE 3 (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

AKIN ANTI-FUNGAL (Clotrimazole) Solution [Southern Sales Service, Inc.]

AKIN ANTI-FUNGAL (Clotrimazole) Solution [Southern Sales Service, Inc.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [A-S Medication Solutions]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

CLOTRIMAZOLE Cream [Galentic Pharma (India) Private Limited]

CLOTRIMAZOLE Cream [Galentic Pharma (India) Private Limited]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

KERASAL FOOT AND TOE (Clotrimazole) Cream [MOBERG PHARMA NORTH AMERICA LLC]

KERASAL FOOT AND TOE (Clotrimazole) Cream [MOBERG PHARMA NORTH AMERICA LLC]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

FAMILY CARE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [United Exchange Corp.]

FAMILY CARE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [United Exchange Corp.]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

CLOTRIMAZOLE Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

CLOTRIMAZOLE Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Aru Pharma Inc.]

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Aru Pharma Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

CLOTRIMAZOLE Cream [A-S Medication Solutions]

CLOTRIMAZOLE Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

CVS CLOTRIMAZOLE MAXIMUM STRENGTH (Clotrimazole) Solution [CVS Pharmacy]

CVS CLOTRIMAZOLE MAXIMUM STRENGTH (Clotrimazole) Solution [CVS Pharmacy]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

CANESTEN V (Clotrimazol) Cream [GENESIS IMPORTS EXPORTS LLC]

CANESTEN V (Clotrimazol) Cream [GENESIS IMPORTS EXPORTS LLC]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

FORTINIA OF (Clotrimazole 1%) Solution [The Podiatree Company]

FORTINIA OF (Clotrimazole 1%) Solution [The Podiatree Company]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

FORTINIA (Clotrimazole 1%) Solution [The Podiatree Company]

FORTINIA (Clotrimazole 1%) Solution [The Podiatree Company]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

FORTINIA (Clotrimazole) Cream [The Podiatree Company]

FORTINIA (Clotrimazole) Cream [The Podiatree Company]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

CLOTRIMAZOLE Liquid [Walgreens]

CLOTRIMAZOLE Liquid [Walgreens]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

EQUALINE CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [SUPERVALU INC]

EQUALINE CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [SUPERVALU INC]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

FUNGICURE LIQUID GEL (Clotrimazole) Gel [Alva-Amco Pharmacal Companies, Inc.]

FUNGICURE LIQUID GEL (Clotrimazole) Gel [Alva-Amco Pharmacal Companies, Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Actavis Pharma, Inc.]

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Rite Aid]

ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Rite Aid]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

CLOTRIMAZOLE Solution [GRAXCELL PHARMACEUTICAL, LLC.]

CLOTRIMAZOLE Solution [GRAXCELL PHARMACEUTICAL, LLC.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

FOOT CARE CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [Rite Aid]

FOOT CARE CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [Rite Aid]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Chain Drug Consortium, LLC]

CLOTRIMAZOLE Cream [Chain Drug Consortium, LLC]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Proficient Rx LP]

CLOTRIMAZOLE Cream [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Rite Aid]

CLOTRIMAZOLE Cream [Rite Aid]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Walgreen Company]

CLOTRIMAZOLE Cream [Walgreen Company]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

PRO-EX ANTI FUNGAL (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

PRO-EX ANTI FUNGAL (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [McKesson]

CLOTRIMAZOLE Cream [McKesson]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

29-11-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Central Texas Community Health Centers]

CLOTRIMAZOLE Cream [Central Texas Community Health Centers]

Updated Date: Nov 29, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [TRIFECTA PHARMACEUTICALS USA LLC]

CLOTRIMAZOLE Cream [TRIFECTA PHARMACEUTICALS USA LLC]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

ATHLETE S FOOT AFAC (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

ATHLETE S FOOT AFAC (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

OLP CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [OHIO LAB PHARMA]

OLP CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [OHIO LAB PHARMA]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

REXALL JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [Dollar General]

REXALL JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [Dollar General]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

REXALL ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Dollar General]

REXALL ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Dollar General]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

11-9-2017

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [NuCare Pharamceuticals,Inc.]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [NuCare Pharamceuticals,Inc.]

Updated Date: Sep 11, 2017 EST

US - DailyMed

17-8-2017

EQUATE JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [WALMART STORES INC]

EQUATE JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [WALMART STORES INC]

Updated Date: Aug 17, 2017 EST

US - DailyMed

8-8-2017

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Aug 8, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

CLOTRIMAZOLE Lozenge [Cardinal Health]

CLOTRIMAZOLE Lozenge [Cardinal Health]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

24-7-2017

MAJOR CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

MAJOR CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 24, 2017 EST

US - DailyMed

24-7-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Discount Drug Mart, Inc.]

CLOTRIMAZOLE Cream [Discount Drug Mart, Inc.]

Updated Date: Jul 24, 2017 EST

US - DailyMed

13-7-2017

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jul 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-7-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

CLOTRIMAZOLE Cream [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jul 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-7-2017

FUNGICURE INTENSIVE (Clotrimazole) Liquid [Alva-Amco Pharmacal Companies, Inc.]

FUNGICURE INTENSIVE (Clotrimazole) Liquid [Alva-Amco Pharmacal Companies, Inc.]

Updated Date: Jul 12, 2017 EST

US - DailyMed

3-7-2017

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Unit Dose Services]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Unit Dose Services]

Updated Date: Jul 3, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

UP AND UP ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Target Corporation]

UP AND UP ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Target Corporation]

Updated Date: Jun 21, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

CLOTRIMAZOLE Solution [Akron Pharma Inc]

CLOTRIMAZOLE Solution [Akron Pharma Inc]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed