Canesten

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Canesten 100 mg vaginaltabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • vaginaltabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Canesten 100 mg vaginaltabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 35878
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten

®

.

3. Sådan skal du bruge Canesten

®

.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Canesten

er et svampedræbende middel, som virker mod forskel-

lige former for mikroorganismer fx. gærsvampe.

• Du kan bruge Canesten

til behandling af svampeinfektion i ske-

den, forårsaget af svampe, der er følsomme over for clotrimazol

(det virksomme stof).

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Canesten

for noget andet,

skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Canesten

®

Brug ikke Canesten

®

• hvis du er overfølsom over for clotrimazol eller et af de øvrige ind-

holdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Canesten

®

• Tal med lægen, inden du bruger Canesten

, hvis du:

– er under 12 år. Canesten

må ikke anvendes af børn under 12 år.

– er i eller efter overgangsalderen, for at udelukke sygdomme som

klamydia og kræft.

– har gentagne betændelser over længere tid (gentagne betæn-

delser inden for to måneder). Det er i så fald vigtigt at udelukke

sygdomme, som kan give svampeinfektioner.

– har feber (temperaturer over 38 °C), smerter i den nedre del af

maven, rygsmerter, illelugtende udflod, kvalme, blødning fra

skeden, og/eller samtidige smerter i skulderen.

Du må ikke anvende tamponer, udskylning af skeden, sæddræbende

midler eller andre produkter, der anvendes i skeden under behand-

ling med Canesten

Samleje i skeden bør undgås under behandlingen med Canesten

, da

infektionen kan overføres til partneren, og virkningen og sikkerhe-

den af latexprodukter som kondom og pessar kan være nedsat. Den

nedsatte virkning er midlertidig og forekommer kun under behand-

lingen.

Brug af anden medicin

• Tal med din læge, hvis du tager medicin:

– som dæmper immunforsvaret (tacrolimus).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som

ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for

medicin.

Graviditet:

• Du kan bruge Canesten

under graviditet. Der skal sikres god hygi-

ejne i fødselskanalen, især i de sidste 4-6 uger af graviditeten.

• Du må ikke bruge applikator (indføringshylster) under graviditeten.

Før vaginaltabletten op i skeden med fingeren.

Amning:

• Du kan tage Canesten

, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Canesten

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i

Canesten

®

Ingen relevante informationer.

3. Sådan skal du bruge Canesten

®

Canesten

bør ikke anvendes under menstruation.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

1 vaginaltablet (100 mg) indføres dybt i skeden én gang dagligt ved

sengetid i 6 dage.

Det er vigtigt at fortsætte behandlingen i 6 dage, selv om du får det

bedre, for at undgå genopblussen af svampeinfektionen.

Ved samtidig betændelse af området omkring skeden, kan du bruge

Canesten

®

1% creme eller vaginalcreme 1%. Smør cremen på det

angrebne område 2-3 gange dagligt i 1-2 uger indtil 3 dage efter

symptomfrihed.

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer (f.eks kløe og

rødme) og efter samråd med lægen. Smør Canesten

®

creme eller 1%

vaginalcreme på det angrebne område 2-3 gange dagligt i 1-2 uger,

indtil symptomerne er væk.

Hvis symptomerne varer i mere end 7 dage, skal du søge læge.

Børn:

Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Hvis din læge har ordineret Canesten

til dig, skal du altid følge

lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Hvis du har brugt for meget Canesten

®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere

Canesten

, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og

du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Canesten

®

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt

blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Canesten

®

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller

føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Canesten

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

• Kløe, udslæt, brændende fornemmelse, irritation, ubehag

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

• Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning,

tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.

• Allergiske reaktioner (for lavt blodtryk, vejrtrækningsbesvær, næl-

defeber).

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

CANESTEN

®

100 mg vaginaltabletter

Clotrimazol

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten

uden recept. For at opnå de bedste

resultater, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Canesten

. Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 3 dage.

10150-01-03

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Document: 10150-01 Version: 3 Approved by: MHO, 2013-06-21 11:20:22

Hyppigheden er ikke kendt:

• Mavesmerter.

• Afskalning af huden omkring kønsorganerne, hævelse, bækken-

smerter.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Web-

sted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Canesten

utilgængeligt for børn.

• Opbevar ikke Canesten

ved temperaturer over 30 °C.

• Brug ikke Canesten

efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den anførte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Canesten

®

100 mg vaginaltabletter indeholder:

Clotrimazol 100 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Calciumlactatpentahydrat, majsstivelse, crospovidon, vandfri kolloid

silica, mælkesyre, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, hypromel-

lose og mikrokrystallinsk cellulose.

Pakningsstørrelser:

Canesten

fås i:

Canesten

100 mg i pakninger med 6 vaginaltabletter.

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Teknisk brugervejledning til patienten

Indføring af vaginaltablet med brug af applikator (indføringshylster):

1. Klem åbningen i applikatoren let sammen, så der dannes en oval

åbning. Placer vaginaltabletten i applikatoren med spidsen udad.

2. Før forsigtigt applikatoren så langt op i skeden som muligt (det er

bedst at ligge på ryggen med bøjede ben, der er trukket let op).

3. Tryk stemplet ind, så vaginaltabletten placeres i skeden. Fjern

applikatoren.

4. Efter brug trækkes stemplet ud af applikatoren. Delene vaskes i

varmt (ikke kogende) sæbevand, skylles i rindende vand og tørres

omhyggeligt.

Indføring af vaginaltablet uden brug af applikator (indføringshylster):

Før vaginaltabletten op i skeden med en finger i stedet for applika-

toren.

101500103

Rosendahls Denne indlægsseddel blev sidst revideret 06/2013.

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Document: 10150-01 Version: 3 Approved by: MHO, 2013-06-21 11:20:22

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

30-3-2018

CLOTRIMAZOLE Solution [The Podiatree Company]

CLOTRIMAZOLE Solution [The Podiatree Company]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

CLOTRIMAZOLE Cream [Kareway Product, Inc.]

CLOTRIMAZOLE Cream [Kareway Product, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CLOTRIMAZOLE Cream [REMEDYREPACK INC.]

CLOTRIMAZOLE Cream [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

DERMATIN ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Melaleuca, Inc.]

DERMATIN ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Melaleuca, Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

MAJOR CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [A-S Medication Solutions]

MAJOR CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

WALGREENS CLOTRIMAZOLE 3 (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

WALGREENS CLOTRIMAZOLE 3 (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

AKIN ANTI-FUNGAL (Clotrimazole) Solution [Southern Sales Service, Inc.]

AKIN ANTI-FUNGAL (Clotrimazole) Solution [Southern Sales Service, Inc.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [A-S Medication Solutions]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

CLOTRIMAZOLE Cream [Galentic Pharma (India) Private Limited]

CLOTRIMAZOLE Cream [Galentic Pharma (India) Private Limited]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

KERASAL FOOT AND TOE (Clotrimazole) Cream [MOBERG PHARMA NORTH AMERICA LLC]

KERASAL FOOT AND TOE (Clotrimazole) Cream [MOBERG PHARMA NORTH AMERICA LLC]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

FAMILY CARE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [United Exchange Corp.]

FAMILY CARE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [United Exchange Corp.]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

CLOTRIMAZOLE Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

CLOTRIMAZOLE Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Aru Pharma Inc.]

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Aru Pharma Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

CLOTRIMAZOLE Cream [A-S Medication Solutions]

CLOTRIMAZOLE Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

CVS CLOTRIMAZOLE MAXIMUM STRENGTH (Clotrimazole) Solution [CVS Pharmacy]

CVS CLOTRIMAZOLE MAXIMUM STRENGTH (Clotrimazole) Solution [CVS Pharmacy]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

CANESTEN V (Clotrimazol) Cream [GENESIS IMPORTS EXPORTS LLC]

CANESTEN V (Clotrimazol) Cream [GENESIS IMPORTS EXPORTS LLC]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

FORTINIA OF (Clotrimazole 1%) Solution [The Podiatree Company]

FORTINIA OF (Clotrimazole 1%) Solution [The Podiatree Company]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

FORTINIA (Clotrimazole 1%) Solution [The Podiatree Company]

FORTINIA (Clotrimazole 1%) Solution [The Podiatree Company]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

FORTINIA (Clotrimazole) Cream [The Podiatree Company]

FORTINIA (Clotrimazole) Cream [The Podiatree Company]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

CLOTRIMAZOLE Liquid [Walgreens]

CLOTRIMAZOLE Liquid [Walgreens]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

EQUALINE CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [SUPERVALU INC]

EQUALINE CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [SUPERVALU INC]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

FUNGICURE LIQUID GEL (Clotrimazole) Gel [Alva-Amco Pharmacal Companies, Inc.]

FUNGICURE LIQUID GEL (Clotrimazole) Gel [Alva-Amco Pharmacal Companies, Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Actavis Pharma, Inc.]

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Rite Aid]

ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Rite Aid]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

CLOTRIMAZOLE Solution [GRAXCELL PHARMACEUTICAL, LLC.]

CLOTRIMAZOLE Solution [GRAXCELL PHARMACEUTICAL, LLC.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

FOOT CARE CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [Rite Aid]

FOOT CARE CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [Rite Aid]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Chain Drug Consortium, LLC]

CLOTRIMAZOLE Cream [Chain Drug Consortium, LLC]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Proficient Rx LP]

CLOTRIMAZOLE Cream [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Rite Aid]

CLOTRIMAZOLE Cream [Rite Aid]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Walgreen Company]

CLOTRIMAZOLE Cream [Walgreen Company]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

PRO-EX ANTI FUNGAL (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

PRO-EX ANTI FUNGAL (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [McKesson]

CLOTRIMAZOLE Cream [McKesson]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

29-11-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Central Texas Community Health Centers]

CLOTRIMAZOLE Cream [Central Texas Community Health Centers]

Updated Date: Nov 29, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [TRIFECTA PHARMACEUTICALS USA LLC]

CLOTRIMAZOLE Cream [TRIFECTA PHARMACEUTICALS USA LLC]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

ATHLETE S FOOT AFAC (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

ATHLETE S FOOT AFAC (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

OLP CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [OHIO LAB PHARMA]

OLP CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [OHIO LAB PHARMA]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

REXALL JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [Dollar General]

REXALL JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [Dollar General]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

REXALL ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Dollar General]

REXALL ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Dollar General]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGAL (Clotrimazole) Cream [Walgreen Company]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

11-9-2017

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [NuCare Pharamceuticals,Inc.]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [NuCare Pharamceuticals,Inc.]

Updated Date: Sep 11, 2017 EST

US - DailyMed

17-8-2017

EQUATE JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [WALMART STORES INC]

EQUATE JOCK ITCH (Clotrimazole) Cream [WALMART STORES INC]

Updated Date: Aug 17, 2017 EST

US - DailyMed

8-8-2017

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Aug 8, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

CLOTRIMAZOLE Lozenge [Cardinal Health]

CLOTRIMAZOLE Lozenge [Cardinal Health]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

24-7-2017

MAJOR CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

MAJOR CLOTRIMAZOLE (Clotrimazole) Cream [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 24, 2017 EST

US - DailyMed

24-7-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [Discount Drug Mart, Inc.]

CLOTRIMAZOLE Cream [Discount Drug Mart, Inc.]

Updated Date: Jul 24, 2017 EST

US - DailyMed

13-7-2017

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jul 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-7-2017

CLOTRIMAZOLE Cream [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

CLOTRIMAZOLE Cream [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jul 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-7-2017

FUNGICURE INTENSIVE (Clotrimazole) Liquid [Alva-Amco Pharmacal Companies, Inc.]

FUNGICURE INTENSIVE (Clotrimazole) Liquid [Alva-Amco Pharmacal Companies, Inc.]

Updated Date: Jul 12, 2017 EST

US - DailyMed

3-7-2017

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Unit Dose Services]

CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Unit Dose Services]

Updated Date: Jul 3, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

UP AND UP ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Target Corporation]

UP AND UP ATHLETES FOOT (Clotrimazole) Cream [Target Corporation]

Updated Date: Jun 21, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

CLOTRIMAZOLE Solution [Akron Pharma Inc]

CLOTRIMAZOLE Solution [Akron Pharma Inc]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed