Canesten

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Canesten 1% vaginalcreme
 • Dosering:
 • 1%
 • Lægemiddelform:
 • vaginalcreme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Canesten 1% vaginalcreme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 09138
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

CANESTEN, vaginalcreme 1 %

Aktive stof: Clotrimazol

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Canesten uden recept. For at få den bedste behandling, skal du være omhyggelig med at følge

anvisningerne for Canesten.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, vi vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 7 dage.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten

3. Sådan skal du bruge Canesten

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse.

Canesten

er et svampedræbende middel, som virker mod forskellige former for mikororganismer, som fx

dermatofytter (svamp i huden), gærsvampe og skimmelsvampe etc.

Du kan bruge Canesten mod betændelse i skeden og de ydre kønsorganer, der skyldes mikroorganismer, som

Canesten virker på.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Canesten for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten

Brug ikke Canesten:

Hvis du er overfølsom over for clotrimazol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer

Hvis du er overfølsom over for cetostearylalkohol

Vær ekstra forsigtig med at bruge Canesten

Du bør ikke starte behandling uden at tale med lægen,

hvis du er mellem 12-15 år. Canesten bør ikke anvendes af børn under 12 år.

hvis du er i eller efter overgangsalderen.

hvis du har gentagne betændelser over længere tid (gentagne betændelser inden for 2 måneder). Det er i så

fald vigtigt at udelukke sygdomme, som kan give svampeinfektioner.

hvis du har udflåd. Det kan skyldes andre sygdomme end svampeinfektioner.

ved betændelse i underlivet for første gang.

hvis du har feber (temperaturer over 38

C), smerter i den nedre del af maven, rygsmerter, illelugtende udflod,

kvalme, blødning fra skeden, og/eller samtidige smerter i skulderen.

Du må ikke anvende tamponer, udskylning af skeden, sæddræbende midler eller andre produkter, der anvendes i

skeden under behandlingen med Canesten.

Samleje i skeden bør undgås under behandlingen med Canesten, da infektionen kan overføres til partneren, og

virkningen og sikkerheden af latexprodukter som kondom og pessar kan være nedsat. Den nedsatte virkning er

midlertidig og forekommer kun under behandlingen.

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer (f.eks. kløe og rødme) og efter samråd med lægen.

Undgå at cremen kommer i kontakt med øjnene efter påføringen. Vask derfor hænderne grundigt efter hver

behandling.

Canesten vaginalcreme og creme er lugtfri og misfarver ikke tøjet.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og

mineraler samt kosttilskud.

Fortæl det til lægen, hvis du anvender tacrolimus (medicin, der virker dæmpende på immunforsvaret). Samtidig

anvendelse af Canesten kan øge virkningen af tacrolimus, og din læge vil derfor følge behandlingen nøje.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Canesten under graviditet.

Der skal sikres god hygiejne i fødselskanalen, især i de sidste 4-6 uger af graviditeten.

Du må ikke bruge applikator (indføringshylster) under graviditet. Under graviditet er vaginaltabletter at

foretrække, da du kan indføre disse med en finger uden at bruge applikator.

Amning

Du kan bruge Canesten, selv om du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Canesten påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer

Canesten vaginalcreme indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. Sådan skal du bruge Canesten.

Hvis din læge har ordineret Canesten til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

1 fyldt applikator (5 g) indføres dybt i skeden ved sengetid i 6 dage.

Vaginalcremen indføres dybt i skeden og mest hensigtsmæssigt ved sengetid. Det sker lettest ved at ligge på

ryggen med benene let optrukket.

Ved samtidig infektion af området omkring skeden, kan du bruge Canesten 1 % creme (eller 1 % vaginalcreme).

Smør cremen på i et tyndt lag på det angrebne område 2-3 gange dagligt i 1-2 uger og i 3 dage efter

symptomerne er væk.

Af praktiske hensyn bør du ikke bruge Canesten under menstruation.

Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer (f.eks. kløe og rødme) og efter samråd med lægen. Smør

Canesten creme eller 1 % vaginalcreme på det angrebne område 2-3 gange daglig i 1-2 uger, indtil symptomerne

er væk.

Generelt:

Hvis dine symptomer varer ved i mere end 7 dage, skal du kontakte din læge.

Brugsanvisning

Træk stemplet i applikatoren så langt ud som muligt.

Åbn tuben og sæt applikatoren på tubeåbningen. Hold

indføringshylstret trykket godt ned mod tubens åbning og fyld den

helt op med creme ved et let tryk på tuben.

Fjern applikatoren fra tuben og før den dybt ind i skeden. Det er

bedst at ligge på ryggen med bøjede ben, der er trukket let op. Tryk

stemplet helt i bund, så applikatoren tømmes helt, og træk

applikatoren ud med stemplet i bund.

Smid applikatoren ud efter brug.

Hvis du har brugt for meget Canesten vaginalcreme

Hvis du bruger for meget Canesten vaginalcreme, kan din hud blive irriteret. Dette forsvinder, når du holder op

med at bruge Canesten. Aftager irritationen ikke i løbet af et par dage, bør du kontakte din læge.

Hvis du har glemt at bruge Canesten

Hvis du har glemt en dosis, skal du ikke tage dobbelt dosis, men fortsætte med din sædvanlige dosering.

4. Bivirkninger

Canesten kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Hudreaktioner med kløe, udslæt, stikkende/brændende fornemmelse, irritation, ubehag.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Allergiske reaktioner (besvimelse, for lavt blodtryk, vejrtrækningsbesvær, nældefeber).

Hyppighed ikke kendt

(kan ikke fastslås ud fra forhåndenværende data):

Mavesmerter, afskalning af huden omkring kønsorganerne, hævelse (ødem), bækkensmerter.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive

bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder

skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. Opbevaring

Opbevar Canesten utilgængeligt for børn.

Brug ikke Canesten efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløsbdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Canesten vaginalcreme 1 % indeholder:

Aktivt stof: Clotrimazol: 1g vaginalcreme indeholder 10 mg clotrimazol.

Øvrige indholdsstoffer: Sorbitanstearat, polysorbat 60, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, octyldodecanol,

benzylalkohol, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Canesten vaginalcreme er en hvid og uigennemskinnelig creme.

Pakningsstørrelser

Tube (aluminium) 50g, med 6 stk. applikatorer

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer A/S

Nørgaardsvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

Fremstiller

Kern Pharma, SL

E-08228 Terrassa (Barcelona)

Spanien

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2010.