Calcichew-D3 Forte

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Calcichew-D3 Forte 500 mg+10 mikrogram tyggetabletter
 • Dosering:
 • 500 mg+10 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • tyggetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Calcichew-D3 Forte 500 mg+10 mikrogram tyggetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 56268
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til brugeren

Calcichew-D3

®

Forte 500 mg/ 10 mikrogram (400 IE) tyggetabletter

Calcium/cholecalciferol (vitamin D

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet, har givet dig.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

afsnit 4.

– Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Calcichew-D3

Forte

3. Sådan skal du tage Calcichew-D3

Forte

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Calcichew-D3

Forte er tyggetabletter, der indeholder

calcium og vitamin D

, som begge er vigtige

substanser ved dannelsen af knogler. Calcichew-D3

Forte anvendes til at forebygge og behandle calcium-

og vitamin D mangel hos ældre, og som supplerende

behandling ved knogleskørhed.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Calcichew-D3

Forte

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information.

Tag ikke Calcichew-D3

Forte, hvis du

er allergisk over for calcium, D-vitamin eller et

af de øvrige indholdsstoffer i Calcichew-D3 Forte

(angivet i afsnit 6).

har for højt indhold af calcium i blodet eller

urinen.

lider af nyresten.

har for højt indhold af D-vitamin i blodet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Calcichew-D3 Forte, hvis du

er i langtidsbehandling med Calcichew-D3 Forte.

har nedsat nyrefunktion eller tendens til at få

nyresten.

har en sarkoidose (en sygdom i immunsystemet

som kan øge niveauet af D-vitamin i kroppen).

lider af knogleskørhed og samtidig ikke er i stand

til at bevæge dig omkring.

tager andre produkter indeholdende D-vitamin.

Supplerende doser af calcium og D-vitamin bør

kun tages under vejledning og kontrol fra lægen.

Børn og unge

Calcichew-D3 Forte er ikke beregnet til brug til børn

og unge.

Brug af anden medicin sammen med Calcichew-

D3 Forte

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist om Calcichew-D3 Forte påvirker

arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert

i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på,

hvordan medicinen påvirker dig. En påvirkning er ikke

sandsynlig.

Calcichew-D3 Forte indeholder aspartam E951

Indeholder en fenylalaninkilde (aspartam E951), som

kan være skadelig for personer med fenylketonuri

(PKU, Føllings syge).

Calcichew-D3 Forte indeholder sorbitol E450,

isomalt E953 og saccharose.

Kontakt lægen før du tager denne medicin,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Calcichew-D3 Forte

Tag altid Calcichew-D3 Forte nøjagtigt som beskrevet

i denne indlægsseddel eller efter lægens, apoteks-

personalet eller sundhedspersonalets anvisning. Er

du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet.

Tabletten kan tygges eller suges.

Den anbefalede dosis er

Voksne og ældre: 1 tyggetablet 2 gange daglig.

Brug til børn og unge

Calcichew-D3 Forte bør ikke anvendes til børn og

unge. Tal med lægen.

Nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens

anvisninger.

Nedsat nyrefunktion

Calcichew-D3 Forte bør ikke anvendes ved svært

nedsat nyrefunktion.

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på,

hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i

behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for mange Calcichew-D3 Forte

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har taget mere af Calcichew-D3 Forte, end der

står i denne information, eller flere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Calcichew-D3 Forte

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Calcichew-D3 Forte

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

03-2016

P041821-1

Calciumcarbonat kan påvirke optagelsen af

tetracyclin præparater, hvis de tages samtidigt.

Derfor skal tetracyclin tages mindst 2 timer før eller

4-6 timer efter indtagelse af Calcichew-D3 Forte.

Medicin indeholdende bisphosphonater skal tages

mindst 1 time før indtagelse af Calcichew-D3 Forte.

Calcium kan reducere effekten af levothyroxin. Derfor

skal levothyroxin tages mindst 4 timer før eller 4

timer efter Calcichew-D3 Forte.

Virkningen af quinoloner kan blive reduceret hvis de

samtidig tages med calcium. Quinolon antibiotika

skal tages 2 timer før eller 6 timer efter Calcichew-D3

Forte.

Calciumsalte kan nedsætte absorptionen af jern,

zink og strontium ranelat. Derfor bør jern, zink eller

strontium ranelat præparater tages 2 timer før eller

efter Calcichew-D3 Forte.

Anden medicin som kan ændre virkningen af

Calcichew-D3 Forte eller hvor Calcichew-D3 Forte

kan ændre virkningen af anden medicin: thiazider,

vanddrivende medicin og hjerteglykosider.

Behandling med (orlistat) slankemedicin, kan

muligvis hæmme optagelsen af fedtopløselige

vitaminer, f.eks. vitamin D3.

Brug af Calcichew-D3 Forte sammen med mad og

drikke

Du kan tage Calcichew-D3 Forte i forbindelse med et

måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Ved graviditet må din daglige indtagelse af calcium

ikke overstige 1500 mg, og vitamin D bør ikke

overstige 600 IE, da overdosering kan påvirke det

ufødte barn.

Calcichew-D3 Forte bør kun anvendes af gravide

i forbindelse med konstateret D-vitamin eller

calciummangel.

Amning

Du kan tage Calcichew-D3 Forte, når du ammer.

Calcium og vitamin D udskilles i modermælken så

hvis barnet får tilskud af vitamin D, bør du tale med

lægen.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

1 – 10 ud af 1.000 behandlede):

For højt indhold af calcium i blodet eller urinen

kan optræde ved høje doser.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 – 10 ud af

10.000 behandlede):

Forstoppelse, luft i maven, kvalme, mavesmerter

og diarré.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 behandlede):

Kløe, udslæt, nældefeber, sure opstød / halsbrand.

Mælk-alkali syndrom (også kaldet Burnett’s

syndrom ses normalt kun, når store mængder af

calcium er blevet indtaget), symptomer er hyppig

trang til at urinere, hovedpine, tab af appetit,

kvalme eller opkastning, unormal træthed eller

svaghed, sammen med forhøjede indhold af

calcium i blodet og nedsat nyrefunktion.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Udslæt (nældefeber) og hævelse af bl.a. strubeho-

vedet. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der

er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være

livsfarligt. Ring 112.

Mulig risiko for forhøjet fosfat i blodet.

Mulig risiko for nyrestens anfald.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Calcichew-D3 Forte utilgængeligt for børn.

Opbevar Calcichew-D3 Forte under 30 °C.

Opbevares i original beholder for at beskytte mod lys.

Hold beholderen tæt lukket, da lægemidlet er følsomt

overfor fugt.

Brug ikke Calcichew-D3 Forte efter den udløbsdato,

der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Calcichew-D3 Forte indeholder:

– Aktive stoffer:

Calciumcarbonat 1250 mg

(svarende til 500 mg calcium)

Cholecalciferol (vitamin D

) 400 IE (10 mikrogram)

– Øvrige indholdsstoffer: Sorbitol (E450), povidon

(E1201), isomalt (E953), smagsstof (citron),

magnesiumstearat (E470b), aspartam (E951),

mono og diglycerider af fedtsyrer (E471),

tocoferol, saccharose, modificeret majsstivelse,

middelkædelængde triglycerider, natriumascorbat

og vandfri kolloid silica.

Udseende og pakningsstørrelser

Calcichew-D3 Forte er en rund, hvid tyggetablet. Kan

have små pletter.

Calcichew-D3 Forte fås i en pakningsstørrelse á 100

tyggetabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Calcichew-D3

Forte er et registreret varemærke, der

tilhører Takeda Pharma A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

marts 2016