Calcichew-D3 Forte

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Calcichew-D3 Forte 500 mg+10 mikrogram tyggetabletter
 • Dosering:
 • 500 mg+10 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • tyggetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Calcichew-D3 Forte 500 mg+10 mikrogram tyggetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 18189
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Calcichew-D3

®

Forte 500 mg/10 mikrogram (400 IE) tyggetabletter

Calcium/cholecalciferol (vitamin D

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret Calcichew-D3

Forte til dig personligt. Lad derfor være med at give

det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Calcichew-D3

Forte

Sådan skal du tage Calcichew-D3

Forte

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Calcichew-D3

Forte

er tyggetabletter, der indeholder calcium og vitamin D

, som begge er vigtige

substanser ved dannelsen af knogler. Calcichew-D3

Forte anvendes til at forebygge og behandle

calcium- og vitamin D mangel hos ældre, og som supplerende behandling ved knogleskørhed.

Lægen kan have givet dig Calcichew-D3

Forte for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE Calcichew-D3

®

Forte

Tag ikke Calcichew-D3

®

Forte hvis du:

for højt indhold af calcium i blodet eller urinen

lider af nyresten

har for højt indhold af vitamin D i blodet

er overfølsom (allergisk) over for calcium, D-vitamin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Calcichew-D3

Forte.

Vær ekstra forsigtig med at tage Calcichew-D3

®

Forte hvis du:

er i langtidsbehandling med Calcichew-D3

Forte. Kontakt venligst din læge.

har nedsat nyrefunktion eller tendens til at få nyresten. Kontakt venligst din læge.

har en sarkoidose (en sygdom i immunsystemet som kan øge niveauet af D-vitamin i

kroppen). Kontakt venligst din læge.

hvis du er sengeliggende på grund af knogleskørhed. Kontakt venligst din læge.

hvis du tager andre produkter indeholdende D-vitamin. Supplerende doser af calcium og D-

vitamin bør kun tages under vejledning og kontrol fra lægen

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det gælder

også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og

mineraler samt kosttilskud

Calcium carbonat kan påvirke optagelsen af tetracyklin præparater, hvis de tages samtidigt. Derfor

skal tetracyklin tages mindst 2 timer før eller 4-6 timer efter indtagelse af Calcichew-D3

Forte.

Medicin indeholdende bisphosphonater skal tages mindst 1 time før indtagelse af Calcichew-D

Forte

Calcium kan reducere effekten af levothyroxin. Derfor skal levothyroxin tages mindst 4 timer før

eller 4 timer efter Calcichew-D3

Forte.

Virkningen af quinoloner kan blive reduceret hvis de tages samtidig med calcium. Quinolon

antibiotika skal tages 2 timer før eller 6 timer efter Calcichew-D3

Forte

Anden medicin som kan ændre virkningen af Calcichew-D3

Forte

eller hvor Calcichew-D3

Forte

kan ændre virkningen af anden medicin: thiazider ,vanddrivende medicin, og hjerteglykosider

Brug af Calcichew-D3

®

Forte

sammen med mad og drikke

Du kan tage Calcichew-D3

Forte i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Ved graviditet må din daglige indtagelse af calcium ikke overstige 1500 mg, og vitamin D bør ikke

overstige 600 IE, da overdosering kan påvirke det ufødte barn.

Calcichew-D3

Forte bør kun anvendes af gravide i forbindelse med konstateret vitamin D- eller

calciummangel.

Amning

Du kan tage Calcichew-D3

Forte, når du ammer. Calcium og vitamin D udskilles i modermælken,

så hvis barnet får tilskud af vitamin D, bør du tale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist om

Calcichew-D3

Forte påvirker arbejdsikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. En påvirkning er ikke

sandsynlig.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Calcichew-D

®

3 Forte

Calcichew-D3

Forte indeholder fenylalaninkilde (aspartam E 951), som kan være skadelig for

personer med fenylketonuri (PKU, Føllings syge). Calcichew-D3

Forte indeholder sorbitol (E

420), isomalt (E953) og saccharose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE Calcichew-D

®

3 Forte

Tag altid Calcichew-D

3 Forte

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apoteket. Tyggetabletten kan tygges eller suges.

Voksne og ældre: 1 tyggetablet 2 gange daglig.

Børn: Calcichew-D3

Forte bør ikke anvendes til børn.

Nedsat leverfunktion: Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion: Calcichew-D3

Forte bør ikke anvendes ved svært nedsat nyrefunktion.

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i

behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for mange Calcichew-D3

®

Forte

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Calcichew-D3

Forte, end der står

i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Calcichew-D3

®

Forte

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

4.

BIVIRKNINGER

Calcichew-D3

Forte kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

For højt indhold af calcium i blodet eller i urinen kan optræde ved høje doser.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Forstoppelse, luft i maven, kvalme, mavesmerter, og diaré.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Kløe, udslæt og dyspepsi. Mælk-alkali syndrom (også kaldet Burnett’s syndrom ses normalt kun,

når store mængder af calcium er blevet indtaget), symptomer er hyppig trang til at urinere,

hovedpine, tab af appetit, kvalme eller opkastning, unormal træthed eller svaghed, sammen med

forhøjede indhold af calcium i blodet og nedsat nyrefunktion.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted

www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevar Calcichew-D3

Forte utilgængeligt for børn.

Brug ikke Calcichew-D3

Forte efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Plastikbeholder: Opbevar Calcichew-D3

Forte under 30

C. Hold beholderen tæt tillukket, da

lægemidlet er følsomt over for fugt.

Blisterpakning: Opbevar Calcichew-D3

Forte under 25

C. Opbevar tabletterne i den originale

pakning for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Calcichew-D3

®

Forte indeholder

Aktive stoffer:

calciumcarbonat 1250 mg (svarende til 500 mg calcium)

cholecalciferol (vitamin D

400 IE (10 mikrogram)

Øvrige indholdsstoffer: {navne}

Sorbitol (E 420), povidon (E 1201), isomalt (E 953), smagsstof (citron) magnesiumstearat (E 470b),

Aspartam (E 951), mono- og diglycerider af fedtsyrer (E 471), tocoferol, saccharose, modificeret

majsstivelse, middelkædelængde triglycerider, natriumascorbat og kolloid vandfri silica.

Calcichew-D3

®

Fortes udseende og pakningstørrelse

Calcichew-D3

Forte er en rund, hvid tyggetablet.

Godkendte pakningsstørrelser:

Plastikbeholder: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 168 og 180 stk.

Blisterpakning: 20, 30, 50, 50 x 1 (unitdose), 60, 90, 100, 120, 168 og 180 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed

Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde, Danmark

Fremstiller for tabletter i plastikbeholder:

Nycomed Pharma AS

Drammensveien 852

1371 Asker, Norge

eller

Nycomed SEFA AS

55B Jaama Street

63308 Polva, Estland

Fremstiller for tabletter i blisterpakning:

Nycomed Christiaens

Gentsesteenweg 615

1080 Brussel, Belgien

eller

Tjoapack B.V.

Columbusstraat 4

7825 VR Emmen, Holland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne

Austria: Cal-D-Or

Belgium: Steovit D

citroen 500 mg/400 I.E.

Denmark: Calcichew-D3

®

Forte

Finland: Calcichew D

Forte 500 mg/400 IU - purutabletti

Germany: Calcimagon D3

Greece: Calcioral D

Luxembourg: Steovit D

citron500 mg/400 I.E

Netherlands: Calci-Chew D

500 mg/400 I.E., kauwtabletten

Norway: Calcigran Forte

Poland: Orocal D3 Lemon

Spain: Calcimagon-D comprimidos masticables

Sweden: Calcichew-D3 Citron

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12/2011