Buventol Easyhaler

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Buventol Easyhaler 100 mikrogram/dosis inhalationspulver
 • Dosering:
 • 100 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Buventol Easyhaler 100 mikrogram/dosis inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 17287
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Information om

Buventol Easyhaler

®

, inhalationspulver, 100 mikrogram og 200 mikrogram pr. dosis

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen

Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.

Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.

Lægen har ordineret Buventol Easyhaler

til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

I denne information er der oplysning om:

1. Virkning og anvendelse

2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Buventol Easyhaler

3. Sådan skal du bruge Buventol Easyhaler

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere information

Buventol Easyhaler

®

, inhalationspulver, 100 mikrogram og 200 mikrogram pr. dosis

Det aktive indholdsstof i Buventol Easyhaler

, inhalationspulver er salbutamolsulfat svarende til 100 mikrogram eller 200

mikrogram salbutamol pr. dosis. Øvrigt indholdsstof er lactose, som er bærestof.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Fremstiller:

Meda AS

Orion Corporation

3450 Allerød, Danmark

02200 Espoo, Finland

Tlf: 44 52 88 88, Fax: 44 52 88 99

E-mail: info.dk@meda.se

1. Virkning og anvendelse

Buventol Easyhaler er et inhalationspulver i en multi-dosis pulverinhalator, Easyhaler, som afgiver 1 dosis inhalationspulver

pr. inhalation. Når man inhalerer (indånder) gennem Easyhalerens mundstykke følger salbutamol med luften ned i lungerne.

Salbutamol er et bronkieudvidende middel, der afslapper musklerne i luftvejene og ophæver herved den pludselige

forsnævring i bronkierne, som optræder i forbindelse med et astmaanfald. Luften kan nu lettere passere, og det bliver nem-

mere at trække vejret.

Virkningen er kortvarig og skal normalt gives i kombination med en forebyggende behandling afhængig af, hvor svær din

astma er.

Inhaleret salbutamol virker i løbet af få minutter, og virkningen varer i op til 6 timer.

Du skal bruge Buventol Easyhaler til behandling af astmaanfald, der er udløst af anstrengelse og ved andre former for

vejrtrækningsbesvær.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Buventol Easyhaler

®

Tag ikke Buventol Easyhaler

®

hvis:

Du er overfølsom over for det aktive stof eller over for hjælpestoffet lactose.

Særlige forholdsregler

Gå jævnligt til lægen, så du får den medicin og den dosis, der passer til sværhedsgraden af din astma. Du skal helst ikke have

anfald eller vågne om natten af din astma. Tal med lægen, hvis dit forbrug af anfaldsmedicin stiger, eller hvis du får flere

symptomer på astma, fx hoste og åndenød.

Du bør kun ændre eller stoppe behandlingen efter aftale med din læge.

Behandling af astma er en langtidsbehandling. Behandlingen er afhængig af sygdomstegn og sværhedsgrad. Det kan være

nødvendigt at supplere behandling med Buventol Easyhaler

med behandling med binyrebarkhormoner.

Tal med lægen, hvis du har sukkersyge, for højt stofskifte (Basedow) eller alvorlige hjerte-kar-sygdomme, f.eks. for højt

blodtryk eller høj, uregelmæssig puls, og du er i behandling med digoxin eller lignende hjertemedicin.

Hvis du har en svær astma, er der en øget risiko for, at kalium i blodet bliver for lavt, især hvis du samtidig tager vand-

drivende medicin, astmamedicin med theofyllin eller lignende stoffer eller binyrebarkhormoner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Buventol Easyhaler

®

inhalationspulver

Buventol Easyhaler

inhalationspulver indeholder lactose:

Kontakt lægen, før du tager Buventol Easyhaler

, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du kan bruge Buventol Easyhaler

, men kun efter lægens anvisning. Buventol Easyhaler

kan hæmme veerne under fødslen.

Amning:

Du kan bruge Buventol Easyhaler, men kun efter lægens anvisning. Salbutamol bliver udskilt i modermælk.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Buventol Easyhaler

påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som

ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med lægen, hvis du er i behandling med medicin mod:

Depression (tricykliske antidepressive midler og MAO-hæmmere)

Forhøjet blodtryk eller hjertesvigt (visse beta-blokkere, spørg din læge)

Forstyrrelser i hjerterytmen (digitalis eller digoxin)

Midler mod kramper (spasmer) i mavetarmkanalen

Medicin, der øger hjerterytmen

eller hvis du er i behandling med:

Binyrebarkhormoner

Vanddrivende midler

Andre midler til behandling af astma.

3. Sådan skal du bruge Buventol Easyhaler

Dosering

Lægen fastlægger den dosis, der passer til dig, afhængig af hvor svær din sygdom er.

Buventol Easyhaler

100 mikrogram/dosis: 1 inhalation indeholder 100 mikrogram salbutamol.

Buventol Easyhaler

200 mikrogram/dosis: 1 inhalation indeholder 200 mikrogram salbutamol.

Voksne:

Ved pludselig åndenød eller før anstrengelse: 100-400 mikrogram salbutamol.

Forebyggende behandling: 100-400 mikrogram salbutamol 2-4 gange daglig.

105761-7

HYVÄKSYTÄÄN

KORJAUSTEN JÄLKEEN

HYVÄKSYTÄÄN

PAINETTAVAKSI

UUSI VEDOS

114930

105761-7

5.1.2005

Koko 190x297 mm

BLACK

STANSSI

VEDOKSEN TARKASTI

2004

VÄRIT OVAT VIITTEELLISIÄ

114930 105761-7 Buventol Easyh 5.1.2005 11:03 Sivu 1

105761-7

Dosistæller

Vindue

Børn:

Ved pludselig åndenød eller før anstrengelse: 100-200 mikrogram salbutamol.

Forebyggende behandling: 100-200 mikrogram 2-4 gange daglig.

Instruktion for brug af Buventol Easyhaler

®

:

Det er vigtigt, at inhalationspulveret inhaleres omhyggeligt.

Når du får en sød smag i munden, er du sikker på at have fået den afmålte dosis.

Før du tager Easyhaleren i brug:

Tag Easyhaleren ud af folieposen, og opbevar Easyhaleren i beskyttelseshylsteret for at beskytte den. I

så fald behøver du ikke tage den ud, når du tager medicinen. Fjern ikke beskyttelseshætten på mund-

stykket, når du anbringer Easyhaleren i beskyttelseshylsteret, da den beskytter mod udløsning af doser.

Åbn beskyttelseshylsteret. Anbring Easyhaleren i beskyttelseshylsteret ved at skubbe

inhalatoren ind i beskyttelseshylsteret som vist på figuren.

Luk beskyttelseshylsteret.

Sådan bruger du Buventol Easyhaler

®

:

Ryst Easyhaleren før hver inhalation.

Vigtigt: Hold Easyholderen lodret både før, under og efter omrystningen.

2.a)

Åbn først beskyttelseshylsteret, hvis Easyhaleren er anbragt heri.

Fjern beskyttelseshætten fra mundstykket og hold Easyhaler og hylster mellem pege- og tom-

melfinger.

2.b)

Udløs dosis ved at trykke sammen og slippe igen, når der lyder et klik.

Indånd nu dosis på følgende måde:

Hold fortsat Easyhaleren i lodret stilling. Pust ud, før du sætter mundstykket til munden. Luk

læberne om mundstykket og sug ind så hurtigt og så dybt som muligt. Tag mundstykket ud af

munden og hold vejret i 5-10 sekunder. Ånd roligt ud.

Hvis lægen har ordineret mere end én dosis, gentag da fra punkt 2.b.

Skyl munden med vand. Synk ikke vandet, men spyt det ud.

Hvis du vælger ikke at opbevare Easyhaleren i beskyttelseshylsteret, skal du sætte beskyttelses-

hætten på Easyhalerens mundstykke efter brug.

Vigtigt:

Udsæt ikke inhalationspulveret for fugt. Luk beskyttelseshylsteret straks efter brug af inhalatoren. Pust aldrig ud gennem

mundstykket.

Rengøring af Easyhaleren:

Rengør mundstykket regelmæssigt med en tør klud og hullet i mundstykket med en vatpind. Brug aldrig vand.

Restmængde pulver i beholderen:

Inhalatoren er forsynet med en dosistæller, som viser hvor mange doser, der er tilbage. Tælleren

cirkulerer for hvert femte tryk. Når der er 20 doser tilbage, bliver tælleren rød, og når den viser

nul, skal du have en ny inhalator.

Du kan se pulveret gennem ”vinduet” på bagsiden af Easyhaleren. Når tælleren viser nul, vil du

stadig kunne se en lille mængde pulver tilbage i vinduet, men når tælleren viser nul, kan man

ikke forvente en korrekt dosering.

Hvis du ved en fejl får udløst mere end én dosis, kan du tømme mundstykket, ved at banke det

let mod en hånd eller en bordkant, så drysser pulveret ud.

Gem beskyttelseshylsteret til den næste inhalator.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med din læge.

Har du taget for meget Buventol Easyhaler

®

?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Buventol Easyhaler

, end der står i denne information, eller

mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Overdosering kan give hjertebanken, rysten på hænderne og symp-

tomer som beskrevet under bivirkninger.

Har du glemt at bruge Buventol Easyhaler

®

?

Følgende gælder kun, hvis du bruger Buventol Easyhaler som forebyggende behandling.

Du skal ikke tage en ekstra dosis, men blot fortsætte med den planlagte dosering. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Som al anden medicin kan Buventol Easyhaler

give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældent (mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter) kan der forekomme: Nedsat kaliumindhold i blodet (hypokaliæmi).

Meget sjældent (hos færre end 1 ud af 10.000 patienter) kan der forekomme: Overfølsomhedsreaktioner, fx pludseligt hudud-

slæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals, besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring eventuelt 112.

Hurtig, eventuelt meget uregelmæssig hjerterytme. Kontakt lægen.

Åndedrætsbesvær lige efter brug af inhalatoren. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindeligt (flere end 1 ud af 10 patienter) kan der forekomme: Rysten. Hovedpine.

Almindeligt (mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) kan der forekomme: Hjertebanken og hurtig puls.

Ikke almindeligt (mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter) kan der forekomme: Muskelkramper. Irritation i mund og svælg.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse

bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.

Andre bivirkninger

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til

Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning

under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Opbevaring

Opbevar Buventol Easyhaler

utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Buventol Easyhaler ved over 25°C.

Anvend ikke Buventol Easyhaler

efter den udløbsdato, der er anført på pakningen. Efter åbning af aluminiumspakningen

med pulverinhalatoren, er denne holdbar i 6 måneder.

Opbevar Buventol Easyhaler

i beskyttelseshylstret efter åbning af aluminiumspakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Revideret januar 2005

114930 105761-7 Buventol Easyh 5.1.2005 11:03 Sivu 2