Burinex

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Burinex 1 mg tabletter
 • Dosering:
 • 1 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Burinex 1 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 55523
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis

der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Burinex

til dig personligt.

Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har de samme symptomer, som

du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Burinex

3. Sådan skal du tage Burinex

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Burinex

er et kraftigt og hurtigvirkende vand­

drivende middel (diuretikum). Burinex

øger

udskillelsen af urin.

Du kan tage Burinex

1 mg tabletter til

behand

ling af væskeansamlinger (ødemer)

eller til at sænke blodtrykket.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis

du ikke får det bedre.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT TAGE BURINEX

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Burinex

• Hvis du er allergisk over for bumetanid eller

et af de øvrige indholdsstoffer i Burinex

(angivet i punkt 6).

• Hvis du har alvorlige forstyrrelser i væske­ og

salt balancen.

• Hvis du har nyresvigt, hvor urinproduktionen

er ophørt.

• Burinex

må ikke gives til patienter med

hjernelidelse inkl. koma forårsaget af svær

leversygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær ekstra forsigtig med at tage Burinex

og tal

med lægen eller apotekspersonalet, inden du

tager Burinex

, hvis du:

• har alvorlig nedsat leverfunktion.

• har for lavt blodtryk.

• har blokering af urinvejene, eller der er

mistanke herom.

• har alvorlig eller fremadskridende nedsat

nyrefunktion.

• har forhøjet urinstof eller kreatinin.

• har sukkersyge (diabetes), eller der er

mistanke herom.

• er allergisk over for midler mod urinvejs­

infektioner (sulfonamider), da der kan være

risiko for, at du så også vil være overfølsom

over for Burinex

Så længe du er i behandling med Burinex

skal

du regelmæssigt have undersøgt dit blod for

indhold af kalium. Hvis du samtidig er i

behandling med protonpumpehæmmere, skal

du regelmæssigt have undersøgt dit blod for

indhold af magnesium. Som andre vanddrivende

midler (diuretika) kan bumetanid forårsage

urinsyre i blodet.

Oplys altid ved blod­ og urinprøvekontrol, at du

er i behandling med Burinex

. Det kan påvirke

prøveresultaterne. Påvisning af bumetanid i

urinen ved dopingtest medfører diskvalifikation

af sports udøveren.

Brug af Burinex

sammen med mad og drikke

Du skal tage Burinex

med et glas vand. Du kan

tage Burinex

med maden.

Brug af anden medicin sammen med Burinex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig. Dette gælder også for medicin, som

ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager:

• Hjertemedicin (digoxin og medicin mod

uregelmæssig hjerterytme).

• Medicin mod for højt blodtryk (angiotensin II

receptor­antagonister, ACE­hæmmere).

• Smertestillende medicin (NSAID).

• Medicin, der nedsætter mængden af kalium

i blodet (kaliumudskillende midler inkl. korti­

kosteroider, ACTH og tetracosactid).

• Medicin mod mani (lithium).

• Antibiotika (aminoglykosider), der kan give

høreskader.

• Probenecid (middel mod urinsur gigt,

kombination til penicillinkur).

Hvis du skal røntgenundersøges eller lignende,

skal du fortælle hospitalspersonalet, at du er i

behandling med Burinex

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apoteks­

personalet til råds, før du bruger Burinex

Graviditet

Du må ikke tage Burinex

, hvis du er gravid, da

det kan skade forsteret eller det nyfødte barn.

Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge

sikker prævention, så længe du tager Burinex

Tal med lægen.

Amning

Du må ikke tage Burinex

, hvis du ammer.

Tal med lægen.

Fertilitet

Erfaring med brug af Burinex

savnes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Burinex

kan give svimmelhed, der i større eller

mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og

evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal

derfor være opmærksom på, hvordan medicinen

påvirker dig.

Burinex

indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager Burinex

, hvis lægen

har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE BURINEX

Tag altid Burinex

nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Du skal tage Burinex

med et glas vand. Du kan

tage Burinex

med maden. Du skal ikke tage

Burinex

før sengetid.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: ½­1 tablet (0,5­1 mg) dagligt.

Lægen kan øge dosis til 2 tabletter (2 mg)

2­3 gange dagligt.

Brug til børn

Børn må normalt ikke få Burinex

tabletter.

Ældre

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg

lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens

anvisninger.

Hvis du har taget for mange Burinex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har taget flere Burinex

, end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet

(og du føler dig utilpas). Tag pakningen med.

Hvis du har taget for mange Burinex

, kan du:

• få kraftig forøget vandladning.

• få væskemangel.

• føle tørst og mundtørhed.

• føle dig afkræftet.

• føle sløvhed, døsighed og forvirring.

• få fordøjelsesbesvær, rastløshed, muskel­

smerter og krampeanfald.

Hvis du har glemt at tage Burinex

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis. Fortsæt blot med din

sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Burinex

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause

eller stoppe behandlingen med Burinex

. Spørg

lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Burinex

1 mg tabletter

bumetanid

144810P003

05/2017

Burinex

er et registreret varemærke,

der tilhører LEO Pharma A/S.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Almen sløjhed, træthed, bleghed og/eller

blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker

evt. tendens til betændelse, især halsbetæn­

delse og feber pga. forandringer i blodet.

Kontakt læge eller skadestue.

• Brystsmerter og ubehag. Kontakt straks

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Nedsat nyrefunktion (herunder nyresvigt).

Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og

aftagende urindannelse (pga. akut nyresvigt).

Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter):

• Forstyrrelser i væske­ og saltbalancen,

herunder:

­

Kramper i hænderne, prikken i hænder og

fødder og muskelsvaghed pga. for lavt

kalium i blodet. Kan være eller blive

alvorligt. Tal med lægen. Oplys altid ved

blod­ og urinprøvekontrol, at du er i

behandling med Burinex

. Det kan påvirke

prøveresultaterne.

­

Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og

forvirring pga. for lavt natrium i blodet.

Oplys altid ved blod­ og urinprøvekontrol,

at du er i behandling med Burinex

. Det

kan påvirke prøveresultaterne. For lavt

natrium i blodet kan i meget sjældne

tilfælde blive alvorlig med muskelkramper

og koma. Tal med lægen.

­

Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær

pga. for højt kalium i blodet. Oplys altid

ved blod­ og urinprøvekontrol, at du er i

behandling med Burinex

. Det kan påvirke

prøveresultaterne. Forhøjet kalium i blodet

kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig

med lammelser og forstyrrelser i hjertets

rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

• Svimmelhed, evt. kun ved skift fra liggende

til siddende eller fra siddende til stående

stilling pga. for lavt blodtryk.

• Træthed, herunder sløvhed, døsighed, kraftes­

løshed og svaghed (asteni) og utilpashed.

• Hovedpine.

• Kvalme, mavesmerter og ubehag.

• Muskelkramper.

• Smerter og muskelsmerter.

• Vandladningsforstyrrelser.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan

være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Oplys altid ved blod­ og urinprøvekontrol, at

du er i behandling med Burinex

. Det kan

påvirke prøveresultaterne.

• Almen sløjhed, tendens til betændelse

(infektioner) især halsbetændelse pga.

forandringer i blodet. Kan blive alvorligt. Hvis

du får feber, kontakt straks lægen.

• Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning

og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre

tilfælde ring 112.

• Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed,

besvimelse pga. væskemangel og udtørring

(dehydrering). Udtalt dehydrering er en

alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.

• Forstyrrelser i sukkerstofskiftet.

• For højt indhold af urinsyre i blodet og gigt.

• Hævede fødder, ankler og hænder.

• Mundtørhed og tørst.

• Høreforstyrrelser.

• Åndenød eller åndedrætsbesvær. Det kan

hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning.

Tal med lægen.

• Hoste.

• Opkastning, diarré eller forstoppelse.

• Øget hudfølsomhed over for lys, nældefeber,

forskellige former for hududslet, eksem og

irritation af huden, kløe.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med

din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplys­

ninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK­2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E­mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikker­

heden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Burinex

utilgængeligt for børn.

• Opbevar blisteren i den ydre karton for at

beskytte mod lys.

• Brug ikke Burinex

efter den udløbsdato, der

står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Burinex

tabletter indeholder:

– Aktivt stof: Bumetanid 1 mg.

– Øvrige indholdsstoffer: Agar, lactosemono­

hydrat, magnesiumstearat, majsstivelse,

polysorbat 80, povidon, vandfri kolloid silica

og talcum.

Udseende og pakningsstørrelser:

Burinex

1 mg tabletter er en hvid, rund, flad

tablet præget med "133" på den ene side og

logo på den anden side. Tabletterne har

delekærv.

Burinex

1 mg fås i pakningsstørrelserne 30 og

100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

november 2016.

05/2017