Burinex

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Burinex 1 mg tabletter
 • Dosering:
 • 1 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Burinex 1 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 05943
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Burinex

®

1 mg tabletter

Bumetanid

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel,

da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Burinex

til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du

får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Burinex

Sådan skal du tage Burinex

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Burinex

er et kraftigt og hurtigvirkende vanddrivende middel (diuretikum). Burinex

øger udskillelsen af urin.

Du kan tage Burinex

1 mg tabletter til behandling af væskeansamlinger (ødemer)

eller til at sænke blodtrykket. Lægen kan have givet dig Burinex

for noget andet.

Følg altid lægens anvisning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Burinex

®

Tag ikke Burinex

®

Hvis du er

overfølsom (allergisk)

over for bumetanid eller

af de øvrige

indholdsstoffer

angivet i punkt 6.

Hvis du har

alvorlige forstyrrelser

i væske og

saltbalancen.

Hvis du har nyresvigt, hvor urinproduktionen er ophørt.

Burinex

må ikke gives til patienter med hjernelidelse inkl. koma forårsaget af

svær leversygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær ekstra forsigtig med at tage Burinex

og tal med lægen eller apotekspersonalet,

inden du tager Burinex

, hvis du

har alvorlig nedsat leverfunktion.

har for lavt blodtryk.

har blokering af urinvejene eller der er mistanke herom.

har alvorlig eller fremadskridende nedsat nyrefunktion.

har forhøjet urinstof eller kreatinin.

har sukkersyge (diabetes), eller der er mistanke herom.

overfølsom

over for midler mod

urinvejsinfektioner (sulfonamider)

, da der

kan være risiko for,

du så også vil være

overfølsom

over for

Burinex

Så længe du er i behandling med Burinex

skal du regelmæssigt have undersøgt dit

blod for indhold af kalium. Hvis du samtidig er i behandling med

protonpumpehæmmere, skal du regelmæssigt have undersøgt dit blod for indhold af

magnesium. Som andre vanddrivende midler (diuretika) kan bumetanid forårsage

urinsyre i blodet. Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling

med Burinex

. Påvisning af bumetanid i urinen ved dopingtest medfører

diskvalifikation af sportsudøveren.

Børn

Børn må normalt ikke få Burinex

1 mg tabletter. På grund af begrænset

dokumentation for dosis, sikkerhed og virkning er det ikke sikkert at bruge Burinex

til børn.

Brug af Burinex

®

sammen med mad og drikke

Du kan tage Burinex

sammen med mad og drikke.

Brug af anden medicin sammen med Burinex

®

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, f.eks.,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager:

Hjertemedicin (digoxin og medicin mod uregelmæssig hjerterytme).

Medicin mod for højt blodtryk (angiotensin II receptor-antagonister, ACE-

hæmmere).

Smertestillende medicin (NSAID).

Medicin der nedsætter mængden af kalium i blodet (kaliumudskillende midler

inkl. kortikosteroider, ACTH og tetracosactid).

Medicin mod mani (lithium).

Antibiotika (aminoglykosider), der kan give høreskader.

Probenicid (middel mod urinsur gigt, kombination til penicillinkur).

Hvis du skal røntgenundersøges eller lignende, skal du fortælle hospitalspersonalet, at

du er i behandling med Burinex

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger Burinex

Graviditet:

Du må ikke tage Burinex

, hvis du er gravid, det det kan skade fosteret

eller det nyfødte barn. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker

prævention, så længe du bruger Burinex

. Tal med lægen.

Amning:

Du må ikke tage Burinex

, hvis du ammer. Tal med lægen.

Frugtbarhed:

Erfaring med brug af Burinex

savnes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Burinex

kan give svimmelhed, der i større eller mindre grad kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken, du skal derfor være

opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.

Burinex

®

tabletter indeholder lactose.

Kontakt derfor lægen, før du tager dem, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler

visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Burinex

®

Tag altid Burinex

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: ½-1 tablet (0,5-1 mg) daglig

Lægen kan øge dosis til 2 tabletter (2 mg) 2–3 gange

daglig.

Ældre

Følg lægens anvisninger.

Børn

Børn må normalt ikke få Burinex

1 mg tabletter.

Nedsat leverfunktion

Det er

nødvendigt

at justere dosis. Følg lægens

anvisninger

Brugsanvisning

Du skal tage Burinex

med et glas vand. Du kan tage Burinex

med maden. Du skal

ikke tage Burinex

lige før sengetid.

Hvis du har taget for mange Burinex

®

tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Burinex

, end der

står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

Tag emballagen med.

Hvis du taget for meget Burinex

,

kan du

få kraftig forøget vandladning.

få væskemangel.

føle tørst og mundtørhed.

føle dig afkræftet.

føle sløvhed, døsighed, forvirring.

få fordøjelsesbesvær, rastløshed, muskelsmerter og krampeanfald.

Hvis du har glemt at tage Burinex

®

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en tablet. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Burinex

®

Kontakt lægen hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Burinex

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger; men ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Almen sløjhed, træthed, bleghed og/eller blødninger fra hud og slimhinder, blå

mærker evt. tendens til betændelse især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet. Kontakt læge eller skadestue.

Brystsmerter og ubehag. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Nedsat nyrefunktion (herunder nyresvigt). Kvalme, opkastninger, almen sløjhed

og aftagende urindannelse (pga. akut nyresvigt). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke-alvorlige bivirkninger

Almindelige (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Forstyrrelser i væske- og saltbalancen, herunder:

Kramper i hænderne, prikken i hænder og fødder og muskelsvaghed pga.

for lavt kalium i blodet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i

behandling med Burinex

. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i

blodet. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i

behandling med Burinex

. Det kan påvirke prøveresultaterne. For lavt

natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med

muskelkramper og koma. Tal med lægen.

Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i

behandling med Burinex

. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Forhøjet

kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med

lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal

med lægen.

Svimmelhed, evt. kun ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til

stående.

Træthed, herunder sløvhed, døsighed, kraftesløshed og svaghed (asteni) og

utilpashed.

Hovedpine.

Kvalme, mavesmerter og ubehag.

Muskelkramper.

Smerter og muskelsmerter.

Vandladningsforstyrrelser.

Ikke almindelige (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med

lægen. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i

behandling med Burinex

. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse pga.

forandringer i blodet. Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, kontakt straks

lægen.

Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med

læge. I alle andre tilfælde ring 112.

Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og

udtørring (dehydrering). Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt

lægen.

Forstyrrelser i sukkerstofskiftet.

For højt indhold af urinsyre i blodet og gigt.

Hævede fødder, ankler og hænder.

Mundtørhed og tørst.

Høreforstyrrelser.

Åndenød eller åndedrætsbesvær. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig

bivirkning. Tal med lægen.

Hoste.

Opkastning, diarré eller forstoppelse.

Øget hudfølsomhed overfor lys, nældefeber, forskellige former for hududslet,

eksem og irritation af huden, kløe.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Burinex

tabletter utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Burinex

i blisteren i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevares ved temperaturer under 30°C. Brug ikke Burinex

1 mg tabletter efter den

udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen (Anv. før) er den sidste dag i

måneden før den nævnte måned. Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Burinex

®

1 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: Bumetanid

Øvrige indholdsstoffer: Agar; lactosemonohydrat; povidon;

magnesiumstearat; majsstivelse; polysorbat 80; kolloid vandfri silica og

talcum

Udseende

Burinex

1 mg

tabletter er en hvid, rund, flad tablet

præget

”133”

på den ene

side og en assyrisk løve på den

anden

side. Tabletterne har

delekærv

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Fremstiller:

LEO S.A.

39 Route de Chartres

F-28500 Vernouillet

Frankrig

LEO Laboratories Limited

Cashel Road

Dublin 12

Irland.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

: Oktober 2017