Buprenorphine "Sandoz"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Buprenorphine "Sandoz" 20 mikrogram/time depotplastre
 • Dosering:
 • 20 mikrogram/time
 • Lægemiddelform:
 • depotplastre
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Buprenorphine "Sandoz" 20 mikrogram/time depotplastre
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 53633
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Buprenorphine Sandoz, 5 mikrogram/time depotplastre

Buprenorphine Sandoz, 10 mikrogram/time depotplastre

Buprenorphine Sandoz, 15 mikrogram/time depotplastre

Buprenorphine Sandoz, 20 mikrogram/time depotplastre

buprenorphin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Buprenorphine Sandoz

Sådan skal du bruge Buprenorphine Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Buprenorphine Sandoz depotplaster indeholder det aktive stof buprenorphin, som tilhører en gruppe af

lægemidler kaldet stærke analgetika (smertestillende midler).

Lægen har ordineret Buprenorphine Sandoz til dig til lindring af moderate, langvarige smerter, som

kræver brug af et stærkt smertestillende middel.

Buprenorphine Sandoz bør ikke anvendes til lindring af akutte smerter.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Buprenorphine Sandoz

Brug ikke Buprenorphine Sandoz:

hvis du er allergisk over for buprenorphin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit

hvis du har vejrtrækningsproblemer.

hvis du er afhængig af stoffer.

hvis du tager en type medicin kendt som MAO-hæmmere (monoaminooxidasehæmmere) (for

eksempel tranylcypromin, phenelzin, isocarboxazid, moclobemid og linezolid), eller hvis du har

taget denne type medicin inden for de seneste to uger.

hvis du lider af myasthenia gravis (en tilstand, hvor musklerne bliver svage).

hvis du tidligere har lidt af abstinenssymptomer, såsom uro, angst, rysten eller svedtendens,

efter at du er stoppet med at drikke alkohol.

Buprenorphine Sandoz må ikke anvendes til behandling af abstinenssymptomer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Buprenorphine Sandoz, hvis du

har drukket store mængder alkohol for nylig.

lider af kramper eller krampeanfald.

har alvorlig hovedpine eller kvalme på grund af en kvæstelse i hovedet eller øget tryk i kraniet

(for eksempel på grund af en hjernesygdom). Det skyldes, at buprenorphin kan forværre

symptomerne eller skjule omfanget af en kvæstelse i hovedet.

føler dig svimmel eller er ved at besvime.

har alvorlige leverproblemer.

nogensinde har været afhængig af stoffer eller alkohol.

har feber, da det kan medføre, at du optager større mængder af det aktive stof i blodet end

normalt.

er sportsudøver: Dette lægemiddel kan forårsage positive resultater i forbindelse med

dopingkontrol.

Hvis du er blevet opereret for nylig, skal du fortælle det til lægen, før du bruger disse depotplastre.

Børn og unge

Buprenorphine Sandoz bør ikke anvendes til patienter under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Buprenorphine Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Buprenorphine Sandoz må ikke anvendes sammen med en type medicin kendt som MAO-

hæmmere (monoaminooxidasehæmmere) (for eksempel tranylcypromin, phenelzin,

isocarboxazid, moclobemid og linezolid), eller hvis du har taget denne type medicin inden for de

seneste to uger.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Virkningen af Buprenorphine Sandoz kan blive nedsat, hvis du tager medicin som eksempelvis

phenobarbital eller phenytoin (medicin, som normalt anvendes til behandling af krampeanfald

eller kramper), carbamazepin (medicin, som normalt anvendes til behandling af krampeanfald

eller kramper og visse former for smerter) eller rifampicin (medicin mod tuberkulose).

Buprenorphine Sandoz kan forårsage døsighed, kvalme eller besvimelse eller langsommere eller

svagere vejrtrækning. Disse bivirkninger kan blive værre, hvis du samtidig tager anden medicin

med de samme virkninger. Det drejer sig om visse midler til behandling af smerter, depression,

angst, psykiske eller mentale forstyrrelser, sovemedicin, blodtrykssænkende medicin såsom

clonidin, andre opioider (som kan findes i smertestillende midler eller visse hostemiksturer, f.eks.

morphin, dextropropoxyphen, codein, dextromethorphan, noscapin), sløvende antihistaminer eller

bedøvelsesmidler såsom halothan.

Buprenorphine Sandoz skal anvendes med forsigtighed, hvis du også tager benzodiazepiner

(medicin til behandling af angst eller søvnproblemer). Denne kombination kan give alvorlige

vejrtrækningsproblemer, som kan være livstruende i tilfælde af overdosering. Fortæl det til lægen,

hvis du tager denne kombination.

Brug af Buprenorphine Sandoz sammen med alkohol

Alkohol kan gøre nogle af bivirkningerne værre, og du kan blive utilpas, hvis du drikker alkohol,

mens du bruger Buprenorphine Sandoz. Hvis du drikker alkohol, mens du bruger Buprenorphine

Sandoz, kan det også påvirke din reaktionstid.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Du bør ikke bruge Buprenorphine Sandoz, hvis du er gravid, eller der er sandsynlighed for, at du

bliver gravid, eller hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Buprenorphine Sandoz virker

sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Buprenorphine Sandoz kan påvirke din reaktionsevne i en sådan grad, at du ikke reagerer

hensigtsmæssigt eller hurtigt nok i tilfælde af uforudsete eller pludselige hændelser. Dette gælder

især:

i begyndelsen af behandlingen

hvis du også tager medicin mod angst eller søvnproblemer

hvis din dosis øges.

Hvis du er påvirket af sådanne virkninger (f.eks. svimmelhed, døsighed eller sløret syn), skal du

undlade at føre motorkøretøj og betjene maskiner, når du bruger Buprenorphine Sandoz og i 24 timer,

efter at plastret er fjernet.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

3.

Sådan skal du bruge Buprenorphine Sandoz

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Buprenorphine Sandoz findes i forskellige styrker. Lægen bestemmer hvilken styrke af Buprenorphine

Sandoz, der passer bedst til dig.

I løbet af behandlingen kan lægen ændre det plaster, du bruger, til et mindre eller større plaster, hvis

det er nødvendigt. Lægen kan også ordinere en kombination af op til to plastre.

Du bør ikke anvende

mere end to depotplastre på samme tid, op til en maksimal total dosis på 40 mikrogram/time.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du føler, at virkningen af Buprenorphine Sandoz

depotplastre er for svag eller for stærk.

Voksne

Medmindre lægen har sagt noget andet, skal du påsætte ét Buprenorphine Sandoz depotplaster (som

beskrevet nedenfor) og skifte det hvert 7. døgn, helst på samme tid af døgnet. Lægen vil eventuelt

justere dosen efter 3-7 dage, indtil du opnår korrekt smertelindring. Hvis lægen har anbefalet, at du

tager andre smertestillende midler i tillæg til depotplastrene, skal du følge lægens anvisninger nøje,

ellers vil du ikke få den fulde virkning af behandlingen med Buprenorphine Sandoz depotplastre.

Plastret bør bæres i 3 hele døgn, før dosis øges, da den maksimale virkning af en given dosis først kan

vurderes efter den tid.

Patienter med leversygdom

Virkningen af Buprenorphine Sandoz depotplastre og den tid, de virker, kan påvirkes hos patienter

med leversygdom, og din læge vil derfor holde dig under tættere kontrol.

Brug til børn og unge

Buprenorphine Sandoz depotplastre bør ikke anvendes til patienter under 18 år.

Brugsanvisning

Buprenorphine Sandoz depotplastre skal bruges på huden.

Buprenorphine Sandoz depotplastre virker gennem huden. Efter påsætning passerer buprenorphin

gennem huden ind i blodet.

Før påsætning af Buprenorphine Sandoz

Vælg et område med ikke-irriteret, intakt hud på overarmen, ydersiden af armen, på den øverste

del af brystet, på den øverste del af ryggen eller på siden af brystet (se illustrationerne nedenfor).

Bed om hjælp, hvis du ikke kan sætte plastret på selv.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Buprenorphine Sandoz depotplastre skal sættes på huden på et sted med lidt eller ingen behåring.

Hvis du ikke kan finde et sted uden hår, skal hårene klippes af med en saks, ikke barberes.

Undgå hud, som er rød, irriteret eller har andre skavanker, såsom store ar.

Det hudområde, du vælger, skal være tørt og rent. Om nødvendigt kan det vaskes med koldt eller

lunkent vand. Der må ikke anvendes sæbe, sprit, olie, lotion eller andre rensende midler. Hvis du

har taget et varmt kar- eller brusebad, skal du vente, til huden er fuldstændig tør og kølig. Smør

ikke lotion, creme eller salve på det valgte hudområde. Det kan medføre, at plastret ikke sidder

ordentligt fast.

Påsætning af depotplastret

Trin 1: Hvert depotplaster er i en forseglet pose. Åbn posen umiddelbart inden brug ved at trække,

hvor det er markeret. Tag depotplastret ud. Brug ikke depotplastret, hvis den forseglede pose er

brudt.

Trin 2: Den klæbende side af depotplastret er beklædt med en gennemsigtig folie. Træk forsigtigt

halvdelen af folien af. Undgå at røre ved den klæbende del af depotplastret.

Trin 3: Klæb depotplastret fast på det hudområde, som du har valgt, og fjern resten af folien.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Trin 4: Tryk depotplastret fast på huden med håndfladen, mens du tæller langsomt til 30. Sørg for, at

hele depotplastret er i kontakt med huden, specielt ved hjørnerne.

Når du har depotplastret på

Du skal have depotplastret på i syv dage. Hvis du har sat depotplastret rigtigt på, er der ringe

sandsynlighed for, at det vil falde af. Hvis hjørnerne begynder at løsne sig, kan de tapes fast med en

egnet hudtape. Du kan bade og svømme, mens du har plastret på.

Plastret må ikke udsættes for ekstrem varme (f.eks. fra varmepuder, varmetæpper, varmelamper,

sauna, varme karbade, opvarmede vandsenge, varmedunke osv.), da det kan resultere i, at du optager

en større mængde af det aktive stof i blodet end normalt. Ekstern varme kan også medføre, at

depotplastret ikke klæber ordentligt. Hvis du har feber, kan det ændre virkningen af Buprenorphine

Sandoz (se "Advarsler og forsigtighedsregler" ovenfor).

I det usandsynlige tilfælde, at dit depotplaster falder af, før det skal skiftes, skal du ikke bruge det

samme plaster igen. Sæt straks et nyt depotplaster på (se "Skift af depotplaster" nedenfor).

Skift af depotplaster

Tag det gamle depotplaster af.

Fold det på midten med klæbesiden indad.

Åbn en ny forseglet pose og tag plastret ud. Brug den tomme pose til at bortskaffe det brugte

depotplaster. Bortskaf posen på forsvarlig vis.

Sæt et nyt depotplaster på et andet passende hudområde (som beskrevet ovenfor). Du bør ikke

sætte et nyt plaster på det samme sted i 3-4 uger.

Husk at skifte depotplastret på samme tid af døgnet. Det er vigtigt, at du noterer tidspunktet.

Behandlingsvarighed

Lægen vil fortælle dig hvor længe, du bør behandles med Buprenorphine Sandoz depotplastre. Stop

ikke med behandlingen uden at spørge lægen til råds, da dine smerter kan vende tilbage, og du kan

blive utilpas (se også "Hvis du holder op med at bruge Buprenorphine Sandoz" nedenfor).

Hvis du har brugt for mange Buprenorphine Sandoz depotplastre

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Buprenorphine Sandoz end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Fjern alle plastre, så snart du opdager, at du har brugt for mange plastre, og kontakt straks lægen eller

hospitalet. Personer, der har taget en overdosis, kan blive meget søvnige og dårlige. De kan også få

vejrtrækningsproblemer eller miste bevidstheden og have brug for akut behandling på hospitalet. Når

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

du søger læge, skal du tage denne indlægsseddel og de resterende depotplastre med, så du kan vise

dem til lægen.

Hvis du har glemt at bruge Buprenorphine Sandoz

Sæt et nyt depotplaster på, så snart du kommer i tanker om det. Notér også datoen, da din sædvanlige

dag for skift af depotplaster kan være en anden nu. Hvis det er meget længe siden, at du skulle have

skiftet dit depotplaster, kan dine smerter vende tilbage. I så tilfælde skal du kontakte lægen.

Du må ikke sætte ekstra depotplastre på som erstatning for det glemte depotplaster.

Hvis du holder op med at bruge Buprenorphine Sandoz

Hvis du holder op med at bruge Buprenorphine Sandoz for tidligt, eller hvis du afbryder

behandlingen, kan dine smerter vende tilbage. Rådfør dig med lægen, hvis du ønsker at stoppe

behandlingen. Lægen vil fortælle dig, hvad der kan gøres, og om du kan behandles med anden

medicin.

Nogle personer kan få bivirkninger, når de stopper med at bruge stærke smertestillende midler efter

lang tids brug. Risikoen for at få bivirkninger efter ophør af behandling med Buprenorphine Sandoz er

meget lille. Fortæl det dog til lægen, hvis du føler dig urolig, angst eller nervøs, hvis du ryster, hvis du

er overaktiv, eller hvis har søvnproblemer eller fordøjelsesproblemer.

Den smertelindrende virkning af Buprenorphine Sandoz varer i nogen tid efter fjernelse af

depotplastret. Du bør ikke starte med et andet opioidanalgetikum (stærkt smertestillende middel)

inden for 24 timer efter fjernelse af depotplastret.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De alvorlige bivirkninger, som kan sættes i forbindelse med Buprenorphine Sandoz, svarer til dem,

der ses ved andre stærke smertestillende midler, og omfatter vejrtrækningsbesvær og lavt blodtryk.

Dette lægemiddel kan forårsage allergiske reaktioner, men alvorlige allergiske reaktioner er sjældne.

Fjern depotplastret og kontakt straks lægen, hvis du pludseligt får pibende eller hvæsende

vejrtrækning, vejrtrækningsproblemer, hævelse af øjenlåg, ansigt eller læber, udslæt eller kløe, især

hvis det dækker hele kroppen.

Der er en risiko for, at du kan blive afhængig eller forfalden til Buprenorphine Sandoz.

Der er indberettet følgende andre bivirkninger hos patienter i behandling med Buprenorphine Sandoz:

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Meget almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede

hovedpine, svimmelhed, døsighed

forstoppelse, mundtørhed, kvalme eller opkastning

kløe, rødme, kløe på påsætningsstedet

Almindelige

bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

manglende appetit

forvirring, depression, søvnproblemer, nervøsitet

snurren eller følelsesløshed

varmefornemmelse i huden

åndenød

mavesmerter eller mavebesvær, diarré og fordøjelsesbesvær

svedtendens, udslæt, hududbrud

træthed, usædvanlig svaghed, smerter, brystsmerter, hævelse af hænder, ankler eller fødder,

rødme eller udslæt på påsætningsstedet

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

dehydrering

humørsvingninger, rastløshed, uro, angst, følelse af at være fremmed over for sig selv, ekstrem

lykkefølelse, hallucinationer, mareridt

smagsforstyrrelser, talebesvær, nedsat følsomhed over for smerte eller berøring,

hukommelsestab, migræne, besvimelse, rysten, problemer med koncentration eller koordination

tørre øjne, sløret syn

ringen eller susen for ørerne

svimmelhed eller rundtossethed

højt eller lavt blodtryk, angina pectoris (alvorlige smerter i brystet i forbindelse med

hjertesygdom), hurtig eller uregelmæssig puls

forværring af astmarelaterede vejrtrækningsproblemer, hoste, hikke, hyperventilation, lavt

indhold af ilt i blodet, rindende næse, hiven efter vejret

luft i tarmene

vægttab

tør hud, hævelse af ansigtet

muskelkramper, -sammentrækninger, -smerter og -svaghed

vandladningsbesvær

manglende evne til at tømme blæren helt

influenzalignende sygdom, feber, kulderystelser, almen utilpashed

en stigning i antallet af hændelige tilskadekomster (f.eks. fald)

abstinenssymptomer, såsom uro, angst, svedtendens eller rysten, ved ophør af behandlingen

med Buprenorphine Sandoz

fornemmelse af, at du er ved at besvime, især når du rejser dig op

Fortæl lægen, at du bruger Buprenorphine Sandoz, hvis du skal have taget blodprøver. Dette er

vigtigt, da Buprenorphine Sandoz kan påvirke din leverfunktion og dermed resultaterne af visse

blodprøver.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

nedsat seksualdrift, mentale lidelser

besvær med balancen

hævelse af øjenlåg eller ansigt, små pupiller

åndedrætsbesvær

diverticulitis (betændelse i tarmen), synkebesvær

lokale allergiske reaktioner med tydelige tegn på hævelse (i så tilfælde bør behandlingen

stoppes)

rejsningsproblemer, seksuel dysfunktion

koliksmerter eller gener i maven

Meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

muskeltrækninger

ørepine

blærer

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængelig for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og den forseglede pose efter

udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke depotplastret, hvis den forseglede pose er brudt.

Brugte depotplastre skal foldes på midten med klæbesiden indad og bortskaffes på forsvarlig vis.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Buprenorphine Sandoz indeholder:

Aktivt stof: buprenorphin.

Buprenorphine Sandoz, 5 mikrogram/time depotplaster:

1 depotplaster på 6,25 cm

indeholder 5 mg buprenorphin og afgiver 5 mikrogram buprenorphin pr.

time.

Buprenorphine Sandoz, 10 mikrogram/time depotplaster:

1 depotplaster på 12,5 cm

indeholder 10 mg buprenorphin og afgiver 10 mikrogram buprenorphin pr.

time.

Buprenorphine Sandoz, 15 mikrogram/time depotplaster:

1 depotplaster på 18,75 cm

indeholder 15 mg buprenorphin og afgiver 15 mikrogram buprenorphin

pr. time.

Buprenorphine Sandoz, 20 mikrogram/time depotplaster:

1 depotplaster på 25 cm

indeholder 20 mg buprenorphin og afgiver 20 mikrogram buprenorphin pr.

time.

Øvrige indholdsstoffer:

Dæklag (skal fjernes inden påsætning af plastret): silikoniseret PET-folie

Klæbende matrix (med buprenorphin): levulinsyre, oleyloleat, povidon K90, poly[acrylsyre-co-

butylacrylat-co-(2-ethylhexyl)acrylat-co-vinylacetat] (5:15:75:5)

Adskillende folie (mellem de klæbende matricer med og uden buprenorphin): PET-folie

Klæbende matrix (uden buprenorphin):

akrylatlim

Bagside (med print): polyuretan folie, trykfarve

Udseende og pakningsstørrelser

Buprenorphine Sandoz er et beige, rektangulært depotplaster med afrundede hjørner, mærket med

følgende tryk:

Buprenorphinum 5 µg/h

Buprenorphinum 10 µg/h

Buprenorphinum 15 µg/h

Buprenorphinum 20 µg/h

Hvert depotplaster er individuelt indpakket i en børnesikret forseglet pose.

Karton indeholdende 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 eller 20 depotplastre.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark.

Fremstiller

Hexal AG, Industriestrasse 25, 83607 Holzkirchen, Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne

Bupacal

BE, NL:

Buprenorfine Sandoz

Bupainx

Bupre-HEXAL 7 Tage

ES, PT:

Buprenorfina Sandoz

FI, SE:

Buprenorphine Sandoz

Bupain

IE, UK:

Reletrans

Buprenorfin Sandoz

Bugnanto

Norvipren

Denne indlægsseddel blev senest ændret 19-10-2016

9-11-2018

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. is voluntarily recalling one lot of Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Tablets, USP 100mg/25mg to the consumer level. This product is being recalled due to the trace amount of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Losartan, USP manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. Sandoz Inc. Losartan Potassium Hydrochlorothiazide product is manufactured by Lek Pharmaceuticals dd, Ljubljana, Slovenia. This impurity, which is a substance that occurs naturally in ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-9-2018

Pending EC decision: Buvidal, buprenorphine, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Buvidal, buprenorphine, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-9-2018

FDA approves new dosage strength of buprenorphine and naloxone sublingual film as maintenance treatment for opioid dependence

FDA approves new dosage strength of buprenorphine and naloxone sublingual film as maintenance treatment for opioid dependence

FDA approved Cassipa (buprenorphine and naloxone) sublingual film (applied under the tongue) for the maintenance treatment of opioid dependence.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-6-2018

FDA approves first generic versions of Suboxone sublingual film, which may increase access to treatment for opioid dependence

FDA approves first generic versions of Suboxone sublingual film, which may increase access to treatment for opioid dependence

: FDA approved the first generic versions of Suboxone (buprenorphine and naloxone) sublingual film (applied under the tongue) for the treatment of opioid dependence.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-5-2018

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-10-2018

Riximyo (Sandoz GmbH)

Riximyo (Sandoz GmbH)

Riximyo (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6811 of Mon, 15 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6230 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5764 of Wed, 29 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5097 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4320

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5098 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4866

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5099 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4865

Europe -DG Health and Food Safety

13-7-2018

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Active substance: etanercept) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4712 of Fri, 13 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4480 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4485 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

13-6-2018

Suboxone (Indivior Europe Limited)

Suboxone (Indivior Europe Limited)

Suboxone (Active substance: buprenorphine / naloxone) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3632 of Wed, 13 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/697/T/38

Europe -DG Health and Food Safety

23-5-2018

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Active substance: infliximab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3215 of Wed, 23 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4647

Europe -DG Health and Food Safety