Buprenorphine "Ethypharm"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Buprenorphine "Ethypharm" 2 mg resoribletter, sublinguale
 • Dosering:
 • 2 mg
 • Lægemiddelform:
 • resoribletter, sublinguale
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Buprenorphine "Ethypharm" 2 mg resoribletter, sublinguale
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 37593
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Buprenorphin Nycomed

0,4 mg, 2 mg eller 8 mg sublinguale resoribletter

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Buprenorphin Nycomed til dig personligt. Giv derfor ikke

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme

symptomer som dig.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt

1. Buprenorphin Nycomeds virkning og hvad du skal bruge det til

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Buprenorphin Nycomed

3. Sådan skal du tage Buprenorphin Nycomed

4. Bivirkninger

5. Sådan opbevarer du Buprenorphin Nycomed

6. Yderligere information

1. Buprenorphin Nycomeds virkning og hvad du skal bruge det til

Buprenorphin Nycomed bruges som erstatning for medicin, der indeholder morfin. Det

anvendes til personer, der er blevet afhængige af morfin og som derfor skal nedtrappes af

deres afhængighed.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Buprenorphin Nycomed

Tag ikke Buprenorphin Nycomed hvis du:

er overfølsom over for buprenorphin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer

har alvorlig nedsat åndedrætsfunktion

har alvorlig nedsat leverfunktion

lider af kronisk alkoholisme eller alkoholdelirium

Buprenorphin Nycomed må ikke anvendes til børn under 15 år.

Særlige forholdsregler

Vær ekstra forsigtig med at tage Buprenorphin Nycomed hvis du:

har astma eller lider af nedsat åndedrætsfunktion

er afhængig af morfin, og der er gået mindre end 4 timer siden din sidste morfindosis

lider af nedsat nyre- eller leverfunktion

lider af lavt blodtryk

har forstørret blærehalskirtel (prostata) eller urinrørsforsnævring

har forhøjet tryk i hjernen (på grund af slag mod kraniet)

Ved pludselig ændring fra liggende/siddende til stående position kan du opleve et

blodtryksfald, hvor du vil føle dig svimmel og utilpas.

Hvis du er aktiv sportsudøver, skal du være opmærksom på, at buprenorphin er optaget

på dopinglisten.

Der er risiko for, at Buprenorphin Nycomed kan medføre en let grad af afhængighed. Ved

behandling med Buprenorphin vil din læge følge din behandling nøje.

Behandling med Buprenorphin Nycomed kan, fordi det også virker smertestillende, skjule

anden sygdom, hvor symptomerne viser sig som smerte.

Afbryd ikke selv behandlingen, men aftal med lægen, hvordan behandlingen kan afsluttes.

Pludselig afbrydelse kan give abstinenssymptomer (svedudbrud, uro og rastløshed).

Brug af anden medicin

Fortæl lægen hvis du er i behandling med anden medicin. Det kan være nødvendigt at

justere dosis eller skifte til anden behandling. Det gælder:

medicin mod angst og uro

medicin mod hudinfektioner i hårbunden (ketoconazol, itraconazol)

medicin mod infektion (rifampicin)

medicin mod HIV (ritonavir, indinavir og nelfinavir)

visse typer medicin mod allergi

visse typer medicin mod depression

medicin mod migræne, hedestigninger og abstinenser ved medicinmisbrug (klonidin)

hostestillende medicin (dextromethorpan)

smertestillende medicin (morfin og morfinlignede stoffer)

medicin, der indeholder alkohol

medicin mod epilepsi (phenemal, phenytoin, carbamazepin)

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det

gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Buprenorphin Nycomed sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Buprenorphin Nycomed uafhængigt af måltiderne.

Du må ikke drikke alkohol, når du er i behandling med Buprenorphin Nycomed.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Buprenorphin Nycomed

Buprenorphin Nycomed indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin,

hvis lægen har fortal dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Du må kun tage Buprenorphin Nycomed i de første tre måneder af graviditeten efter aftale

med lægen. I de sidste 6 måneder før forventet fødsel må du ikke tage Buprenorphin

Nycomed.

Du må ikke tage Buprenorphin Nycomed, når du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Buprenorphin

Nycomed kan virke sløvende og kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Buprenorphin Nycomed

Buprenorphin Nycomed resoribletten lægges under tungen, og holdes der indtil den er

opløst - hvilket normalt sker inden for 5 – 10 minutter. Du må ikke synke eller tygge den.

Voksne og børn (over 15 år):

Der startes med en resoriblet daglig i en styrke, som lægen fastlægger, herefter skal dosis

indstilles gradvist. Den daglige dosis må ikke overstige 16 mg.

Din læge fastsætter dosis individuelt til dig.

Lægen fastlægger, hvornår og hvordan en nedtrapning og dermed et trinvist

behandlingsstop, skal gennemføres.

Børn (under 15 år):

Buprenorphin Nycomed må ikke anvendes til børn under 15 år.

Ældre:

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring

eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du er afhængig af morfin (opoider)

En dosis Buprenorphin Nycomed lægges under tungen tidligst 4 timer efter den sidste

dosis af den medicin, du har taget tidligere, eller når de første tegn på abstinenser opstår

(svedudbrud, uro og rastløshed).

Hvis du er metadonafhængig

Før behandling med Buprenorphin Nycomed skal metadondosis nedsættes til højst 30 mg

dagligt. Kontakt din læge, hvis du oplever abstinenssymptomer (svedudbrud, uro og

rastløshed).

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning

Har du taget for mange Buprenorphin Nycomed?

Kontakt skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Buprenorphin Nycomed, end der

står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tegn på overdosering kan være problemer med at trække vejret, langsom vejrtrækning

eller hjertesymptomer.

Forgiftning er set ved misbrug af medicinen (overdosis eller forkert indtagelse) og kan i

værste tilfælde give vejrtrækningsstop/hjertestop og/eller leverskader.

Har du glemt at tage Buprenorphin Nycomed?

Har du glemt at tage en dosis Buprenorphin Nycomed, så tag den så snart du kommer i

tanke om det. Er det tæt på næste dosis, springes den glemte dosis over. Tag ikke dobbelt

dosis.

4. Bivirkninger

Buprenorphin Nycomed kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Hovedpine, besvimelse, svimmelhed, forstoppelse, kvalme, opkastning, søvnbesvær,

døsighed, kraftesløshed, blodtryksfald ved pludselig ændring fra liggende/siddende til

stående stilling, svedeture.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Hallucinationer (alvorlig), vejrtrækningsbesvær (alvorlig), nedbrydning af levervæv (alvorlig),

leverbetændelse (alvorlig), alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk shock), allergisk reaktion

med væskeophobning i slimhinder og hud især ved læber og hals (alvorlig),

vandladningsbesvær.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved alvorlige bivirkninger.

Fortæl læge eller apotek hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i

informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og

viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle

bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under ”Bivirkninger” på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Sådan opbevarer du Buprenorphin Nycomed

Opbevar Buprenorphin Nycomed utilgængeligt for børn.

Brug ikke Buprenorphin Nycomed efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Buprenorphin Nycomed resoribletter 0,4 mg, 2 mg eller 8 mg indeholder

Det virksomme indholdsstof er buprenorphin tilsat som buprenorphinhydrochlorid. Hver

resoriblet indeholder henholdsvis 0,4 mg, 2 mg eller 8 mg buprenorphin. De øvrige

indholdsstoffer er lactosemonohydrat, mannitol, majsstivelse, citronsyre, natriumcitrat,

povidon K30, magnesiumstearat, talcum og vandfri kolloid silica.

Udseende og pakningsstørrelser

Buprenorphin Nycomed 0,4 mg er en rund, buet og hvid resoriblet, mærket med en pil på

den ene side.

Buprenorphin Nycomed 2 mg er en rund, buet og hvid resoriblet, mærket med ”2” på den

ene side og en pil på den anden side.

Buprenorphin Nycomed 8 mg er en rund, buet og hvid resoriblet, mærket med ”8” på den

ene side og en pil på den anden side.

Buprenorphin Nycomed findes i pakningsstørrelser à 7, 28 og 49 stk. Ikke alle

pakningsstørrelser findes nødvendigvis i alle styrker. Spørg lægen eller på apoteket.

Markedsføring i Danmark

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Fremstiller

Ethypharm

Chemin de la Poudrière

76120 Grand-Quevilly

Frankrig

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information

på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Revideret april 2007

21-9-2018

Pending EC decision: Buvidal, buprenorphine, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Buvidal, buprenorphine, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-9-2018

FDA approves new dosage strength of buprenorphine and naloxone sublingual film as maintenance treatment for opioid dependence

FDA approves new dosage strength of buprenorphine and naloxone sublingual film as maintenance treatment for opioid dependence

FDA approved Cassipa (buprenorphine and naloxone) sublingual film (applied under the tongue) for the maintenance treatment of opioid dependence.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-6-2018

FDA approves first generic versions of Suboxone sublingual film, which may increase access to treatment for opioid dependence

FDA approves first generic versions of Suboxone sublingual film, which may increase access to treatment for opioid dependence

: FDA approved the first generic versions of Suboxone (buprenorphine and naloxone) sublingual film (applied under the tongue) for the treatment of opioid dependence.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-5-2018

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-6-2018

Suboxone (Indivior Europe Limited)

Suboxone (Indivior Europe Limited)

Suboxone (Active substance: buprenorphine / naloxone) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3632 of Wed, 13 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/697/T/38

Europe -DG Health and Food Safety