Buprenorphin "Actavis"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Buprenorphin "Actavis" 8 mg resoribletter, sublinguale
 • Dosering:
 • 8 mg
 • Lægemiddelform:
 • resoribletter, sublinguale
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Buprenorphin "Actavis" 8 mg resoribletter, sublinguale
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 47337
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Buprenorphin Actavis 2 mg eller 8 mg sublinguale resoribletter

buprenorphin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Buprenorphin Actavis til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Buprenorphin Actavis

Sådan skal du tage Buprenorphin Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Buprenorphin Actavis er en type medicin der bruges ved opioidafhængighed (narkotika).

Buprenorphin Actavis sublinguale resoribletter bruges som en del af et behandlingsprogram for

patienter, der er afhængige af opioider (narkotika), som omfatter medicinsk, social og psykologisk

behandling. En sublingual resoriblet er en tablet der anbringes under din tunge for at blive opløst.

Behandlingen ordineres og overvåges af læger, der er specialister i behandling af stofafhængighed.

Behandling med Buprenorphin Actavis sublinguale resoribletter er beregnet til voksne og unge over

15 år.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Buprenorphin Actavis

Tag ikke Buprenorphin Actavis:

hvis du er allergisk over for buprenorphin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit

hvis du har alvorligt vejrtrækningsbesvær

hvis du har alvorlige leverproblemer

hvis du er beruset af alkohol eller har alkoholdelirium (rystelser og hallucinationer)

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl din læge, inden behandling med Buprenorphin Actavis, hvis du har nogle af følgende

sygdomme eller hvis du får dem i løbet af behandlingen. Din læge vil eventuelt give dig en lavere

dosis af Buprenorphin Actavis, eller du skal eventuelt have yderligere behandling for at få dem under

kontrol.

- astma eller anden form for vejrtrækningsbesvær

lever eller nyresygdom. Hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion må du ikke tage

buprenorphin.

hovedskader eller sygdom i hjernen

lavt blodtryk

forstørret blærehalskirtel (prostata), som kan give vandladningsbesvær

vandladningsbesvær på grund af urinrørsforsnævring

Forkert brug, misbrug og overførsel

Forkert brug, især ved intravenøs brug og ved høje dosis, farligt og kan føre til dødsfald.

I situationer hvor Buprenorphin Actavis bruges forkert ved intravenøs administration, kan der

forekomme tilfælde af alvorlige infektioner, der kan være fatale.

Der er set dødsfald på grund af respirationssvigt (manglende vejrtrækning) hos personer, der havde et

buprenorphin misbrug eller tog det sammen med andre hæmmere af centralnervesystemet som

alkohol, benzodiazepiner (medicin der bruges til at behandle angst eller søvnproblemer) eller andre

opioder.

Der er set tilfælde af akut leverskade i forbindelse med misbrug, især ved intravenøs brug og ved høje

doser. Disse skader kan skyldes særlige omstændigheder som virusinfektioner (kronisk hepatitis C),

alkoholmisbrug, spisevægring eller brug af visse andre typer medicin (f.eks. antiretrovirale nukleosid

analoger, acetylsalicylsyre (aspirin), amiodaron, isoniazid, valproat). Hvis du får symptomer som

stærk træthed, manglende appetit, kløe, eller hvis din hud eller øjne ser gule ud, skal du straks

kontakte din læge, så du kan få den rigtige behandling.

Denne medicin kan forårsage:

abstinenssymptomer, hvis du tager det mindre end 6 timer efter, du har taget narkotika (f.eks.

morfin eller heroin eller andre stoffer af denne type) eller mindre end 24 timer efter du har

taget metadon.

sløvhed, som kan forstærkes hvis du også drikker alkohol eller tager beroligende eller

angstdæmpende lægemidler. Hvis du føler dig sløv, må du ikke køre eller betjene maskiner.

at dit blodtryk falder pludseligt, så du føler dig svimmel, hvis du rejser dig hurtigt op, efter at du

har siddet eller ligget ned.

afhængighed

en positiv reaktion på antidoping-tests (sportsfolk bør være opmærksomme).

Buprenorphin Actavis kan sløre smerter, der kommer fra andre sygdomme. Husk at fortælle lægen

hvis du tager denne medicin.

Risikoen for alvorlige bivirkninger er større hvis du indtager opioider, alkohol, sløvende medicin og

sovemedicin især benzodiazepiner.

Behandlingsophør kan føre til abstinenssymptomer.

Børn og unge

Buprenorphin Actavis bør ikke bruges hos børn og unge under 15 år på grund af manglende data om

sikkerhed og virkning.

Brug af anden medicin sammen med Buprenorphin Actavis

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig.

Tal med din læge, før du tager buprenorphin, hvis du tager noget af følgende medicin:

benzodiazepiner og anden medicin til behandling af angst eller søvnbesvær. Hvis din læge

udskriver benzodiazepiner, må du ikke tage mere end den ordinerede dosis. På grund af

vejrtrækningssvigt kan det føre til dødsfald at tage Buprenorphin Actavis med

benzodiazepiner.

anden medicin med sløvende egenskaber inklusive sløvende antihistaminer, visse

antidepressiva og clonidin (en behandling for højt blodtryk, migræne og hedeture)

stærk smertestillende medicin (opioid analgesika) og hostemedicin der indeholder opioid-

lignende stoffer som metadon, dextropropoxyfen, kodein, dextromethorfan og noscapin.

monoamin oxidase hæmmere (en type antidepressiva)

medicin der bruges ved sindslidelser

gestoden (p-pille)

medicin til behandling af HIV/AIDS (protease hæmmere) inklusiv indinavir, ritonavir og

saquinavir

medicin der bruges ved epilepsi (carbamazepin, fenytoin, barbiturater f.eks. fenobarbital).

antibiotika inklusiv rifampicin, erythromycin og troleandomycin

medicin til svampeinfektioner inklusiv ketokonazol og itrakonazol

Brug af Buprenorphin Actavis sammen med alkohol

Drik ikke alkohol hvis du er i behandling med buprenorphin. Alkohol forstærker den døsighed som ses

ved buprenorphin, og gør det farligt at køre og betjene maskiner.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Før du tager Buprenorphin Actavis skal du fortælle lægen hvis du er gravid eller forsøger at blive gravid.

Hvis du bliver gravid mens du er i behandling med Buprenorphin Actavis skal du straks fortælle det til din

læge.

Buprenorphin Actavis bør kun bruges under graviditet hvis fordelene opvejer de mulige risici.

Der er rapporteret om abstinenssymptomer hos nyfødte og respirationsdepression efter

behandling af mødre i slutningen af graviditeten. Din læge vil afgøre om du bør behandles med

Buprenorphin Actavis.

Amning

Denne medicin passerer over i modermælken, og den kan have en skadelig virkning på det ammede barn.

Du bør derfor holde op med at amme, mens du tager Buprenorphin Actavis.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Buprenorphin Actavis kan gøre dig døsig. Hvis du føler dig træt må du ikke køre eller betjene

maskiner.

Buprenorphin Actavis indeholder lactose og sunset yellow

Buprenorphin Actavis indeholder lactose (en sukkertype). Kontakt lægen, før du tager dette

lægemiddel, hvis du har fået at vide af din læge, at du lider af intolerans overfor visse sukkerarter.

Buprenorphin Actavis indeholder også farvestoffet ‘sunset yellow’ (E110), som kan give allergiske

reaktioner.

3.

Sådan skal du tage Buprenorphin Actavis

Administrationsmetode

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Resoribletten gives sublingualt. Det betyder at du skal anbringe resoribletten under din tunge og vente

på at den bliver opløst. Det er den eneste måde at tage resoribletten på. Du må ikke tygge eller sluge

hele resoribletten, da de ikke vil virke korrekt, og du kan få abstinenssymptomer.

Tag dosis en gang dagligt med mindre du har fået noget andet at vide af lægen.

Lægen afgør den optimale dosis for dig. Under behandlingen kan lægen justere dosis afhængigt af din

reaktion. For at opnå den største gavn af Buprenorphin Actavis, skal du oplyse lægen om al den

medicin, du tager inklusive alkohol, alkoholholdig medicin, narkotika samt receptpligtig medicin, som

din læge ikke har ordineret til dig.

Efter den første dosis Buprenorphin Actavis, oplever du muligvis visse opioidabstinenssymptomer, se

pkt. 4 ’Bivirkninger’.

Nedsat nyre eller leverfunktion:

Hvis du har nyre eller leverproblemer skal du eventuelt have lavere dosis. Tal med din læge. Hvis du

har alvorligt nedsat leverfunktion må du ikke tage Buprenorphin Actavis.

Behandlingsvarihed

Behandlingslængden afgøres individuelt af din læge.

Efter en velfungerende behandlingsperiode vil din læge eventuelt gradvist nedsætte din dosis til en

lavere vedligeholdelsesdosis. Afhængigt af hvordan du har det, kan din læge fortsætte med at nedsætte

din dosis af Buprenorphin Actavis under tæt overvågning, indtil behandlingen stoppes helt.

Du må på ingen måde ændre behandlingen eller stoppe den uden at have talt med lægen om det først.

Effektiviteten af denne behandling afhænger af dosis i kombinationen med medicinske, psykologisk

og sociale behandling.

Kontakt din læge eller apotek, hvis du mener, at virkningen af Buprenorphin Actavis er for stærk eller

for svag.

Hvis du har taget for mange Buprenorphin Actavis

I tilfælde af overdosis af Buprenorphin Actavis skal du straks tage på skadestue eller sygehus. Kontakt

straks din læge eller dit apotek. Symptomer på overdosis kan være vejrtrækningbesvær, langsom

vejrtrækning eller hjertesymptomer. Forgiftning er set efter misbrug (overdosis eller forkert

administration) og i værste fald kan det føre til manglende vejrtrækning, hjertesvigt og/eller

leverskade.

Hvis du har glemt at tage Buprenorphin Actavis

Kontakt din læge hvis du glemmer at tage Buprenorphin Actavis. Du må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis, med mindre din læge siger du skal.

Hvis du holder op med at tage Buprenorphin Actavis

Du må ikke stoppe Buprenorphin Actavis pludseligt da dette kan medføre abstinenssymptomer

(svedtendens, uro og rastløshed). Stop ikke selv behandlingen men spørg din læge om hvordan du

afslutter behandlingen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt din læge med det samme eller søg akut lægehjælp, hvis du meget sjælden (kan påvirke op

til 1 ud af 10 000 personer) oplever allergiske reaktioner, såsom:

vejrtrækningsbesvær, hvæsende vejrtrækning og hævelse af øjne, læber, svælg, tunge eller

hænder)

hududslæt, nældefeber og kløe

Kontakt din læge omgående , hvis du oplever ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud

af 100 personer), såsom:

svær træthed, appetitløshed eller gulfarvning af hud og øjne. Det kan være symptomer på

leverskade, såsom død af cellerne i leveren (nekrose af leveren).

Forkert brug af dette lægemiddel ved injektion kan medføre abstinenssymptomer, infektioner, andre

hudreaktioner og potentielt alvorlige leverproblemer – se ‘Advarsler og forsigtighedsregler’.

Efter den første dosis Buprenorphin Actavis, kan du opleve opioidabstinenssymptomer, se pkt. 3

Sådan skal du tage Buprenorphin Actavis’.

Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke mere end 1 ud af 10 personer)

Søvnløshed

Generel svaghedsfølelse

Abstinenssymptomer

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

Hovedpine

Besvimelse

Svimmelhed

Angst

Nervøsitet

Forstoppelse

Kvalme

Opkastning

Diarre

Mavesmerter

Tårestrøm

Løbende næse

Døsighed

Blodtryksfald ved ændret stilling fra siddende eller liggende til stående position

Svedtendens

Rygsmerter

Kulderystelser

Unormalt EKG

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

Hallucinationer

Alvorligt vejrtrækningsbesvær (respiratorisk depression)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300

København S, websted: www.meldenbivirkning.dk, e-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere

bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste

dag i den nævnte måned.

Blisterpakninger: Må ikke opbevares over 25

C. Opbevares i original emballage for at beskytte mod

fugt.

Tabletbeholder: tabletter pakket i DUMA beholder (HDPE): Må ikke opbevares ved temperaturer

over 30 °C. Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Buprenorphin Actavis indeholder:

aktivt stof: buprenorphin (som buprenorphinhydrochlorid). Hver tablet indeholder 0,4 mg, 2 mg

eller 8 mg buprenorphin.

- øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, natriumcitrat, povidon, citronsyre, vandfri, stivelse,

pregelaniseret (majs), lactosemonohydrat, crospovidon, mannitol og sunset yellow (E110)

Udseende og pakningsstørrelser

Buprenorphin Actavis 2 mg sublinguale resoribletter er ikke filmovertrukne, lys orange, 5 x 8 mm,

ovale og bikonvekse mærket ’B’ på den ene side.

Buprenorphin Actavis 8 mg sublinguale resoribletter er ikke filmovertrukne, lys orange, 7,35 x 13,35

mm, ovale og bikonvekse mærket ’B’ på den ene side.

Buprenorphin Actavis fås i tabletbeholdere og blisterpakninger i pakningsstørrelser med 1, 7, 20, 24,

28, 48 og 50 resoribletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

222 Hafnarfjordur

Island

Repræsentant:

Actavis Nordic A/S

c/o Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Fremstiller

Actavis UK Limited

Whiddon Valley

Barnstaple

EX32 8NS

Storbritannien

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78

IS-220 Hafnarfjörður

Island

Tjoapack Netherlands B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Holland

Dette lægemiddel er godkendt i medlemsstaterne i EEA under følgende navne:

Buprenorfina Aurovitas

Buprenorphin Actavis

Buprenorphin-PUREN 0.4 mg Sublingualtabletten

Buprenorphin-PUREN 2 mg Sublingualtabletten

Buprenorphin-PUREN 8 mg Sublingualtabletten

Buprenorphin Actavis

Buprenorphine Actavis

Buprenorfin Actavis

Buprenorfin Actavis

Buprenorphine 0.4 mg Sublingual Tablets

Buprenorphine 2 mg Sublingual Tablets

Buprenorphine 8 mg Sublingual Tablets

Addictex

Addictex

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/ 2017.

4-4-2018

GUANFACINE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

GUANFACINE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

TELMISARTAN Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

TELMISARTAN Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

BUPRENORPHINE AND NALOXONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

BUPRENORPHINE AND NALOXONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

DESVENLAFAXINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

DESVENLAFAXINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

MESALAMINE Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

MESALAMINE Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

ESTROPIPATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

ESTROPIPATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

Levetiracetam Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1538 of Fri, 09 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-3-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Syrup [Actavis Pharma, Inc.]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Syrup [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

SUBLOCADE (Buprenorphine) Solution [Indivior Inc.]

SUBLOCADE (Buprenorphine) Solution [Indivior Inc.]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

HYDROCORTISONE BUTYRATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCORTISONE BUTYRATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

SIMBADOL (Buprenorphine) Injection [Zoetis Inc.]

SIMBADOL (Buprenorphine) Injection [Zoetis Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

BUPRENORPHINE HCL AND NALOXONE HCL (Buprenorphine And Naloxone) Tablet [AvPAK]

BUPRENORPHINE HCL AND NALOXONE HCL (Buprenorphine And Naloxone) Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

TRIENTINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TRIENTINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

Ebilfumin (Actavis Group PTC ehf.)

Ebilfumin (Actavis Group PTC ehf.)

Ebilfumin (Active substance: oseltamivir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 740 of Wed, 07 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-2-2018

BUTRANS (Buprenorphine) Patch, Extended Release [Purdue Pharma LP]

BUTRANS (Buprenorphine) Patch, Extended Release [Purdue Pharma LP]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

BUPRENORPHINE HCL Tablet [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

BUPRENORPHINE HCL Tablet [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Actavis Pharma, Inc.]

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ACITRETIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

ACITRETIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

CLOMIPHENE CITRATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

CLOMIPHENE CITRATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

BUSPIRONE HCL (Buspirone Hydrochloride) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

BUSPIRONE HCL (Buspirone Hydrochloride) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

LEVETIRACETAM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

LEVETIRACETAM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

BUPRENORPHINE Patch [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

BUPRENORPHINE Patch [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

BUPRENORPHINE AND NALOXONE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries Limited ]

BUPRENORPHINE AND NALOXONE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries Limited ]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

Nemdatine (Actavis Group PTC ehf.)

Nemdatine (Actavis Group PTC ehf.)

Nemdatine (Active substance: Memantine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)129 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2680/R/8

Europe -DG Health and Food Safety

10-1-2018

CORDRAN (Flurandrenolide) Tape [Actavis Pharma, Inc.]

CORDRAN (Flurandrenolide) Tape [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [American Regent, Inc.]

BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [American Regent, Inc.]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

BUSULFAN Injection, Solution, Concentrate [Actavis Pharma, Inc.]

BUSULFAN Injection, Solution, Concentrate [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed