Buprefarm

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Buprefarm 20 mikrogram/time depotplastre
 • Dosering:
 • 20 mikrogram/time
 • Lægemiddelform:
 • depotplastre
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Buprefarm 20 mikrogram/time depotplastre
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 55792
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Buprefarm 5 mikrogram/t depotplaster

Buprefarm 10 mikrogram/t depotplaster

Buprefarm 20 mikrogram/t depotplaster

buprenorphin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Buprefarm

3. Sådan skal du bruge Buprefarm

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Buprefarm indeholder det aktive indholdsstof, buprenorphin, der tilhører gruppen af stærkt

smertestillende lægemidler (opioider). Lægen har ordineret dette til dig for at lindre moderate,

længerevarende smerter, hvor et opioid er nødvendigt for at opnå tilstrækkelig smertedækning.

Buprefarm bør ikke anvendes til behandling af akutte smerter.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at bruge Buprefarm

Brug ikke Buprefarm:

hvis du er allergisk over for buprenorphin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Buprefarm

(angivet i punkt 6)

hvis du har problemer med at trække vejret

hvis du er afhængig af stoffer

hvis du tager en type medicin kendt som MAO-hæmmere (for eksempel tranylcypromid,

phenelzin, isocarboxazid, moclobamid eller linezolid), eller hvis du har taget denne type medicin

inden for de seneste to uger

hvis du lider af myasthenia gravis (en tilstand hvor musklerne bliver svage)

hvis du tidligere har haft abstinenssymptomer som uro, angst, rysten eller sveden efter stop med at

drikke alkohol.

Buprefarm må ikke anvendes til behandling af abstinenssymptomer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Buprefarm:

hvis du lider af krampeanfald eller kramper

hvis du har alvorlig hovedpine eller føler dig syg på grund af skader i hovedet eller øget tryk i

kraniet (for eksempel på grund af hjernesygdom). Dette skyldes, at plastrene kan forværre

symptomerne eller skjule omfanget af en skade i hovedet.

hvis du føler dig ør og svimmel eller er ved at besvime

hvis du har stærkt nedsat leverfunktion

hvis du på noget tidspunkt har været afhængig af stoffer eller alkohol

hvis du har høj temperatur, da dette kan medføre, at større mængder af det aktive stof end normalt

går ind i blodet.

Kontakt din læge, før du bruger disse plastre, hvis du lige har fået foretaget en operation.

Sportsfolk bør være opmærksomme på, at denne medicin kan give positiv reaktion på anti-doping-

tests på grund af det aktive indholdsstof.

Børn og unge

Må ikke anvendes af børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Buprefarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Buprefarm må ikke anvendes sammen med en type medicin kendt som MAO-hæmmere (for

eksempel tranylcypromid, phenelzin, isocarboxazid, moclobamid eller linezolid), eller hvis du har

taget denne type medicin inden for de seneste to uger.

Virkningen af Buprefarm kan blive nedsat, hvis du tager medicin så som phenobarbital eller

phenytoin (medicin som normalt anvendes til behandling af krampeanfald eller kramper),

carbamazepin (medicin som normalt anvendes til behandling af krampeanfald eller kramper og

visse former for smerte) eller rifampicin (en medicin mod tuberkulose).

Buprefarm kan få nogle mennesker til at føle sig døsige, syge eller dårlige eller få dem til at

trække vejret langsommere eller svagere. Disse bivirkninger kan blive værre, hvis der samtidig

tages anden medicin med de samme virkninger. Det drejer sig om visse midler til behandling af

smerte, depression, angst, psykiatriske eller mentale lidelser, medicin til at hjælpe dig med at sove,

medicin mod højt blodtryk så som clonidin, andre opioider (som kan findes i stærkt

smertestillende medicin eller i visse hostemiksturer, f.eks. morphin, dextropropoxyphen, codein,

dextromethorphan, noscapin), antihistaminer som kan gøre dig døsig eller bedøvelsesmidler som

halothan.

Buprefarm må kun bruges med forsigtighed sammen med benzodiazepiner (medicin mod angst

eller til at hjælpe med at sove). Denne kombination kan give alvorlige vejrtrækningsproblemer.

Brug af Buprefarm sammen med alkohol

Alkohol kan forværre eventuelle bivirkninger og du kan føle dig utilpas, hvis du drikker alkohol, mens

du bruger Buprefarm. Indtagelse af alkohol samtidig med brug af Buprefarm kan også nedsætte din

reaktionstid.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Der er ikke tilstrækkelig erfaring vedrørende brug af buprenorphin hos gravide kvinder. Derfor bør du

ikke bruge Buprefarm hvis du er gravid eller hvis du kunne blive gravid under behandlingen.

Amning

Buprenorphin, det aktive stof i depotplastret, kan hæmme mælkedannelse og passerer ind i

modermælken. Derfor bør du ikke bruge Buprefarm, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Buprefarm virker sløvende, og at

det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Buprefarm kan påvirke din reaktionsevne i en sådan grad, at du ikke reagerer hensigtsmæssigt eller

hurtigt nok i tilfælde af uforudsete eller pludselige hændelser. Dette gælder især:

i begyndelsen af behandlingen

hvis du også tager medicin mod angst eller til at hjælpe dig med at sove

hvis din dosis øges.

Kør ikke bil, motorcykel eller cykel og betjen ikke værktøj eller maskiner, hvis du er påvirket (f.eks.

føler dig svimmel, døsig eller har sløret syn) og heller ikke i op til 24 timer efter at plastret er fjernet.

3.

Sådan skal du bruge Buprefarm

Brug altid Buprefarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Buprefarm findes i forskellige styrker. Lægen bestemmer hvilken dosis, der passer bedst til dig.

I løbet af behandlingen kan lægen ændre det plaster du bruger til et mindre eller et større (svarende til

en mindre eller større dosis), hvis det er nødvendigt. Du må ikke klippe i plasteret, dele det eller

anvende en højere dosis end anbefalet. Du bør ikke anvende mere end to plastre på samme tid.

Hvis du føler, at effekten af Buprefarm er for svag eller for stærk, skal du tale med din læge eller

apotekspersonalet.

Voksne og ældre patienter

Medmindre lægen har sagt andet, skal du påsætte ét Buprefarm depotplaster (som beskrevet i detaljer

nedenfor) og skifte det hver 7. døgn, helst på samme tid af døgnet. Lægen kan ønske at justere dosis

efter 3-7 døgn, indtil den rette dosis er fundet. Hvis lægen anbefaler dig at tage anden smertestillende

medicin foruden plastret, skal du nøje følge lægens anvisning, ellers vil du ikke få fuld nytte af

behandlingen med Buprefarm. Plastret bør bæres i 3 hele døgn, før dosis øges, da den maksimale

effekt af en given dosis først opnås efter den tid.

Patienter med nyresygdom/dialysepatienter

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis til patienter med nyresygdom.

Patienter med leversygdom

Virkningen af Buprefarm og den tid det virker kan påvirkes hos patienter med leversygdom, og din

læge vil derfor undersøge dig nærmere.

Patienter under 18 år

Buprefarm bør ikke anvendes til patienter under 18 år.

Anvendelsesmåde

Buprefarm depotplaster er til anvendelse på huden. Buprefarm virker gennem huden. Efter påsætning

passerer buprenorphin gennem huden ind i blodet.

Før påsætning af Buprefarm depotplaster

Vælg et område af ikke-irriteret, intakt hud udvendigt på overarmen, på den øverste del af brystet,

på den øverste del af ryggen eller på siden af brystet (se billedet nedenfor). Bed om hjælp, hvis du

ikke selv kan påsætte plastret.

Buprefarm plaster skal sættes på steder med lidt eller ingen hår. Hvis ingen sådanne steder findes,

bør hårene klippes af med en saks, ikke barberes.

Undgå hud som er rød, irriteret eller har andre skavanker som for eksempel store ar.

Det hudområde du vælger skal være tørt og rent. Om nødvendigt kan det vaskes med koldt eller

lunkent vand. Der må ikke anvendes sæbe, sprit, olie, lotion eller slibemidler. Efter et varmt bad,

vent indtil huden er fuldstændig tør og kølig. Smør ikke lotion, creme eller salve på det valgte

hudområde. Det kan forhindre, at plastret sidder ordentligt fast.

Påsætning af plaster

Trin 1: Hvert plaster er forseglet i en pose. Umiddelbart før brug åbnes

posen ved at klippe posen op langs den forseglede kant med saks. Plastret

tages ud. Brug ikke plastret, hvis posens forsegling er brudt.

Trin 2: Den klæbende side af plastret er beklædt med en gennemsigtig

beskyttelsesfolie. Træk forsigtigt

den ene halvdel

af folien af. Undgå at røre

ved den klæbende del af plastret.

Trin 3: Klæb plastret på det hudområde, som du har valgt og fjern resten af

folien.

Trin 4: Pres plastret fast på huden med håndfladen og tæl langsomt

til 30. Sørg for, at hele plastret er i kontakt med huden, specielt i hjørnerne.

Når du har plastret på

Du skal bære plastret uafbrudt i 7 døgn. Forudsat at plastret er påsat korrekt, er der kun en lille risiko

for, at det falder af. Hvis hjørnerne begynder at løsne sig, kan de tapes fast med en egnet hudtape. Du

kan bade og svømme, mens du har plastret på.

Plastret må ikke udsættes for ekstrem varme (f.eks. fra varmepuder, varmetæpper, varmelamper,

sauna, karbad, opvarmede vandsenge, varmedunke o.s.v.), da det kan medføre, at en større mængde

aktivt stof end normalt afgives til blodet. Ekstern varme kan også forhindre plastret i at klæbe

ordentligt. Hvis du har høj temperatur, kan det ændre virkningen af Buprefarm (se ”Advarsler og

forsigtighedsregler”

ovenfor).

I det usædvanlige tilfælde at dit plaster falder af, før det skal skiftes, skal du ikke bruge det samme

plaster igen, men påsæt straks et nyt plaster (se ”Skift af plaster”

nedenfor).

Skift af plaster

Tag det gamle plaster af.

Fold det på midten med klæbesiden indad.

Åben og tag et nyt plaster ud. Brug den tomme pose til at bortskaffe det brugte plaster på

forsvarlig vis.

Påsæt et nyt plaster på et andet passende hudområde (som beskrevet ovenfor). Du bør ikke påsætte

et nyt plaster på det samme sted i 3-4 uger.

Husk at skifte plastret på samme tid af døgnet. Det er vigtigt, at du noterer tidspunktet.

Behandlingens varighed

Lægen vil fortælle dig, hvor længe du forventes at være i behandling med Buprefarm. Stop ikke med

behandlingen uden at rådføre dig hos lægen, fordi din smerte kan komme tilbage, og du kan føle dig

utilpas (se også ”Hvis du holder op med at bruge

Buprefarm”

nedenfor).

Hvis du har brugt for mange Buprefarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Buprefarm, end der står i denne

information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag emballagen med.

Fjern alle plastre, så snart du opdager, at du har påsat flere plastre, end du skulle, og kontakt din læge

eller hospital. Personer, der har taget en overdosis, kan føle sig søvnige og syge. De kan også have

åndedrætsbesvær eller miste bevidstheden og kan have behov for akutbehandling på hospitalet. Når du

kontakter lægen, skal du medbringe denne indlægsseddel og de resterende plastre, så du kan vise dem

til lægen.

Hvis du har glemt at bruge Buprefarm

Påsæt et nyt plaster, så snart du kommer i tanke om det. Notér datoen, da din sædvanlige dag for skift

af plaster nu kan være forskellig. Hvis du skifter dit plaster meget for sent, kan din smerte komme

tilbage. I det tilfælde skal du kontakte din læge.

Påsæt ikke ekstra plastre som erstatning for det glemte plaster.

Hvis du holder op med at bruge Buprefarm

Hvis du stopper med brugen af Buprefarm depotplastre for tidligt, eller hvis du afbryder behandlingen,

kan din smerte komme tilbage. Rådfør dig med lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen. Lægen

vil fortælle dig, hvad der kan gøres, og om du bør behandles med anden medicin.

Nogle personer kan få bivirkninger, når de stopper med at bruge stærkt smertestillende medicin efter

lang tids brug. Risikoen for at få bivirkninger efter ophør med behandling med Buprefarm depotplastre

er meget lille. Fortæl din læge, hvis du føler dig urolig, angst, nervøs, hvis du ryster, hvis du er

overaktiv, har svært ved at sove eller har problemer med fordøjelsen.

Den smertestillende effekt af Buprefarm varer i nogen tid efter fjernelse af plastret. Du bør ikke starte

med et andet opioid analgetika (stærkt smertestillende medicin) inden for 24 timer efter fjernelse af

plastret.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger som kan sættes i forbindelse med Buprefarm svarer til dem, der ses ved andre

stærkt smertestillende midler og inkluderer besvær med at trække vejret og lavt blodtryk.

Denne medicin kan give allergiske reaktioner, men alvorlige allergiske reaktioner er sjældne. Fjern

plastret og kontakt straks lægen, hvis du får pludselig pibende eller hvæsende vejrtrækning, besvær

med at trække vejret, opsvulmede øjenlåg, ansigt eller læber, udslæt eller kløe, specielt hvis det

dækker hele kroppen.

Der er risiko for, at du kan blive afhængig af Buprefarm.

Følgende bivirkninger er rapporteret hos patienter behandlet med buprenorphin:

Meget almindelige bivirkninger:

kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter

Hovedpine, svimmelhed, sløvhed

Forstoppelse, kvalme eller opkastning

Kløende hud

Udslæt, rødme, kløe, reaktioner på påsætningsstedet i form af betændelse eller hævelse.

Almindelige bivirkninger:

kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter

Tab af appetit

Omtumlethed, depression, ængstelse, besvær med at sove, nervøsitet, rysten

Åndenød

Mavesmerter eller mavebesvær, diarré, besvær med fordøjelsen, mundtørhed

Svedtendens, hududslæt

Træthed, følelse af unormal svaghed, muskel svaghed, opsvulmede hænder, ankler eller fødder.

Ikke almindelige bivirkninger:

kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter

Humørsvingninger, rastløshed, uro, ekstrem lykkefølelse, hallucinationer, mareridt, nedsat

seksualdrift

Smagsforstyrrelser, talebesvær, nedsat følsomhed for smerte eller berøring, prikken eller

følelsesløshed

Nedsat hukommelse, migræne, besvimelse, problemer med koncentration og koordination

Tørre øjne, sløret syn

Ringen eller susen for ørerne, følelse af svimmelhed eller rundtossethed

Højt eller lavt blodtryk, smerter i brystet, hurtig eller uregelmæssig hjertebanken

Hoste, hikke, hiven efter vejret

Luft i tarmene

Vægttab

Tør hud

Muskelsammentrækninger, muskelsmerter

Besvær med at lade vandet

Manglende evne til at tømme blæren helt

Feber

Øgning af tilfældige skader (for eksempel fald)

Abstinenssymptomer som for eksempel uro, ængstelse, svedtendens eller rystelser ved ophør med

behandling med Buprefarm.

Fortæl lægen, at du bruger Buprefarm, hvis du skal have taget blodprøver. Dette er vigtigt, da

Buprefarm kan ændre den måde, din lever arbejder på, og derved påvirke resultaterne af nogle

blodprøver.

Sjældne bivirkninger:

kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter

Angina (smerter i brystet i forbindelse med hjertesygdom)

Mentale lidelser

Besvær med balancen

Opsvulmede øjenlåg eller ansigt, formindskede pupiller

Åndedrætsbesvær, forværring af astma, hyperventilation

En følelse af svaghed, specielt når man rejser sig

Besvær med at synke

Lokale, allergiske reaktioner med tydelige tegn på opsvulmen (i sådanne tilfælde bør

behandlingen stoppes)

Hævelse og irritation i næsen

Nedsat erektion, svækket seksualfunktion

Influenzalignende symptomer

Rødmen og varmefornemmelse i ansigtet

Væsketab.

Meget sjældne bivirkninger:

kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter

Muskeltrækninger

Ørepine

Blister.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndsværende data)

Kramper eller krampeanfald

Betændelse i tarmvæggen. Symptomer kan være feber, opkast og mavesmerter eller ubehag.

Koliklignende mavesmerter eller ubehag

Følelse af at være fremmed over for sig selv.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Buprefarm utilgængeligt for børn.

Brug ikke Buprefarm efter den udløbsdato, der er angivet på kartonen og på posen (efter EXP).

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

5, 10 mikrogram/t: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

20 mikrogram/t: Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen

Brug ikke plastret, hvis posens forsegling er brudt.

Brugte plastre skal foldes på midten med den klæbende side indad og kasseres på forsvarlig vis.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Buprefarm

indeholder:

Det aktive indholdsstof er buprenorphin.

Buprefarm 5 mikrogram/t depotplaster indeholder 5 mg buprenorphin i en plasterstørrelse på 6,25

og afgiver 5 mikrogram buprenorphin pr. time (over et tidsrum på 7 dage).

Buprefarm 10 mikrogram/t depotplaster indeholder 10 mg buprenorphin i en plasterstørrelse på

12,5 cm

og afgiver 10 mikrogram buprenorphin pr. time (over et tidsrum på 7 dage).

Buprefarm 20 mikrogram/t depotplaster indeholder 20 mg buprenorphin i en plasterstørrelse på 25

og afgiver 20 mikrogram buprenorphin pr. time (over et tidsrum på 7 dage).

Øvrige indholdsstoffer:

Klæbende matrix (med buprenorphin):

Povidon K90, levulinsyre, oleyloleat, Poly[acrylsyre-co-butylacrylat-co-(2-ethylhexyl)acrylat-co-

vinylacetat] (5:15:75:5)

Klæbende matrix (uden buprenorphin):

Poly[(2-ethylhexyl)acrylat-co-glycidylmethacrylat-co-(2-hydroxyethyl)acrylat-co-vinylacetat]

(68:0,15:5:27).

Adskillende folie mellem de klæbende matricer med og uden buprenorphin:

Polyethylenterephthalat film.

Bagbeklædningslag:

Polyester.

Dækpapir:

Polyethylenterephthalat film (silikoniseret).

Blå printblæk.

Udseende og pakningsstørrelser

Depotplaster. Findes i tre styrker.

5 mikrogram/t: Hvert depotplaster er beigefarvet med afrundede hjørner, mærket ”Buprenorphin” og

”5 μg/h”.

10 mikrogram/t: Hvert depotplaster er beigefarvet plaster med afrundede hjørner, mærket

”Buprenorphin” og ”10 μg/h”.

20 mikrogram/t: Hvert depotplaster er beigefarvet plaster med afrundede hjørner, mærket

”Buprenorphin” og”20 μg/h”.

Et depotplaster er forseglet i en børnesikret pose. Plastrene findes i kartoner indeholdende 1, 2, 3, 4, 5,

8 10 eller 12 depotplastre.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

info@orifarm.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Sverige, Norge, Finland: Buprefarm

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2016.

21-9-2018

Pending EC decision: Buvidal, buprenorphine, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Buvidal, buprenorphine, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-9-2018

FDA approves new dosage strength of buprenorphine and naloxone sublingual film as maintenance treatment for opioid dependence

FDA approves new dosage strength of buprenorphine and naloxone sublingual film as maintenance treatment for opioid dependence

FDA approved Cassipa (buprenorphine and naloxone) sublingual film (applied under the tongue) for the maintenance treatment of opioid dependence.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-6-2018

FDA approves first generic versions of Suboxone sublingual film, which may increase access to treatment for opioid dependence

FDA approves first generic versions of Suboxone sublingual film, which may increase access to treatment for opioid dependence

: FDA approved the first generic versions of Suboxone (buprenorphine and naloxone) sublingual film (applied under the tongue) for the treatment of opioid dependence.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-5-2018

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-6-2018

Suboxone (Indivior Europe Limited)

Suboxone (Indivior Europe Limited)

Suboxone (Active substance: buprenorphine / naloxone) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3632 of Wed, 13 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/697/T/38

Europe -DG Health and Food Safety