Bumetanid "Orifarm"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Bumetanid "Orifarm" 2 mg tabletter
 • Dosering:
 • 2 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Bumetanid "Orifarm" 2 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 35847
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse.

2. Vigtig information, som du skal læse, før du tager

Bumetanid Copyfarm.

3. Sådan skal du tage Bumetanid Copyfarm.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse.

Udseende

Hvid til offwhite tablet med delekærv på den ene side og

mærket ”2” over delekærven og ”BMT” under.

Virkemåde

Bumetanid Copyfarm er et vanddrivende middel, der virker

ved at øge salt og vandudskillelsen i kroppen. Herved øges

urinmængden.

Medicinen anvendes til

Væskeophobninger, der er forårsaget af nedsat hjertefunk-

tion, skrumpelever og nyresygdomme.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid

lægens anvisning.

2. Vigtig information, som du skal læse, før

du tager Bumetanid Copyfarm.

Tag ikke Bumetanid Copyfarm hvis

• Du er overfølsom over for bumetanid eller et eller flere af

de øvrige indholdsstoffer i Bumetanid Copyfarm.

• Du har alvorlige forstyrrelser i væske- og saltbalancen

(elektrolytforstyrrelser).

• Du er overfølsom over for midler mod urinvejsinfektioner

(sulfonamider).

• Du har nyresvigt, hvor urinproduktionen er ophørt.

• Du har alvorlig leversygdom.

• Du har for lidt natrium i blodet.

• Du har blod- eller væsketab.

Særlige forholdsregler

Fortæl lægen, hvis:

• Du er overfølsom over for midler mod urinvejsinfektioner

(sulfonamider) eller vanddrivende midler (thiazider), da

der kan være risiko for, at du så også vil være overfølsom

over for Bumetanid Copyfarm.

• Du har en stofskiftesygdom (porfyri).

• Du har diabetes og/eller urinsyregigt, da Bumetanid

Copyfarm kan forværre disse tilstande.

• Du har for lavt blodtryk.

• Du har blødningstendens på grund af en nedsat mængde

blodplader.

• Du tager antibiotika (aminoglykosider) eller anden medi-

cin, der kan medføre høreskader.

• Du er gravid eller ammer (se også afsnittet ”Graviditet og

amning”).

• Doping: Hvis det virksomme indholdsstof forekommer i

urinen ved kontrol, vil det medføre diskvalifikation af

den sportsudøvende.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i

behandling med Bumetanid Copyfarm.

Brug af Bumetanid Copyfarm sammen med mad og

drikkevarer

Du kan tage Bumetanid Copyfarm sammen med mad og

drikke.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer

i Bumetanid Copyfarm

Dette lægemiddel indeholder lactose. Hvis din læge har for-

talt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen

inden du tager Bumetanid Copyfarm.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager

nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun tage Bumetanid Copyfarm efter lægens anvis-

ning.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke tage Bumetanid Copyfarm.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bumetanid Copyfarm påvirker ikke arbejdssikkerheden og

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Bumetanid Copyfarm kan ændre virkningen af anden medi-

cin, ligesom anden medicin kan ændre virkningen af

Bumetanid Copyfarm. Tal med lægen, hvis du tager:

• hjertemedicin som digoxin (antiarytmiske midler),

• medicin mod for højt blodtryk (angiotensin II receptor-

antagonister og ACE-hæmmere),

• medicin mod depression (tricycliske antidepressiva),

• smertestillende medicin (NSAID),

• muskelafslappende medicin,

• medicin mod mani (lithium),

• binyrebarkhormoner (kortikosteroider, ACTH),

• svampedræbende medicin (amphotericin B),

• afføringsmidler,

• andre vanddrivende midler,

• antibiotika (aminoglykosider og cefalosporiner),

• medicin mod epilepsi (phenytoin) eller

• medicin mod for meget mavesyre (antacida).

Hvis du skal røntgenundersøges, skal du fortælle hospitals-

personalet, at du er i behandling med Bumetanid Copy-

farm.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for

medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal du tage Bumetanid Copyfarm.

Dosering

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde

vand (1

dl).

Du skal ikke tage Bumetanid Copyfarm lige før sengetid.

Voksne:

Lægen bestemmer din dosering.

0,5 – 1 mg dagligt. Lægen kan øge dosis til 1 tablet (2 mg)

to-tre gange dagligt.

BUMETANID COPYFARM

Tabletter 2 mg

Læs denne information godt igennem før du begynder at tage medicinen. Gem denne information, du får måske brug

for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.

Lægen har ordineret Bumetanid Copyfarm til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

Udgave 2. P100715

Copyfarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2800

Document: 19570-01 Version: 2 Approved by: hri, 2006-05-24 23:18:50 Activated by: hri, 2006-05-24 23:18:51

Revisionsdato: 04/2006. HTOdense

Ældre:

Følg lægens anvisninger.

Børn:

Du må kun bruge Bumetanid Copyfarm til børn efter

lægens anvisning.

Nedsat leverfunktion:

Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Ikke alle doseringsanbefalinger kan følges med Bumetanid

Copyfarm 2 mg.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den

enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen

bør kun ske i samråd med lægen.

Har du taget for mange Bumetanid Copyfarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget

flere Bumetanid Copyfarm, end der står i denne informa-

tion, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig

utilpas.

Hvis du har taget for mange Bumetanid Copyfarm, kan du:

• få kraftig forøget vandladning.

• få væskemangel.

• føle tørst og mundtørhed.

• føle dig afkræftet.

• føle sløvhed, døsighed, forvirring.

• få fordøjelsesbesvær, rastløshed, muskelsmerter og kram-

peanfald.

Har du glemt at tage Bumetanid Copyfarm

Glemmer du at tage en dosis, fortsættes med almindelig

dosering. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Bumetanid Copyfarm kan som al anden medicin give bivirk-

ninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 behandlede):

• Svær væskemangel.

• Sukkersyge (diabetes).

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 10.000 behandlede):

• Forandringer i blodet, der giver tendens til blødninger og

betændelser. Kontakt omgående læge eller skadestue.

• Allergi. Bindevævssygdom med feber, udslæt, betændelse

i blodårer (vasculit).

Hyppighed ikke oplyst:

• Forandringer i blodet, der giver blodmangel (bleghed,

svær træthed), blødninger og betændelser. Kontakt

omgående læge eller skadestue.

• Nyresvigt også akut med nedsat eller ophørt urin. Kon-

takt omgående læge eller skadestue.

• Gulsot.

• For lavt blodtryk og besvimelse.

• For hurtig eller for langsom puls.

Ikke-alvorlige bivirkninger

Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10

behandlede):

• Forstyrrelser i blodets indhold af salte, væske og affalds-

stoffer. Det er vigtigt at du bliver kontrolleret med blod-

prøver hos din læge.

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

behandlede):

• Kvalme, opkastning, diaré, rumlen i maven, meget luft i

maven, forstoppelse, mavesår.

• Træthed, hovedpine, svimmelhed og tendens til besvi-

melse, når du rejser dig op.

• Urinsur gigt.

• Forstyrrelser i blodets indhold af kalk og mineraler.

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 behandlede):

• Udslæt på huden, øget hudfølsomhed over for lys, kløe,

nældefeber.

• Muskelkramper.

• Øgning af blodets indhold af fedt- og affaldsstoffer.

Sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000

behandlede):

• Høreforstyrrelser og høreskader.

Hyppighed ikke oplyst:

• Almindelig svækkelse.

• Tørst, mundtørhed.

• Muskelsmerter og smerter i arme og ben.

• Føleforstyrrelser.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end

dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne

kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om

bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver

ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve

behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejled-

ning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

http://www

.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Opbevaring

• Opbevar Bumetanid Copyfarm utilgængeligt for børn.

• Opbevar Bumetanid Copyfarm i original emballage.

• Anvend ikke Bumetanid Copyfarm efter den udløbsdato,

der er anført på pakningen.

6. Yderligere information.

Bumetanid Copyfarm indeholder

Det virksomme indholdsstof i Bumetanid Copyfarm er:

Bumetanid 2 mg.

De øvrige indholdsstoffer er:

Majsstivelse, natriumlaurylsulfat, mikrokrystallinsk cellulose,

magesiumstearat og lactosemonohydrat.

Markedsføres i Danmark af

Copyfarm A/S, Energivej 15, DK-5260 Odense S

Mail: info@copyfarm.com

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved

reklamationer kan du henvende dig til Copyfarm A/S.

Copyfarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2800

100715

Document: 19570-01 Version: 2 Approved by: hri, 2006-05-24 23:18:50 Activated by: hri, 2006-05-24 23:18:51